Η κλιμάκωση των τιμών ενέργειας επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία και τις επιχειρήσεις μεγάλης κατανάλωσης, ενώ δεν διαφαίνεται υποχώρηση τιμών, τουλάχιστον για την προσεχή διετία

Το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει σφοδρά το σύνολο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές ήταν ήδη σε εξέλιξη από το 2021 και αποδίδονται σε συνδυασμό παραγόντων, μεταξύ των οποίων η αρχικά υποτονική επένδυση σε φυσικό αέριο και μορφές «καθαρής» ενέργειας, η ξαφνική μείωση κατανάλωσης εν μέσω πανδημίας και η απότομη ανάκαμψη της ζήτησης μεταπανδημικά, αλλά και οι μειωμένες παραδόσεις ενέργειας από τη Ρωσία τα τελευταία δύο έτη. Οι παραδόσεις αυτές συμπιέστηκαν ακραία τον τελευταίο χρόνο, λόγω των συγκρούσεων στην Ουκρανία, εντείνοντας την αβεβαιότητα.

Οι τολμηρές κινήσεις θα φέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Σύμφωνα με τη McKinsey, οι ακραίες αυξήσεις έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής της ενεργοβόρου βιομηχανίας στην Ευρώπη και η κατάσταση αναμένεται να παραταθεί. Οι εταιρείες του κλάδου καλούνται να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους και να ανακαλύψουν τρόπους να διατηρήσουν ή να τονώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο μέλλον.

Η συμβουλευτική εταιρεία προτείνει δύο κατηγορίες βραχυπρόθεσμων δράσεων για τους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας: νέα προσέγγιση στην προμήθεια ενέργειας και δραστική έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και απανθρακοποίηση. Τα σενάρια δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν πιο τολμηρά και πιο γρήγορα, θα μπορούσαν να πετύχουν διατηρήσιμη βελτίωση περιθωρίου έως και 10%, μειώνοντας ταυτόχρονα το ανθρακικό τους αποτύπωμα κατά τουλάχιστον 40%. Οι μεγάλοι καταναλωτές συχνά προαγοράζουν ενέργεια για να ασφαλιστούν μπροστά στην αστάθεια των τιμών, ενώ συχνά προχωρούν σε δικά τους έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Μέσο- και μακροπρόθεσμα, η σημαντικότερη ευκαιρία αντιμετώπισης του υψηλού ενεργειακού κόστους φαίνεται πως θα προέλθει από πρακτικές που ήδη είναι σε εφαρμογή. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν υιοθετήσει στρατηγικές απανθρακοποίησης που προβλέπουν μείωση της κατανάλωσης κατά περίπου 50% την επόμενη δεκαετία.

Η υλοποίηση μέρους αυτών των αλλαγών μέσα σε 2 ή 3 χρόνια θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις αναμενόμενες αυξήσεις, αλλά και να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας.

Εργαλεία αντιστάθμισης και ανάλυση κοστολογίου
Στο απαιτητικό αυτό περιβάλλον, καίριο ρόλο διαδραματίζουν οι οικονομικές διευθύνσεις των εταιρειών αυτών, οι οποίες κλήθηκαν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και να προετοιμάσουν τις εταιρείες τους για το μέλλον.
Για τον Σπύρο Κοκκόλη, Group CFO της ΕλβάλΧαλκόρ, «η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η αντιμετώπιση του ραγδαία αυξανόμενου κόστους, με χρήση εργαλείων αντιστάθμισης, όπου ήταν εφικτό και για όποια βιομηχανία πρόλαβε, έχοντας τη διορατικότητα να κλείσει προθεσμιακές τιμές, τουλάχιστον για μέρος των αναγκών της.

Εδώ βέβαια μπορεί να ανοίξει και ολόκληρη συζήτηση για τη σύνδεση των τιμών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας με τις τιμές ενέργειας που πραγματικά επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις, καθώς και για τη δυνατότητα σύμβασης διμερών συμβολαίων προμήθειας, κάτι που τακτοποιήθηκε πολύ πρόσφατα – ή και αργά και ημιτελώς, θα μπορούσε να πει κανείς.

