Η διαβίβαση παραστατικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myDATA είναι μια εμβληματική μεταρρύθμιση του ελληνικού κράτους η οποία ξεκίνησε να «τρέχει» σε δοκιμαστικό επίπεδο από την 1η Οκτωβρίου του 2020. Από τότε και έως σήμερα έχουν ανακοινωθεί συνεχείς παρατάσεις που μεταθέτουν την ημερομηνία εκκίνησης της υποχρεωτικής εφαρμογής της για τις επιχειρήσεις. Το σίγουρο είναι πως το 2021 η διαβίβαση παραστατικών θα συνεχίσει να είναι προαιρετική ενώ και για το 2022 το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προτείνει η λειτουργία της εφαρμογής να είναι πιλοτική, δίνοντας ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την ψηφιακή διαβίβαση. Το ΟΕΕ θεωρεί πως η υποχρεωτική διαβίβαση μπορεί να ξεκινήσει το 2023 εφόσον γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές και οι απαραίτητες ρυθμίσεις και είναι σε πλήρη λειτουργία η σχετική πλατφόρμα.

Μεταξύ των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαβίβασης είναι σύμφωνα με το ΟΕΕ το θέμα των ασφαλιστικών εταιρειών, των ακτοπλοϊκών εταιρειών, των ταξί, εταιρειών του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 (περί περιθωρίου κέρδους), των ναυτιλιακών εταιρειών, των εκτελωνιστικών γραφείων, όπως και η αναγνωσιμότητα από το σύστημα της τάξης του λογιστή – φοροτεχνικού. Το Οικονομικό Επιμελητήριο διατηρεί επίσης επιφυλάξεις αν οι μηχανογραφικές εταιρείες έχουν την δυνατότητα να ανεβάσουν το σύνολο των εσόδων του 2021 μαζικά στην πλατφόρμα. Διατυπώνει επίσης την εκτίμηση πως o επιχειρηματικός κόσμος δεν έχει προετοιμασθεί για την λειτουργία των myDATA.
Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ φαίνεται πως έχουν συμφωνήσει πως η υποχρεωτική διαβίβαση θα ξεκινήσει όταν λυθούν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν αλλά ουδείς γνωρίζει αν αυτό καταστεί δυνατό μέσα στο 2022. Υπάρχει ενδεχόμενο να ξεκινήσει η υποχρεωτική εφαρμογή της διαβίβασης παραστατικών το επόμενο έτος αλλά να υπάρχει ελαστικότητα ως προς τους χρόνους διαβίβασης. Οι επιχειρήσεις και τα λογιστήρια θα υποχρεώνονται να υποβάλουν τα παραστατικά στην εφαρμογή myDATA αλλά δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση μικρών καθυστερήσεων. Τα όποια πρόστιμα επίσης όταν φτάσει η ώρα της υποχρεωτικής εφαρμογής της διαβίβασης παραστατικών θα είναι μικρότερα κατά τον πρώτο έτος.
Εκεί που δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι είναι ως προς τις ημερομηνίες για την αλλαγή των παλαιών ταμειακών μηχανών.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει σταδιακά και μέχρι τον Νοέμβριο του 2021:

  • να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους, ώστε να παράγουν αποδείξεις με ενσωματωμένο το QR Code ταυτοποίησης του φορολογικού μηχανισμού και της απόδειξης,
  • να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 1) σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA,
  • να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολογικούς μηχανισμούς που δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης, τακτοποιώντας την εικόνα τους στο Φορολογικό Μητρώο.

Μέσω της καθολικής ένταξης στην πλατφόρμα myDATA και της διασύνδεσης των φορολογικών μηχανισμών, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ επιδιώκουν να απαλλάξουν οριστικά τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, αρχής γενομένης από το 2021.

Νέα πραγματικότητα για δημόσιο και επιχειρήσεις
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τον περιορισμό της παραοικονομίας και της φοροαποφυγής. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση πέραν του ότι καταργεί τα χειρόγραφα τιμολόγια επιφέροντας μείωση κόστους στις επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να έχουν πλήρη και on-line εικόνα για την δραστηριότητα και το οικονομικό προφίλ επιχειρήσεων.

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση καταργείται η εκτύπωση παραστατικών πώλησης, η διαδικασία τιμολόγησης ενώ η αποστολή και αποθήκευση παραστατικών είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Η αποστολή επίσης και η λήψη των αρχείων γίνεται ηλεκτρονικά με γρήγορο και ασφαλή τρόπο.

Μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων η ΑΑΔΕ θα μπορεί να διεξάγει ταχύτατες διασταυρώσεις στοιχείων για τα έσοδα, τις πωλήσεις, τις δαπάνες, και τα κέρδη και παράλληλα να ελέγχει αν είναι ειλικρινείς οι δηλώσεις στην εφορία κάτι που αναμένεται να πλήξει τους μηχανισμούς έκδοσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Σε ό,τι αφορά το επιπρόσθετο κόστος που θα πρέπει να αναλάβουν οι επιχειρήσεις για να συνδεθούν με την ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω πιστοποιημένων παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης αυτό θα αποσβεστεί σύντομα από τις μειώσεις που θα έχουν οι επιχειρήσεις από τα λειτουργικά και διαχειριστικά κόστη όπως είναι το κόστος εκτύπωσης και αποστολής των φορολογικών στοιχείων στους παραλήπτες. Θα εκλείψουν επίσης οι χρονοβόρες διαδικασίες στην διεκπεραίωση των φορολογικών τους υποθέσεων.

Προβλέπονται επίσης μια σειρά κινήτρων για τις επιχειρήσεις που υιοθετήσουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου για την έκδοση και λήψη παραστατικών πωλήσεων για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2020 μέχρι και το φορολογικό έτος 2022.

Ειδικότερα:

  • Μειώνεται στα 3 έτη από 5 για τον εκδότη του τιμολογίου και στα 4 για τον λήπτη ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου.
  • Περιορίζεται σε 45 ημέρες από 90 το χρονικό διάστημα που η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρου για τα έτη που εφαρμόζεται ηλεκτρονική τιμολόγηση.
  • Παρέχεται αυξημένη κατά 100% απόσβεση της αρχικής δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κατά το έτος πραγματοποίησής της, ως αντιστάθμισμα του κόστους χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • Προβλέπεται υπερέκπτωση κατά 100% της αξίας των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών παρόχου.

Η οπτική των επιχειρήσεων
Στους 12 περίπου μήνες της πιλοτικής εφαρμογής του myDATA έκαναν εγγραφή στην ειδική διεπαφή της ΑΑΔΕ (myDATA RESTAPI) περί τις 200.000 επιχειρήσεις από 500 επαγγελματικούς κλάδους της οικονομίας οι οποίες διαβίβασαν 85 εκατομμύρια τιμολόγια και αποδείξεις, που αντιστοιχούν σε τζίρο 45 δισ. ευρώ.
Ποια είναι η όμως η εντύπωση που έχουν αποκομίσει οι επιχειρήσεις από τη δοκιμαστική περίοδο της ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών στο myDATA;

Μια πρωτοποριακή ελληνική προσπάθεια

Λάμπρος Μπέλεσης

«Αρχικά θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι είναι μια πρωτοποριακή ελληνική προσπάθεια η οποία δεν έχει εφαρμοστεί και σε καμία άλλη χώρα και σίγουρα αξίζει τον κόπο να τη στηρίξουμε όλοι» τονίζει ο κ. Λάμπρος Μπέλεσης, Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών Οικονομολόγων (ΠΑΕΛΟ). «Μία ανάλογη εφαρμογή λειτουργεί σε Ιταλία και Ουγγαρία. Επομένως πλήρη ανάλυση για την θετική του η αρνητική λειτουργία θα έχουμε όταν αρχίσει η πλήρης εφαρμογή του από όλες τις επιχειρήσεις γιατί μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί μόνο 200 χιλιάδες» προσθέτει.

Ριζικός ψηφιακός μετασχηματισμός

Μαρία Θεοδουλίδου

«myDATA είναι το ΟΝΟΜΑ του πιο ριζικού ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιείται στην Ελλάδα όπως λέει στο FinancePro» η κα. Μαρία Θεοδουλίδου, Finance Director Controlling & Planning, ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS. «Με το myDATA το φορολογικό και το λογιστικό τμήμα του Ομίλου ασχολείται εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το κόστος προσαρμογής στο myDATA έως σήμερα ήταν >€100 χιλ για την προσαρμογή των Φ.Η.Μ, >€40 χιλ για την υλοποίηση και τις άδειες του eBooks και ≈1,5 ανθρωποέτη πόρων Λογιστηρίου, Φορολογικού και IT υψηλής εξειδίκευσης.

