Η ευελιξία στα συμβόλαια και η εξοικονόμηση κόστους ξεχωρίζουν ως κίνητρα υπέρ των προγραμμάτων leasing, τα οποία επιρέπουν στις επιχειρήσεις να απελευθερώσουν κεφάλαια και να τα επενδύσουν στην ανάπτυξή τους.

Οι επιλογές χρηματοδοτικής μίσθωσης διευρύνονται συνεχώς και με καινοτόμους τρόπους, ενώ συνολικά η αγορά του leasing αναπτύσσεται παγκοσμίως, επιτρέποντας αισιοδοξία στον κλάδο. Ο κλάδος επέδειξε καλά αντανακλαστικά κατά την υγειονομική κρίση, διαφοροποίησε το διαθέσιμο χαρτοφυλάκιό του και ενσωμάτωσε εκτεταμένα λύσεις τεχνολογίας στις υπηρεσίες και τα προϊόντα του.

Σύμφωνα με ανάλυση της Grand View Research, σημαντική ενίσχυση της ζήτησης λύσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης παγκοσμίως, προέρχεται από ΜμΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν πάντα εύκολη πρόσβαση σε επαρκή δανεισμό για απόκτηση αγαθών. Το leasing τούς δίνει ευέλικτες λύσεις για να στηρίξουν την ανάπτυξή τους, χωρίς να δεσμεύουν κεφάλαια. Διεθνώς, πολλοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και εταιρείες leasing ρίχνουν στην αγορά καινοτόμες λύσεις, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των μικρών αυτών πελατών.

Εντούτοις, η ανάλυση δεν παραλείπει να επισημάνει και τους κινδύνους που απειλούν αυτήν την ανάπτυξη, τους οποίους εντοπίζει στα υψηλά επιτόκια και τον επίμονο πληθωρισμό. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός εντείνεται από την πληθώρα νέων παικτών και την εξαντλητική σύγκριση τιμών και παροχών, που πιέζουν τις εταιρείες leasing προς την καινοτομία και τις εξειδικευμένες λύσεις.

Ρένια Κυδωνοπούλου Financial Applications Manager, SingularLogic
«Το μοντέλο της πώλησης και επαναμίσθωσης επιτρέπει στις επιχειρήσεις να απελευθερώνουν κεφάλαια που συνδέονται με το πάγιο, ενώ διατηρούν τη χρήση του»

Σύμφωνα με τη Ρένια Κυδωνοπούλου, Financial Applications Manager στη SingularLogic, «τα σύγχρονα μοντέλα leasing δίνουν δυνατότητες ανάπτυξης, ευελιξίας και περιορισμού του κόστους. Η επιχείρηση επιλέγει με βάση τον τύπο του παγίου, τον τομέα δραστηριότητάς της, τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα διαθέσιμα κεφάλαια. Οι κλασικές λύσεις, που είναι η λειτουργική μίσθωση και η χρηματοδοτική μίσθωση, θα συνεχίσουν να υφίστανται. Τα νέα μοντέλα που θα αναμένουμε το 2023 θα είναι αυτά της:

 • Πώλησης και επαναμίσθωσης, που επιτρέπει στην επιχείρηση να απελευθερώνει κεφάλαια που συνδέονται με το πάγιο, ενώ διατηρεί τη χρήση του. Χρησιμοποιείται συνήθως για ακίνητα, αλλά μπορεί να ισχύσει και για άλλου τύπου πάγια.
 • Πληρωμής ανά χρήση, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να μισθώνουν οχήματα ή εξοπλισμό και να πληρώνουν ανάλογα με συγκεκριμένες μετρήσεις που συνδέονται με τη χρήση του παγίου.
 • Μίσθωσης διαχειριζόμενων υπηρεσιών, όπου ο εκμισθωτής όχι μόνο παρέχει το περιουσιακό στοιχείο με τη μίσθωση, αλλά αναλαμβάνει επίσης την ευθύνη για τη διαχείριση και τη συντήρηση του παγίου καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης».
Ανδρέας-Παναγιώτης Μαντζούνης CEO, Alpha Leasing
«Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η προσαρμογή των εταιρειών σε μοντέλα πράσινης μετάβασης για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος»

