Σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης παραμένει για τις επιχειρήσεις η αγορά leasing, στην προσπάθειά τους για βελτίωση της παραγωγής και των καθημερινών λειτουργιών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, το 2021 κατεγράφη σημαντική άνοδος στις εργασίες.

Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση κατά 20% των εκταμιεύσεων των Εταιρειών χρηματοδοτικών μισθώσεων συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, γεγονός που δημιουργεί μια θετική προοπτική για την ελληνική αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Τα μεγέθη και η επαγγελματική δραστηριότητα
Αναλυτικότερα, οι νέες εργασίες των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης από τα 534,6 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020 (+15% από το 2019) έφτασαν το 2021 τα 641,6 εκατ. ευρώ (+20%) ενώ η μείωση των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών μισθώσεων κατά 14% (από 3.743,2 εκατ. ευρώ στις 31/12/2020 σε 3.234,9 εκατ. ευρώ στις 31/12/2021) αντικατοπτρίζει την εξυγίανση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του κλάδου.

Όσον αφορά την Επιχειρηματική Δραστηριότητα, πρωταγωνίστησαν οι κλάδοι των Υπηρεσιών και της Βιομηχανίας με ποσοστά 53,8% και 23,9% αντίστοιχα και ακολούθησε ο κλάδος του Εμπορίου και των Λοιπών Δραστηριοτήτων.

Σχετικά με το είδος των παγίων που χρηματοδοτήθηκαν, τα μεγαλύτερα ποσοστά των νέων εργασιών αφορούν στη χρηματοδότηση μηχανημάτων (36,8%) και ακινήτων (25,7%), ενώ ακολουθούν τα επαγγελματικά οχήματα (16,4%) και τα επιβατικά Ι.Χ. (8,6%). Τέλος, το μικρότερο ποσοστό αφορά στη χρηματοδότηση άλλου είδους εξοπλισμών (8%) και εξοπλισμού γραφείου (4,5%).

Επεκτείνεται ο θεσμός σε ιδιώτες
Καθώς το Leasing επεκτείνεται στην κάλυψη των αναγκών των ιδιωτών, δημιουργεί νέα δεδομένα και προοπτικές. Η αγορά των υπηρεσιών της χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών και ακινήτων δεν αφορά πλέον αποκλειστικά επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες αλλά απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν τη χρήση κεφαλαιουχικών αγαθών, κινητών ή ακινήτων, με ολική ή μερική χρηματοδότηση της αξίας τους και χωρίς να δεσμεύσουν τα κεφάλαιά τους ή να καταφύγουν στις κλασικές μορφές δανεισμού. Επιπλέον, οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, οι σύνθετες ανάγκες των πελατών και τα σύγχρονα εργαλεία ψηφιοποίησης που επηρεάζουν όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές συνηγορούν στη νέα εποχή του leasing, μια εποχή όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών απαιτούνται προσαρμογές σε όλα τα επίπεδα, από τους βασικούς παρόχους (τράπεζες, εταιρείες μίσθωσης οχημάτων), ως και τις άλλες εταιρείες, πελάτες και οντότητες που σχετίζονται με το Leasing.

Ρένια Κυδωνοπούλου
Financial Applications Manager της SingularLogic
«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην αγορά, ενώ οι νέες τάσεις στο αυτοκίνητο θα φέρουν και νέα προϊόντα»

Νέες τάσεις στο προσκήνιο
Στο πλαίσιο αυτό συνομιλήσαμε για τις νέες τάσεις με την κα Ρένια Κυδωνοπούλου, Financial Applications Manager, της SingularLogic η οποία εξειδικεύεται στη διαχείριση του Leasing εδώ και 25 χρόνια και έχει υλοποιήσει πολυάριθμα έργα πληροφορικής σε μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου.

«Στη διάρκεια αυτής της πορείας παρακολουθούμε στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις και ακούμε προσεκτικά τις απαιτήσεις των πελάτων μας.
Η λύση CFMS Leasing είναι ενσωματωμένη στη σύγχρονη πλατφόρμα Credit Facilities Management System (CFMS), και παρέχει στις επιχειρήσεις του κλάδου τη δυνατότητα να:
1) Ομογενοποιούν, αυτοματοποιούν και αναπτύσσουν με ευελιξία τις επιχειρηματικές διαδικασίες,
2) Παράγουν πολλαπλά σενάρια με ειδικά κριτήρια ανά πελάτη,
3) Παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα και τα μεγέθη, ώστε η εταιρεία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων των φορέων και ελεγκτικών μηχανισμών,
4) Διαχειρίζονται τους πελάτες σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής των υποχρεώσεών τους,
5) Επικοινωνούν ψηφιακά όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες,
6) Ελέγχουν τους δείκτες απόδοσης των επιχειρηματικών διαδικασιών,
7) Προσφέρουν έγκαιρη και αξιόπιστη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο που αναπροσαρμόζεται δυναμικά», σημείωσε, περιγράφοντας τα πλεονεκτήματα που διαφοροποιούν την εταιρεία από τον ανταγωνισμό.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την κα Κυδωνοπούλου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην αγορά, ενώ οι νέες τάσεις στο αυτοκίνητο θα φέρουν και νέα προϊόντα.

