Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από σειρά κρίσεων, όπως πανδημίες, ενεργειακή και επισιτιστική ανασφάλεια, οικονομικές αναταραχές, μεταναστευτικές ροές κ.ά. Οι μελέτες δείχνουν ότι αυτά δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα, αλλά μάλλον αλληλένδετες εκδηλώσεις ενός ευρύτερου συστήματος που βρίσκεται σε κίνδυνο και έχει ως αφετηρία την κλιματική αλλαγή.

Τις τελευταίες δεκαετίες άλλωστε, παρατηρούμε παγκοσμίως την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων και τρομακτικών φυσικών καταστροφών σε εντεινόμενη συχνότητα και σφοδρότητα.

Το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDSN), αναγνωρίζοντας την έλλειψη βαθιάς κατανόησης της διασύνδεσης των κρίσεων και την ανάγκη ανάπτυξης μετασχηματιστικών λύσεων σε κάθε χώρα με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές της, δημιούργησε τον Παγκόσμιο Κλιματικό Κόμβο (Global Climate Hub) για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη χάραξη νέων δρόμων ανάπτυξης. Στο επίκεντρο της προσέγγισης του Hub, τον οποίο έχω την τιμή να διευθύνω, βρίσκεται η αξιοποίηση της γνώσης από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Η τεχνογνωσία παρέχεται και συνολοκληρώνεται μέσα από 9 μονάδες, που καλύπτουν όλο το «τρίγωνο της γνώσης», δηλαδή εκπαίδευση-έρευνα-καινοτομία. Μέσα από συνεργασία, καταρτίζονται εξατομικευμένα σχέδια δράσης για τις χώρες, καθοδηγώντας τες προς την κλιματική ανθεκτικότητα. Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν στοιχεία όπως:

Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών & λύσεων βασισμένων στη φύση, Αρχές κυκλικής οικονομίας, Ψηφιακός μετασχηματισμός, Εμπορευματοποίηση καινοτόμων λύσεων, Πρωτοποριακές στρατηγικές βιώσιμης χρηματοδότησης & επενδύσεων, Μεταρρυθμιστικές πολιτικές.

Ενσωματώνοντας εξελίξεις όπως η ΤΝ, τα big data και η VR, το Hub προσφέρει προηγμένη προσέγγιση στα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα, με γνώμονα την τεχνολογία. Επίσης, στηρίζει σθεναρά την αρχή της ανοικτής πρόσβασης, αναγνωρίζοντας ότι η συλλογική πρόοδος απαιτεί διαμοιρασμό της γνώσης. Όμως, η πιο πρωτοποριακή πτυχή της προσέγγισης του Hub είναι η μοντελοποίηση πολύπλοκων ποσοτικών μεταβλητών και ποιοτικών παραμέτρων, χρησιμοποιώντας μεθόδους Δυναμικών Συστημάτων: Αντί για μεμονωμένες αναλύσεις, ενσωματώνει διάφορους παράγοντες -από περιβαλλοντικές μεταβλητές έως ανθρώπινο συναίσθημα- σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Αυτή η συγχώνευση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων παρέχει πιο ακριβή και ολιστική κατανόηση της πολυπλοκότητας του πλανήτη, διασφαλίζοντας ότι οι λύσεις είναι αποτελεσματικές για την κοινωνία.

Το έργο του Hub βασίζεται σε 3 πυλώνες: 1. Τεχνολογικές λύσεις: Ενίσχυση των προσπαθειών απαλλαγής από εκπομπές GHGs και προώθηση της κυκλικής οικονομίας, λύσεων βασισμένων στη φύση και ψηφιακού μετασχηματισμού. 2. Χρηματοοικονομικές λύσεις: Κινητοποίηση κεφαλαίων μέσω καινοτόμων εργαλείων, όπως πράσινα ομόλογα, για να διασφαλιστεί ότι οι προτεινόμενοι μετασχηματισμοί λαμβάνουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση. 3. Λύσεις πολιτικής: Αναγνωρίζοντας ότι η διαρκής αλλαγή χρειάζεται νομοθετική υποστήριξη, το Hub αναδεικνύει τις βασικές πολιτικές που πρέπει να υιοθετήσουν οι χώρες για να επιταχύνουν τη μετάβασή τους στη βιωσιμότητα.

Φυσικά, για να έχουν αντίκτυπο, οι λύσεις πρέπει να έχουν απήχηση σε ευρύ κοινό, από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής έως τους απλούς πολίτες. Για αυτό, με εργαλεία οπτικοποίησης και συμμετοχικές μεθοδολογίες, στοχεύουμε στην προώθηση βαθύτερης κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερομένων μερών.

Συνοψίζοντας, στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από μεγάλους μετασχηματισμούς, οι παλιές μέθοδοι δεν είναι πια επαρκείς. Το Hub του SDSN προτείνει καινοτόμες εναλλακτικές που διασφαλίζουν πιο πράσινο και ανθεκτικό μέλλον. Συνδυάζοντας γνώση από ποικίλα επιστημονικά πεδία, αναπτύσσει εργαλεία κατάλληλα για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και βοηθά τις χώρες να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις και κυρίως την κλιματική.