Από τον Οκτώβριο του 2021 που μπήκε σε σταθερή τροχιά η πλατφόρμα myDATA, έχει συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των οικονομικών τμημάτων των επιχειρήσεων.

Η σταδιακή κατάργηση του βασιλείου του χαρτιού και το πέρασμα στην πλήρη αυτοματοποίηση αποτελούν στόχο τόσο για τις φορολογικές αρχές όσο και για τις επιχειρήσεις. Η διαδικασία ωστόσο δεν είναι καθόλου απλή. Γίνονται βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως απέχουμε πολύ από το επιθυμητό επίπεδο. Οι συνεχείς, άλλωστε, παρατάσεις που δίνει η ΑΑΔΕ ως προς τη διαβίβαση στοιχείων είναι ενδεικτικές των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η εφαρμογή της ψηφιακής μεταρρύθμισης.

Δεν είναι λίγα τα οικονομικά στελέχη τα οποία, παρότι διάκεινται θετικά ως προς το myDATA και την ηλεκτρονική τιμολόγηση, εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τα έως τώρα επιτεύγματα. Οι πρόσθετοι ανθρώπινοι πόροι που χρειάστηκαν να δεσμεύσουν προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλατφόρμας είναι μια βασική παράμετρος του προβληματισμού τους. Η πολυνομία και η πολυπλοκότητα του φορολογικού μας συστήματος δημιουργούν προβλήματα που είναι αναγκαίο να ξεπεραστούν τάχιστα. Τα οικονομικά στελέχη δεν έχουν δει ακόμη να απελευθερώνεται χρόνος από την καθημερινότητά τους προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να ασχοληθούν με την επεξεργασία δεδομένων που θα βοηθήσουν στη στρατηγική ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Ο προβληματισμός που προαναφέραμε ενισχύεται και από τα στοιχεία που συλλέξαμε ως FinancePro από το LinkedIn. Σε πρόσφατη ανάρτησή μας στη σελίδα του περιοδικού, καλέσαμε τα οικονομικά στελέχη να αποτιμήσουν την πορεία του myDATA ψηφίζοντας μία από τις παρακάτω τέσσερις επιλογές:

 1. Θετική μεταρρύθμιση
 2. Έχει δρόμο μπροστά της
 3. Μας έχει κάνει τη ζωή δύσκολη
 4. Ήταν καλύτερα πριν

Στην ψηφοφορία μετείχαν 34 στελέχη. Τα 19 εξ αυτών (56%) επέλεξαν τη δεύτερη απάντηση, κάτι που δείχνει πως, παρά τον θετικό βηματισμό, η ψηφιακή μεταρρύθμιση των φορολογικών αρχών έχει ακόμα να διανύσει πολύ δρόμο για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Ως θετική μεταρρύθμιση αποτιμούν το myDATA δέκα στελέχη (29%), και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη καθώς είναι καθοριστική η συμβολή της στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Υπάρχουν επίσης πέντε στελέχη (15%) που ψήφισαν την τρίτη επιλογή, τα οποία εκφράζουν κατά τη γνώμη μας τον προβληματισμό τους για την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος το οποίο απαιτεί πρόσθετους ανθρώπινους πόρους. Κανείς, τέλος, δεν ψήφισε την τέταρτη επιλογή.

Στατιστικά στοιχεία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έως τις 18 Απρίλιου είχαν διαβιβασθεί 2.004.988.884 παραστατικά αξίας 1.400.688.778.244 ευρώ.

Αυτά έχουν διαβιβαστεί ως εξής: μέσω Παρόχων 130.575.233, μέσω ERP 1.857.368.700, μέσω e timologio 12.108.745, μέσω φόρμας 4.901.430.

Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις είναι 1.204.323, οι εγγεγραμμένοι χρήστες στο e timologio είναι 289.960 και οι ηλεκτρονικοί πάροχοι είναι 12.

Το FinancePro απευθύνθηκε σε οικονομικά στελέχη και σε γνώστες της αγοράς και τους έθεσε το ερώτημα πώς αποτιμούν τη μέχρι τώρα πορεία του myDATA.

Οι απαντήσεις που πήραμε είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες.

Νίκος Γκερέκος Δ/ντής Υπηρεσιών Εγκατεστημένης Βάσης της Entersoft
«Η πλειονότητα των στελεχών αναγνωρίζει τόσο τη σημαντικότητα του εγχειρήματος όσο και την αυτοματοποίηση που η πλήρης εφαρμογή του θα επιφέρει στην καθημερινότητά τους»

Ευκαιρία για αναβάθμιση του ρόλου των οικονομικών στελεχών
«Λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας από τη συνεργασία με τα οικονομικά στελέχη στον τομέα των myDATA, εκτιμούμε ότι η πλειονότητα των στελεχών αναγνωρίζει τόσο τη σημαντικότητα του εγχειρήματος όσο και την αυτοματοποίηση που η πλήρης εφαρμογή του θα επιφέρει στην καθημερινότητά τους», μας λέει ο Νίκος Γκερέκος, Διευθυντής Υπηρεσιών Εγκατεστημένης Βάσης της Entersoft. «Επίσης αναγνωρίζουν την ευκαιρία για αναβάθμιση του ρόλου τους, καθώς θα τους δοθεί η δυνατότητα για ενασχόληση με πιο ουσιαστικούς ελέγχους και θα έχουν χρόνο για επεξεργασία των δεδομένων και εξαγωγή πιο ποιοτικής πληροφορίας. Παράλληλα, εκφράζουν τον προβληματισμό και την ανησυχία τους για τον επιπλέον χρόνο που σήμερα απαιτείται για την εναρμόνιση στις διαρκείς αλλαγές και τις πιεστικές προθεσμίες για τις οποίες η πλατφόρμα ειδικά στην αρχή δεν ήταν έτοιμη», τονίζει.

