Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλάζει καθοριστικά το σύγχρονο επιχειρείν. Οι οικονομικοί διευθυντές έχουν διαγνώσει τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει η τεχνολογία στη μελλοντική επιτυχία των οργανισμών τους και ηγούνται της ψηφιακής μετάβασης, με επίκεντρο την ενσωμάτωση στη λειτουργία των οικονομικών τμημάτων της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την έρευνα CFO Perspective on the 2023 CEO της Gartner, οι CFOs σχεδιάζουν να αυξήσουν τη χρηματοδότηση του οργανισμού τους στο ΙΤ, ενώ οι CEOs είναι πιο συγκρατημένοι.

Όπως αναφέρει η έρευνα, οι οικονομικοί διευθυντές ενδιαφέρονται για πολλούς τομείς της τεχνολογίας, στο επίκεντρο ωστόσο του ενδιαφέροντός τους είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Όταν ρωτήθηκαν ποια νέα τεχνολογία θα επηρεάσει πιο σημαντικά τους κλάδο τους τα επόμενα τρία χρόνια (έως το 2025), οι CFOs ανέφεραν την τεχνητή νοημοσύνη ως την κορυφαία επιλογή. Για τους CFOs, το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο επειδή πιθανότατα δεν έχουν ακόμη μεγάλη άμεση εμπειρία με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς το 80% των οικονομικών λειτουργιών που χρησιμοποιούν ήδη ΑΙ άρχισαν να το κάνουν τα τελευταία δύο χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι CFOs για να βελτιώσουν τις ψηφιακές δυνατότητες της χρηματοοικονομικής τους λειτουργίας, η έρευνα αναφέρει πως θα πρέπει να οικοδομήσουν μια ευέλικτη στρατηγική σχεδιασμένη γύρω από σπονδυλωτές τεχνολογικές λύσεις και τους καταλληλότερους προμηθευτές που παρέχουν συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές δυνατότητες. Οι CFOs, αναφέρει, θα πρέπει να επεξεργαστούν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ξεκινώντας από έναν επιχειρηματικό στόχο και στη συνέχεια εντοπίζοντας τα εμπόδια για την επίτευξή του, αντί να προσπαθούν να προσαρμόσουν εκ των υστέρων ένα επιχειρηματικό πρόβλημα στις προκαθορισμένες λύσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Έγκαιρη λήψη αποφάσεων
Ο σύγχρονος CFO διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, καλέσαμε τα οικονομικά στελέχη στη σελίδα μας στο LinkedIn, να επιλέξουν τι οφέλη παρέχει στην επιχείρηση η ψηφιακή μετάβαση του οικονομικού τμήματος. 1. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 2. Συμβολή στην πρόβλεψη 3. Έγκαιρη λήψη αποφάσεων 4. Εστίαση στην αποδοτικότητα. Το 53% των οικονομικών στελεχών θεωρεί πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός συμβάλλει στην έγκαιρη λήψη αποφάσεων. Το 25% πιστεύει πως προσφέρει εστίαση στην αποδοτικότητα, το 14% πως δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το 8% πως συμβάλλει στην πρόβλεψη.

Στην εποχή λοιπόν της ψηφιακής μετάβασης, ο ρόλος του CFO είναι καίριος. Ρωτήσαμε πέντε οικονομικούς διευθυντές πως βλέπουν τη συμβολή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό τόσο του οικονομικού τμήματος όσο και του οργανισμού.

Σταύρος Δεληγιαννίδης
Chief Financial Officer, Alterra

«Οι επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει άλματα ψηφιακής μετάβασης την τελευταία τριετία»

Οι επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει άλματα ψηφιακής μετάβασης
Οι επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει άλματα ψηφιακής μετάβασης την τελευταία τριετία, μας λέει ο Σταύρος Δεληγιαννίδης, CFO της Alterra. «Βέβαια αυτό έχει υλοποιηθεί, ή υλοποιείται, από επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον και αποδέχονται την ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό. Σαφώς και ο ρόλος της Οικονομικής Διεύθυνσης και ειδικά του CFO είναι να παρουσιάσει τα οφέλη από αυτή τη μετάβαση στους μετόχους με σαφή και αντικειμενικό τρόπο» τονίζει. «Είναι γνωστό πως ό,τι δεν μετριέται δεν διοικείται. Και το Οικονομικό Τμήμα βρίσκεται στην καρδιά αυτών των μετρήσεων προσπαθώντας να ερμηνεύσει, να διορθώσει, να εξηγήσει και να παρουσιάσει αυτές τις μετρήσεις. Είναι λοιπόν λογικό το Οικονομικό Τμήμα να συμβάλει σε όλο το κύκλωμα αυτής της ψηφιακής μετάβασης από την αρχή μέχρι και το τέλος, καθώς και να ελέγχει και να τροποποιεί τις διαδικασίες, σύμφωνα πάντα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης. Αυτό αποτελεί και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του κάθε οργανισμού» αναφέρει.