Το κόστος λειτουργίας του myDATA είναι νωρίς να εκτιμηθεί με ακρίβεια», προσθέτει. «Οπωσδήποτε απαιτούνται πόροι για τη διαδικασία συμφωνίας των αποκλίσεων μεταξύ mydata και λογιστικών βιβλίων όσο άρτια παραμετροποιημένο να είναι το λογισμικό που χρησιμοποιείται, σημειώνει. Τα οφέλη από τη λειτουργία του myDATA στις επιχειρήσεις θα έρθουν όταν ΟΛΕΣ οι μεταβιβάσεις δεδομένων γίνονται σε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ χρόνο από ΟΛΟΥΣ τους υπόχρεους. Τουλάχιστον όμως για τα επόμενα 2 έτη θα παίρνουμε μόνο το ΚΟΣΤΟΣ του myDATA και μέχρι τότε για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί θα χρειαστεί να δοθούν ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που κατανοούν και ανταποκρίνονται» τονίζει χαρκατηριστικά.

Ανάγκη άρρηκτης συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, λογιστών και επιχειρήσεων πληροφορικής

Γιάννης Κουτκουδάκης

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που πραγματοποιείται από την ΑΑΔΕ είναι μία πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία με ιδιαίτερες τεχνολογικές απαιτήσεις και την ανάγκη άρρηκτης συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, λογιστών και επιχειρήσεων πληροφορικής», όπως τονίζει ο κ. Γιάννης Κουτκουδάκης, Οικονομικός Διευθυντής, Epsilon Net. «Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη αποδώσει καρπούς και ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων έχει ενταχθεί στο σύστημα.

Μετά το διάστημα προσαρμογής στο οποίο η ΑΑΔΕ συνεργάστηκε με επιχειρήσεις πληροφορικής, φορείς κλάδων, λογιστών και επιχειρήσεων, μετά από αμέτρητες εργατοώρες, πολλές δοκιμές και αναπροσαρμογές, η πλατφόρμα myDATA μπορεί να υποδεχθεί και να διαχειριστεί καθημερινά, χιλιάδες παραστατικά σε πραγματικό χρόνο και με ελάχιστο κόστος για τους χρήστες» προσθέτει.

«Οι καινοτόμες εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης του Ομίλου Epsilon Net και οι υπηρεσίες Παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης που προσφέρει, απλοποιούν τη διαδικασία ενσωμάτωσης και πολλαπλασιάζουν τα οφέλη της ψηφιακής μεταρρύθμισης για όλες τις επιχειρήσεις. Αντιμετωπίζουμε πλέον τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με τον πιο σύγχρονο τρόπο, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και εμπιστοσύνη ανάμεσα στην επιχειρηματική κοινότητα και τη φορολογική αρχή, καθώς και συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά» τονίζει.

Ρηξικέλευθη καινοτομία ψηφιακού μετασχηματισμού

Χρήστος Καρακασίδης

«Το έργο myDATA αποτελεί μια ρηξικέλευθη καινοτομία ψηφιακού μετασχηματισμού στα μέχρι πρότινος φορολογικά δρώμενα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» τονίζει ο κ. Χρήστος Καρακασίδης, Head of Professional Services, Impact. «Μέσω του συγκεκριμένου έργου οι φορολογικές αρχές προσπαθούν τόσο να εξορθολογήσουν το οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον αλλά και να προάγουν έννοιες όπως Ηλεκτρονική τιμολόγηση και Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής, προσθέτει. Εξ’ ορισμού θεωρείται και είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο το οποίο συμπεριλαμβάνει πολλούς τομείς της οικονομίας μας. Ένα έργο το οποίο όμως έρχεται προκειμένου να προσφέρει μια επιτάχυνση στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών των εταιρειών και να τους προσφέρει την δυνατότητα να αναπτυχθούν αφαιρώντας σημεία τροχοπέδησης που υπήρχαν λόγω του έγχαρτου και αναλογικού τρόπου εργασίας» προσθέτει.

