Στο πλαίσιο της στρατηγικής επεκτάσεων και ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. προέβη στις παρακάτω οργανωτικές αλλαγές:

Ο κ. Μάνος Χρηστέας, σήμερα Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Εμπορικών Θυγατρικών, αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών της Εταιρείας.

Ο κ. Λουκάς Τριπελόπουλος, σήμερα Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων & Τραπεζικών Σχέσεων της Εταιρείας, αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Εμπορικών Θυγατρικών.

Ο κ. Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης παραμένει Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Chief Financial Officer του Ομίλου.
Οι οργανωτικές αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2023.