Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρείν όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση, οι αλλαγές που προκύπτουν επηρεάζουν καθοριστικά και τις λογιστικές υπηρεσίες.

Ο ρόλος του λογιστή δεν είναι πια απλώς διεκπεραιωτικός, αλλά συμβουλευτικός και με στρατηγική αξία για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ο ρόλος του λογιστή στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται αλλάζει περιεχόμενο, απαλλάσσεται σταδιακά από εργασίες και καθήκοντα ρουτίνας κι αποκτά στρατηγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Αναβαθμίζεται επίσης σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Προκύπτουν πρόσθετες ανάγκες και υποχρεώσεις ενώ υπάρχουν ανάγκες για κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαίδευση, νέες ψηφιακές δεξιότητες και εξοικείωση με τη χρήση νέων εργαλείων που κάνουν τις υπηρεσίες του περισσότερο αποδοτικές.

Η αξία της υπηρεσίας τους δεν είναι η καταχώρηση π.χ. παραστατικών εξόδων και η παραγωγή ενός ισοζυγίου όταν χρειαστεί. Η αξία του σύγχρονου λογιστή είναι στις νέες, πρόσθετες υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει στην επιχείρηση. Για παράδειγμα, να δει σε ποιο σημείο υπάρχει αυξημένο κόστος και να συμβουλεύσει κατάλληλα τον επιχειρηματία, να εργαστεί πιο συστηματικά πάνω σε ένα αυτοματοποιημένο cash flow, να οργανώσει καλύτερα την παρακολούθηση πελατών με παλαιά υπόλοιπα.

Υπάρχει επίσης ανάγκη απόκτησης νέων δεξιοτήτων εστιασμένων στην ανάλυση δεδομένων, στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων, στην τυποποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, αλλά και στη διαχείριση των αλλαγών. Η συνεχής εκπαίδευση του λογιστή παραμένει το στοιχείο που κάνει το επάγγελμα αυτό ένα από τα πιο απαιτητικά. Τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς και οι λογιστές θα πρέπει να ενημερώνονται σε σταθερή βάση.

Η μετάβαση στη νέα εποχή είναι ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο των λογιστών, όπως προκύπτει από την πρόσφατη πανελλήνια έρευνα στην οποία μετείχαν 5.234 επαγγελματίες. Το 65% των συμμετεχόντων θεωρεί πως η χρήση ειδικών εφαρμογών λογισμικού θα βοηθήσει στην ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα της καθημερινότητας.
Η φορολογική και εργατική ενημέρωση και η συνεχής κατάρτιση για όλες τις νέες τεχνολογίες θεωρούνται από τον κλάδο τα δύο πιο σημαντικά εργαλεία για την αρτιότερη παροχή υπηρεσιών. Επίσης, ψηλά κατατάχθηκε και η κοστολόγηση των υπηρεσιών.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει καθοριστικά την καθημερινότητα του σύγχρονου λογιστή. Καλέσαμε τους συνομιλητές μας να μας δώσουν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο ρόλος του λογιστή στο νέο περιβάλλον, όπου οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων είναι πολύ περισσότερες από την καταγραφή και παρακολούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Αναστάσιος Δουκέρης Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ τάξης
«Ο νέος διευρυμένος και αναβαθμισμένος ρόλος του σύγχρονου λογιστή δεν στοιχειοθετείται μόνο από τις ανάγκες της εποχής μας, αλλά και από τις ανάγκες των επιχειρήσεων»

Διευρυμένος και αναβαθμισμένος ο σύγχρονος ρόλος του λογιστή
«Οι σύγχρονες προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης πλέον οικονομίας, σε συνδυασμό με τη ραγδαία εξέλιξη της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον κομβικό ρόλο του λογιστή», μας λέει ο Αναστάσιος Δουκέρης, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ τάξης.

«Ο νέος αυτός διευρυμένος και αναβαθμισμένος ρόλος του σύγχρονου λογιστή δεν στοιχειοθετείται μόνο από τις ανάγκες της εποχής μας, αλλά και από τις ανάγκες των επιχειρήσεων, για τις οποίες ο λογιστής δεν είναι αποκλειστικά ο επαγγελματίας που τηρεί τα λογιστικά τους βιβλία, αλλά ο σύμμαχός τους στην ορθή λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών που τους παρέχει», αναφέρει. «Το κομβικό ζήτημα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα λογιστικά γραφεία του μέλλοντος είναι εάν θα μπορούν με υπευθυνότητα και επάρκεια να καλύπτουν ολιστικά τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της πελατειακής τους βάσης.