Δημήτρης Ίτζος
Financial Director, Provil

«Στα επόμενα χρόνια, η Οικονομική Διεύθυνση θα είναι ο διασφαλιστής της ολοκλήρωσης της ψηφιακής μετάβασης»

Κρίσιμος ο ρόλος της οικονομικής διεύθυνσης στην ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης
Η τελευταία δεκαετία επιφύλασσε στις αγορές και στις επιχειρήσεις έκτακτα γεγονότα που έφεραν τους CFO στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αναφέρει ο Δημήτρης Ίτζος, Financial Director της Provil. «Οι αλλεπάλληλες κρίσεις που αντιμετωπίσαμε μας ανάγκασαν να είμαστε πιο ευέλικτοι, πιο προνοητικοί και επιτακτικά πιο αποτελεσματικοί. Το Οικονομικό Τμήμα, με την υψηλή επιστημονική εξειδίκευση των στελεχών του, προσαρμόστηκε άμεσα στα νέα δεδομένα αφενός με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών του οργανισμού ώστε να ανταποκριθεί στη νέα εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης και αφετέρου με την ψηφιακή διαχείριση τεράστιου όγκου δεδομένων ώστε να παρέχει στον οργανισμό τη δυνατότητα για έγκαιρη και ορθή λήψη αποφάσεων. Στα επόμενα χρόνια, η Οικονομική Διεύθυνση θα είναι ο διασφαλιστής της ολοκλήρωσης της ψηφιακής μετάβασης και οι οργανισμοί θα έχουν ως μόνη επιλογή τον εκσυγχρονισμό τους και την προσαρμογή τους στην ψηφιακή εποχή» προσθέτει.

Αλέξανδρος Κατσαρός
Chief Financial Officer

«Για τον εκσυγχρονισμό μιας Οικονομικής Διεύθυνσης, δεν επαρκεί απλά μια σειρά από εγκαταστάσεις και υλοποιήσεις εφαρμογών. Είναι αναγκαία και η σωστή αξιοποίηση αυτών»

Ο CFO πρέπει να λειτουργήσει ως κόμβος
Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ο CFO δεν είναι πλέον μόνο ο Chief Financial Officer, αλλά κυρίως ο Chief Future Officer, μας λέει ο Αλέξανδρος Κατσαρός, CFO. «Η συμβολή του στην ψηφιοποίηση της Οικονομικής Διεύθυνσης, αλλά και του οργανισμού, με το βλέμμα στραμμένο στο παρόν, αλλά κυρίως στο μέλλον, για να προλαβαίνει τις όποιες δύσκολες και αναπάντεχες συγκυρίες, πρέπει να θεωρηθεί καίρια και απαραίτητη.

Ο CFO έχει μια γενική και αμερόληπτη εικόνα του οργανισμού του, γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό τις συνήθεις διαδικασίες και πρακτικές των περισσότερων τμημάτων και έτσι μπορεί να συμβάλλει θετικά όχι μόνο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τμήματός του αλλά και των υπολοίπων – πάντα σε συνεργασία με τους αρμόδιους διευθυντές. Όλα τα δεδομένα και η επεξεργασία αυτών είναι στο επίκεντρο της ψηφιοποίησης και ο CFO πρέπει να λειτουργήσει ως ο «κόμβος» ώστε να είναι επιτυχής ο όποιος μετασχηματισμός» αναφέρει.

Ευθύμιος Τάτσιος
Chief Financial Officer, Χαλυβουργία Ελλάδος

«Οικονομική διεύθυνση χωρίς αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων είναι τουλάχιστον ανεπαρκής»

Κρίσιμος ο ρόλος του CFO
Στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης, ο ρόλος του Chief Financial Officer (CFO) είναι πράγματι κρίσιμος για την εκμετάλλευση και την επιτυχημένη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στον οργανισμό, τονίζει ο Ευθύμιος Τάτσιος, CFO της Χαλυβουργίας Ελλάδος. «Ο ρόλος του CFO στον ψηφιακό μετασχηματισμό εκτείνεται πέρα από την απλή εφαρμογή τεχνολογίας στις οικονομικές διαδικασίες, καθώς περιλαμβάνει επίσης την αλλαγή των διαδικασιών και της «κουλτούρας» του οργανισμού για να υιοθετήσει με επιτυχία τον ψηφιακό τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Απαιτούνται συνεχής ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις, εκπαίδευση σε νέα εργαλεία, διαρκής συνεργασία με τα εσωτερικά τμήματα IT, έρευνα αγοράς για software, εξειδικευμένοι εξωτερικοί συνεργάτες και διάχυση της πληροφορίας σε όλο τον οργανισμό» αναφέρει.