«Όσον αφορά την πιο μεσοπρόθεσμη προοπτική για αυτόματη συμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του εντύπου Ε3 με ταυτόχρονη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων από την πρωτογενή καταχώρηση και μάλιστα με άμεσο (live) ηλεκτρονικό τρόπο, θα αποτελέσει πράγματι ένα τεράστιο άλμα για τον φορολογικό μηχανισμό προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και του ελέγχου της φοροδιαφυγής», προσθέτει.

Δημήτρης Γόντικας Senior Accountant at NEOTEX S.A.
«Το myDATA έχει σαφώς συμβάλλει καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομικών τμημάτων, αλλά και ευρύτερα των ελληνικών επιχειρήσεων»

Θα διευκολύνει σε φορολογικούς ελέγχους
«Για τα στελέχη των οικονομικών διευθύνσεων σίγουρα έχει προστεθεί ένας επιπλέον όγκος εργασίας καθημερινά, πέραν τον όσων ‘τρέχει’ ένα λογιστήριο», τονίζει ο Δημήτρης Γόντικας, Senior Accountant, NEOTEX S.A.

«Για να δουλεύει ορθά αυτός ο όγκος διασταυρώσεων και αποκλίσεων και να αντικατοπτρίζεται αυτό και στην ΑΑΔΕ θα δημιουργηθεί η αναγκαιότητα νέων θέσεων εργασίας, το οποίο αφενός μεν είναι θετικό για τη μείωση της ανεργίας, από την άλλη αυξάνει το μισθολογικό κόστος για τους εργοδότες και δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα μεταφραστεί αυτό», σημειώνει

«Η προσυμπλήρωση του Φ2 είναι σίγουρα ένα πολύ καλό βήμα για την αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών για ένα λογιστήριο, το οποίο προέρχεται από το myDATA. Βέβαια, πέρα από την πλευρά των εσόδων, που μια επιχείρηση με ηλεκτρονική τιμολόγηση που ανεβάζει τα έσοδά της κάθε μήνα μπορεί να τα συμφωνεί και να διευκολύνεται από αυτήν τη προσυμπλήρωση, δεν ισχύει το ίδιο για τα έξοδα που είναι πονεμένη υπόθεση. Τώρα όσον αφορά τον φορολογικό μηχανισμό σίγουρα θεωρώ ότι το myDATA θα διευκολύνει σε φορολογικούς ελέγχους, όπου όσοι ‘κοκκινίζουν’ λόγω μη τήρησης των διαδικασιών και των υποχρεώσεων του myDATA, θα ελέγχονται χωρίς να μπορούν να ‘κρυφτούν’», αναφέρει.

Ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων
«Το project myDATA είναι αδιαμφισβήτητο πως, είτε κάποιος συμφωνεί είτε διαφωνεί, αποτελεί ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων και των λογιστηρίων», αναφέρει ο Αναστάσιος Δουκέρης Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ τάξης.

«Το εγχείρημα αυτό συνεχίζει να αποτελεί ‘μήλον της έριδος’ μεταξύ του λογιστικού κόσμου και της φορολογικής διοίκησης. Δεν θυμάμαι καμία άλλη μεταρρύθμιση να έχει προκαλέσει τόση αντίδραση από τη μία, αλλά και να έχει παράλληλα τόση ένθερμη υποστήριξη από μια σημαντική μερίδα των οικονομικών στελεχών.

Η φορολογική διοίκηση προβάλλει σε κάθε τόνο τη χρησιμότητα της πλατφόρμας myDATA για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την απλοποίηση των ελέγχων και διασταυρώσεων, καθώς και τη σταδιακή συμπλήρωση των εντύπων μέσα από αυτήν», επισημαίνει.

«Θεωρώ πως η ΑΑΔΕ έχει αναγνωρίσει τα όποια προβλήματα υπάρχουν, κυρίως στο σκέλος των εξόδων και δίνει και τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής, χωρίς να επιβάλλει ποινές. Τα οικονομικά στελέχη εκπαιδεύονται συνεχώς σε ένα νέο περιβάλλον που εξελίσσεται και βελτιώνεται και το χρησιμοποιούν ως εργαλείο δουλειάς. Ζητούμενο η απλοποίηση», προσθέτει.

Καθοριστικό βήμα για τον περιορισμό της παραοικονομίας και της φοροαποφυγής
«Η μέχρι τώρα πορεία των myDATA εδώ και περίπου δύο έτη που βρίσκεται στην ελληνική αγορά έχει, κατά την άποψή μου, θετικό πρόσημο», τονίζει ο Μιχάλης Καπαρός, Λογιστής Α’ τάξης Ορκωτός Λογιστής. «Για τα οικονομικά στελέχη θεωρώ ότι έχει συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της ψηφιακής πραγματικότητας των οικονομικών μονάδων. Επιπλέον πλεονεκτήματα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι τα εξής: η κατάργηση της ΜΥΦ με την παράλληλη αξιοποίηση της ορθής πληροφόρησης των αντίστοιχων πληροφοριών, η παροχή συνεχούς ροής και έλεγχος των εσόδων και σε μεγάλο βαθμό και των εξόδων των οντοτήτων, η μελλοντική πλήρης κατάργηση υποβολής διάφορων φορολογικών εντύπων (όπως του τέλους χαρτοσήμου) και η κατάργηση των διαδικασιών που επιβάρυναν συστηματικά τη λειτουργία των λογιστηρίων των επιχειρήσεων», δηλώνει.

«Παράλληλα για τον φορολογικό μηχανισμό η αποτίμηση έχει επίσης ξεκάθαρα θετικό πρόσημο. Υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές όλων των οντοτήτων, καλύτερη ενημέρωση κυρίως των φορολογικών εσόδων της και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης υπήρξε ένα καθοριστικό βήμα για τον περιορισμό της παραοικονομίας και της φοροαποφυγής τους», επισημαίνει.

