Αλλά πρέπει να θυμάται ότι οι κρίσεις πολλές φορές οδηγούν σε καινοτομίες, ενώ αποτελούν ευκαιρία για υιοθέτηση καινούριων, πιο αποτελεσματικών συνηθειών.

Ο Σπύρος Φενερλής μιλά στο FinancePro για τη συμβολή της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης, για τις ενέργειες που μπορεί να κάνει ο οικονομικός διευθυντής, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις της θέσης του, αλλά και για το πώς μπορεί ο οικονομικός διευθυντής να στηρίξει τη διεθνή δραστηριότητα μιας εγχώριας επιχείρησης.

Σε συνέχεια της εξαγοράς και της ενοποίησης, προχωρά πλέον και το rebranding της Lamda Hellix σε Digital Realty. Τι προσδοκίες γεννά για το μέλλον αυτό το τελικό βήμα μεταμόρφωσης;

Το rebranding είναι η φυσική κατάληξη μιας ομαδικής δουλειάς που ξεκίνησε μετά την εξαγορά της Lamda Hellix από την Digital Realty, η οποία έλαβε χώρα το τελευταίο τρίμηνο του 2020. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, εγκρίθηκαν από την εταιρεία και υλοποιούνται σταδιακά, μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο data center μας Athens-3, η κατασκευή του οποίου άρχισε το 2021 και τέθηκε πρόσφατα σε παραγωγική λειτουργία. Το Athens-3 υποστηρίζει 6,8MW IT φορτίο, καθιστώντας το όχι απλά το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, αλλά μεγαλύτερο από άποψη ισχύος, αθροιστικά, από όλα τα data centers που λειτουργούν αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι επενδύσεις μας για νέα data centers στο campus μας στο Κορωπί, καθώς και στην Κρήτη. Επίσης, το προσωπικό μας έχει σχεδόν διπλασιαστεί, με την προοπτική να αυξηθεί περαιτέρω μέσα στα επόμενα χρόνια. Ορισμένα στελέχη μας έχουν εμπλακεί σε ευρωπαϊκά έργα της εταιρείας, έχοντας αναλάβει διεθνείς ρόλους, ενδεικτικό της ποιότητας των ανθρώπων που έχουμε στην Ελλάδα.

Επιστρέφοντας, λοιπόν, στο rebranding της Lamda Hellix σε Digital Realty, αυτό έχει καταστεί εφικτό διότι, 2,5 χρόνια μετά την εξαγορά το 2020, έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό η λειτουργική ενοποίηση της εταιρείας με την Digital Realty. Αυτό μας επιτρέπει να συστήσουμε στην ελληνική αγορά την Digital Realty Hellas ως συνέχεια της Lamda Hellix και ισάξιο μέλος του ομίλου. Μια βασική προσδοκία, λοιπόν, είναι η πλήρης ενσωμάτωση σε μία εταιρεία με παρουσία σε έξι ηπείρους και με περισσότερα από 300 data centers σε ολόκληρο τον κόσμο, με τα οφέλη να ξεδιπλώνονται σταδιακά προς τους πελάτες μας, οι οποίοι θα απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες με αυτές των πελατών ενός υπερσύγχρονου data center της Digital Realty στη Νέα Υόρκη ή στο Άμστερνταμ.

Όλα τα παραπάνω δεν θα είχαν μπει σε τροχιά υλοποίησης χωρίς τo έργο που προηγήθηκε της εξαγοράς και υλοποιήθηκε υπό την πολυετή καθοδήγηση του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Καθοριστική ήταν και η εμπιστοσύνη με την οποία περιέβαλε από την πρώτη στιγμή ο νέος μέτοχος το υπάρχον management team. Το συγκεκριμένο ήταν και παραμένει ένα από τα κλειδιά για την επιτυχή εκτέλεση του επιχειρησιακού πλάνου της Digital Realty.

Η Digital Realty δίνει μεγάλη έμφαση στην «πράσινη» διάσταση των εγκαταστάσεών της, για παράδειγμα, με τις πιστοποιήσεις LEED. Ως Οικονομικός Διευθυντής, πώς βλέπετε τη σύνδεση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας με την οικονομική λειτουργία και απόδοση μιας επιχείρησης;