Μια άλλη σημαντική πρόκληση αποτέλεσε η αντίδραση στην τιμολογιακή μας πολιτική, ανά προϊόν, καθώς έπρεπε άμεσα να γίνει η σύνδεση του παραγωγικού κόστους με τις τιμές Φ/Α, αλλά και ρεύματος, για όλα τα προϊόντα, που καθένα επιβαρύνεται διαφορετικά. Προσαρμοστήκαμε λοιπόν, αναλύοντας τα κοστολόγιά μας με διαφορετικές προτεραιότητες από παλιά και παρέχοντας την κατάλληλη υποστήριξη και στοιχεία στις εμπορικές διευθύνσεις. Μάθαμε από την κρίση να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο ή σταθερό και να είμαστε πιο έτοιμοι να αντιδράσουμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

Εξισορρόπηση της ανάγκης για ενέργεια με το αυξανόμενο κόστος
Εκτός από τη βαριά βιομηχανία, αισθητά επηρεάστηκε ο κλάδος των τροφίμων, καθώς εξαρτάται άμεσα από τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος με τη σειρά του βρίσκεται αντιμέτωπος με ακριβότερα καύσιμα και λιπάσματα, μεταξύ άλλων. Ο κλάδος του τροφίμου, κατά κανόνα, λειτουργεί με μικρά περιθώρια κέρδους και, σε συνθήκες σοβαρά αυξημένου κόστους παραγωγής, δεν έχει άλλη επιλογή από τη μετακύλιση του επιπλέον κόστους ή μέρους αυτού, στον καταναλωτή. Τα γαλακτοκομικά, τα οποία μάλιστα θεωρούνται προϊόν αιχμής για τη χώρα, είναι μία από τις κατηγορίες που έχουν επηρεαστεί σφοδρά.

Γιώργος Μπιζέτας Οικονομικός Διευθυντής, Δωδώνη
«Η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας»

Όπως περιγράφει ο Γιώργος Μπιζέτας, Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρεία Δωδώνη: «Ως ελληνική γαλακτοβιομηχανία, έχουμε βιώσει τις προκλήσεις της ενεργειακής κρίσης, παράλληλα με το ιστορικά υψηλό κόστος πρώτων υλών. Η μεγαλύτερη πρόκληση της οικονομικής διαχείρισης στην ενεργοβόρα βιομηχανία υπό αυτές τις συνθήκες, είναι η εξισορρόπηση της ανάγκης για ενέργεια με το αυξανόμενο κόστος. Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την κερδοφορία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά μας. Αρχικά, αντιδράσαμε στην κρίση εφαρμόζοντας μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η αναβάθμιση του εξοπλισμού μας και η βελτιστοποίηση των παραγωγικών μας διαδικασιών. Αναζητήσαμε επίσης εναλλακτικές πηγές ενέργειας και επενδύσαμε σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το νέο φωτοβολταϊκό πάρκο στο εργοστάσιό μας. Αυτές οι ενέργειες μας επέτρεψαν να αντισταθμίσουμε ένα μέρος της αύξησης του κόστους ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα των προϊόντων μας».

Ζητούμενο να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, με οργανικό τρόπο
Μετά από το βαρύ πλήγμα που υπέστη ο τομέας της εστίασης τα χρόνια της πανδημίας και το σύντομο ενδιάμεσο διάλειμμα για «ανάσα», η σταδιακή αύξηση του κόστους ενέργειας επηρεάζει εκ νέου τον κλάδο, ακριβαίνοντας τις πρώτες ύλες τροφίμων, αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας και εντείνοντας πάντα τον κίνδυνο της μειωμένης κατανάλωσης.

Ευγενία Μωραΐτου CFO, Gregory’s Food Service Group
«Η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας αποτελεί διαρκή πρόκληση, που κρίνει την οικονομική διεύθυνση και την ίδια την εταιρεία»

«Η εταιρεία Γρηγόρης παρακολουθούσε πολύ στενά τις αλλαγές στο ενεργειακό τοπίο, από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας με την είσοδο των ανεξάρτητων παρόχων και πολύ περισσότερο μετά τον Ιούλιο του 2021, όταν ξεκίνησαν να αυξάνονται οι τιμές χονδρεμπορικής», εξηγεί η Ευγενία Μωραΐτου, Chief Financial Officer του Gregory’s Food Service Group και συνεχίζει: «Έχοντας πλήρη γνώση των διακυμάνσεων της αγοράς, η Γρηγόρης ακολούθησε τα ακόλουθα μέτρα:

Πίστωσε σε κάθε κατάστημα Γρηγόρης 1.500 ευρώ, ώστε να καλυφθεί και το αυξημένο κόστος ηλεκτρικού, πέραν των κρατικών επιδοτήσεων.