Οι συνέργειες και οι στρατηγικές συνεργασίες με τους κατάλληλους συνεργάτες αποτελούν, κατά την άποψή μου, μονόδρομο και προαπαιτούμενο επιβίωσης και βιώσιμης ανάπτυξης», προσθέτει.

Βασίλης Καμπάνης Πρόεδρος ΠΟΦΕΕ
«Να αλλάξει το στερεότυπο μιας παλαιωμένης αντίληψης που υπάρχει για το λογιστή, ότι ενεργεί μόνο ως ‘καταχωρητής’ και να αποκτήσει τον ρόλο του σύγχρονου συνεργάτη της επιχείρησης»

Πρέπει να αποκτήσει μερίδιο οφέλους από τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων
«Η απάντηση ασφαλώς εξαρτάται από μία σειρά παραγόντων και προϋποθέσεων. Το εάν ο ρόλος του λογιστή δεν θα χάσει τη σπουδαιότητα και τη σημαντικότητά του εξαρτάται από το στοίχημα της συμμετοχής του στο συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό και ψηφιακό περιβάλλον, την ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών με τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τις πολλαπλές ηλεκτρονικές πλατφόρμες», αναφέρει ο Βασίλης Καμπάνης Πρόεδρος ΠΟΦΕΕ.

«Και στο περιβάλλον αυτό απαιτείται οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί να είναι ενημερωμένοι και να αναβαθμίζουν διαρκώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να επενδύουν σε χρόνο και πόρους σε συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη.

Ωστόσο αυτό δεν αναγνωρίζεται πάντα όπως θα έπρεπε από τις επιχειρήσεις πελάτες τους και δεν αντανακλάται, βεβαίως, και στις αμοιβές τους. Πολύ περισσότερο,όταν έχουν δημιουργηθεί αυξημένες προσδοκίες από τις επιχειρήσεις προς τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, και ενίοτε τους καταλογίζονται ευθύνες και αρμοδιότητες οι οποίες δεν τους αναλογούν», σημειώνει. «Και θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτές οι εσφαλμένες ευθύνες δεν καταλογίζονται μόνο από τις επιχειρήσεις, αλλά και από την Φορολογική Διοίκηση, με εμφανέστερο παράδειγμα τον νόμο 4557/2018 σχετικά με την ‘πρόληψη για καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων’, όπου η επίμαχη εφαρμογή της λήψης μέτρων ‘δέουσας επιμέλειας’ έχει φέρει προφανή αναστάτωση στον κλάδο, για τους γνωστούς κινδύνους που έσπευσε να καταγράψει η ΠΟΦΕΕ, με τη νομική αρωγή στο σχετικό υπόμνημα.

Παράλληλα, είδαμε μέχρι σήμερα μια επιπρόσθετη επιβάρυνση στην καθημερινότητα των λογιστικών γραφείων. Για παράδειγμα το myDATA που πολλοί θεωρούν ότι θα μειώσει τη λογιστική παρακολούθηση και ενημέρωση των βιβλίων της κάθε επιχείρησης», τονίζει. «Αυτό δεν διαφαίνεται επί του παρόντος τουλάχιστον, παρότι στον αντίποδα είναι και η θετική πλευρά. Να αλλάξει το στερεότυπο μιας παλαιωμένης αντίληψης για τον λογιστή ότι ενεργεί μόνο ως ‘καταχωρητής’, και να αποκτήσει τον ρόλο του σύγχρονου συνεργάτη της επιχείρησης άκρως προσαρμοσμένου στη νέα εποχή ψηφιοποίησης, που θα ενεργεί περισσότερο ως ελεγκτής των συναλλαγών και on-line σύμβουλος της διοίκησης της επιχείρησης.

Καθώς, πέρα από τα πολλά προβλήματα της μέχρι τώρα προσαρμογής, είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει όπως πρέπει φιλική η όλη εφαρμογή.

Εν όψει των παραπάνω, είναι ζητούμενο ο Λογιστής – Φοροτεχνικός να αποκτήσει μερίδιο οφέλους από τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που υιοθετεί μια επιχείρηση, ώστε να αυτοματοποιήσει ουσιωδώς τον τρόπο λειτουργίας της, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που της προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία», προσθέτει.

