Την τελευταία 15ετία κάθε μέρα και περισσότερο γινόταν αναγκαία η ύπαρξη μίας ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία θα συνέδεε τα λογιστήρια των επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες της Εφορίας.
Όλοι όσοι ασχολούνταν με τίς οικονομικές, λογιστικές και ελεγκτικές εργασίες όπως επίσης και το ελεγκτικό προσωπικό των εφοριών συμφωνούσαν ότι ήταν κάτι που έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει γιατί εκεί οδηγούσε η εποχή.

Τελικά το 2018 ξεκίνησε μία φιλόδοξη ελληνική προσπάθεια η οποία ονομάσθηκε my data (my Digital Accounting and Tax Application). Από την αρχή του Νοέμβρη του 2021, το my data μπήκε πλέον για τα καλά στην ζωή όλων των επιχειρήσεων και των λογιστηρίων, των λογιστών και των λογιστικών γραφείων.

Το πρώτο που έγινε από την ΑΑΔΕ όταν σχεδιάσθηκε το 2018 ήταν το να ερωτηθούν οι εταιρείες λογισμικού στην Ελλάδα αν θα μπορέσουν να υποστηρίξουν το δύσκολο αυτό εγχείρημα ερώτημα στο οποίο ανταποκρίθηκαν θετικά.

Ο αμέσως επόμενος κλάδος που ενημερώθηκε ήταν οι λογιστές που επωμίζονται το βάρος της εφαρμογής οι οποίοι όμως έμειναν πολύ πίσω ως προς την εκπαίδευση τους και αυτό γιατί ήταν ο φορέας που στην διάρκεια της πανδημίας υποστήριξε το πρακτικό μέρος της υλοποίησης των οικονομικών μέτρων στήριξης, οι οποίοι όμως πλέον εκπαιδεύονται και προσαρμόζονται για την εφαρμογή του my data.

Μάλιστα μετά την πρόσφατη ανακοίνωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το ΟΕΕ για την επιδότηση των λογιστών για προμήθεια εξοπλισμού, αλλά και για εκπαίδευση τους σίγουρα μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην υλοποίηση της εφαρμογής με σωστό τρόπο.

Τέλος στην υλοποίηση της εφαρμογής εμπλέκονται και οι εφοριακοί και οι ελεγκτές οι οποίοι πλέον θα διενεργούν τους ελέγχους με διαφορετικούς τρόπους και πρωτόκολλο από αυτούς που εφάρμοζαν μέχρι τώρα. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκπαίδευσης των ελεγκτών και των εφοριακών.

Η διαδικασία των ελέγχων θα διαφοροποιηθεί σημαντικά και πλέον θα είναι στοχευμένοι χωρίς την παρουσία των ελεγκτών στην επιχείρηση όλο και περισσότερο και εφόσον φυσικά είναι εφικτό (πχ κάποια θέματα διακίνησης και έκδοσης αποδείξεων λιανικής απαιτούν και φυσική παρουσία), ενώ οι επιστροφές ΦΠΑ και ΦΟΡΩΝ από το 2023 θα γίνονται με απευθείας έλεγχο από το σύστημα, κάτι που σημαίνει πολύ ταχύτερες επιστροφές και λιγότερη ταλαιπωρία για λογιστές και ελεγκτές.

Επίσης επισημαίνουμε ιδιαίτερα τα παρακάτω:

  • Η διαβίβαση μπορεί να γίνει από Λογιστές που είναι πιστοποιημένοι από το ΟΕΕ με άδεια Α και β τάξης. Έτσι με αυτό τον τρόπο αποκλείονται οι μη πιστοποιημένοι λογιστές αλλά και ο οποιοσδήποτε τρίτος, κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σίγουρα αυτή η διαδικασία προστατεύει το επάγγελμα του λογιστή Φοροτέχνη
  • Το 2022 είναι έτος προσαρμογής αλλά και υποχρεωτικότητας
  • Οι κυρώσεις έχουν καταγραφεί και το αν θα εφαρμοσθούν το 2022 είναι θέμα απόφασης Υπουργού και Διοικητή της ΑΑΔΕ, όμως άποψη μας είναι -δεδομένου ότι μιλάμε για έτος προσαρμογής- ότι δεν θα πρέπει να ισχύσουν τα πρόστιμα και οι κυρώσεις παρά μόνο στην περίπτωση της μη διαβίβασης
  • Αυτή τη στιγμή διαβιβάζονται 1.000.000 παραστατικά ανά ημέρα και μέχρι το τέλος του έτους που θα έχει ολοκληρωθεί η πλήρης ένταξη και διαβίβαση αναμένεται να πολλαπλασιαστούν
  • Το 2021 διαβιβάζονται μόνο τα έσοδα από όλες τις επιχειρήσεις μέχρι 31/03/2022
  • Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές και ταμειακούς μηχανισμούς (ΦΗΜ-ΦΤΜ) αλλά θα μπορούν να διαβιβάσουν συγκεντρωτικά ανά μήνα από το ERP του Λογιστή τους
  • Από την εφαρμογή του my data δεν εξαιρείται καμία επιχείρηση, ούτε τα σωματεία ,οι σύλλογοι και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.