Μεγάλη πρόκληση για όλους τους stakeholders
«Οι προσαρμογές των συστημάτων που καλύπτουν τις ανάγκες πληροφόρησης και διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα MyData ήταν και παραμένει σίγουρα μία μεγάλη πρόκληση για όλους τους stakeholders», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Καρκαβίλας, CFO, IT-TELESIS. «Η προσπάθεια της σύνοψης των αποτελεσμάτων των εταιριών αποτελεί ένα εργαλείο ελέγχου και διαφάνειας των συναλλαγών, το οποίο αποφέρει οφέλη σε μακροοικονομικό επίπεδο. Τόσο τα οικονομικά στελέχη όσο και οι φορολογικές αρχές είναι ήδη σε καλύτερη θέση ως προς το επίπεδο πληροφόρησης και ελέγχου των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων, καθώς έχουν ξεπεραστεί οι ‘παιδικές ασθένειες’, και η ανταπόκριση από την πλατφόρμα είναι άμεση και συνεπής», τονίζει.

Το αποτέλεσμα κρίνεται μάλλον απογοητευτικό
«Μετά από δύο χρόνια εφαρμογής του myDATA, η πορεία του όλου εγχειρήματος της φορολογικής διοίκησης κρίνεται μάλλον απογοητευτική», μας λέει ο Λάσκαρης Κονδύλης, Finance Director – Business Services, AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. «Μέχρι στιγμής, για πολλούς και διαφόρους λόγους, έχουν υλοποιηθεί πολύ λίγα από όσα αρχικά προέβλεπε το έργο, ενώ οι παρατάσεις και μεταθέσεις προθεσμιών είναι συνεχείς αλλά ταυτόχρονα απολύτως αναγκαίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν διαφαίνονται σήμερα ιδιαίτερα οφέλη για τον φορολογικό μηχανισμό και όσα ίσως προκύψουν θα είναι μετά από αρκετά χρόνια. Από την πλευρά των επιχειρήσεων και των οικονομικών στελεχών, είναι ξεκάθαρο ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν οφέλη αλλά, αντίθετα, σημαντικά κόστη και πόροι δεσμεύονται και αναλώνονται στο έργο αυτό χωρίς να προσδίδεται κάποια σημαντική αξία», τονίζει.

Έχει συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα
«Η εφαρμογή του myDATA έχει συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα, προς όφελος τόσο των οικονομικών στελεχών όσο και του φορολογικού συστήματος», τονίζει ο Γρηγόρης Κοντογιάννης Finance Manager, Sipcam-Oxon. «Έχει επιφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές στη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια της φορολογικής αποτύπωσης και συμμόρφωσης. Ο φορολογικός μηχανισμός επωφελήθηκε από τη συλλογή στοιχείων με έγκαιρο και τυποποιημένο τρόπο, ανταποδίδοντας, ως τώρα, με ελαστικότητα στην εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης, γεγονός αναγκαίο σε έργα τέτοιου μεγέθους.

Η εισαγωγή του myDATA έδωσε τη δυνατότητα στα οικονομικά στελέχη να υιοθετήσουν βελτιωμένες και αποτελεσματικές διαδικασίες λογιστικής επαλήθευσης, να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση προηγούμενων χειροκίνητων εργασιών που βασίζονταν σε χαρτί και να αυξήσουν την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Παρόλα αυτά, ενώ κάποιοι μπόρεσαν να υιοθετήσουν το σύστημα και να αξιοποιήσουν τα οφέλη του, άλλοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την πολυπλοκότητα και τις τεχνικές απαιτήσεις αυτού», επισημαίνει.

Σήμερα βλέπουμε το πρώτο στάδιο ωρίμανσης της διαδικασίας
«Η ΑΑΔΕ έβαλε ένα σημαντικό στοίχημα από το 2019, αυτό του ψηφιακού μετασχηματισμού των συναλλαγών των επιχειρήσεων, της καθιέρωσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, της δημιουργίας των ηλεκτρονικών βιβλίων και της προσυμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων», τονίζει ο Ιωάννης Κουτκουδάκης, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Epsilon Net.

«Το φιλόδοξο αυτό project, με τα όποια προβλήματα αντιμετώπισε, έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό βοηθώντας σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή από τη χειρόγραφη έκδοση των παραστατικών στην ηλεκτρονική, με τη χρήση ERP συστημάτων ή στην ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου.

Προς το παρόν τα στελέχη των επιχειρήσεων έχοντας αντιμετωπίσει σειρά προβλημάτων, δικαιολογημένων βέβαια λόγω του μεγέθους του έργου, αρχίζουν σταδιακά να βλέπουν κάποια από τα πλεονεκτήματα που συνολικά θα υπάρξουν με την ολοκλήρωση του project», επισημαίνει.

«Ο φορολογικός μηχανισμός αντιμετώπισε ικανοποιητικά ένα project ιδιαίτερα φιλόδοξο, με σημαντικές απαιτήσεις, με ένα φορολογικό πλαίσιο ιδιαίτερα πολύπλοκο που έπρεπε να αποτυπωθεί και να κωδικοποιηθεί σε μία πλατφόρμα.

Σήμερα, πιστεύω, βλέπουμε το πρώτο στάδιο ωρίμανσης της διαδικασίας με μία σειρά θεμάτων να έχουν λυθεί, αλλά και αρκετά άλλα να εκκρεμούν. Με την ολοκλήρωση του project, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ελέγχουν τις συναλλαγές τους (ιδιαίτερα σημαντικό για παραστατικά της επιχείρησης που δεν έχουν παραδοθεί στο λογιστήριο) με διαφανή τρόπο, ενώ η ΑΑΔΕ θα μπορεί να έχει βελτιωμένη στόχευση στους φορολογικούς ελέγχους», προσθέτει.