Σταθερή ζήτηση στους εξοπλισμούς, μεγάλη ανάπτυξη στα οχήματα
Ο CEO της Alpha Leasing, Ανδρέας-Παναγιώτης Μαντζούνης, περιγράφει τους παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την εικόνα για το 2023: «Ο προσδιορισμός των πιο αποτελεσματικών μοντέλων χρηματοδοτικής μίσθωσης για το 2023 περιλαμβάνει την εξέταση διαφόρων παραγόντων, όπως η ζήτηση της αγοράς, οι προτιμήσεις των πελατών, οι τάσεις της βιομηχανίας και οι τεχνολογικές εξελίξεις. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η προσαρμογή των εταιρειών σε μοντέλα πράσινης μετάβασης για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, με αποτέλεσμα την προσαρμογή των παρεχόμενων χρηματοδοτικών προϊόντων.

Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα, στη χρηματοδοτική μίσθωση, σταθερή επιλογή αποτελεί η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμών όλων των τύπων και ειδικότερα εξοπλισμοί ιατρικού/νοσοκομειακού τύπου, καθώς και εξοπλισμοί βιομηχανικού τύπου, ενώ μεγάλη ανάπτυξη παρατηρείται και στον κλάδο των οχημάτων (Ι.Χ. αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών). Ενδιαφέρον επίσης υπάρχει και για τη χρηματοδοτική μίσθωση εμπορικών ακινήτων. Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των προαναφερόμενων επενδύσεων, αποτελεί η δυνατότητα ένταξης των χρηματοδοτικών μισθώσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία παρέχουν σημαντικά κίνητρα».

Διευρύνεται το πελατολόγιο
Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά του leasing, διευρύνουν το πελατολόγιό τους: όσον αφορά τα αυτοκίνητα, το καταναλωτικό κοινό μετατοπίζεται όλο και περισσότερο από την αγορά ΙΧ προς τη μίσθωση, ενώ όσον αφορά τα ακίνητα, βάσει της τροπολογίας που ψηφίστηκε με τον Αναπτυξιακό νόμο (Ν. 4887/2022), η δυνατότητα της χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων θα διατίθεται και στους ιδιώτες.

Επισημαίνει σχετικά ο Ανδρέας-Παναγιώτης Μαντζούνης, ότι «βασικός πυλώνας ανάπτυξης του προϊόντος από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποτελεί η εξωστρέφεια και η παροχή ευέλικτων διαδικασιών στους πελάτες από την υποβολή του αιτήματος έως και την υλοποίηση.

Ιδιαιτέρως θετικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει σε επίπεδο κλάδου η εφαρμογή του νέου Νόμου 4887/2022, ο οποίος δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα υλοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων και σε ιδιώτες, γεγονός το οποίο αναμένεται να αποτελέσει πολύ σημαντική εξέλιξη στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης. Εξίσου σημαντικός, και με αρκετές προοπτικές ανάπτυξης, είναι ο νέος Νόμος 4926/2022, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων σκαφών αναψυχής (εκκρεμεί η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως προς τους ειδικούς όρους ρύθμισης των χρηματοδοτικών μισθώσεων στα πλοία)».

Αντώνης Πρέντζας CEO και Co-Founder, Finloup
«Επιλέγοντας leasing, μία επιχείρηση απολαμβάνει την ευελιξία να χρησιμοποιεί για όσο θέλει τον εξοπλισμό της και όταν δεν τον χρειάζεται άλλο, να τον επιστρέψει ή να τον αναβαθμίσει σε πιο σύγχρονα και εξελιγμένα μοντέλα»

Η ανάπτυξη του μοντέλου της λειτουργικής μίσθωσης
Ο Αντώνης Πρέντζας, CEO και Co-Founder της εταιρείας Finloup, εστιάζει στα χαρακτηριστικά της λειτουργικής μίσθωσης: «Το operating leasing (λειτουργική μίσθωση) είναι ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο μοντέλο στην αγορά, πάνω στο οποίο βασίζεται και το leasing της Finloup. Το λειτουργικό leasing επιτρέπει στον μισθωτή να χρησιμοποιεί το εκάστοτε περιουσιακό στοιχείο με ένα μηνιαίο μίσθωμα, η ιδιοκτησία, η συντήρηση και ο κίνδυνος ωστόσο παραμένουν στον εκμισθωτή.

