Ο σύγχρονος CFO αξιοποιεί τα εταιρικά δεδομένα για τη λήψη έγκαιρων αποφάσεων, ηγείται μέτρων για τη βελτίωση των ESG στόχων και ενισχύει την κερδοφορία, προσαρμόζοντας το πλάνο του στις ευμετάβλητες επιχειρηματικές συνθήκες της εποχής.

Ο Νίκος Κουβαράς αναλύει στο Finance Pro την ανάγκη ένταξης της κυβερνοασφάλειας στην ατζέντα όλων των CFOs, επισημαίνει τη σημασία της προτεραιοποίησης Cloud-first πολιτικών στο agile τοπίο της εποχής ενώ υπογραμμίζει τη συμβολή του growth mindset και των ESG κριτηρίων στην εταιρική ανάπτυξη.

Καθώς τα εταιρικά δεδομένα συνιστούν μια πραγματική εναλλακτική λύση για τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων, κατά πόσο πιστεύετε πως η αξιοποίησή τους από τον σύγχρονο CFO ενισχύει την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης;

Η αξία των δεδομένων είναι πολυδιάστατη. Ολοένα και περισσότερο οι επιχειρήσεις εστιάζουν στο πως μπορούν να αλληλεπιδράσουν καλύτερα με τους πελάτες τους, στο πώς να βελτιώσουν την πρόταση αξίας τους χρησιμοποιώντας τα σωστά κανάλια για να προσεγγίσουν το κοινό τους, διαφοροποιώντας την τιμή, την ποιότητα, το προϊόν ή την υπηρεσία τους.

Όλα αυτά βασίζονται σε δεδομένα. Και τα οφέλη δεν μεταφράζονται μόνο στη δημιουργία πρόσθετων εσόδων αλλά και σε συνολικά καλύτερες υπηρεσίες για όλους μας.

Επιχειρήσεις και ολόκληρες οικονομίες καθοδηγούνται από τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, του machine learning, και των δεδομένων – τους πυλώνες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Σίγουρα και ειδικά σε δύσκολες εποχές, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στο πως μπορούν να βελτιώσουν έσοδα μέσα από data.

Η συγκέντρωση, η ψηφιοποίηση, η διαχείριση και εν τέλει η αποτελεσματική αξιοποίηση των δεδομένων των εταιριών, αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στη λήψη έγκαιρων αποφάσεων για τους CFOs.

Καλούμαστε να έχουμε άμεση πρόσβαση στα δεδομένα προκειμένου να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα. Αλλά και στην εσωτερική οργανωτική διάρθρωση -παραγωγικότητα, για τον καλύτερο έλεγχο κόστους – τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της μια εταιρία από τους εργαζομένους της μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμα.

Όλα αυτά τροφοδοτούν στην ουσία το μέλλον των επιχειρήσεων, το ερώτημα είναι πώς διασφαλίζεται η συγκέντρωση και η επερξεργασία των δεδομένων με αποτελεσματικό, γρήγορο και κυρίως ασφαλή τρόπο.

Και εδώ έρχεται να προστεθεί η αξία του Cloud γιατί χωρίς τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητά του δεν μπορούμε ουσιαστικά να είμαστε ανταγωνιστικοί, δεν μπορούμε να καινοτομούμε.

Οι τεχνολογίες Cloud και οι λύσεις της Microsoft προσφέρουν μια ολιστική απάντηση, που στόχο έχει την ανάδειξη των δεδομένων σε ένα πραγματικό περιουσιακό στοιχείο για τις εταιρίες.

Πως εξελίσσεται ο ρόλος του CFO στη σύγχρονη εποχή και με ποιον τρόπο ο οικονομικός διευθυντής λειτουργεί ως καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό όχι μόνο της οικονομικής διεύθυνσης αλλά ακόμα και ολόκληρης της επιχείρησης;

Ο ρόλος του CFO έχει αλλάξει αρκετά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε μία μετακίνηση από πιο θεσμικές αρμοδιότητες σε ένα βασικό business partner της διοίκησης που να μπορεί να συμβάλλει στο σχεδιασμό στρατηγικής.

Όντας σε ιδανική θέση να συνεργαστεί με όλα τα τμήματα και έχοντας πρόσβαση σχεδόν σε όλα τα δεδομένα της επιχείρησης, κατανοεί ίσως και πιο άμεσα την ανάγκη και το όφελος από τη μετάβαση στο Cloud.