Θετική η πορεία της μεταρρύθμισης
«Η ΑΑΔΕ αποτιμά την πορεία του myDATA θετικά», μας λέει ο Λάμπρος Μπέλεσης, Προέδρος Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών Οικονομολόγων. «Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η ΑΑΔΕ στις 10 Απρίλιου, έχουν διαβιβασθεί 1.982.759.793 παραστατικά αξίας 1.391.763.895.445 ευρώ.

 • Μέσω Παρόχων 128.077.065
 • Μέσω ERP 1.837.814.820
 • Μέσω e timologio 11.966.478
 • Μέσω φόρμας 4.901.430

Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις είναι 1.200.883, οι εγγεγραμμένοι χρήστες στο e timologio είναι 288.424 και οι ηλεκτρονικοί πάροχοι είναι 12», επισημαίνει.

«Οι αριθμοί δείχνουν ότι η εφαρμογή myDATA λειτουργεί άριστα, όμως η ΑΑΔΕ αντιλαμβανόμενη την ύπαρξη προβλημάτων στην εφαρμογή ανά κλάδο, συνέστησε τις άτυπες ομάδες επαγγελματιών και μαζί τους προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα της καθημερινότητας ανά κλάδο.

Θετικότατη η όλη προσέγγιση με αυτό τον τρόπο, όμως μας προβληματίζει το εάν οι εκπρόσωποι αυτών των ομάδων έχουν την επιστημονική κατάρτιση αλλά και τη γνώση της αγοράς για να αναλύσουν και να λύσουν σχετικά προβλήματα.

Για τα οικονομικά στελέχη, η άποψή μας είναι ότι προβλήματα αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους», προσθέτει.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πενιχρά
«Τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) έχουν διανύσει ήδη 4,5 χρόνια ύπαρξης. Το χρονικό διάστημα αυτό είναι αρκετά μεγάλο και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι σχετικά πενιχρά», τονίζει ο Μιχάλης Πόλυγγερ, Πρόεδρος Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών.

«Στα αποτελέσματα αυτά, πέρα από τη γνωστή ‘καθυστέρηση υλοποίησης’, συνέβαλαν αφενός η αρχική αρχιτεκτονική τους που βασίστηκε σε σωρεία νομοθετημάτων που απαιτούσαν ψηφιακή υποστήριξη, αφετέρου η έλλειψη σύμπνοιας, συνεννόησης και συνένωσης συμφερόντων των βασικών τεσσάρων συντελεστών, της πολιτείας, των μηχανογραφικών εταιρειών των οικονομολόγων – φοροτεχνικών και των επιχειρήσεων της αγοράς. Παρά ταύτα, η χρησιμότητα του εγχειρήματος παραμένει σημαντική στο μεσοπρόθεσμο διάστημα», αναφέρει.

«Η διαδικασία με τη διαβίβαση σε πρώτη φάση των συναλλαγών των εσόδων των επιχειρήσεων αφενός τις επισημοποιεί – πιστοποιεί, αφετέρου αποσβένει χρήσιμο χρόνο συνεννοήσεων και επικοινωνίας μέσω αντικριζόμενων δεδομένων εκδότη – λήπτη. Έτσι, απελευθερώνεται αρκετός χρόνος με την απουσία διεκπεραιωτικών διαδικασιών για τα οικονομικά στελέχη ώστε να επικεντρώνονται στις επιτελικές τους εργασίες οργανώνοντας και καθοδηγώντας τις οικονομικές μονάδες.

Από την άλλη πλευρά, ο φορολογικός μηχανισμός λαμβάνει στοιχεία σε ‘πραγματικό χρόνο’ ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζει μέτρα αποτρεπτικά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Και, τέλος, δίνεται η δυνατότητα στην εκάστοτε εκτελεστική εξουσία να νομοθετεί εμπρόθεσμα υπέρ της εθνικής οικονομίας και της ανάπτυξης», προσθέτει.

Ορόσημο στις σχέσεις της φορολογικής διοίκησης με τους φορολογούμενους
Τα»ο myDATA αποτελεί έργο που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ορόσημο στις σχέσεις της φορολογικής διοίκησης με τους φορολογούμενους», μας λέει ο Σπύρος Φενερλής, Finance Director at Lamda Hellix. «Η ψηφιακή έκδοση των παραστατικών μαζί με τον συνεπακόλουθο περιορισμό των χειρόγραφων τιμολογίων, οι αυξημένες δυνατότητες για συμφωνία υπολοίπων με τους προμηθευτές, η προσυμπλήρωση συγκεκριμένων πεδίων της δήλωσης ΦΠΑ με δυνατότητα τροποποιήσεων των ποσών, αποτελούν κάποια από τα πλεονεκτήματα του myDATA για τις επιχειρήσεις. Τα παραπάνω συνοδεύτηκαν βέβαια με σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κληθεί να αφιερώσουν πόρους στο συγκεκριμένο έργο. Ο φορολογικός μηχανισμός είναι σίγουρα αυτός που αντλεί τα περισσότερα οφέλη από το myDATA, καθώς η πληροφόρηση που διαβιβάζεται οδηγεί σε πιο στοχευμένους ελέγχους και εντοπισμό φορολογητέας ύλης», επισημαίνει.