Θετική η πρώτη εντύπωση

Κωνσταντίνος Μάγκουρας

«Aν και βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, η εντύπωση που έχουμε αποκομίσει στην Westnet είναι αρκετά θετική», μας λέει ο κ. Κωνσταντίνος Μάγκουρας, CFO, WESTNET DISTRIBUTION (OLYMPIA GROUP). Θεωρεί επίσης πως «με τη σύνδεση των συστημάτων μιας εταιρείας με το mydata και την ηλεκτρονική αποστολή των δεδομένων η εταιρεία οφείλει να προβεί σε πλήρη αυτοματοποίηση των παραστατικών που εκδίδει κάτι που την βοηθάει στον εκσυγχρονισμό της και στην αποφυγή λαθών. Αντίστοιχα, με τη λήψη της πληροφόρησης για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από τους συνεργάτες, δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία να βελτιώσει τους χρόνους καταχώρησης αλλά και συμφωνίας των παραστατικών».

Αναγκαίος ο ψηφιακός μετασχηματισμός για κράτος και επιχειρήσεις

Αλέξιος Νταουλάρης

«Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι πλέον ο ψηφιακός μετασχηματισμός κρίνεται αναγκαίος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το Κράτος» τονίζει στο FinancePro ο κ. Αλέξιος Νταουλάρης, co-CEO Stirixis SA. «Το myDATA «τρέχει» ήδη για τις επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου, και από την 1η Σεπτεμβρίου για αυτές που δεν ήταν πληττόμενες και είχαν άνω των 100.000 € τζίρο το 2019. Οφείλουμε να πούμε ότι γίνεται προσπάθεια από τις φορολογικές αρχές ώστε να είναι έτοιμες στην πρώτη μαζική αποστολή που ήδη ξεκίνησε και θα γίνει πιο έντονη από τον επόμενο μήνα, όμως κατά την γνώμη μου, οι επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και το μικρό χρονικό περιθώριο που έχουν θέσει, δεν βοηθούν ώστε να γίνει εφικτός ο στόχος» προσθέτει.

Άμεση και αποτελεσματική η διασύνδεση

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Από την πλευρά του ο κ. Διονύσιος Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Διευθυντής, SIEMENS HEALTHINEERS, θεωρεί πως η διασύνδεση χαρακτηρίζεται ως άμεση και αποτελεσματική ενώ κάποιες τεχνικές συστημικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην αρχή, ξεπεράστηκαν σχετικά γρήγορα.

 

Υπάρχουν ακόμη άλυτα ζητήματα

Μιχάλης Σαμωνάς

Η εταιρία μας ανήκει στον όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ και τη διασύνδεση των συστημάτων την έχει αναλάβει εταιρία του ομίλου, η Τέκα ΑΕ μας λέει ο κ. Μιχάλης Σαμωνάς, Group CFO, ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ. Έχουμε προχωρήσει στην κατηγοριοποίηση των εσόδων βάση οδηγιών της ΑΑΔΕ και έχουμε αποστείλει το μεγαλύτερο όγκο των τιμολογίων μας. Ωστόσο, λόγω της πολυπλοκότητας των μοντέλου πωλήσεων μας – περιλαμβάνει πέραν των πωλήσεων ιδίων προϊόντων και πωλήσεις υλικών εταιριών ομίλου (πωλήσεις αντιπροσωπείας) – υπάρχουν ακόμα ορισμένα άλυτα ζητήματα. Έχουμε υποβάλλει σχετικό ερώτημα στην ΑΑΔΕ, μέσω e-mail, και περιμένουμε την τοποθέτηση τους ώστε να προχωρήσουμε.

Θετικό το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα

Χρήστος Στέλλας

«Συνυπολογίζοντας το μέγεθος και τη σημαντικότητα του εγχειρήματος θα λέγαμε ότι η μέχρι στιγμής προσπάθεια αλλά και το αποτέλεσμα είναι θετικά» μας λέει ο κ.
Χρήστος Στέλλας, Commercial Manager, Retail-Link. «Ο προγραμματισμός όμως, δοσμένης και της συνθήκης της υγειονομικής κρίσης, αποδείχθηκε δύσκολος. Θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη ανάλυση του πλάνου, για αποφυγή των συνεχών παρατάσεων έναρξης.

Η μεγαλύτερη δυσκολία εντοπίστηκε στην αντιμετώπιση της περιπτωσιολογίας. Καταλύτης στο εγχείρημα θα είναι η απλοποίηση των κανονισμών και, προς την κατεύθυνση αυτή, ελπίζουμε να υπάρξει περαιτέρω προσπάθεια. Στα θετικά κατατάσσουμε, συνεχίζει, τα σημαντικά φορολογικά κίνητρα που θεσπίστηκαν, καθώς και τις επιλογές τεχνολογίας, ειδικά στο ευαίσθητο θέμα της αντοχής των συστημάτων που θα κληθούν να διαχειριστούν ταυτόχρονα και με ασφάλεια τεράστιο όγκο δεδομένων.

