Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας που ψηφίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς. Ο προϋπολογισμός αποτελεί τον υπέρτατο νόμο του κράτους καθώς ξεδιπλώνει όλη την οικονομική πολιτική της χρονιάς. Ένας σωστά διαμορφωμένος προϋπολογισμός πρέπει να ικανοποιεί τέσσερις στόχους:
(α) Την οικονομική μεγέθυνση: Μέσα από τον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων πρέπει να χρηματοδοτούνται οι επενδύσεις σε έργα υποδομής, να χορηγούνται επιδοτήσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, να παρέχονται οι απαιτούμενες φορολογικές απαλλαγές και επιδοτήσεις επιτοκίου.
(β) Την σταθεροποίηση της οικονομίας: Μέσα από τον Προϋπολογισμό και δια της μεταβολής των φόρων και των δημοσίων δαπανών, πρέπει να αντιμετωπίζονται οι διαταραχές της ζήτησης και της προσφοράς με στόχο τη σταθεροποίηση της οικονομίας. (γ) Την άριστη κατανομή των παραγωγικών μέσων. Το κράτος, δηλαδή, πρέπει να προσπαθεί, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, να διοχετεύσει επαρκείς πόρους στους κλάδους παραγωγής δημοσίων αγαθών
(δ) Τέλος την δίκαιη διανομή του εισοδήματος: Ένας από τους βασικούς στόχους του Προϋπολογισμού είναι ο περιορισμός των εισοδηματικών ανισοτήτων, μέσα από την οικονομική ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων, π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες κλπ.

Το 2023 θα δούμε την επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας στο 1-2% από περίπου 6% το 2022. Η εξέλιξη αυτή είναι αναμενόμενη ακριβώς επειδή επιδεινώνεται το διεθνές και ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και η ενεργειακή κρίση απλώνεται ολοένα και περισσότερο στην Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει λιγότερες ενεργειακές ανάγκες σε σχέση με την Βόρεια Ευρώπη. Βοηθά ο καιρός αλλά και η δομή της οικονομίας που αποτελείται κυρίως από υπηρεσίες και μεταποίηση. Ωστόσο, η ζήτηση από το εξωτερικό θα μειωθεί και προφανώς αυτό θα επηρεάσει αρνητικά τις εξαγωγές μας. Αλλά και οι επενδύσεις θα επιβραδυνθούν λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Τα αντίβαρα που διαθέτει η οικονομική πολιτική για την ανάσχεση των αρνητικών διαταραχών είναι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ.

Η αποτελεσματική αξιοποίηση αυτών των πόρων αναμένεται να συντηρήσει την επενδυτική δυναμική, με τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου να αυξάνεται κατά 15,5% το 2023 έναντι 10% το 2022. Το έτος 2023 θα είναι έτος-σταθμός για τα δημόσια οικονομικά καθώς προβλέπεται επιστροφή σε πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ από έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ το 2022 και μια σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος σημαίνει μια πιο σφιχτή στάση και μια μεγάλης κλίμακας δημοσιονομική προσαρμογή, που δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, εξαιτίας κυρίως της ανάπτυξης των τελευταίων δύο ετών, θα υποχωρήσει εντυπωσιακά. Συνολικά, μέσα σε μία τριετία, προβλέπεται ότι θα έχει υποχωρήσει κατά 50 ποσοστιαίες μονάδες, και αναμένεται να πέσει κάτω από το 160% του ΑΕΠ το 2023. Σύμφωνα δε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μείωση αυτή θα είναι η μεγαλύτερη στους κόλπους της Ευρώπης από το 2019. Με βάση αυτές τις εξελίξεις, θα ανοίξει ο δρόμος για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023.

Τέλος, ο προϋπολογισμός έχει ως βασικό άξονα πολιτικής, τη συνέχιση και ενίσχυση των μέτρων στήριξης της κοινωνίας, ιδιαίτερα αυτών που έχουν περισσότερη ανάγκη, με μέτρα όπως το επίδομα θέρμανσης, επιπλέον πιστώσεις ύψους 1 δισ. ευρώ, πρωτίστως για την επιδότηση λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας, μόνιμη κατάργηση της καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους υπαλλήλους του Δημοσίου, στους συνταξιούχους και στον ιδιωτικό τομέα από το 2023 κλπ. Συνολικά, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2023 , παρά το γεγονός ότι καταρτίζεται σε ένα δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, ικανοποιεί και τους τέσσερις παραπάνω στόχους.