Βαγγέλης Χατζηγεωργίου CEO, IMPACT
«Μέσω του myDATA μειώνεται δραστικά η φοροδιαφυγή. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στις ελεγκτικές και φορολογικές αρχές να έχουν άμεση εικόνα του οικονομικού προφίλ των επιχειρήσεων»

Μέσω του myDATA μειώνεται δραστικά η φοροδιαφυγή
«Το myDATA αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων στην Ελλάδα», τονίζει ο Βαγγέλης Χατζηγεωργίου, CEO, IMPACT. «Το έργο αφορά συνολικά μια επιχείρηση, αλλά ιδιαίτερα την οικονομική της διεύθυνση, καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα για τη σταδιακή καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η οποία φέρει τα πραγματικά οφέλη για τις επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα οφέλη είναι η αυτοματοποίηση χρονοβόρων και συχνά παρωχημένων διαδικασιών, η μείωση του χρόνου τιμολόγησης και ελέγχου, η αύξηση της αξιοπιστίας των φορολογικών στοιχείων, η μείωση λαθών, η μείωση του σχετικού κόστους, ενώ επιπλέον δίνεται η δυνατότητα τιμολόγησης από οπουδήποτε υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο», προσθέτει.

«Όσον αφορά το φορολογικό μηχανισμό, το myDATA είναι ένα σημαντικό βήμα, καθώς δίνεται πλέον η δυνατότητα διαβίβασης της πληροφορίας που περιέχει ένα τιμολόγιο σε πραγματικό χρόνο. Ακόμη, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως μέσω του myDATA μειώνεται δραστικά η φοροδιαφυγή. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στις ελεγκτικές και φορολογικές αρχές να έχουν άμεση εικόνα του οικονομικού προφίλ των επιχειρήσεων καθώς και να περιορίσουν τα εικονικά και πλαστά τιμολόγια που διακινούνταν στο παρελθόν», αναφέρει.

Συνέβαλε η εισαγωγή του myDATA στη ζωή
των οικονομικών τμημάτων στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομικών τμημάτων; Καλέσαμε τους συνομιλητές μας να μας πουν την άποψή τους και παράλληλα τους ζητήσαμε να μας πουν ποια πεδία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας χρήζουν βελτίωσης.

Δημιούργησε μια κοινή «ψηφιακή γλώσσα» για το σύνολο των επιχειρήσεων
«Η εισαγωγή της υποχρεωτικής εφαρμογής των myDATA αποτέλεσε τον δούρειο ίππο για την υιοθέτηση με ταχύτατους ρυθμούς από τις επιχειρήσεις της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αποτελεί τον πιο έγκυρο και ασφαλή τρόπο για την ενημέρωση της πλατφόρμας», αναφέρει ο Νίκος Γκερέκος. «Παράλληλα συνέβαλε στην ψηφιοποίηση διαδικασιών που μέχρι και σήμερα παρακολουθούνταν είτε εκτός των πληροφοριακών συστημάτων είτε με μη δομημένο τρόπο και μάλιστα με κοινή κωδικοποίηση εννοιών και χαρακτηρισμών, δημιουργώντας μια κοινή ‘ψηφιακή γλώσσα’ για το σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου.

Σημαντικές βελτιώσεις απαιτούνται για την υποστήριξη ειδικών περιπτώσεων όπως πωλήσεις / εκκαθαρίσεις τρίτων, αυτοτιμολογήσεις, ενδοκοινοτικές συναλλαγές με παραδόσεις σε Τρίτες Χώρες και γενικότερα στην αυτοματοποίηση ενημέρωσης των εντύπων (ΦΠΑ, Ε3) από το βιβλίο αναλυτικών εγγραφών», επισημαίνει.

Καθοριστική η συμβολή του myDATA στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων
«Το myDATA έχει σαφώς συμβάλλει καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομικών τμημάτων, αλλά και ευρύτερα των ελληνικών επιχειρήσεων», δηλώνει στο FinancePro o Δημήτρης Γόντικας.
«Σίγουρα δεν είναι εύκολη η μετάβαση για όλες τις επιχειρήσεις και το κόστος ψηφιοποίησης των διαδικασιών θεωρώ ότι αποτελεί το βασικό εμπόδιο.

Όσες επιχειρήσεις, όμως, όπως και η επιχείρηση όπου εργάζομαι, μπουν σε ηλεκτρονική τιμολόγηση με πάροχο και τα παραστατικά τους ανεβαίνουν απευθείας στην ΑΑΔΕ, είναι ένα πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα για να υπάρχει συμφωνία και αντιστοίχιση των παραστατικών από τη μεριά του λήπτη και του εκδότη.

Οι μεγάλες παρατάσεις που δίνονται για την υποχρεωτική υποβολή των εσόδων σίγουρα λειτουργούν ανασταλτικά στις επιχειρήσεις που σύννομα υποβάλουν καθημερινά ή έστω εντός του μηνός τα έσοδά τους.

Λόγω αυτού υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη διασταύρωσή τους και συνεχώς εμφανίζονται αποκλίσεις», αναφέρει.

Αναστάσιος Δουκέρης Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ τάξης
«Το project myDATA είναι αδιαμφισβήτητο πως, είτε κάποιος συμφωνεί είτε διαφωνεί, αποτελεί ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων και των λογιστηρίων»

Τα οφέλη από την ψηφιοποίηση είναι τεράστια
«Βασικός στόχος της πλατφόρμας myDATA είναι η εμπέδωση μιας νέας φιλοσοφίας ψηφιοποίησης των λογιστικών συναλλαγών και πρακτικών», μας λέει ο Αναστάσιος Δουκέρης.

«Στην Ελλάδα του σήμερα, πολλές, πολύ μικρές κυρίως, επιχειρήσεις, δεν είχαν μηχανογραφηθεί, κάτι το οποίο άλλαξε άρδην με την εφαρμογή των myDATA.

Πλέον, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν πάψει να εκδίδουν χειρόγραφα παραστατικά, κάτι το οποίο οδήγησε αναπόφευκτα στην πιο άρτια οργάνωση, τόσο των δικών τους λογιστηρίων όσο και όλων των εμπλεκόμενων οικονομικών τμημάτων.