Επιλέγει κλιματιστικά, ψυκτικά μηχανήματα και εξοπλισμό νέας γενιάς και τελευταίας ενεργειακής κλάσης, για να εξασφαλίζεται μειωμένη κατανάλωση.

Τοποθετεί φωτισμό led σε κύριους και βοηθητικούς, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων.

Χρησιμοποιεί χρώματα και υλικά χαμηλής απορροφητικότητας φωτός, ώστε ο φωτισμός του καταστήματος να είναι όσο το δυνατό λιγότερο ενεργοβόρος.

Ζητούμενο της διοίκησης ήταν, τόσο να μετριαστούν οι συνέπειες της ανόδου των τιμών, όσο και να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, με οργανικό και μόνιμο τρόπο».

Αναδείχθηκε η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των βιομηχανιών
Η ευρωπαϊκή ήπειρος υποφέρει περισσότερο από άλλες ανεπτυγμένες περιοχές, λόγω της μεγαλύτερης εξάρτησής της από τους ρωσικούς αγωγούς. Πλήττεται η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της σε παγκόσμιο επίπεδο και ξυπνούν φόβοι για αποβιομηχάνιση. Επιπλέον, το πρόσφατο πακέτο στήριξης της αμερικανικής κυβέρνησης προς εταιρείες με έδρα στις ΗΠΑ, απέναντι στην πληθωριστική κρίση (IRA), επέτεινε τις ανησυχίες για μετεγκατάσταση ευρωπαϊκών βιομηχανιών στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, αλλά και περαιτέρω μείωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Ευθύμιος Τάτσιος CFO, Χαλυβουργία Ελλάδος
«Η διαδικασία προσαρμογής είναι δυναμική και σε εξέλιξη για τις βιομηχανίες. Τα μαθήματα, όπως και σε κάθε κρίση, πολλά»

Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία στη χώρα μας, ο Ευθύμιος Τάτσιος, Chief Financial Officer στη Χαλυβουργία Ελλάδος, υποστηρίζει: «Η ενεργειακή κρίση μας έφερε προ των ευθυνών μας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικά για τις βιομηχανίες, οι προκλήσεις είναι τεράστιες και πρωτόγνωρες ως έναν βαθμό, με μεγαλύτερη αυτή της αβεβαιότητας για τη μελλοντική εξέλιξη των τιμών και της απουσίας θεσμικού πλαισίου που θα προστατεύσει την ενεργοβόρα βιομηχανία της χώρας. Για να αντιμετωπίσει αυτήν την κρίση, η οικονομική διεύθυνση αρχικά επικεντρώθηκε στην αναζήτηση τρόπων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, μέσω εφαρμογής άμεσων μέτρων εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων.

Στη συνέχεια, ανέπτυξε στρατηγικές διαχείρισης του κόστους ενέργειας και αναζήτησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η διαδικασία προσαρμογής είναι δυναμική και σε εξέλιξη για τις βιομηχανίες.

Τα μαθήματα, όπως και σε κάθε κρίση, πολλά. Οι ανάγκες για επένδυση σε τεχνολογία παραγωγής, η ανάπτυξη ενός ακόμα πιο αποδοτικού μηχανισμού reporting με επίκεντρο την τεχνολογία, η δέσμευση πόρων με στόχο την καινοτομία και η ανάγκη για περισσότερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των βιομηχανιών, αναδείχτηκαν έντονα με την ενεργειακή κρίση».

Μεγάλη πρόκληση η προσαρμογή budget και forecast
Στο Food Retail Summit που διοργάνωσε στις 6 Απριλίου 2023 η Boussias Events, εκπρόσωποι του οργανωμένου λιανεμπορίου μίλησαν για τις δυσκολίες που βιώνει το ελληνικό λιανεμπόριο τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και η πίεση από τις τιμές της ενέργειας. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους επηρεάζει άμεσα τις τιμές των εμπορευμάτων, των μεταφορικών, παράλληλα με τους λογαριασμούς ρεύματος, π.χ. για ψύξη και φωτισμό στα καταστήματα.