Ανδρέας Τίγκας
Head of Global Tax and International Expansion, Etraveli Group

«Ο CFO έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι όποιες ανάγκες για αλλαγή συμβαδίζουν με την ψηφιοποίηση μέρους της εταιρείας μέσω λήψης στρατηγικών αποφάσεων»

Ο ρόλος του CFO στην ψηφιακή εποχή είναι ιδιαίτερος και σημαντικός
Ο ρόλος του CFO στην ψηφιακή εποχή είναι ιδιαίτερος και σημαντικός, τονίζει ο Ανδρέας Τίγκας, Head of Global Tax and International Expansion, Etraveli Group. «Έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι όποιες ανάγκες για αλλαγή συμβαδίζουν με την ψηφιοποίηση μέρους της εταιρείας μέσω λήψης στρατηγικών αποφάσεων. Αυτοσκοπός είναι η διαχείριση δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για επωφελή αποτελέσματα. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών βοηθούν στην εξέλιξη όλων των τμημάτων, με αποτέλεσμα να ενεργούν διαφορετικά με σκοπό την συλλογική εξέλιξη και συνάμα μια πιο εύρυθμη λειτουργία» αναφέρει. «Αναλύοντας τα ψηφιακά εργαλεία, συμβάλλουν στον μετασχηματισμό με την αυτοματοποίηση των χρηματοοικονομικών και άλλων διαδικασιών και η χρήση εργαλείων Business Intelligence είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Η ψηφιακή ανάλυση δεδομένων βοηθά στην πρόβλεψη κινδύνων και ευκαιριών, ενώ η χρήση cloud-based συστημάτων διευκολύνει στη λειτουργία του οργανισμού» προσθέτει.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δώσει αρκετά ψηφιακά εργαλεία στους οργανισμούς που μπορούν να δημιουργήσουν αξία. Ρωτήσαμε τα οικονομικά στελέχη που φιλοξενούμε πως αξιοποιεί η οικονομική διεύθυνση τα υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία και πως επηρεάζουν τη λειτουργία της.

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία αλλάζουν το μοντέλο διοίκησης
Οι εταιρείες πληροφορικής χρόνια περίμεναν να αδράξουν αυτή την ευκαιρία της ψηφιακής μετάβασης και μαζί τους και οι Οικονομικοί Διευθυντές, που για δεκαετίες πάσχιζαν να ασκήσουν διοίκηση μέσα από ένα δαιδαλώδες σύστημα πολλαπλών απαρχαιωμένων και τυποποιημένων διαδικασιών και αρχείων, επισημαίνει ο Σταύρος Δεληγιαννίδης. «Πλέον, η Οικονομική Διεύθυνση έχει στη διάθεσή της ψηφιακά εργαλεία που της δίνουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνει καταλυτικά στη λειτουργία των οργανισμών, προλαμβάνοντας τις αστοχίες. Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τα ψηφιακά εργαλεία και ενστερνίζονται τα δεδομένα από αυτά τα εργαλεία, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έγκαιρο και άμεσο pivot, σύμφωνα με τις επιταγές μιας αγοράς που μεταβάλλεται συνεχώς. Με τα νέα δεδομένα λοιπόν, αλλάζει το μοντέλο διοίκησης σε προληπτικό και άμεσα παρεμβατικό, από απολογιστικό που ίσχυε μέχρι πρότινος» τονίζει.

Οι προκλήσεις της οικονομικής κρίσης, της υγειονομικής κρίσης, των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία και της πληθωριστικής κρίσης, δοκίμασαν την ετοιμότητα των Οικονομικών Διευθύνσεων των οργανισμών, μας λέει ο Δημήτρης Ίτζος. «Η επιτακτική ψηφιακή μετάβαση του κράτους και των επιχειρήσεων ανέδειξε την ευκαιρία της αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων για την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά. Οι πιο διορατικοί CFO και κατ΄ επέκταση οι οργανισμοί στους οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, εξασφάλισαν έγκαιρα την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους με τη διαχείριση των κινδύνων που παρουσιάστηκαν, χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές» επισημαίνει. «Παράλληλα όμως, είδαν την ευκαιρία να βγουν μπροστά από τον ανταγωνισμό έχοντας αποκτήσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι ψηφιακοί μηχανισμοί αντιμετώπισης των κρίσεων, οι αυτοματοποιήσεις διαδικασιών, η ψηφιακή διακυβέρνηση των οργανισμών και η ορθή και έγκαιρη διαχείριση του μεγάλου όγκου δεδομένων εκσυγχρόνισε τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αύξησε την παραγωγικότητα, βελτίωσε τη θέση τους στην αγορά έναντι του ανταγωνισμού και έφερε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης» προσθέτει.