Τα οφέλη από αυτή την εξέλιξη είναι τεράστια, ωστόσο, λόγω και του γεγονότος πως η πλατφόρμα είναι καινούρια και δεν έχει τελειοποιηθεί, δεν λείπουν τα προβλήματα.

Ενδεικτικά αναφέρω, κατά την άποψη μου, τα πιο σημαντικά:

 • Η πολυάριθμη περιπτωσιολογία λόγω της πολυπλοκότητας του φορολογικού μας συστήματος.
 • Η έλλειψη ενός εγχειριδίου χρήσης με παράθεση βασικών περιπτώσεων οικονομικών συναλλαγών.
 • Τα συχνά ‘κολλήματα’ της εφαρμογής.
 • Η αδυναμία λογιστικοποίησης του συνοπτικού βιβλίου.
 • Η διαβίβαση πολλών λεπτομερειών κάθε συναλλαγής.
 • Αναμένουμε βελτιώσεις λοιπόν!», προσθέτει.
Μιχάλης Καπαρός Λογιστής Α’ τάξης, Ορκωτός Λογιστής
«Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης υπήρξε ένα καθοριστικό βήμα για τον περιορισμό της παραοικονομίας και της φοροαποφυγής»

Σημαντική η συμβολή του στην ψηφιοποίηση των οικονομικών τμημάτων
«Τόσο η φορολογική όσο και η ασφαλιστική διοίκηση τα τελευταία χρόνιά έχουν βάλει στοίχημα τη μετάβαση σε ένα ψηφιοποιημένο μοντέλο διαχείρισης των συναλλαγών της αγοράς με το δημόσιο», τονίζει ο Μιχάλης Καπαρός. «Με το πνεύμα αυτό πιστεύω ότι το myDATA έχει συμβάλλει σημαντικά στην ψηφιοποίηση των οικονομικών τμημάτων των επιχειρήσεων και υπάρχει έμπρακτα η λογική ‘όλα σε ένα νοικοκυρεμένα’. Όμως έχει δείξει ότι αρκετά σημεία χρήζουν βελτίωσης και τα παραθέτω παρακάτω. Υπάρχει δυσκολία στη δυνατότητα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων με ορθά δεδομένα. Να υπάρξει επίλυση των διάφορων τεχνικών θεμάτων της εφαρμογής από την ΑΑΔΕ ώστε να γίνεται ομαλά και χωρίς προβλήματα η διαβίβαση εσόδων και εξόδων όλων των οντοτήτων στο σωστό χρόνο. Κλείνοντας ελπίζω να υπάρξει άμεση και οριστική λύση των ανωτέρω θεμάτων, ώστε να οδηγηθεί η αγορά στη σωστή κατεύθυνση που ο φορολογικός μηχανισμός είχε οραματιστεί με την εφαρμογή των myDATA», επισημαίνει.

Κωνσταντίνος Καρκαβίλας CFO, IT-TELESIS
«Τόσο τα οικονομικά στελέχη όσο και οι φορολογικές αρχές είναι ήδη σε καλύτερη θέση ως προς το επίπεδο πληροφόρησης και ελέγχου των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων»

Το myData συνέβαλε στην ενσωμάτωση διαδικασιών και στη δημιουργία κουλτούρας ψηφιοποίησης
«Το MyData συνέβαλε στην ενσωμάτωση διαδικασιών από αρκετές εταιρίες και εν μέρει στη δημιουργία κουλτούρας ψηφιοποίησης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Καρκαβίλας. «Οι οικονομικές υπηρεσίες και τα εξωτερικά λογιστήρια συνεργάστηκαν αρκετά τα τελευταία δύο χρόνια με εσωτερικά και εξωτερικά τμήματα μηχανογράφησης και όλοι μαζί ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στις αυξημένες απαιτήσεις και τις ανακοινωμένες ημερομηνίες της ΑΑΔΕ. Επειδή η παρακολούθηση τόσο των υλοποιήσεων όσο και των όποιων αλλαγών αποτελεί απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία, διαφαίνεται απαραίτητη η δημιουργία ξεχωριστού section με στοχευμένες ερωτήσεις-απαντήσεις (Q&A) στο site https://www.aade.gr/mydata, ώστε να υπάρχει κοινή βάση αναφοράς», επισημαίνει.

Λάσκαρης Κονδύλης Finance Director – Business Services, AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
«Για τις μεγάλες επιχειρήσεις αποτελεί μάλλον τροχοπέδη και όχι κίνητρο καθώς τα οικονομικά τμήματα αυτών ήδη εφαρμόζουν ποικίλες ψηφιακές τεχνολογίες σε όλο το φάσμα των εργασιών τους

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις αποτελεί μάλλον τροχοπέδη και όχι κίνητρο
«Η διαβίβαση των δεδομένων των λογιστικών βιβλίων στο myDATA στοχεύει μεταξύ άλλων και στην ψηφιοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και είναι σαφέστατα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς πλήθος μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών», μας λέει ο Λάσκαρης Κονδύλης. «Ωστόσο, ο σκοπός αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί και με άλλα μέσα και όχι με ένα τόσο πολύπλοκο εργαλείο. Φυσικά στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων αποτελεί μάλλον τροχοπέδη και όχι κίνητρο καθώς τα οικονομικά τμήματα αυτών ήδη εφαρμόζουν ποικίλες ψηφιακές τεχνολογίες σε όλο το φάσμα των εργασιών τους. Αυτό που θα αποτελέσει πραγματική ψηφιακή μεταρρύθμιση είναι η καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με όρους όμως και μέσα που δεν θα επιβαρύνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις», προσθέτει.