Λάμπρος Μπέλεσης Πρόεδρος ΠΑΕΛΟ
«O ψηφιακός μετασχηματισμός διαφοροποιεί πλήρως την εργασία του λογιστή και του οικονομολόγου και τη μετατρέπει από διεκπεραιωτική σε συμβουλευτική»

O ψηφιακός μετασχηματισμός διαφοροποιεί πλήρως την εργασία του λογιστή
«O ψηφιακός μετασχηματισμός διαφοροποιεί πλήρως την εργασία του λογιστή και του οικονομολόγου και τη μετατρέπει από διεκπεραιωτική σε συμβουλευτική. Παράλληλα, αναλόγως το γεωγραφικό πλαίσιο, το γνωστικό επίπεδο και τα κριτήρια διαχωρισμού εργασιών του κάθε λογιστή, τη διαχωρίζει σε λιανική, χονδρική και σε υπηρεσίες supervising για λογιστές», μας λέει ο Λάμπρος Μπέλεσης Πρόεδρος της ΠΑΕΛΟ.

«Στο άμεσο μέλλον, λοιπόν, θα συναντάμε:

 • TΑΧISΝΕΤ Λογιστικά Γραφεία Λιανικής και για μικρούς επαγγελματίες που θα εξυπηρετούν όλες τις διεκπεραιώσεις σε πλατφόρμες και τις φορολογικές δηλώσεις πελατών φυσικών προσώπων και επαγγελματιών με απλογραφικά βιβλία.
 • BUSINESS CENTERS Λογιστικές Εταιρείες που θα ασχολούνται με διπλογραφικά βιβλία, με συμβουλευτική στους πελάτες τους σε όλα τα φοροτεχνικά θέματα, αλλά παράλληλα θα πρέπει να μπορούν να ασχοληθούν και με θέματα finance, όπως cash flow, budget, business plan, προγράμματα ΕΣΠΑ και αναπτυξιακών νόμων, εξωδικαστικό μηχανισμό (με ξεχωριστά τμήματα γραμματείας , λογιστηρίου, φοροτεχνικού πλαισίου, μισθοδοσίας και υπηρεσιών ΓΕΜΗ).
 • ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ που θα υποστηρίζουν με ομάδες εργασίας τις άλλες δύο κατηγορίες σε συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο», αναφέρει.
Παναγιώτης Παντελής Φοροτεχνικός, Οικονομικός Επόπτης Ε.Ε.Α.
«Ο σύγχρονος επιχειρηματίας θα πρέπει να καταλάβει ότι η λογιστική δεν είναι απλά αριθμοί. Είναι στρατηγική που του δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεται σωστά την επόμενη μέρα»

Ο σύγχρονος επιχειρηματίας «αγοράζει» τεχνογνωσία από τον σύγχρονο λογιστή
«Ο σύγχρονος λογιστής θα πρέπει να κάνει την υπέρβαση», αναφέρει ο Παναγιώτης Παντελής Φοροτεχνικός, Οικονομικός Επόπτης Ε.Ε.Α. «Θα πρέπει να ξεπεράσει τον παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης της καθημερινότητάς του που πολλές φορές καλύπτεται από τις συνεχόμενες υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο και τις συνεχείς υποχρεώσεις των πελατών του.

Θα πρέπει να αποκτήσει πλήρη επιστημονική γνώση. Να είναι σε θέση την όποια πληροφορία, νομική ή μη, να την εξειδικεύει και να την εκμεταλλεύεται προς όφελος των πελατών του.

Με άλλα λόγια, οι μικρομεσαίες και οι μεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν σωστές και έγκυρες συμβουλές που θα τους οδηγούν σε αποδοτικότερες και πιο έξυπνες επιχειρηματικές αποφάσεις. Ο σύγχρονος επιχειρηματίας θα πρέπει να καταλάβει ότι η λογιστική δεν είναι απλά αριθμοί. Είναι στρατηγική που του δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεται σωστά την επόμενη μέρα στην πληροφόρηση, τον προγραμματισμό της επιχείρησής του, τη μείωση του κόστους, τον οικονομικό προγραμματισμό.

Ο σύγχρονος επιχειρηματίας ‘αγοράζει’ τεχνογνωσία από τον σύγχρονο λογιστή», προσθέτει.

