Ο νέος CFO έχει μπει στα παπούτσια του στρατηγικού συμβούλου της επιχείρησης, σύμφωνα με τον Θοδωρή Ματσαντώνη, συμβάλλοντας ενεργά στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την ανάπτυξη των μεγεθών της, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη στήριξη της χρηματοοικονομικής βάσης.

Προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά ο νέος αυτός ρόλος, ο CFO χρειάζεται δυνατή και σταθερή ομάδα ανθρώπων, η οποία θα στηρίζεται με νέα εργαλεία και τεχνολογίες επιχειρησιακού σχεδιασμού, εξηγεί ο Θοδωρής Ματσαντώνης στη συνέντευξή του στο FinancePro. Υπογραμμίζει ότι ο CFO, ενεργώντας και ως στρατηγικός σύμβουλος της επιχείρησης, θα πρέπει να έχει βαθιά κατανόηση της αγοράς και των προτεραιοτήτων της εταιρείας, ενώ μάς μιλά επίσης για τη συμβολή του CFO στις μη χρηματοοικονομικές αναφορές, καθώς και για τη συνεισφορά του στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.

Ποια εργαλεία, άνθρωποι ή διαδικασίες στηρίζουν πιο αποτελεσματικά τον σύγχρονο CFO, ώστε να μοιράσει σωστά τον χρόνο του μεταξύ των αμιγώς χρηματοοικονομικών καθηκόντων του και των στρατηγικών-συμβουλευτικών καθηκόντων του προς τον CEO;

Ο ρόλος του CFO στη σύγχρονη εποχή είναι πολυσήμαντος και πολυδιάστατος, καθώς επηρεάζει τόσο την οικονομική πλευρά όσο και τη στρατηγική της επιχείρησης, ξεφεύγοντας από τη μονοδιάστατη χρηματοοικονομική όψη του παρελθόντος. Ο νέος CFO έχει μπει στα παπούτσια του στρατηγικού συμβούλου της επιχείρησης, συμβάλλοντας ενεργά στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την ανάπτυξη των μεγεθών της, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή μετάβαση και στήριξη της χρηματοοικονομικής βάσης. Για την ομαλή λειτουργία του πολυδιάστατου ρόλου του CFO χρειάζεται μια δυνατή, ικανή και σταθερή ομάδα ανθρώπων στην οικονομική διεύθυνση, η οποία θα πρέπει να στηριχθεί με νέα εργαλεία, νέες τεχνολογίες επιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP-σύστημα λογισμικού), με τα οποία θα μπορεί να γίνεται η διαχείριση όλων των λειτουργιών της επιχείρησης. Με τα συγκεκριμένα εργαλεία είναι δυνατόν να επιτευχθεί η ορθολογικότερη οργάνωση και αξιοποίηση δεδομένων και πόρων της επιχείρησης, η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, των παραγωγικών και των οικονομικών πόρων, και να δημιουργηθούν οι δικλίδες ασφαλείας και οι διαδικασίες εκείνες που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση του κορμού της επιχείρησης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αρμονική συνύπαρξη χρηματοοικονομικών και στρατηγικών-συμβουλευτικών καθηκόντων, βρίσκοντας ταυτόχρονα την ισορροπία μεταξύ της εφαρμογής των τεχνολογιών και την ανθρώπινη διάσταση.

Στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών, η συνεχής, ανταγωνιστική καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας, από την ανάπτυξη νέων προϊόντων μέχρι τους νέους τρόπους εξυπηρέτησης του πελάτη. Πώς αξιολογεί ο CFO τις ανάγκες, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που προκύπτουν, ώστε να στηρίξει την ανάπτυξη της εταιρείας;