Εμείς, στη Retail Link, aναγνωρίζοντας έγκαιρα τις επερχόμενες μεταβολές, ανταποκριθήκαμε από την πρώτη στιγμή, συνεργαζόμενοι με τις φορολογικές αρχές και ενσωματώνοντας ευέλικτες προδιαγραφές στις υπηρεσίες μας, ώστε να μπορούν οι πελάτες μας να εφαρμόσουν απρόσκοπτα και με χαμηλό κόστος τις αλλαγές» τονίζει.

Ενθαρρυντικές οι πρώτες εντυπώσεις

Ανδρέα Φουστέρης

«Οι πρώτες εντυπώσεις είναι ενθαρρυντικές», κατά τον κ. Ανδρέα Φουστέρη, CFO, ΑΚΤΩΡ ΑΕ, Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, «θεωρούμε ότι με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής φάσης, θα είμαστε σε θέση από την 1η Οκτωβρίου να αποστέλλουμε τα απαραίτητα στοιχεία απρόσκοπτα και όσο το δυνατό αυτοματοποιημένα» προσθέτει.

«Είναι προφανές, όπως σε κάθε νέα συστημική εφαρμογή, ότι απαιτήθηκε όλο αυτό το διάστημα η ενεργής συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων και η στενή συνεργασία μεταξύ των τμημάτων της πληροφορικής και του λογιστηρίου, προκειμένου να καταστεί εφικτή η όσο το δυνατό αυτοματοποίηση της διαδικασίας και της ενημέρωσης των συστημάτων της ΑΑΔΕ. Η διασύνδεση με το MyDATA είναι αλήθεια ότι οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές, τόσο στον τρόπο καταχώρησης των παραστατικών όσο και στη δομή του λογιστικού σχεδίου της εταιρείας προκειμένου να επιτευχθεί η συμβατότητα των δεδομένων. Ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί και βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι απαιτείται ικανός χρόνος προσαρμογής και εξοικείωσης με τις νέες διαδικασίες προτού η πιλοτική λειτουργία θεωρηθεί ώριμη και προχωρήσει με επιτυχία στο επόμενο στάδιο της ενημέρωσης και παρακολούθησης των ηλεκτρονικών βιβλίων» τονίζει.

Το βασικότερο θέμα είναι οι προσαρμογές που πρέπει να κάνουν τα λογιστήρια

Χρήστος Στέλλας

Το βασικότερο θέμα, κατά τον κ. Στέλλα, ήταν οι προσαρμογές που έπρεπε να γίνουν από τα ίδια τα λογιστήρια των επιχειρήσεων προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και ,όπου αυτό δεν ήταν εφικτό, να δοθεί λύση σε επίπεδο λογισμικού.

Αυτή τη στιγμή, η υπηρεσία «R@L/e-Τιμολόγησή μου» έχει ενσωματώσει όλη την εμπειρία από την υλοποίηση σύνθετων έργων σε απαιτητικά λογιστήρια με ποικιλία ιδιαιτεροτήτων, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε μια προσεκτικά σχεδιασμένη μεθοδολογία που επιτρέπει να επιλύονται οι όποιες ειδικές περιπτώσεις με ξεκάθαρο τρόπο και βήματα υλοποίησης, ελέγχου και τεκμηρίωσης.

Ανδρέας Φουστέρης

Κάθε νέα εφαρμογή επιδέχεται βελτιώσεων και τροποποιήσεων
Τα πλεονεκτήματα της νέας ψηφιακής εφαρμογής, όπως μας λέει ο κ. Φουστέρης, «είναι πολυάριθμα με κυριότερα αυτά της αυτοματοποίησης και του εκσυγχρονισμού των λογιστικών διαδικασιών, της μείωση του διαχειριστικού κόστους, της διαφάνειας των συναλλαγών και της απλοποίησης της επιστροφής φόρου. Με την εφαρμογή του συστήματος σε πραγματικό χρόνο όλα τα παραπάνω αναμένεται να αναδειχθούν και να ποσοτικοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Κάθε νέα εφαρμογή ανεξάρτητα από την αρτιότητα του σχεδιασμού της επιδέχεται βελτιώσεων και τροποποιήσεων. Είναι μια δυναμική και αμφίδρομη διαδικασία και για αυτό οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε στενή συνεργασία με την ΑΑΔΕ» συμπληρώνει.