Μαρία Σκοτάδη Φοροτεχνικός Α’ τάξης και μέλος της ΠΑΕΛΟ
«Ο ρόλος του λογιστή έχει πολυπρισματικό χαρακτήρα που σαφώς ξεπερνά τις φορολογικές και καλύπτει πολλαπλές πτυχές αναγκών των πελατών του»

Ο λογιστής είναι σύμβουλος διοίκησης για τους πελάτες του
«Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι ο λογιστής απλώς αναλαμβάνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των πελατών του. Ωστόσο, ο ρόλος του λογιστή έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και υπερβαίνει σε μεγάλο βαθμό τον ρόλο του φορολογικού συμβούλου», τονίζει η Μαρία Σκοτάδη, Λογίστρια Α Τάξης και μέλος της ΠΑΕΛΟ.

«Πλέον, ο λογιστής είναι απαραίτητος σύμβουλος διοίκησης για τους πελάτες του. Τα καθήκοντά του καλύπτουν όλο το κύκλωμα της οικονομικής διαχείρισης της επιχείρησης, από τη σύνταξη ετησίων και μηνιαίων αναφορών μέχρι την ανάλυση των οικονομικών δεικτών και των τάσεων της αγοράς.

Ο λογιστής είναι ο καλύτερος σύμβουλος για τη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε δεδομένα. Με βάση τα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία μπορεί να προτείνει λύσεις και στρατηγικές για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

Ο λογιστής είναι επίσης υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών δεικτών και την εξασφάλιση της σταθερότητας της επιχείρησης. Μπορεί να προτείνει αλλαγές στη λειτουργία της επιχείρησης προκειμένου να βελτιωθούν οι οικονομικοί δείκτες και να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης», αναφέρει. «Τέλος, ο λογιστής πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις τελευταίες οικονομικές και φορολογικές υποχρεώσεις και να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για την αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης. Εν κατακλείδι , ο ρόλος του λογιστή έχει πολυπρισματικό χαρακτήρα που σαφώς ξεπερνά τις φορολογικές και καλύπτει πολλαπλές πτυχές αναγκών των πελατών του. Με την επαγγελματική εμπειρία και τη ρητορική του, ο λογιστής πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στη διοίκηση της επιχείρησης, προσφέροντας σταθερότητα και αξιοπιστία», επισημαίνει.

Τι πρέπει να κάνουν οι σύγχρονοι λογιστές προκειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις-πελάτες τους να αναπτυχθούν και ποια εργαλεία αξιοποιούν για την εξέλιξή τους;

Ο σύγχρονος λογιστής αποτελεί τον σπουδαιότερο συνεργάτη του επιχειρηματία
«Ο σύγχρονος λογιστής- επιχειρηματικός σύμβουλος αποτελεί τον σπουδαιότερο συνεργάτη του επιχειρηματία, καθώς είναι ο επαγγελματίας που έχει πλήρη εικόνα τόσο για τα οικονομικά της επιχείρησης όσο και για την εσωτερική της οργάνωση και δομή», τονίζει ο Αναστάσιος Δουκέρης. «Παράλληλα, όμως, έχει και πλήρη εικόνα της νομοθεσίας και των απαιτήσεων του κρατικού μηχανισμού λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος μεταξύ κράτους και επιχείρησης.

Για να είναι σε θέση, λοιπόν, ο σύγχρονος λογιστής να εκπληρώσει τον σύνθετο αυτό ρόλο οφείλει να:

 • Παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και να επιμορφώνεται σε διαρκή βάση.
 • Λειτουργεί περισσότερο ως επιχειρηματικός σύμβουλος παρά ως κλασικός φοροτεχνικός.
 • Εξειδικεύεται σε υφιστάμενα και νέα αντικείμενα, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες, διαφοροποιημένες σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
 • Λειτουργεί συνεργατικά, αναπτύσσοντας δυναμικά αντικείμενα, είτε με μια δική του ομάδα συνεργατών, είτε με την αρωγή μιας εξωτερικής ομάδας, κάνοντας ‘outsourcing’, σε τομείς που δυσκολεύεται να αναπτύξει μόνος του.
 • Αξιοποιεί επαρκώς τεχνολογικά εργαλεία και αξιόπιστα προγράμματα», επισημαίνει.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει την καθημερινότητα του κλάδου
«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει επιφέρει τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των επαγγελματιών του λογιστικού κλάδου. Οι εξελίξεις αυτές τείνουν να απαλλάσσουν τους επαγγελματίες από καθήκοντα ρουτίνας, ελαχιστοποιούν την πιθανότητα λάθους, περιορίζουν απάτες και πετυχαίνουν εξοικονόμηση κόστους», μας λέει ο Βασίλης Καμπάνης.

«Ασφαλώς, σύγχρονες εφαρμογές υποστηρίζουν τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς με πλήρως αυτοματοποιημένες λειτουργίες και παρέχουν τη δυνατότητα οργάνωσης και διαχείρισης των εργασιών τους και η χρήση εξειδικευμένων λειτουργιών αποτελεί πρόκληση.

Συνεπώς, οι κανόνες αλλάζουν και το λογιστικό γραφείο αλλά και οι επιχειρήσεις πρέπει να βάλουν τις νέες ψηφιοποιημένες διαδικασίες στην καθημερινότητά τους.

Σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να μπουν και να αφομοιωθούν και από τις δύο πλευρές ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός να μη γίνει ψηφιακή γραφειοκρατία, αλλά το μέσο για τον άμεσο και σωστό προϋπολογισμό, τον σωστό υπολογισμό φόρων, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της οντότητας προς το κράτος και από τους πελάτες της ώστε να δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το κίνητρο για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών», επισημαίνει.

«Συμπερασματικά, εάν μια σωστή επιχείρηση θέλει να απαλλαγεί από τον πονοκέφαλο της ενασχόλησής με την παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της και τις φορολογικές αρχές κερδίζοντας χρόνο αλλά και αξιοπιστία στις συναλλαγές της με τρίτους (τράπεζες, κρατικές αρχές, πελάτες, προμηθευτές κ.τ.λ.), πρέπει να στηριχθεί στο υπεύθυνο Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο ως συνεργάτη για ολοκληρωμένη παροχή Οικονομικών – Λογιστικών, Φορολογικών, και Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών υπηρεσιών, με αλληλέγγυα ευθύνη συνεργασίας και συμβατικών υποχρεώσεων, ώστε από κοινού να προκύψει το αποτέλεσμα από την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Από την άλλη πλευρά, ως σύγχρονοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί, πρέπει να τηρούμε υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και να ακολουθούμε τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, την ανεξαρτησία μας και την αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων.

Η συμμετοχή σε σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και τις τοπικές Ενώσεις Λογιστών – Φοροτεχνικών μπορεί να εξοπλίσει τους συναδέλφους με γνώσεις για τις νέες τάσεις, πρακτικές και προκλήσεις του χώρου, και είναι απαραίτητη για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων.

Μέσω της ενεργής συμμετοχής στους θεσμοθετημένους συνδικαλιστικούς φορείς, δηλαδή στις τοπικές Ενώσεις Λογιστών – Φοροτεχνικών και κατ’ επέκταση στην ΠΟΦΕΕ, το μοναδικό δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο Λογιστών – Φοροτεχνικών ελευθέρων επαγγελματιών, μπορούμε να συμβάλλουμε στην προαγωγή του επαγγέλματος και να αγωνιστούμε για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, την προώθηση της επαγγελματικής δεοντολογίας και την ενίσχυση της επαγγελματικής αξιοπιστίας του κλάδου», προσθέτει.

Σημαντικός συνεργάτης της επιχείρησης αλλά και του κράτους
«Οι λογιστές θα πρέπει να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα και να αντιληφθούν άμεσα τις αλλαγές στη δομή του επαγγέλματος», τονίζει ο Λάμπρος Μπέλεσης.

«Συνοπτικά οι λογιστές θα πρέπει

 • Να συνειδητοποιήσουν ότι το επάγγελμα έχει αλλάξει
 • Να αντιληφθούν ότι πλέον δεν είναι καταχωρητές και διεκπεραιωτές αλλά οικονομικοί σύμβουλοι του επιχειρηματία
 • Να εκπαιδευτούν στα νέα δεδομένα
 • Να συνειδητοποιήσουν ότι η εποχή του ‘one man show’ έχει περάσει και πλέον λειτουργεί μόνο η λογική της ομάδας
 • Να χρησιμοποιούν με τον βέλτιστο τρόπο όλα τα ψηφιακά εργαλεία που πλέον έχουν στη διάθεσή τους
 • Να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις σε θέμα διοικητικής λογιστικής , όπως cash flow, budget, business plan
 • Να βασισθούν σε συνέργειες ή και σε συνεργασίες με εταιρείες ομπρέλες

Κλείνοντας, πιστεύω ότι ο κλάδος των λογιστών θα πρέπει να αποβάλει τη μίζερη λογική που χρόνια τον διακατέχει και να συνειδητοποιήσει ότι είναι ο σημαντικότερος συνεργάτης τόσο του επιχειρηματία για την ανάπτυξη της επιχείρησής του όσο και του κράτους για την εφαρμογή της οικονομικής του πολιτικής», επισημαίνει.

Το λογιστήριο είναι η καρδιά της επιχείρησης
«Κανένας ζωντανός οργανισμός δεν ζει χωρίς καρδιά, και το λογιστήριο είναι η καρδιά της επιχείρησης», τονίζει ο Παναγιώτης Παντελής. «Φτάνει αυτό για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία της επιχείρησης; Όχι. Το λογιστήριο, εκτός από την καρδιά, θα πρέπει να γίνει και το μυαλό της επιχείρησης. Θα πρέπει να ξεπεράσει την μηχανική υποστήριξη των εγγράφων, των υπολογισμών και την ανακοίνωση της πληρωμής των φόρων. Το σύγχρονο λογιστήριο θα πρέπει να είναι η ψυχή της επιχείρησης που θα βοηθά την ανάπτυξή της, εξυπηρετώντας αυτή αλλά κρατώντας ταυτόχρονα το Δημόσιο Συμφέρον. Οι λογιστές θα πρέπει να σταματήσουν να ενεργούν παραδοσιακά. Η εποχή με τις μανσέτες έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Ο σύγχρονος λογιστής, σε μια αγορά που βασίζεται στην πληροφορία, θα πρέπει να είναι ενήμερος και να εκμεταλλεύεται με νόμιμο τρόπο κάθε δυνατότητα που του δίνει ο νόμος ώστε να βοηθάει στην οργάνωση αλλά και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων», προσθέτει.

Η συνεργασία με έναν αξιόπιστο λογιστή είναι μια έξυπνη επένδυση
«Όσο περισσότερο οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται τόσο σημαντικότερο γίνεται να έχουν αποτελεσματική οικονομική διαχείριση», επισημαίνει η Μαρία Σκοτάδη. «Στο σημείο αυτό μπαίνουν οι λογιστές. Όχι μόνο μπορούν να βοηθήσουν με την καθημερινή τήρηση βιβλίων και φορολογικών υποχρεώσεων, αλλά προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για την οικονομική υγεία μιας επιχείρησης και βοηθώντας στον στρατηγικό της σχεδιασμό. Στις παρακάτω γραμμές, θα διερευνήσουμε τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι λογιστές για να βοηθήσουν την ανάπτυξη της επιχείρησης και με ποιο τρόπο αυτά τα εργαλεία μπορούν να ωφελήσουν μια επιχείρηση. Οι λογιστές έχουν στη διάθεσή τους μια πληθώρα εργαλείων που μπορούν να βοηθήσουν επιχειρήσεις όλων των μεγεθών», τονίζει.

«Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία είναι η χρηματοοικονομική πρόβλεψη. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση προηγούμενων οικονομικών δεδομένων ώστε να γίνουν προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις και τις επιδόσεις. Κάνοντας αυτό, οι επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με επενδύσεις, στελέχωση και άλλους σημαντικούς τομείς.

Ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο είναι η συγκριτική αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει τη σύγκριση της οικονομικής απόδοσης μιας επιχείρησης με εκείνη των ανταγωνιστών της ή με τα πρότυπα του κλάδου. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τομέων όπου μια επιχείρηση υστερεί και να παρέχει πληροφορίες για το πώς να βελτιωθεί. Τέλος, οι λογιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν χρηματοοικονομική μοντελοποίηση για να προσομοιώσουν διαφορετικά σενάρια και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να λάβουν αποφάσεις σχετικά με μελλοντικές επενδύσεις ή αλλαγές στις δραστηριότητές τους», αναφέρει.

«Συμπερασματικά, οι λογιστές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο βοηθώντας τις επιχειρήσεις να εξελιχτούν και να αναπτυχθούν. Χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως τη χρηματοοικονομική πρόβλεψη, τη συγκριτική αξιολόγηση και τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση, μπορούν να παρέχουν πολύτιμες γνώσεις και συμβουλές που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να επιτύχουν τους στόχους τους. Στην ουσία, δηλαδή, εφαρμόζοντας τη διοικητική λογιστική.

Είτε είστε ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης είτε διευθύνων σύμβουλος μιας μεγάλης εταιρείας, η συνεργασία με έναν αξιόπιστο λογιστή μπορεί να είναι μια έξυπνη επένδυση που αποδίδει καρπούς μακροπρόθεσμα, τόσο για έναν επιχειρηματία και την ανάπτυξη της επιχείρησής του όσο και για το κράτος και την εφαρμογή της οικονομικής του πολιτικής», προσθέτει.