Η Sugartia, μέλος του Ομίλου Pfeifer & Langen, ανακοίνωσε τον ορισμό του κ. Γρηγορίου Κέντρου στη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιχειρησιακών Λειτουργιών ( CFO\COO).

Ο κ. Κέντρος έχει πολυετή ημεδαπή και διεθνή εμπειρία σε διάφορους κλάδους, με έμφαση στους τομείς της χρηματοοικονομικής στρατηγικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης διαθεσίμων και ανθρωπίνων πόρων, της εφοδιαστικής, και αναμένεται να συνδράμει σημαντικά στην συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της.