 

Αλέξιος Νταουλάρης

Οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τη διαβίβαση
Όπως λέει στο FinancePro o κ. Νταουλάρης, «το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την διαβίβαση των παραστατικών, ως εκ τούτου δεν ξέρουμε τι προβλήματα θα προκύψουν όταν λειτουργήσει το σύστημα σε όλο το φάσμα του».

«Μέχρι στιγμής σαφώς και έχουν εντοπιστεί προβλήματα τα οποία είναι αρκετά και εντοπίζονται κυρίως στην «παραγωγή» των εξόδων των επιχειρήσεων (π.χ. μισθοδοσία, φόροι – τέλη κ.α.) τα οποία μέχρι στιγμής δεν μπορούν να αποσταλούν, αλλά και σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες όπως αυτή του τουρισμού, όπου η διαβίβαση είναι πολυσύνθετη ως αδύνατη. Η αντιμετώπιση γίνεται μέσω του αυξημένου ελέγχου και όπου το σύστημα μας επιτρέπει , λύνουνε τα όποια προβλήματα» σημειώνει.

Θανάσης Μπράτσας

Πολλά τα οφέλη από την ηλεκτρονική τιμολόγηση
Θέμα λίγων μηνών είναι πλέον η υποχρεωτική διασύνδεση των επιχειρήσεων με το σύστημα MyData της ΑΑΔΕ αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, τονίζει ο κ. Θανάσης Μπράτσας ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Bratnet .

«Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές από την ηλεκτρονική τιμολόγηση και διαβίβαση των εσόδων-εξόδων στα ηλεκτρονικά βιβλία είναι πολλά, καθώς θα μειωθεί η γραφειοκρατία, θα είναι εφικτή η online διασταύρωση στοιχείων και η πάταξη της φοροδιαφυγής. Επιπλέον οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες επιλέγοντας τη σωστή εφαρμογή διασύνδεσης στο MyData, θα περιορίσουν σημαντικά λειτουργικά και διαχειριστικά κόστη καθώς και χρονοβόρες και δαιδαλώδεις διαδικασίες στην διεκπεραίωση των φορολογικών τους υποθέσεων» σημειώνει.

«Η Bratnet ως κατασκευαστής λογισμικού εναρμονισμένη πλήρως με τις απαιτήσεις του MyData ,κατάφερε μέσω της εφαρμογής Τιμολογιέρα να απλοποιήσει τις διαδικασίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διασύνδεσης και συνεχίζει να εξυπηρετεί καθημερινά τους χιλιάδες συνδρομητές της λύνοντας απορίες και προβλήματα που προκύπτουν από τη σταδιακή ψηφιακή μετάβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία» προσθέτει. Είναι σίγουρο πως όταν ξεπεραστούν τα διάφορα προβλήματα λειτουργικότητας και υποδοχής δεδομένων στην πλατφόρμα MyData, θα αλλάξει ριζικά η σχέση μεταξύ φορολογικών αρχών και επαγγελματιών απλοποιώντας όλες τις υπάρχουσες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Γιατί όπως λέει και το μότο της Τιμολογιέρας : «το απλό, είναι και λειτουργικό».

Θα αποφεύγονται λάθη στις λογιστικές εγγραφές

Μιχάλης Σαμωνάς

«Το κυριότερο θετικό σημείο της νέας ψηφιακής εφαρμογής είναι ότι θα αποφεύγονται λάθη ή παραλήψεις στις λογιστικές εγγραφές λόγω απώλειας ή μη ταχυδρόμησης των σχετικών τιμολογίων» όπως μας λέει ο κ. Σαμωνάς. «Επίσης ευελπιστούμε με την ολοκλήρωση της εφαρμογής να υπάρχει μεγάλη βοήθεια στην σύνταξη της φορολογικής δήλωσης και των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Τέλος, ένα από τα θετικά σημεία είναι και το γεγονός ότι θα συμβάλει στην κατάργηση της ΜΥΦ, ο έλεγχος των δεδομένων της οποίας είναι αρκετά χρονοβόρος» προσθέτει.