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, αναφέροντας ότι τα data centers είναι ενεργοβόρα, διότι καταναλώνουν ενέργεια, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως από τον εξοπλισμό των πελατών τους (π.χ. servers), καθώς και από τον Η/Μ εξοπλισμό υποδομών που υποστηρίζει τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων (σύστημα ψύξης, UPS, συστήματα πυρανίχνευσης και υγρανίχνευσης, security κ.λπ.). Παράλληλα, οφείλω να σημειώσω ότι η ενέργεια που καταναλώνει ένα data center είναι χαμηλότερη αυτής που θα κατανάλωναν μικρά επιμέρους data centers που θα κατασκεύαζαν οι πελάτες μας για ιδία χρήση. Αυτό οφείλεται καταρχάς στον σχεδιασμό που έχει προηγηθεί της κατασκευής ενός data center, σε συνέργειες, στην εξειδίκευση που έχουμε πλέον αποκτήσει και σε συνεχόμενες επενδύσεις που λαμβάνουν χώρα και στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Σε τακτικό επίπεδο μετράμε την αποτελεσματικότητα χρήσης ενέργειας μέσω του δείκτη PUE (Power Usage Effectiveness) και οι μηχανικοί μας έχουν συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους, ώστε αυτός να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Στην περίπτωση των data centers, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, πέρα από στοιχειώδη υποχρέωσή μας προς την ανθρωπότητα, καθιστά την υπηρεσία μας πιο ανταγωνιστική για τους πελάτες μας και το τελευταίο συνδέεται άμεσα με την οικονομική λειτουργία και απόδοση μιας επιχείρησης.

Τέλος, να σημειώσω ότι το 100% της ενέργειας που καταναλώνει η Digital Realty για την τροφοδοσία του ευρωπαϊκού χαρτοφυλακίου της, καθώς και του χαρτοφυλακίου colocation στις ΗΠΑ, συνδυάζεται με πιστοποιητικά 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εταιρεία έχει επίσης υπογράψει το European Climate Neutral Data Center Pact, μια πρωτοβουλία αυτορρύθμισης που έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία κέντρων δεδομένων κλιματικά ουδέτερη έως το 2030.

Ο Οικονομικός Διευθυντής καλείται σήμερα να είναι μετασχηματιστικός, ευκίνητος, να διοικεί συνεργατικά και με ενσυναίσθηση. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ενσωμάτωσης αυτών των νέων απαιτήσεων στον παραδοσιακό του ρόλο;

Υπάρχουν πολλά που θα μπορούσε να κάνει. Το πρώτο που θα πρέπει να αναπτύξει το συντομότερο είναι να μετατραπεί σε «καλό ακροατή». Επίσης, πιστεύω ότι βοηθάει πολύ η καλή επικοινωνία με τις υπόλοιπες διευθύνσεις της εταιρείας. Γενικότερα, η επικοινωνία με διάφορους stakeholders, όπως εργαζόμενους, μετόχους, τράπεζες, προμηθευτές, αλλά ακόμα και πελάτες, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θετική επίδραση θα έχει η συμμετοχή του σε σημαντικά έργα που επηρεάζουν όλο τον οργανισμό. Ενδεικτικά αναφέρω την εγκατάσταση ενός νέου ERP, μια εξαγορά κ.λπ.

Η έκθεση σε διεθνείς δραστηριότητες, ένας ρόλος εκτός συνόρων, ή έστω μια τακτική επαφή με ομολόγους του από το εξωτερικό είναι επίσης σημαντική. H εμπειρία σε διάφορους κλάδους της οικονομίας και σε διαφορετικούς ρόλους εντός του finance θα τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις του ρόλου.

Πώς μπορεί ο Οικονομικός Διευθυντής να στηρίξει στρατηγικά την εταιρεία του στις τρέχουσες συνθήκες παρατεταμένης αστάθειας;

Αν θυμάμαι καλά, διάβασα για πρώτη φορά τη λέξη perma-crisis σε κάποιο άρθρο το 2022.

Στην Ευρώπη είχαμε συνηθίσει να ζούμε με την ιδέα ότι τα σύνορα θα παραμείνουν σταθερά και ο πληθωρισμός με τα επιτόκια χαμηλά. Ειδικά για τη χώρα μας, η προηγούμενη δεκαετία ήταν γεμάτη από προκλήσεις και τα τελευταία χρόνια αυτές έχουν αντικατασταθεί από καινούριες.

Οι κρίσεις όμως συνυπάρχουν και με θετικές εξελίξεις. Ενώ λοιπόν θα συμφωνήσω μαζί σας στο ότι υπάρχει γενική αστάθεια, πρέπει να τονίσω ότι δεν επηρεάζονται όλοι αρνητικά ή στον ίδιο βαθμό. Για παράδειγμα, η πανδημία επηρέασε βραχυπρόθεσμα θετικά τα super market, κάποιες εταιρείες πλαστικών και ορισμένες φαρμακευτικές εταιρείες. Την ίδια χρονική περίοδο, βιώσαμε μια στροφή του καταναλωτικού κοινού στις online αγορές. Η ευκαιρία της επιτάχυνσης της ανάπτυξης μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου αξιοποιήθηκε από αρκετές εταιρείες. Αυτό, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν την απομακρυσμένη εργασία, ενίσχυσε τη ζήτηση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα data centers. Παρατηρούμε επίσης στροφή από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, ως αποτέλεσμα της ευρύτερης μετάβασης στο Net Zero, καθώς και της κατάστασης στην Ανατολική Ευρώπη.