Ο κλάδος των καταναλωτικών αγαθών είναι κλάδος απαιτητικός, ο οποίος παρουσιάζει ευκαιρίες, αλλά και συνεχείς αλλαγές με γρηγορότερο ρυθμό από ό,τι πολλές εταιρείες μπορούν να ακολουθήσουν. Ο CFO, ενεργώντας και ως στρατηγικός σύμβουλος της επιχείρησης, θα πρέπει να έχει βαθιά κατανόηση της αγοράς, των επιτακτικών ζητημάτων και προτεραιοτήτων της επιχείρησης κοιτάζοντας προς το μέλλον και τις αλλαγές του κλάδου, αξιολογώντας ταυτόχρονα τις ανάγκες, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που προκύπτουν. Ο δρόμος για την ορθή αξιολόγηση περνάει από την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με νέες τεχνολογίες (foodtech), μέσω των οποίων μπορούν να εξαχθούν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και αναφορές, δημιουργώντας τη βάση για την ορθή χαρτογράφηση της αγοράς, τη μελέτη των μεταβολών των αλλαγών στις πρώτες ύλες παραγωγής, όσο και στην εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας, συντήρησης, διακίνησης, συσκευασίας, ακόμη και μεταφοράς, και να οδηγήσουν στη χάραξη νέων στρατηγικών από την επιχείρηση.

Μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού μπορούν να μετατραπούν τεράστιες ποσότητες ιδιόκτητων δεδομένων και δεδομένων τρίτων σε πληροφορίες για την ανάπτυξη προϊόντων που θα ακολουθήσουν τυχόν νέα στροφή των καταναλωτών και τη δυνατότητα παροχής απρόσκοπτων πολυκαναλικών εμπειριών απευθείας στους καταναλωτές, επενδύοντας σε νέες λύσεις όπως ηλεκτρονικού εμπορίου, μάρκετινγκ και πολυκαναλικής ολοκλήρωσης.

Επίσης, μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες της πλήρους διαφάνειας – στις πρώτες ύλες, στη διαχείριση εργαζομένων, στη συσκευασία, στην παράδοση και σε πολλά άλλα, ολοκληρωμένα και άμεσα, όπως είναι βιωσιμότητα μέσω κωδικών QR, προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων.

Εκτός από τις χρηματοοικονομικές αναφορές, ο CFO καλείται να αναλάβει, μερικώς ή ολικώς, και τις μη χρηματοοικονομικές αναφορές. Ποια είναι τα πολυτιμότερα εφόδιά του σε αυτήν τη διαδικασία;

Οι επιχειρήσεις αναζητούν, επιπροσθέτως, μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες στις εταιρικές αναφορές, όπως δεδομένα για θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG). Οι επιχειρήσεις, για να αξιοποιήσουν τη σημαντική αξία των μη χρηματοοικονομικών αναφορών που δεν μετριέται ή δεν επικοινωνείται μέσω των παραδοσιακών δεικτών μέτρησης απόδοσης (KPIs), θέτουν διαδικασίες και ενσωματώνουν νέα εργαλεία που θα μπορέσουν να δώσουν τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσής τους. Ο πρώτος που λαμβάνει, διαχειρίζεται και φιλτράρει τα αποτελέσματα αυτά είναι ο CFO, ο οποίος, μέσω της καταγραφής των μη χρηματοοικονομικών αναφορών, παρουσιάζει και αξιολογεί στη Διοίκηση την εταιρική δραστηριοποίηση. Για την ορθολογικότερη και πληρέστερη καταγραφή των μη χρηματοοικονομικών δεικτών από τον CFO θα πρέπει η επιχείρηση να επενδύσει σε νέες διαδικασίες, στην ενσωμάτωση έξυπνων τεχνολογιών και σε καινοτόμες προσεγγίσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, με εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις και προσλήψεις εργαζομένων με νέες δεξιότητες. Θα πρέπει επίσης να συνδεθούν όλα τα γρανάζια του οργανισμού, όπως είναι το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, ο ποιοτικός έλεγχος, οι προμηθευτές, ώστε η επεξεργασία να είναι ολιστική και να οδηγεί όχι μόνο σε καταγραφή των μη χρηματοοικονομικών αναφορών, όπως προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης, αλλά και να αποτελεί εργαλείο αυτοβελτίωσης πολλαπλών επιπέδων στη διαχείριση του ανθρώπινου, του φυσικού και του κοινωνικού κεφαλαίου, ώστε να μπορούν να αξιολογούνται οι επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) από τις δραστηριότητες αυτές στην εταιρική αξία.