Σία Κατσαντώνη

Ουσιαστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας
«Τα ηλεκτρονικά βιβλία μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας με μείωση της γραφειοκρατίας και της φοροδιαφυγής» σημειώνει η κα Σία Κατσαντώνη, Διευθύντρια Λογιστηρίων Καταστημάτων του Ομίλου FOURLIS..

«Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα myDATA θα υπάρξει αυτοματοποίηση των δηλώσεων ΦΠΑ, έντυπο Ε3, έντυπο Ν, αφού τα απαραίτητα στοιχεία θα προϋπάρχουν στο σύστημα και θα καταργηθούν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ). Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα αυτοματοποιήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εταιρειών για την έγκαιρη λήψη και καταχώρηση παραστατικών.Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, είναι εκείνη που θα δώσει λύσεις σε θέματα διαφάνειας, διασφάλισης περιεχομένου και ορθής διαβίβασης τιμολογίων. Για να υπάρξει όφελος στις επιχειρήσεις η διαβίβαση των τιμολογίων πρέπει να γίνεται σε μορφή pdf η άλλη, έτσι ώστε ο λήπτης του τιμολογίου να έχει τις αναλυτικές γραμμές και όχι τα σύνολα για να μπορεί να καταχωρήσει χωρίς να περιμένει την αποστολή του από τον προμηθευτή» τονίζει.

Χρήστος Καρακασίδης

Η επιτυχία του έργου myDATA και τα τελικά οφέλη του δύνανται να αλλάξουν το οικονομικό περιβάλλον
«Σε ένα τέτοιας συνθετότητας και πολυπλοκότητας έργο, είναι λογικό να υπάρχουν θέματα τόσο στην επιχειρησιακή όσο και στην τεχνική υλοποίηση, μας λέει ο κ. Καρακασίδης. «Το έργο έρχεται να καλύψει διαφορετικές ανάγκες από το σύνολο του πλήθους των τομέων της οικονομίας. Η μέχρι πρότινος εμπειρία της ΑΑΔΕ ήταν στο ελεγκτικό κομμάτι και υπήρχε υστέρηση σε πρακτική γνώση των ιδιαιτεροτήτων που προσπαθεί να καλύψει, προσθέτει.

Σε αυτό το σημείο έρχεται να προστεθεί η βαθιά γνώση και τεχνογνωσία των παρόχων Ηλεκτρονικής τιμολόγησης όπως η εταιρεία Impact, όπου από την αρχή του έργου έχει αναλάβει ένα σημαντικό ρόλο αρωγού και καθοδηγητή προκειμένου να υπερσκελίζονται εμπόδια και να διασφαλίζει μια ομαλή πορεία στο έργο. Η επιτυχία του έργου myDATA και τα τελικά οφέλη του δύνανται να αλλάξουν το οικονομικό περιβάλλον προς μια κατεύθυνση αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης και προς αυτό οφείλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να σταθούμε δίπλα στην ΑΑΔΕ» τονίζει.

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Θετική η αποτελεσματικότερη συμφωνία της επιχείρησης με τους προμηθευτές
Ο κ. Παπαδόπουλος θεωρεί ως θετικά σημεία «την αναμενόμενη αποτελεσματικότερη συμφωνία της επιχείρησής μας με τους προμηθευτές της. Επίσης την δυνατότητα που θα προσφέρεται στις αρχές για επαλήθευση των κονδυλίων στα αποτελέσματα των εταιρειών, γεγονός που θα επιφέρει συντομία στις ελεγκτικές διαδικασίες. Ως αλλαγή, θα αναφέραμε την μέριμνα από πλευράς της πλατφόρμας myDΑΤΑ για κάποια πιο εξειδικευμένα σενάρια επιχειρησιακών συναλλαγών, τα οποία μέχρι τώρα παραμένουν ανοιχτά και υπάρχουν δυσκολίες στην αποστολή/κατηγοριοποίησή τους».

Κωνσταντίνος Μάγκουρας

Είναι σημαντικό να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του συνολικού έργου
Τα θετικά σημεία της νέας ψηφιακής εφαρμογής είναι σύμφωνα με τον κ. Μάγκουρα «η απευθείας σύνδεση με την ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η άμεση λήψη πληροφόρησης για τους συνεργάτες που έχουν εκδώσει σχετικά παραστατικά προς την εταιρεία καθώς και τα φορολογικά κίνητρα που δίδονται για την ένταξη στην ηλεκτρονική τιμολόγηση». «Σχετικά με τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να καταστεί λειτουργικότερο για την μία εταιρεία σε αυτό το στάδιο υλοποίησης δεν παρατηρείται κάποιο σημαντικό εύρημα (Υπάρχουν μόνο κάποια τεχνικά ζητήματα που όπως διαφαίνεται θα λυθούν).