Τα χαρακτηριστικά που κάνουν το συγκεκριμένο μοντέλο τόσο διαδεδομένο, είναι η ευελιξία και η ασφάλεια που παρέχει στον μισθωτή. Το καταναλωτικό κοινό πλέον περιμένει διευκόλυνση σε κάθε επίπεδο όταν αγοράζει μία υπηρεσία, ενώ το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να ανησυχεί για επιπλέον κόστη (συντήρηση, επισκευές κ.λπ.) καθιστά το leasing ακόμη πιο συμφέρουσα επιλογή».

Νέες τάσεις και καινούρια εργαλεία στην αγορά
Σύμφωνα με τον Αντώνη Πρέντζα, «οι τάσεις στην αγορά του leasing επεκτείνονται πλέον από τον κλάδο του αυτοκινήτου -που ήταν μέχρι τώρα κυρίαρχος- και στον κλάδο της τεχνολογίας, αλλά και άλλων προϊόντων. Το Device as a Service (DaaS) και Product as a Service (PaaS), υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουν σε ιδιώτες και επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μισθώσουν συσκευές τεχνολογίας, αλλά και προϊόντα όπως έπιπλα, αποτελούν ταχύτατα αναπτυσσόμενη τάση στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα. Η έννοια της ιδιοκτησίας αρχίζει να δίνει τη θέση της στην έννοια της χρήσης, γεγονός που καθιστά premium προϊόντα υψηλής τιμής προσβάσιμα σε περισσότερο κόσμο».

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας-Παναγιώτης Μαντζούνης, αναφορικά με τις τάσεις της αγοράς, παρατηρεί ότι οι εταιρείες leasing υιοθετούν εργαλεία όπως:

 • Έρευνα αγοράς
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός
 • Βιώσιμη μίσθωση
 • Συνεργατικές συνεργασίες
 • Αυτόνομα και ηλεκτρικά οχήματα
 • Χρηματοδοτική μίσθωση βάσει συνδρομής
 • Leasing βάσει χρήσης
 • Ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη
Κωνσταντίνος Σαμαρτζής CFO, Instacar
«Η απόκτηση οχήματος με leasing απαλλάσσει την επιχείρηση από τη δαπάνη αρχικού κεφαλαίου, τη βοηθάει να αποφύγει έξοδα συντήρησης και χρήσης του οχήματος, ενώ της επιτρέπει να διαμορφώσει καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό»

Ευελιξία μέσω τεχνολογικών λύσεων
Την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητα του leasing αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Σαμαρτζής, CFO της Instacar: «Το πιο αποτελεσματικό μοντέλο leasing είναι αυτό το οποίο εξυπηρετεί καλύτερα την επιχείρηση και τους καταναλωτές, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας, όσο και στο επίπεδο της οικονομικής ευχέρειας. Αυτό το οποίο εισήγαγε το Instacar στην ελληνική αγορά, είναι μια νέα μορφή leasing, η οποία στηρίζεται στην ευελιξία και στη διαφάνεια. Το παραδοσιακό leasing, όπως το ονομάζουμε, δημιουργεί δέσμευση για χρονική περίοδο 3 ή 4 ετών, χωρίς δηλαδή να μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Έχει μικρότερη εφαρμογή δε, εκ των πραγμάτων, σε ιδιώτες, στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που χρειάζονται οχήματα για μικρότερη χρονική περίοδο, ενώ προϋποθέτει μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και δαπάνη. Η τάση, την οποία το Instacar αναπτύσσει στην Ελλάδα, καταγράφει μια συνεχώς αυξανόμενη δυναμική παγκοσμίως, δεδομένης της ευελιξίας που παρέχει στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές. Τελικώς, με γνώμονα πάντα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών, η πιο ξέγνοιαστη εμπειρία οδήγησης με όλα τα έξοδα καλυμμένα, είναι μόνο η αρχή. Ήδη, η συνολική διαδικασία βελτιώνεται, και οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό τους για ανάγκες του αυτοκινήτου, όπως ο προγραμματισμός του service και η δήλωση κάποιας ζημιάς, ανά πάσα στιγμή, online. Παράλληλα, γίνονται και αλλά βήματα για την αναβάθμιση της εμπειρίας με επιπρόσθετες παροχές, όπως το online κλείσιμο ραντεβού για κάποιο πλυντήριο ή θέσης parking, μέσω εφαρμογής, εξοικονομώντας έτσι ακόμα περισσότερο χρόνο και εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία για κάθε οδηγό μισθωμένου οχήματος».