Ο Οικονομικός Διευθυντής, λοιπόν, πρέπει να ενημερώνεται για τις παγκόσμιες τάσεις όπως τις παραπάνω, να αποφεύγει να υποτιμήσει τη διάρκεια ή την ένταση μιας κρίσης και να προσαρμόζει σε τακτική βάση το βραχυπρόθεσμο οικονομικό πλάνο και την ταμειακή ροή.

Όσο διαρκεί μια κρίση, η χρησιμότητα των οικονομικών σεναρίων θα αυξηθεί και η επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής θα αποτελεί μέρος της συζήτησης.

Το ίδιο θα ισχύσει και για τις πηγές χρηματοδότησης, ειδικά σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων. Ίσως το πιο βασικό είναι να θυμάται και να υπενθυμίζει ότι οι κρίσεις πολλές φορές οδηγούν σε καινοτομίες, ενώ αποτελούν ευκαιρία για υιοθέτηση καινούριων, πιο αποτελεσματικών συνηθειών.

Η εξωστρέφεια έχει ζωτική σημασία για έναν οργανισμό. Με ποιόν τρόπο μπορεί να ενισχύσει τη διεθνή δραστηριότητα μιας εγχώριας εταιρείας ο Οικονομικός Διευθυντής της;

Πιστεύω ότι αφετηρία για το συγκεκριμένο αποτελεί η ύπαρξη σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον Οικονομικό Διευθυντή και την Εμπορική Διεύθυνση, καθώς το ταξίδι της εξωστρέφειας θα το κάνουν μαζί. Από εκεί και πέρα, η κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς, στην οποία απευθύνεται η εταιρεία, θα βοηθήσει τον Οικονομικό Διευθυντή να συνεισφέρει στον ορισμό μετρήσιμων στόχων, την αποτύπωσή τους στο budget και τη μετέπειτα παρακολούθησή τους με τις ανάλογες αναφορές προς τη Διοίκηση. Παράλληλα, θα πρέπει να αντιληφθεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, αλλά και να εντοπίσει τυχόν ρίσκο που συνεπάγεται η εξωστρέφεια, όπως για παράδειγμα Credit risk ή FX risk.

Για το ρίσκο, οφείλει να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για τη διαχείρισή του εμπροσθοβαρώς, ώστε το κόστος τους να αποτελεί μέρος του οικονομικού πλάνου.

Τέλος, εξαιρετικά σημαντικό είναι να αξιολογήσει τις ανάγκες για χρηματοδότηση και να προβλέψει έγκαιρα για την κάλυψή τους.

Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η αγορά των data centers τα επόμενα χρόνια;

Τα data centers αποτελούν απαραίτητη υποδομή για την εύρυθμη λειτουργία του Internet, και όλοι μας, χωρίς να το γνωρίζουμε, βασιζόμαστε καθημερινά σε αυτά, όταν χρησιμοποιούμε μια εφαρμογή που είναι cloud-based, ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μια συνδρομητική τηλεόραση, το Internet banking μιας τράπεζας και άλλα πολλά. Θα τολμούσα να συγκρίνω τη σημασία τους για το Internet με αυτή που έχει ένα αεροδρόμιο για τον τουρισμό και το εμπόριο.

Οι προβλέψεις μας για τα επόμενα χρόνια δείχνουν αισθητή μεγέθυνση της αγοράς, η οποία αντικατοπτρίζει τις τάσεις του μέλλοντος, όπως την τεχνητή νοημοσύνη (AI), τα Big Data, το Internet of Things (IoT), την αυτόνομη οδήγηση, την ανάπτυξη του cloud, την ψηφιοποίηση του κράτους, την πόντιση νέων καλωδίων με δεδομένα κ.λπ.
Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το μέλλον, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ορισμένες από τις τάσεις που ανέφερα θέλουν χρόνο για να ωριμάσουν και να γίνουν μέρος της καθημερινότητας.

Παραμένουμε πιστοί στο μακροπρόθεσμο όραμά μας, το οποίο είναι να καταστήσουμε την Ελλάδα σύγχρονο ψηφιακό κόμβο.