Γρηγόρης Κοντογιάννης Finance Manager Sipcam-Oxon
«Το myDATA αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που αναμφίβολα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ώθηση του digital mindset των οικονομικών τμημάτων»

Αποτέλεσε τον δούρειο ίππο του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις
«Σίγουρα το myDATA αποτέλεσε τον δούρειο ίππο του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις», τονίζει ο Γρηγόρης Κοντογιάννης. «Τα οικονομικά τμήματα κλήθηκαν να αναπτύξουν καινούργιες δεξιότητες και νέα εργαλεία, ωθώντας τα σε μια ψηφιακή εποχή που βασίζεται περισσότερο στα δεδομένα. Είναι βέβαιο ότι η καμπύλη μάθησης είναι απότομη και θα χρειαστεί πρόσθετη υποστήριξη από τις φορολογικές αρχές και εκπαίδευση, για να διασφαλιστεί η ομαλή υιοθέτηση του συστήματος. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε, όμως, ότι πρόκειται για τεράστιο εγχείρημα με απαιτήσεις που αφορούν την ιδιαίτερα πολύπλοκη ελληνική νομοθεσία», επισημαίνει.

«Με τις αλλαγές που εισήγαγε ο Ν. 5036/2023, είναι πλέον σαφές ότι θα πρέπει να γίνουν απαραίτητες τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωση των απαιτήσεων του myDATA και η εναρμόνιση του λογιστικού και φορολογικού πλαισίου. Στόχος όλων των εμπλεκόμενων πρέπει να είναι η υιοθέτηση της ψηφιακής κουλτούρας για να έχουμε μια επιτυχημένη υλοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, το myDATA αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που αναμφίβολα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ώθηση του digital mindset των οικονομικών τμημάτων», προσθέτει.

Ιωάννης Κουτκουδάκης Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Epsilon Net
«Το φιλόδοξο αυτό project, με τα όποια προβλήματα αντιμετώπισε, έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό βοηθώντας σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή»

Απαραίτητο βήμα για τον εκσυγχρονισμό στο οικονομικό περιβάλλον
«Πολλές επιχειρήσεις ήταν κατά την έναρξη του έργου αρκετά πίσω σε επίπεδο μηχανογράφησης», αναφέρει ο Ιωάννης Κουτκουδάκης. «Η απόκτηση σύγχρονων λογισμικών εφαρμογών έχει προχωρήσει αρκετά και ήταν απαραίτητο βήμα για τον εκσυγχρονισμό στο οικονομικό περιβάλλον. Σε αυτή την πορεία το myDATA συνέβαλε ενισχυτικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η επικοινωνία ΑΑΔΕ – επιχειρήσεων σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον βελτιώνει τη ροή και διαχείριση πληροφορίας και τη διαφάνεια στις συναλλαγές.

Στο στάδιο που βρίσκεται το έργο υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να ολοκληρωθούν. Ενδεικτικά, αναφέρω:

 • Η ολοκλήρωση της σύνδεσης συναλλαγών εσόδων με τη δήλωση ΦΠΑ
 • Η ολοκλήρωση της διαβίβασης του χαρακτηρισμού των εξόδων με απλοποίηση των διαδικασιών
 • Η ενίσχυση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με μεγαλύτερη παράταση κινήτρων
 • Η περαιτέρω ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων και επιτηδευματιών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (βλ. αγρότες) για την ένταξή τους στη νέα ψηφιακή εποχή
 • Η παροχή από την κεντρική διοίκηση εκπαιδευτικών διαδικασιών ενημέρωσης για τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πλατφόρμας myDATA», επισημαίνει.
Λάμπρος Μπέλεσης Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών Οικονομολόγων
«Το myDATA αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες για τη μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομικών τμημάτων των επιχειρήσεων»

Αποτελεί βασικό πυλώνα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων
«Το myDATA αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες για τη μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομικών τμημάτων των επιχειρήσεων», μας λέει ο Λάμπρος Μπέλεσης.

«Φυσικά είναι κάτι καινούργιο και, όπως είναι λογικό, προκύπτουν διαρκώς θέματα που χρήζουν βελτίωσης και σε αυτά θα πρέπει να βοηθήσουν η ΑΑΔΕ, οι επιχειρήσεις αλλά και οι λογιστές.

Τι πρέπει να βελτιωθεί:

 • Η απλοποίηση του τρόπου χαρακτηρισμού των εξόδων, θα πρέπει να γίνει προσαρμογή του myDATA στη λογική του ΕΓΛΣ & των ΕΛΠ
 • Να μην υπάρχουν πρόστιμα και η επιχείρηση που πέφτει σε παράβαση σε θέματα τήρησης του myDATA αρχικά να λαμβάνει ειδοποίηση για συμμόρφωση και, αν δεν συμμορφωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να ελέγχεται άμεσα.
 • Να αλλάξει η κουλτούρα των επιχειρηματιών οι οποίοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι χρειάζονται μια νέα ψηφιακή δομή στην επιχείρησή τους και επομένως να επενδύσουν στην ψηφιοποίησή της και στην εκπαίδευση του προσωπικού τους
 • Οι λογιστές πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό είναι το μέλλον της δουλειάς τους και ότι αν θέλουν να συνεχίσουν να είναι στην αγορά θα πρέπει να επενδύσουν στην εκμάθησή τους
 • Τέλος, το κράτος πρέπει να επιδοτήσει την αγορά εξοπλισμού και εφαρμογών και τη δια βίου εκπαίδευση των οικονομικών στελεχών», επισημαίνει.
Μιχάλης Πόλυγγερ Πρόεδρος Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών
«Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομικών τμημάτων των οικονομικών μονάδων»

Είναι αρκετά τα πεδία που χρήζουν διόρθωσης, αλλά οι προοπτικές είναι αισιόδοξες
«Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομικών τμημάτων των οικονομικών μονάδων», αναφέρει ο Μιχάλης Πόλυγγερ.