Τόσο η ψηφιακή, όσο και η πράσινη μετάβαση, επηρεάζουν δραστικά κάθε κρίκο της συνολικής αλυσίδας αξίας. Πώς συνεισφέρει ο CFO στην προστασία και ενίσχυση αυτής της αλυσίδας;

Η ψηφιακή, όσο και η πράσινη μετάβαση είναι κρίσιμοι στόχοι των επιχειρήσεων που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική τους τόσο σε επίπεδο νέων επενδύσεων σε εργαλεία, συστήματα και εξοπλισμό όσο και στην επένδυση νέου ανθρώπινου δυναμικού. Οι δίδυμες, όπως αλλιώς λέγονται, αυτές μεταβάσεις σχετίζονται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα και ο CFO είναι ο συνδετικός κρίκος, καθώς από τη μια πλευρά επηρεάζει τη στρατηγική των επενδύσεων μέσω απορρόφησης εργαλείων ΕΣΠΑ, ταμείου ανάκαμψης και αναπτυξιακών νόμων και από την άλλη είναι ο κύριος εκφραστής του ψηφιακού μετασχηματισμού, διασφαλίζοντας αφενός ότι ο μετασχηματισμός θα ανταποκριθεί με επιτυχία στα δεδομένα και τις ανάγκες της επιχείρησης και αφετέρου ότι θα καταγράφει με αποτελεσματικότητα την πράσινη μετάβαση και τις συνδεδεμένες μη χρηματοοικονομικές αναφορές.

Ο CFO συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία μετασχηματισμού της εταιρείας του, και ταυτόχρονα μετασχηματίζεται και ο ίδιος ο ρόλος του. Πώς διαμορφώνεται το σύγχρονο προφίλ του CFO και ποιο είναι το μεγαλύτερο όφελος από αυτήν την εξέλιξη;

Η πρόκληση της επίτευξης του μέγιστου επιπέδου μετασχηματισμού και η αποτελεσματική αξιοποίηση εργαλείων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση δεδομένων, είναι το μεγάλο στοίχημα του CFO και συνδέεται άμεσα με τους κάτωθι πυλώνες:

Ο πρώτος πυλώνας είναι η ορθή και αποτελεσματική ενσωμάτωση νέων κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων που θα στοχεύουν στη διείσδυση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, με σκοπό την ορθότερη και πληρέστερη κατανόηση των λειτουργιών της επιχείρησης. Ο δεύτερος πυλώνας συνδέεται με τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού, κατάλληλα καταρτισμένου στη χρήση και ανάλυση ψηφιακών εργαλείων, για την ορθότερη αξιοποίησή τους.

Ο συνδυασμός των ανωτέρω δίνει τη δυνατότητα διείσδυσης, ανάλυσης και επεξήγησης δεδομένων της επιχείρησης, ποσοτικά και ποιοτικά, που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας, οδηγώντας την σε αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα μονοπάτια. Δίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα ολοκληρωμένης παρουσίασης των επιχειρηματικών λειτουργιών στη Διοίκηση, που μπορούν να οδηγήσουν στη χάραξη νέων ή στην τροποποίηση υφιστάμενων επιχειρηματικών αποφάσεων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Η αλλαγή αυτή είναι ο κύριος μετασχηματισμός του ρόλου του CFO, αποτελώντας τη μετάβαση σε παράγοντα που συντρέχει ενεργά στη διαμόρφωση στρατηγικής της επιχείρησης και αποτελεί τον επιταχυντή της συγκεκριμένης διαδικασίας. Αυτό αποδεικνύεται το μεγαλύτερο όφελος του σύγχρονου CFO, καθώς μέσα από τη συγκεκριμένη μετάβαση καταφέρνει να προσθέσει νέες δεξιότητες και να εξισορροπήσει την εφαρμογή τεχνολογιών με την ανθρώπινη διάσταση, επενδύοντας στην προετοιμασία των ανθρώπων για την ομαλή υιοθέτηση αλλαγών.