Είναι σημαντικό όμως να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του συνολικού έργου κάτι το οποίο θα μπορέσει να μειώσει τον χρόνο σύνταξης των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και δηλώσεων φόρου εισοδήματος. Επιπλέον με την ολοκλήρωση του έργου θα μειωθεί και ο χρόνος απασχόλησης του προσωπικού των εταιριών προκειμένου να παρέχουν στοιχεία στους φορολογικούς ελεγκτές» προσθέτει.

Γιάννης Κουτκουδάκης

Σημαντικό έργο με ιδιαίτερες τεχνολογικές απαιτήσεις
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η πλατφόρμα myDATA πέρασαν, προτού εφαρμοστούν, από μία πολύμηνη δημόσια διαβούλευση της ΑΑΔΕ με τους εκπροσώπους των λογιστών και των εταιριών πληροφορικής. Σύμφωνα με τον κ. Κουτκουδάκη επισημάνθηκαν λάθη, αστοχίες και παραλείψεις, που στη συντριπτική τους πλειονότητα αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικά.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η διαδικασία διορθώσεων και αναπροσαρμογών συνεχίζεται, καθώς, όπως προαναφέραμε, πρόκειται για ένα σημαντικό έργο με ιδιαίτερες τεχνολογικές απαιτήσεις που προσπαθούν να καλύψουν το σύνολο των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων.

Έχει ιδιαίτερη σημασία, λοιπόν, μας λέει η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού εμπορικής διαχείρισης από επιχειρήσεις και επαγγελματίες για τη διαβίβαση των παραστατικών συναλλαγής στην πλατφόρμα myDATA. Παράλληλα, σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που επιθυμούν την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές τους, έχει εξίσου μεγάλη σημασία η επιλογή του κατάλληλου πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, αφού θα βοηθήσει αποτελεσματικά στον επιχειρησιακό και ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Λάμπρος Μπέλεσης

Υπάρχουν θετικά αλλά και αρνητικά σημεία
Αναφερόμενος στα θετικά σημεία της ψηφιακής μεταρρύθμισης ο κ. Μπέλεσης τονίζει πως «δεν θα υπάρχουν συγκεντρωτικές πελατών προμηθευτών ,γίνεται καλύτερος έλεγχος στα πιθανά ξεχασμένα παραστατικά ,γίνεται άμεση διαβίβαση των δεδομένων ,υπάρχει ηλεκτρονική βάση δεδομένων cloud, δίνεται η δυνατότητα τιμολόγησης από τους ελεύθερους επαγγελματίες ακόμη και από το κινητό τους τηλέφωνο, λιγότεροι έλεγχοι σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σωστά».

Σε ό,τι αφορά τα αρνητικά σημεία του myDATA , ο κ. Μπέλεσης σημειώνει τα ακόλουθα: «Έλλειψη συνολικού εγχειριδίου με κωδικοποίηση τεχνικών διαδικασιών και λειτουργιών, δυσκολία εφαρμογής σε κάποιους κλάδους με ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ όπως πχ τουριστικά γραφεία. Στους στόχους της εφαρμογής myDATA είναι η «αυτόματη» συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων της δήλωσης εισοδήματος – έντυπο Ε3- που το θεωρούμε αρκετά δύσκολο ως προς την υλοποίηση του στην πράξη. Από την υποχρέωση μεταβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα εξαιρείται το δημόσιο. Το σωστό θα ήταν να μην υπάρχει αυτή η εξαίρεση κυρίως γιατί το δημόσιο αντιπροσωπεύει ιδιαίτερα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας και δεν το περιλαμβάνει. Το myDATA, δημιουργεί πρόσθετο κόστος στη λειτουργία των επιχειρήσεων τόσο στην επένδυση σε πληροφοριακά συστήματα όσο και για την εκπαίδευση του προσωπικού τους, μεγάλο πρόβλημα επίσης θα είναι τα πρόστιμα που έχουν προαναγγελθεί αν τελικά ισχύσουν».