Και όχι μόνο για θέματα οικονομικής διεύθυνσης όπως αναφέρετε και εσείς αλλά ολιστικά. Σκεφθείτε πως η μετάβαση στο Cloud μπορεί να μειώσει το ενεργειακό αποτύπωμα κάθε επιχείρησης έως και 93%. Παράλληλα προτεραιοποιεί την ασφάλεια της επιχείρησης στον κυβερνοχώρο. Το θέμα της κυβερνοασφάλειας πλέον έχει μεταφερθεί από το IT backroom στο Boardroom και οφείλει να είναι στην ατζέντα όλων των CFOs, καθώς μπορεί να επηρεάσει την επιχείρηση σε όλες τις διαστάσεις: λειτουργικότητα, εταιρική φήμη, οικονομική σταθερότητα.

Δεδομένου ότι οι θετικές επιδόσεις μιας εταιρείας με βάση τα κριτήρια ESG συμβάλλουν και στην μακροπρόθεσμη κερδοφορία αυτής, πώς ο CFO μπορεί να αποτελέσει οδηγό εταιρικής ανάπτυξης στη νέα εποχή αειφορίας που έχει ήδη ανατείλει;

Όντως ο σημερινός CFO ρόλος μπορεί να οδηγήσει μια εταιρεία σε αυτό το μονοπάτι αφενός με την παρακολούθηση και ενημέρωση για την πρόοδο των δεικτών αυτών – συνολικά και ανά επιχειρησιακή μονάδα – και αφετέρου με την ενεργό συμμετοχή του στην εκπόνηση του συγκεκριμένου επιχειρησιακού πλάνου. Πρόκειται για ρόλο ιδανικά τοποθετημένο προκειμένου να μπορεί να συλλέξει τα δεδομένα που χρειάζονται για τις ESG στρατηγικές καθώς και να συνθέτει στοιχεία από διαφορετικά τμήματα – π.χ. πωλήσεις, supply chain, πελάτες- με σκοπό την ολοκληρωμένη απεικόνιση του ESG πλάνου της επιχείρησης. Το πιο σημαντικό ίσως είναι πως μπορεί να ηγηθεί και να καθορίσει τα μέτρα για τη βελτίωση των ESG στόχων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας της EY, DNA of the CFO 2020, οι CFOs, θα πρέπει να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στη συναισθηματική νοημοσύνη. Πώς, κατά τη γνώμη σας, το ΕQ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της οικονομικής διεύθυνσης;

Πιστεύω πως επαναπροσδιορίζει κάθε ρόλο, κάθε διεύθυνση. Και φυσικά στην περίπτωση της οικονομικής διεύθυνσης, που έχει άμεση συνεργασία με όλα τα τμήματα, η ανάπτυξη του EQ είναι πλέον απαραίτητη προκειμένου να καταλάβουμε καλύτερα τις προτεραιότητες όλων αλλά και τις καθημερινές ανησυχίες των συνεργατών μας, χωρίς να υπάρχει ταύτιση ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του ρόλου. Η οικοδόμηση αυτής της σχέσης εμπιστοσύνης απαιτεί ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης. Στη Microsoft έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στο growth mindset, μαθαίνουμε, βελτιωνόμαστε, εξελισσόμαστε συνεχώς ενώ παράλληλα χτίζουμε κουλτούρα συμπερίληψης με στόχο την ουσιαστική ενδυνάμωση όλων κάτι που μεγιστοποιεί την αξία που παράγει η εταιρεία όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και – κυρίως – σε κοινωνικό επίπεδο.

Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας και έντονου πληθωρισμού νικητής αναδεικνύεται τελικά ο CFO που χαρακτηρίζεται από agility στη λήψη αποφάσεων εταιρικής στρατηγικής;

Σε όποια πρόκληση συναντάμε και ειδικά σε ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον, οι αποφάσεις πρέπει να είναι έγκαιρες και όσο το δυνατό περισσότερο βασισμένες σε data. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη λύσεων για ευέλικτα συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού, real time reporting καθώς και predicative analytics είναι απαραίτητα εργαλεία στη λήψη έγκαιρων αποφάσεων για την επιχείρηση. Ο CFO ρόλος είναι ακόμα σημαντικότερος και πιο σύνθετος, δεδομένου ότι καλείται να προσαρμόσει το πλάνο ώστε να ενισχύσει την κερδοφορία, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα περιβάλλον μακροχρόνιας και διατηρήσιμης ανάπτυξης. Και εδώ η προτεραιοποίηση Cloud-first πολιτικών βοηθάει ουσιαστικά, είναι σύμμαχος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Για αυτό άλλωστε βλέπουμε ότι ιδιωτικός και δημόσιος τομέας επιλέγουν να αυξήσουν την επένδυση σε σχέση με τη μετάβαση στο Cloud παρά το γεγονός ότι οι οικονομίες παγκόσμια επηρεάζονται από τον αυξανόμενο πληθωρισμό και την ενεργειακή κρίση.