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης καλούνται να προσαρμόσουν τις λειτουργίες τους με φόντο τις νέες ανάγκες των ιδιωτών.

«Διανύουμε μια περίοδο όπου έρχονται μεγάλες αλλαγές στην αγορά στο χώρο του Leasing. Δόθηκε πλέον η δυνατότητα της χρήσης χρηματοδοτικών μισθώσεων και στους ιδιώτες επομένως, οι εταιρείες του χώρου θα χρειαστούν άμεσα αρκετές προσαρμογές στις διαδικασίες των προσφορών, αιτημάτων και λειτουργιών τους. Επίσης, στο χώρο του leasing αυτοκινήτων, με δεδομένη την αλλαγή της τεχνολογίας στα καύσιμα, καθώς και την τάση μείωσης των λειτουργικών δαπανών, διαθέτουν νέα προϊόντα για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών όπως green cars, car sharing, car pooling.

Στη σημερινή εποχή ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιβάλλει την παροχή άμεσης πληροφόρησης σε σχέση με τα αιτήματα και τις δραστηριότητες του πελάτη, ενδυναμώνοντας έτσι τη σχέση της εταιρείας μαζί του.

Με τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων ψηφιοποίησης, η παρακολούθηση και επομένως η βελτίωση της απόκρισης των διαδικασιών, θα δώσει το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρείες του κλάδου. Το ίδιο θα συμβεί και με την ανάπτυξη μοντέλων διεπαφών υψηλής απόκρισης και σταθερότητας, όπως είναι η επικοινωνία με ΑΑΔΕ και με DIAS payments», τονίζει χαρακτηριστικά.

Cross selling και νέες υπηρεσίες από εταιρείες
Σήμερα, και άλλοι οργανισμοί που σχετίζονται με την αγορά Leasing προχωρούν σε προσαρμογές που θα ωφελήσουν τόσο τους ίδιους όσο και τους καταναλωτές.

Για παράδειγμα, η Cityzen που πρωταγωνιστεί στις αυξημένες ανάγκες parking/στάθμευσης έχει εφαρμόσει στην πράξη την έννοια της Βιώσιμης Κινητικότητας, μετατρέποντας σταδιακά τους χώρους στάθμευσης του δικτύου της, σε κόμβους κινητικότητας (mobility hubs).

Πλέον, 12 χώροι στάθμευσης σε 4 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Χανιά) λειτουργούν και ως κόμβοι κινητικότητας για στόλους αυτοκινήτων εταιρειών leasing.

Νίκος Καρακώστας
Commercial Consultant της Cityzen
«Η Cityzen αναλαμβάνει τη διαδικασία παράδοσης/παραλαβής των αυτοκινήτων και αναβαθμίζει την εμπειρία του πελάτη, προσφέροντας επιπλέον υπηρεσίες»

Όπως αναφέρει ο κ. Νίκος Καρακώστας, Commercial Consultant της εταιρείας, η Cityzen αναλαμβάνει τη διαδικασία παράδοσης/παραλαβής των αυτοκινήτων και αναβαθμίζει την εμπειρία του πελάτη, προσφέροντας επιπλέον υπηρεσίες: Στάθμευση οχημάτων σε θέσεις αποκλειστικής χρήσης, Υπηρεσίες πλυσίματος οχημάτων σε επιλεγμένους σταθμούς εντός Αττικής, Υπηρεσία Valet: μεταφορά ή αντικατάσταση οχημάτων και παραλαβή / παράδοση από τον χώρο των πελατών, Υπηρεσίες ελέγχου/επιθεώρησης οχημάτων, Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων
«Oι εταιρείες leasing που επιλέγουν τη Cityzen ως συνεργάτη απολαμβάνουν την ευελιξία της να προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις ενώ αναγνωρίζουν ταυτόχρονα τα οφέλη που προσφέρει ένα δίκτυο χώρων στάθμευσης στη διαδικασία παραλαβής-παράδοσης οχημάτων, βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία του τελικού πελάτη», τονίζει ο κ. Καρακώστας
Ακίνητα & Leasing: Ένα νέο κεφάλαιο με την είσοδο των ιδιωτών – Λύση για τα «κόκκινα» δάνεια, «ανάχωμα» για τους πλειστηριασμούς και ρευστότητα για την κτηματαγορά
Όπως προαναφέρθηκε, μια εντελώς νέα προοπτική δημιουργείται από το γεγονός το leasing ακινήτων θα αφορά πλέον και τους ιδιώτες, μετά την υπερψήφιση σχετικής τροπολογίας στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Για το λόγο αυτό, συνομιλήσαμε με τον κ. Θεμιστοκλή Μπάκα, Πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, ο οποίος ανέδειξε τα οφέλη του leasing στην αγορά ενώ σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποτελέσει «ανάχωμα» ιδιαίτερα στον εκπλειστηριασμό κατοικιών πρώτης κατοικίας.