Τα κίνητρα που οδηγούν στην επιλογή leasing
Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που κλονίστηκαν και εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις ασταθείς συνθήκες της οικονομίας, στρέφονται στο leasing αγαθών, αντί να δεσμεύουν κεφάλαια σε μεγάλη αρχική επένδυση για την απόκτησή τους. Γλυτώνουν κόστη συντήρησης, ενώ οι σχετικές συμφωνίες μπορούν να τροποποιηθούν στην πορεία, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Η χρηματοδοτική μίσθωση εξασφαλίζει μικρότερη έκθεση σε κινδύνους, σε σχέση με την ιδιοκτησία, ενώ το κόστος απόκτησης του εκάστοτε αγαθού κατανέμεται σε μεγάλη χρονική περίοδο, διευκολύνοντας τη διαχείριση της ταμειακής ρευστότητας.

Σήμερα, λοιπόν, μια επιχείρηση, έχει πάρα πολλούς λόγους να κάνει συμφωνίες leasing, σύμφωνα με τη Ρένια Κυδωνοπούλου, η οποία συνοψίζει κάποιους από αυτούς ως εξής:

 • Η αύξηση της ρευστότητας και η σταθερή χρηματική ροή που μπορεί να αποκτήσει, αφού πλέον δεν χρειάζεται να προκαταβάλει μεγάλα ποσά για την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου
 • Το χαμηλό αρχικό κόστος των συμφωνιών leasing που διευκολύνει ιδιαίτερα μια επιχείρηση στο ξεκίνημά της
 • Η τεχνολογική ανάπτυξη που οδηγεί σε συχνή ανανέωση εξοπλισμού μετά από συγκεκριμένη περίοδο χρήσης για να γίνει η μετάβαση σε νεότερης γενιάς περιουσιακά στοιχεία
 • Η γρήγορη μείωση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, αμέσως μετά την αγορά του από την επιχείρηση
 • Η μείωση του χρηματοδοτικού κινδύνου, κάνοντας χρήση των ασφαλιστικών προγραμμάτων έναντι κινδύνων, τα οποία παρέχουν σήμερα οι περισσότερες εταιρείες leasing
 • Τα φορολογικά οφέλη που προκύπτουν όταν χρησιμοποιούνται συμφωνίες leasing
 • Η αύξηση των λειτουργικών απαιτήσεων που οδηγεί τις επιχειρήσεις σε συχνές προσαρμογές μισθωμάτων και καλύπτεται από τις διαθέσιμες ευέλικτες συμφωνίες leasing».

Έμφαση στον οικονομικό προγραμματισμό και την εξοικονόμηση κόστους
Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Σαμαρτζής δηλώνει σχετικά: «Καταρχάς θα πρέπει να σημειώσω ότι τα οχήματα έχουν σταματήσει να αποτελούν επένδυση για τις επιχειρήσεις, εδώ και αρκετά χρόνια, δεδομένης της άμεσης μείωσης της αξίας τους.

Η απόκτηση ενός οχήματος με leasing από μια επιχείρηση, την απαλλάσσει από τη δαπάνη ενός αρχικού κεφαλαίου ή τη σύναψη δανειακής σύμβασης με μια τράπεζα.

Επίσης, τη βοηθάει να αποφύγει έξοδα για τη συντήρηση και τη χρήση του οχήματος, ενώ της επιτρέπει να διαμορφώσει καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό. Επιπλέον, η ευελιξία που δίνει στις επιχειρήσεις το ευέλικτο μοντέλο που έφερε το Instacar, τους επιτρέπει να προσαρμόζουν τα οχήματά τους σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες τους, καθώς και να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες στη λειτουργία τους, όπως για παράδειγμα την άμεση απόκτηση ενός οχήματος για συγκεκριμένη χρονική περίοδο που μπορεί να διαρκεί ένα project ή ακόμα για την εξυπηρέτηση ενός στελέχους από το εξωτερικό. Η αξία του leasing για μια επιχείρηση διευρύνεται σήμερα με τη δυνατότητα ευελιξίας και γι’ αυτό τον λόγο καταγράφουμε στο Instacar συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση από τις επιχειρήσεις. Όπως καταγράφεται, η τάση δείχνει ότι οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο από το ownership στο usership και παράλληλα εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στα EVs. Συνολικά, το ευέλικτο leasing δίνει την ευκαιρία σε δυνητικούς πελάτες να δοκιμάζουν υπηρεσίες και να έχουν πρόσβαση σε αυτοκίνητα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν».

Στην καλύτερη διαχείριση των ταμειακών ροών και την απελευθέρωση κεφαλαίων εστιάζει ο Αντώνης Πρέντζας: «Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συσκευές μίας επιχείρησης, όπως laptops, smartphones ή tablets, ουσιαστικά δεν τίθεται καν το ερώτημα αν συμφέρει το leasing. Η υπηρεσία αυτή έχει τεράστια οφέλη για μία επιχείρηση και μπορεί να τη βοηθήσει, τόσο στο οικονομικό κομμάτι, όσο και στο ανταγωνιστικό. Το leasing τεχνολογικού εξοπλισμού εξοικονομεί μεγάλο κόστος στις επιχειρήσεις, αφού δεν απαιτείται ένα υπέρογκο ποσό μπροστά για τη χρήση των συσκευών, ενώ παράλληλα μειώνει τα λειτουργικά κόστη της συντήρησης/απόρριψης, αφού προσφέρει κάλυψη σε περίπτωση ζημιάς. Έτσι, το leasing βοηθάει στην καλύτερη διαχείριση των ταμειακών ροών και στην απελευθέρωση σημαντικών κεφαλαίων. Ακόμη, επιλέγοντας leasing, μία επιχείρηση απολαμβάνει την ευελιξία να χρησιμοποιεί για όσο θέλει τον εξοπλισμό της και όταν δεν τον χρειάζεται άλλο, να τον επιστρέψει ή -ακόμα καλύτερα- να τον αναβαθμίσει σε πιο σύγχρονα και εξελιγμένα μοντέλα. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα μίας επιχείρησης παραμένει ανταγωνιστική και αυξάνει την παραγωγικότητά της. Φυσικά, ας μην ξεχνάμε και τα φορολογικά προνόμια, αφού το μηνιαίο μίσθωμα του τεχνολογικού εξοπλισμού μπορεί να περαστεί στα έξοδα της επιχείρησης. Με άλλα λόγια, το leasing τεχνολογίας για επιχειρήσεις αποτελεί την πιο οικονομική και ευέλικτη λύση για τον εξοπλισμό κάθε ομάδας που χρειάζεται να εργαστεί σε υπερσύγχρονα μοντέλα».

Χαμηλότερο επιτόκιο και διατήρηση ρευστότητας
Πλήθος οικονομικών κινήτρων για να στραφεί μια επιχείρηση σε λύσεις leasing εντοπίζει και ο Ανδρέας-Παναγιώτης Μαντζούνης, ο οποίος υποστηρίζει ότι: «Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του προϊόντος της χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποτελεί το γεγονός ότι βασικό μέλημα των πελατών είναι η αποφυγή μεγάλων εκροών κεφαλαίων, οι οποίες σχετίζονται με την αγορά περιουσιακών στοιχείων, καθώς στοχεύουν στη διάθεση των ταμειακών τους ροών σε άλλους βασικούς τομείς των δραστηριοτήτων τους. Παράλληλα, επιλέγοντας τη χρηματοδοτική μίσθωση, ο πελάτης απολαμβάνει συνολικά χαμηλότερο επιτόκιο λόγω της μη εφαρμογής εισφοράς του Ν.128/75: 0,6%, ενώ, λόγω της ιδιοκτησίας του παγίου, την οποία διατηρεί η εταιρεία leasing καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, παρέχεται στον πελάτη η δυνατότητα μεσοπρόθεσμης ή και μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής λύσης, χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσεις, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία χρηματοδότησης. Ακόμη, μέσω της αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale & lease back) ακινήτου ή εξοπλισμού, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα άντλησης ρευστότητας. Τέλος, σημαντικό βοήθημα αποτελεί για τους πελάτες η εμπειρία και η εξειδίκευση των εταιρειών leasing στις αγορές προϊόντων». Επιγραμματικά, ο κ. Μαντζούνης προσθέτει και τα παρακάτω οφέλη:

 • Σταδιακή εκταμίευση Φ.Π.Α. – Προγραμματισμός δαπανών
 • Δυνατότητα σύνδεσης της χρηματοδοτικής μίσθωσης με αναπτυξιακά προγράμματα.