Αναγκαία η σωστή αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων
Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους και καταιγιστικούς ρυθμούς, η Οικονομική Διεύθυνση οποιασδήποτε εταιρείας οφείλει να «μεταμορφωθεί», να εκσυγχρονιστεί και να εναρμονιστεί με τα καινούρια δεδομένα, επισημαίνει ο Αλέξανδρος Κατσαρός. «Εργαλεία υπάρχουν πολλά και οι επιλογές για κάθε ένα από αυτά ακόμα περισσότερες. Για τον εκσυγχρονισμό μιας Οικονομικής Διεύθυνσης όμως, δεν επαρκεί απλά μια σειρά από εγκαταστάσεις και υλοποιήσεις εφαρμογών. Είναι αναγκαία και η σωστή αξιοποίηση αυτών. Σε αυτή την αξιοποίηση, μεγάλο ρόλο θα παίξουν οι εργαζόμενοι-χειριστές, οι οποίοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα και να ανέβουν επίπεδα και πλέον να εναρμονιστούν και αυτοί με τα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής» τονίζει.
«Κάθε οργανισμός που σέβεται τον εαυτό του θα πρέπει να έχει προετοιμάσει και εκτελέσει ενδελεχώς και προσεκτικά το σχέδιο ψηφιακής δράσης του, καθώς η χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων μόνο θετικά μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία οποιασδήποτε Οικονομικής Διεύθυνσης. Η ψηφιοποίηση της Οικονομικής Διεύθυνσης προσβλέπει:

  1. Στη σημαντική μείωση των χρόνων καταχώρισης και επεξεργασίας δεδομένων
  2. Στη δημιουργία σωστών και πλέον «μηχανικών» διαδικασιών
  3. Στην ταχύτερη πρόσβαση στην πληροφορία
  4. Στη δημιουργία περισσότερου διαθέσιμου χρόνου για ανάλυση, κατανόηση και επεξήγηση της πληροφορίας» προσθέτει.

Η οικονομική διεύθυνση πρέπει να αξιοποιεί τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία
Οικονομική διεύθυνση χωρίς αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων είναι τουλάχιστον ανεπαρκής, μας λέει ο Ευθύμιος Τάτσιος. «Η καταγραφή και η διαχείριση των οικονομικών συναλλαγών, η διαχείριση των κεφαλαίων του οργανισμού, ο μηχανισμός προβλέψεων, ο συντονισμός και η ομαλή ροή εργασιών, η εξαγωγή reports και η επιτυχής μελέτη/αξιοποίησή τους, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και του εσωτερικού ελέγχου, η αξιολόγηση και η υλοποίηση επενδυτικών πλάνων, η προάσπιση της ασφάλειας των ευαίσθητων οικονομικών και εμπορικών δεδομένων του οργανισμού είναι μερικές μόνο εργασίες που δεν δύνανται να εκτελεστούν χωρίς σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Συνεργαζόμενος με τους υπόλοιπους εκτελεστικούς διευθυντές, ο CFO μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ψηφιακές πρωτοβουλίες ενσωματώνονται και υλοποιούνται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού» τονίζει.

Μείωση σφαλμάτων με τα ψηφιακά εργαλεία
Η οικονομική διεύθυνση αξιοποιεί διάφορα ψηφιακά εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση, ενσωματώνοντας τα τελευταία χρόνια όρους όπως το Robotic Process Automation (RPA) και το Machine Learning (ML), τονίζει ο Ανδρέας Τίγκας. Το RPA αυξάνει την αποδοτικότητα με την αυτοματοποίηση ρουτίνας εργασιών, ενώ το ML προσφέρει αναλυτική εξόρυξη δεδομένων και προβλέψεις. Η συνδυασμένη χρήση τους επιτυγχάνει υψηλό βαθμό αυτοματισμού, αποφεύγοντας επαναλαμβανόμενες εργασίες και ενισχύοντας την ευελιξία στην ανταπόκριση σε οικονομικές αλλαγές. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν αποτελεσματικότητα, ακρίβεια στις αποφάσεις, μείωση σφαλμάτων και βελτιωμένη διαχείριση πόρων, ενισχύοντας συνολικά την απόδοση της οικονομικής διεύθυνσης με την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής προσέγγισης στη διαχείριση εργασιών.