«Η τροπολογία στοχεύει τόσο να αποτελέσει λύση για τα «κόκκινα» δάνεια όσο και να βοηθήσει τη ρευστότητα στην κτηματαγορά μια εποχή που η ζήτηση για αγορά κατοικίας έχει επανέλθει δυναμικά. Ένα μέτρο πρωτοποριακό για την ελληνική οικονομία, το οποίο το έχουμε πολλάκις τονίσει ήδη από τον Οκτώβριο του 2019 σε σχετικές έρευνές μας ως λύση για τα κόκκινα δάνεια και αύξηση της ρευστότητας στην κτηματαγορά.

Θεμιστοκλής Μπάκας
Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates
«Η υιοθέτηση του leasing – χρηματοδοτική μίσθωση ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης για κατοικίες ιδιωτών θα αποτελέσει καταλυτικό μοχλό ανάπτυξης και ρευστότητας στη κτηματαγορά»

Δίνει τη δυνατότητα στον δανειολήπτη με δάνεια σε καθυστέρηση να μπορεί να μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στο ίδρυμα υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο. Η εν λόγω λύση προβλέπεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, προσφέροντας περισσότερες εναλλακτικές λύσεις στους δανειολήπτες μη εξυπηρετούμενων δανείων», εξηγεί ο κ. Μπάκας.

Ειδικότερα όπως τονίζει ο ίδιος: «σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, 50.000 ακίνητα θα διατίθενται μέσω πλειστηριασμών κάθε χρόνο για την επόμενη πενταετία σε τιμές μειωμένες ακόμη και 35% από τις τιμές της ελεύθερης αγοράς σύμφωνα με πρόσφατη διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η άνωθεν τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή τη Παρασκευή, μπορεί να αποτελέσει «ανάχωμα» ή/και λύση ιδιαίτερα στους πλειστηριασμούς στις περιπτώσεις πρώτης κατοικίας, αν φυσικά οι δανειολήπτες επιθυμούν είτε να διαμείνουν στη κατοικία τους, είτε να τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία να μην χάσουν το ακίνητο τους εφόσον τους δίνετε η δυνατότητα επαναγοράς στη λήξη της σύμβασης ή και νωρίτερα αυτής.

Κρίσιμα ερωτήματα προς διευκρίνιση
Από την άλλη πλευρά, ο κ. Μπάκας τονίζει πως απαιτούνται διευκρινίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Συγεκριμένα:
Σε ποια αξία θα καταβάλλεται η δόση του leasing. Στην εμπορική αξία του ακινήτου ή στο υπολειπόμενο ποσό της οφειλής του δανειολήπτη;
Πως θα ορίζεται η αξία του ακινήτου στη περίπτωση επαναγοράς στη λήξη της σύμβασης ή και νωρίτερα αυτής;

Μέτρο ρευστότητας για την κτηματαγορά σε όσους δεν διαθέτουν την ιδία συμμετοχή ύψους 20%-30% που ζητούν τα τραπεζικά ιδρύματα για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων.
Σύμφωνα με τον κ. Μπάκα, τα τραπεζικά ιδρύματα ή/και οι εταιρείες leasing , θα μπορούσαν για τους εγχώριους ενδιαφερόμενους αγοραστές κατοικίας που πληρούν τις τραπεζικές προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικού δανείου αλλά δεν διαθέτουν την ιδία συμμετοχή 20%-30% (ελάχιστοι είναι οι ενδιαφερόμενοι εγχώριοι αγοραστές – ιδιαίτερα οι νέοι ηλικιακά που κατάφεραν να προβούν σε αποταμίευση εν μέσω οικονομικής κρίσης 10 ετών), να υιοθετήσουν το leasing – χρηματοδοτική μίσθωση ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης για κατοικίες ιδιωτών κυρίως για ακίνητα που διαθέτουν στα χαρτοφυλάκια τους .
Ουσιαστικά το leasing λειτουργεί σε πολλές περιπτώσεις ως μέσο αντιμετώπισης της έλλειψης ρευστότητας του πελάτη που αδυνατεί να δανειστεί ή να καταβάλλει ένα ποσό για αγορά ακινήτου που είναι απαραίτητο (π.χ. ιδία συμμετοχή 20%-25 % στα στεγαστικά δάνεια ιδιωτών).
«Η υιοθέτηση του leasing – χρηματοδοτική μίσθωση ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης για κατοικίες ιδιωτών θα αποτελέσει καταλυτικό μοχλό ανάπτυξης και ρευστότητας στη κτηματαγορά, αυξάνοντας την οικοδομική δραστηριότητα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, ισορροπώντας τις ζητούμενες τιμές μίσθωσης, και παράλληλα θα βοηθήσει τα νέα ζευγάρια που πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια δανειοδότησης και δεν διαθέτουν αποταμιεύσεις, να προβούν σε αγορά κατοικίας», καταλήγει ο κ. Μπάκας.