Ξεκίνησα να γράψω ένα κείμενο για την εφαρμογή myDATA της ΑΑΔΕ όταν έλαβα μια σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών, που αφορούσε στην My-CFO, αλλά προφανώς και στους συνεργάτες μας.

Οι προθεσμίες που ισχύουν σήμερα για την υλοποίηση του μέτρου είναι:

  • η 1η Οκτωβρίου για μικρές, μεσαίες και μεγάλες οντότητες (εταιρίες με διπλογραφικό σύστημα με τζίρο >50.000€ και με απλογραφικό σύστημα με τζίρο >100.000€).
  • n η 1η Νοεμβρίου για όλες τις υπόλοιπες εταιρίες, κατά βάση πολύ μικρές οντότητες.

Οι συνεργάτες μας που έχουν επιλέξει πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κυρίως μικρές και μεσαίες οντότητες, σε αυτή τη φάση έχουν ολοκληρώσει το τεχνικό μέρος έχουν προχωρήσει σε δοκιμές και διορθώσεις και είναι έτοιμες να διαβιβάσουν τα στοιχεία τους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στη φάση του go-live είναι πιθανό να αντιμετωπίσουμε διάφορα θέματα (π.χ. μη συμφωνιών με αντισυμβαλλόμενους).

Η έως τώρα προσπάθεια έχει να επιδείξει αρκετές εργατοώρες για τα λογιστήρια και σημαντικά κόστη αρχικής επένδυσης για τους επιχειρηματίες, ενώ αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας του κλασσικού λογιστηρίου.

Η έκδοση, αυθεντικοποίηση και ηλεκτρονική αποστολή των τιμολογίων και στοιχείων λιανικής πώλησης θα φέρει πολλαπλά οφέλη στους χρήστες, ενδεικτικά αναφέρουμε τη μείωση στα λειτουργικά κόστη έκδοσης και αποστολής (επίσημες έρευνες έχουν αποτιμήσει το κόστος πάνω από τα 3€ ανά τιμολόγιο στην Ελλάδα), τη μείωση κόστους αποθήκευσης παραστατικών, την αυτοματοποίηση διαδικασίας ΜΥΦ, συμφωνίας πελατών – προμηθευτών καθώς και της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων, ενώ θα επιταχυνθεί η διαδικασία κλεισίματος του μήνα και έκδοσης αποτελεσμάτων διοικητικής λογιστικής. Ένας δείκτης που πιθανολογώ ότι θα βελτιώσει είναι οι μέρες πελατών, αν λάβει κανείς υπόψη τις χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης και καταχώρησης παραστατικών από μεγάλους ομίλους που τεχνηέντως τραβάνε τις πληρωμές πέρα από τα συμφωνημένα DSO.

Από την άλλη η φορολογική αρχή θα έχει άμεση εικόνα σχετικά με τον κύκλο εργασιών των εταιριών, κάνοντας πολύ καλύτερη πρόβλεψη για τα έσοδα της είτε βραχυπρόθεσμα (φπα) είτε μεσοπρόθεσμα (φόρος εταιρικών κερδών), θα μειωθεί σημαντικά η φοροδιαφυγή, χάρη στη μείωση των πλαστών και εικονικών παραστατικών, ενώ οι διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων θα είναι ζήτημα ρουτίνας.

Όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν αν δεν προβλεπόταν η καθολική και υποχρεωτική χρήση του μέτρου σε όλες τις επιχειρήσεις. Για τις πολύ μικρές οντότητες δημιουργήθηκε το timologio.aade.gov.gr, εφαρμογή που παρέχει δωρεάν η ΑΑΔΕ για ψηφιακή έκδοση των παραστατικών της επιχείρησης και την ταυτόχρονη διαβίβασή τους στo myDATA. Μέσα από ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο περιβάλλον μια επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει το προφίλ της, να συνθέσει το πελατολόγιο της, να οργανώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να εκδώσει τα παραστατικά της αποστέλλοντας ταυτόχρονα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην πλατφόρμα του myDATA. Σημαντική σημείωση: Αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλήθεια και την ακρίβεια των εκδιδόμενων παραστατικών, καθώς και την αποστολή τους στον λήπτη παραμένει ο χρήστης της εφαρμογής. Η εφαρμογή timologio δεν αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους.

Η διαδικασία είναι απλή, η εφαρμογή είναι φιλική προς τον χρήστη, ενώ υπάρχουν βίντεο με σχετικές οδηγίες. Παραμένει όμως μεγάλο ερωτηματικό ο χρόνος καθολικής εφαρμογής του myDATA, με μια πιθανή νέα παράταση που θα ανακοινωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Μέσα σε ένα πλαίσιο δύσκολο λόγω της πανδημίας και των συνεπειών της στις επιχειρήσεις αλλά και στους εργαζόμενους, είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση αλλά και ευκαιρία η οποία αποτελεί το επόμενο βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων.