Διανύουμε την εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης με κύριο χαρακτηριστικό την αυτοματοποίηση της παραγωγής και της παροχή υπηρεσιών, με χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών όπως: ψηφιακές πλατφόρμες, διαδίκτυο των πραγμάτων, υπολογιστικό νέφος, τεχνητή νοημοσύνη, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συστήματα cloud, ανάλυση δεδομένων, ρομποτική, κ.ά.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, πέραν της άμεσης επίδρασης στον Δημόσιο Τομέα και στις υπηρεσίες που αυτός παρέχει στους πολίτες, επηρεάζει σημαντικά και τον ιδιωτικό τομέα, σε κρίσιμους και ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς, όπως η βιομηχανική παραγωγή, οι μεταφορές, η ενέργεια, η αγροδιατροφή, η υγεία. Αποτελεί πλέον ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα για τη διαρκή βελτίωση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, δημιουργώντας κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως επίσης και για τη διάθεση αυτών μέσα από νέα κανάλια.

Η πρόσφατη εμπειρία που είχαμε όλοι από τη διαχείριση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα οργανισμοί του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα αναγκάστηκαν να μετασχηματιστούν ψηφιακά σε άμεσο χρόνο για να υπάρξει η επιχειρησιακή συνέχεια και λειτουργία, απέδειξαν τη χρησιμότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού και μάλιστα σε πρωτόγνωρες συνθήκες.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις χώρες της Ε.Ε. και φυσικά για τη χώρα μας. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0 (“Next Generation EU”) έχει ως κεντρικό πυλώνα την «Ψηφιακή Μετάβαση», με προϋπολογισμό 2.13 δις € για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων συνδεσιμότητας και ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και των επιχειρήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η χώρα μας, καλείται να υλοποιήσει ψηφιακά έργα με στόχο την ασφάλεια των πολιτών και των επιχειρήσεων, την πλήρη προσβασιμότητα, την ενίσχυση υποδομών επικοινωνιών, κ.ά.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός με τη χρήση νέων τεχνολογιών, δημιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε νέες αγορές. Βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας, στη διαχείριση κινδύνων, στην αποφυγή σφαλμάτων και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

Με βάση τα παραπάνω είναι κατανοητή η ανάγκη χρήσης κατάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα χρειάζονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα βοηθήσουν ουσιαστικά στη δημιουργία οριοθετημένης στρατηγικής και στη σταδιακή υιοθέτηση νέων κατάλληλων τεχνολογιών. Θα πρέπει να συνεργαστούν με συμβουλευτικές εταιρίες που διαθέτουν κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, άρτια εκπαιδευμένο, με τεχνογνωσία στη διαχείριση έργων και κινδύνων. Η συμβουλευτική εταιρία που θα επιλεγεί, θα πρέπει να αναλύσει λεπτομερώς την υφιστάμενη κατάσταση και, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθοδολογίες, να προτείνει λύσεις με υψηλή προσθετική αξία, βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και σε συνάρτηση με την αναπτυξιακή προοπτική της επιχείρησης, βοηθώντας στη θέσπιση και παρακολούθηση κρίσιμων στόχων, αλλά και βρίσκοντας χρηματοδοτικές λύσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων νέων τεχνολογιών.

Στον Δημόσιο Τομέα, ο ρόλος των συμβουλευτικών εταιριών αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση, την ανάλυση και την υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού και την κατάρτιση προδιαγραφών για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Κλείνοντας θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια διαρκής προσπάθεια, και απαιτεί στρατηγική και κατάλληλους ανθρώπους για την εφαρμογή. Οι εταιρίες – μέλη του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ψηφιακό μετασχηματισμό.