«Σε συνδυασμό με τη βέλτιστη τεχνολογική υποστήριξη της υλικοτεχνικής υποδομής επιτυγχάνεται ένα ικανοποιητικό μείγμα που βοηθάει στη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων στο σύνολο των οντοτήτων που με τη σειρά του συνδράμει θετικά στην πορεία της εθνικής οικονομίας. Ωστόσο, αρκετές αστοχίες που εδράζονται ακόμη και στην καρδιά της εφαρμογής πέραν των λεπτομερειών, δυσχεραίνουν πολλές φορές την επιθυμητή ταχύτητα και ορθότητα των στοιχείων. Ασφαλώς στο αρνητικό αυτό συμπέρασμα σημαντική συμμετοχή έχει η πολυνομία και η πολυπλοκότητα που πρέπει να αποτυπωθεί. Και ίσως αυτή είναι η πρώτη και αρχική διορθωτική κίνηση που πρέπει να λάβει χώρα.

Είναι αρκετά τα πεδία που χρήζουν διόρθωσης, αλλά οι προοπτικές είναι αισιόδοξες για το εγγύς μέλλον μέσω της σύμπραξης των εμπλεκόμενων φορέων υλοποίησης του έργου.

Πρέπει να γίνει προσπάθεια για όσο το δυνατό περισσότερη οριζόντια και κοινή αποτύπωση των στοιχείων στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων των μονάδων με αποφυγή της ανούσιας περιπτωσιολογίας. Επίσης στη φάση που βρίσκεται το έργο θα πρέπει να προτεραιοποιηθούν από την πολιτεία και να στοχευθούν οι αποδόσεις και οι εισπράξεις των φόρων που διαδραματίζουν καθαριστικό ρόλο στην επίτευξη θετικού δημοσιονομικού αποτελέσματος, όπως οι έμμεσοι φόροι και κυρίως ο ΦΠΑ. Συμπερασματικά, θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να βοηθήσουν ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον ταχύτερο χρόνο», προσθέτει.

Σπύρος Φενερλής Finance Director at Lamda Hellix
«Ο φορολογικός μηχανισμός είναι σίγουρα αυτός που αντλεί τα περισσότερα οφέλη από το myDATA καθώς η πληροφόρηση που διαβιβάζεται οδηγεί σε πιο στοχευμένους ελέγχους και εντοπισμό φορολογητέας ύλης»

Σημαντική η εφαρμογή ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος για τα επόμενα στάδια του έργου
«Ως Digital Realty αντιμετωπίσαμε το myDATA ως μια ευκαιρία και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποφασίσαμε να εγκαταστήσουμε την πιο πρόσφατη έκδοση του ERP που χρησιμοποιούσαμε», μας λέει ο Σπύρος Φενερλής. «Με αφορμή λοιπόν το myDATA, αναπτύξαμε νέα λειτουργικότητα και καταλήξαμε σε βελτίωση αρκετών διαδικασιών. Δεν είναι όμως η συγκεκριμένη περίπτωση χαρακτηριστική της κατάστασης που ισχύει στην αγορά. Σίγουρα είναι ορατά τα βήματα που έχουν κάνει μικρομεσαίοι συνεργάτες μας προς τα εμπρός και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Ταυτόχρονα όμως με τις εταιρείες που έχουν πετύχει μια καλή ροή στην διαβίβαση των εσόδων, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις μη διαβίβασης της πληροφόρησης στο myDATA, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Παράλληλα, τα λογιστήρια έχουν αφιερώσει αρκετό χρόνο στο έργο που αφορά τη διαβίβαση των πωλήσεων, ενώ αρκετοί συνεχίζουν να αφιερώνουν χρόνο καθώς στερούνται σύγχρονων εργαλείων (ERP). Σημαντική για το μέλλον είναι η εφαρμογή ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος για τα επόμενα στάδια του έργου (έξοδα, αγορές, πάγια). Καλοδεχούμενη θα ήταν και η άμεση παροχή περισσότερων κινήτρων για τις επιχειρήσεις, τα οποία θα αντιστοιχούν στον χρόνο που αφιερώνουν οι οικονομικές διευθύνσεις στο myDATA», επισημαίνει.

Αναγκαία η περαιτέρω ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων
«Το myDATA συνέβαλε σημαντικά στην ψηφιοποίηση των οικονομικών τμημάτων», τονίζει ο Βαγγέλης Χατζηγεωργίου. «Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αλλαγή της σχέσης της επιχείρησης με τον λογιστή της, καθώς καταργείται άμεσα η ανάγκη προσκόμισης παραστατικών εσόδων, τα οποία αντλούνται πλέον ηλεκτρονικά, με ασφάλεια και αξιοπιστία. Ωστόσο, προκύπτει πλέον η ανάγκη της περαιτέρω ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων καθώς, αφενός πρέπει να διασυνδέονται με τη φορολογική αρχή σε πραγματικό χρόνο, και αφετέρου οι μελλοντικές εξελίξεις που προγραμματίζονται από το κράτος προς ψηφιοποίηση (ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής) τη χρήζουν αναγκαία», αναφέρει.

«Τα επόμενα βήματα μετά την καθιέρωση του myDATA είναι πλέον η επιβεβλημένη εφαρμογή καθολικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης και σε επόμενο χρόνο η σταδιακή μετάβαση στην αυτόματη συμπλήρωση και εκκαθάριση δηλώσεων. Αρωγός στην ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων στέκεται το κράτος, το οποίο ανοίγει τον δρόμο στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, μετατρέποντας την αποκλειστική χρήση της σε υποχρεωτική για τους προμηθευτές του. Η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να λογίζεται μόνο ως η αρχή της υποχρεωτικότητας στη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αν επιθυμούμε πραγματικά οφέλη για τις επιχειρήσεις», συμπληρώνει.