Παναγιώτης Τσελήκογλου Financial Risk & Treasury & Insurance Director, ΑΒ Βασιλόπουλος
«Η Οικονομική Διεύθυνση αποτελεί τον ‘φύλακα’ των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, με ενεργή δράση στη διασφάλιση της βιωσιμότητας»

Οι συνθήκες αυτές επηρέασαν τις κινήσεις των οικονομικών διευθύνσεων, όπως περιγράφει ο Παναγιώτης Τσελήκογλου, Financial Risk & Treasury & Insurance Director στην ΑΒ Βασιλόπουλος. «Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να ενσωματώσει την επίδραση των αυξημένων τιμών στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρονιάς. Ενώ, ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να προσαρμόσει τα budget και forecast και να εκπαιδεύσει τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, ώστε οι προσδοκίες τους πλέον να είναι ανάλογες, λαμβάνοντας υπόψη τους και την κατάσταση της αγοράς ενέργειας.

Όλο αυτό το επιπλέον κόστος ενέργειας, εκτός από την άμεση επίδραση στα κόστη, δημιούργησε και πληθωριστικές πιέσεις σε όλες τις δαπάνες που έπρεπε να χρηματοδοτηθούν και επηρέασαν ουσιαστικά τα αποτελέσματα και τη ρευστότητα. Η αρχική αντίδραση της οικονομικής διεύθυνσης ήταν η προσαρμογή των forecast και των ανάλογων budget, αλλά σαφώς και η διερεύνηση τρόπων να μειωθεί η επίδραση. Αυτό κατέστη εφικτό, είτε μέσω βραχυπρόθεσμων κινήσεων, όπως η καθημερινή παρακολούθηση της αγοράς και η συνεργασία με τον πάροχο, ώστε να μειωθούν τα ρίσκα, είτε μέσο-/μακροπρόθεσμα με την επένδυση σε τεχνολογίες μείωσης κατανάλωσης, παραγωγής ενέργειας και PPAs».

Προτεραιοποίηση και εντοπισμός κρίσιμων παραγόντων
Η ανταγωνιστικότητα του επιχειρείν και της εγχώριας βιομηχανίας εξαρτάται εν πολλοίς από το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ο CFO μιας εταιρείας είναι σε θέση να συμβάλει στη θωράκιση και προετοιμασία της εταιρείας του για το μέλλον, με αξιολόγηση επενδύσεων και προσεκτική οικονομική διαχείριση, μεταξύ άλλων.

Σπύρος Κοκκόλης Group CFO, ΕλβάλΧαλκόρ
«Μάθαμε από την κρίση να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο ή σταθερό και να είμαστε πιο έτοιμοι να αντιδράσουμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις»

«Η συμβολή/υποστήριξη του CFO στη βελτίωση του κόστους λειτουργίας είναι συνεχής και αναγκαία, ιδιαίτερα για τη βιομηχανία, καθώς αυτή αντιμετωπίζει διεθνή ανταγωνισμό», δηλώνει ο Σπύρος Κοκκόλης, ο οποίος απαριθμεί κάποιους από τους τρόπους, με τους οποίους συμμετέχει ο οικονομικός διευθυντής στην προστασία της επιχείρησης.

«Αξιολόγηση επενδύσεων για βελτιστοποίηση του κόστους, αφού πρώτα βέβαια γίνει η κατάλληλη προτεραιοποίηση και εντοπιστούν οι κρίσιμοι παράγοντες, όπου πρέπει να επικεντρωθεί κανείς.

Κοστολόγηση, έλεγχος κόστους, αξιολόγηση επενδύσεων, όλα αυτά είναι καθήκοντα που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του. Παράλληλα, ο CFO πρέπει να παρακολουθεί τις τάσεις και τις εξελίξεις και να δίνει τα κατάλληλα σημάδια, να βρίσκει τα κατάλληλα εργαλεία για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος και να ελέγχει και αξιολογεί την εφαρμογή τους».

Βιωσιμότητα, εναλλακτικές πηγές ενέργειας και βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
Η βιομηχανική κατανάλωση ενέργειας αποτελεί σήμερα σχεδόν το 40% της παγκόσμιας συνολικής τελικής κατανάλωσης, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ) και κυριαρχείται από τα ορυκτά καύσιμα. Όσο αναπτύσσεται η παγκόσμια οικονομία, τόσο μεγαλώνει η ζήτηση για υλικά και αγαθά, καθιστώντας ακόμη σημαντικότερη την κατανόηση του ποιες τεχνολογίες και στρατηγικές μπορούν να στηρίξουν τη βιώσιμη παραγωγή, χρήση και διάθεση αναγκαίων εμπορευμάτων.

Η βιωσιμότητα κρίνεται σημαντική για τον Γιώργο Μπιζέτα, ο οποίος σχολιάζει ότι «τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτήν την κρίση είναι σαφή: η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε μια ενεργοβόρα βιομηχανία.

Πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης. Για να εξασφαλίσουμε και να προετοιμάσουμε την εταιρεία μας για το μέλλον, επανεξετάζουμε συνεχώς τις δραστηριότητές μας και εντοπίζουμε τομείς, όπου μπορούμε να μειώσουμε το κόστος, χωρίς να θυσιάσουμε την ποιότητα ή την παραγωγικότητα. Διερευνούμε επίσης ευκαιρίες ανάπτυξης, όπως η επέκταση των σειρών προϊόντων μας ή η είσοδος σε νέες αγορές, αφουγκραζόμενοι τις μεταβαλλόμενες διατροφικές συνήθειες και τάσεις, σε συνάρτηση με την ευρύτερη οικονομική συγκυρία. Διατηρώντας την προσοχή μας στην οικονομική διαχείριση, με βάση το επιχειρηματικό μας μοντέλο και τον στρατηγικό σχεδιασμό, είμαστε σίγουροι για την ικανότητά μας να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στον κλάδο, ανεξάρτητα από εξωτερικές προκλήσεις, όπως η ενεργειακή κρίση».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ευγενία Μωραΐτου δηλώνει: «Στην οικονομική διεύθυνση αναλογούν πολλά και σύνθετα καθήκοντα στο νέο ρευστό ενεργειακό τοπίο. Κύριο καθήκον είναι να παρακολουθεί τα κόστη λειτουργίας, να αντιλαμβάνεται και να καταγράφει επιμέρους κόστη που συνθέτουν το συνολικό, να γνωρίζει την εξέλιξή τους στον χρόνο, ανά ημέρα, ακόμη και ώρα λειτουργίας. Επίσης, πρέπει να παρακολουθεί την αγορά που αλλάζει τάχιστα, ώστε να ξέρει τις λύσεις που προσφέρει ο ανταγωνισμός, τα σκοτεινά σημεία των προσφορών, μελλοντικές τάσεις κοκ.

Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι η θωράκιση της εταιρείας δεν μπορεί να γίνεται μόνο απέναντι σε άσκοπες σπατάλες, με παθητικό τρόπο και εκ των υστέρων. Εξ ίσου αυστηρά ζητούμενο είναι να ανταποκριθεί και να πρωταγωνιστήσει στο διακύβευμα της εποχής μας, που είναι η μείωση των επικίνδυνων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας αποτελεί διαρκή πρόκληση που κρίνει την οικονομική διεύθυνση και την ίδια την εταιρεία».

Περαιτέρω ανάπτυξη ΑΠΕ στην Ελλάδα
Ο προσανατολισμός προς τις ανανεώσιμες πηγές απασχολεί και τους προμηθευτές ενέργειας, παραγωγούς ή παρόχους. Η Plenitude δραστηριοποιείται στην ευρωπαϊκή λιανική αγορά πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και στον τομέα των ΑΠΕ. Στην ελληνική αγορά έχει παρουσία μέσω της ιδιοκτησίας του 100% της Ζενίθ από το 2018, ενώ τον Ιανουάριο του 2022 εξαγόρασε την ελληνική εταιρεία Solar-konzept Energy SA (SKGR), προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Ζενίθ εξηγεί ότι η SKGR, που μετονομάστηκε Eni Plenitude Renewables Hellas, αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 800MW, σε διάφορα μέρη της χώρας, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση έργων στην περιοχή της Κοζάνης. Αυτή τη στιγμή διαθέτει 600MW σε στάδιο ανάπτυξης, περιμένοντας την Έκδοση των Δεσμευτικών Όρων Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ. Τα έργα αυτά αποτελούν τη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ από την Plenitude στη χώρα μας, δηλώνει η εταιρεία.

Παραγωγή ενέργειας: «κάν’ το μόνος σου»
Οι τιμές της ενέργειας αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για πολύ καιρό ακόμη. Έπειτα από την άμεση συνέπεια του αυξημένου κόστους παραγωγής, ενδέχεται να καταστεί ασύμφορη η παραγωγή κάποιων προϊόντων, ή και να μειωθεί η παραγωγική δραστηριότητα, προκαλώντας πιθανώς κενά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δ
εδομένου ότι μαγική λύση που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές, τόσο από την πλευρά του κόστους/κέρδους, όσο και από την πλευρά της μακροπρόθεσμης εξασφάλισης, δεν υπάρχει, όσες επιχειρήσεις μπορούν, παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Πολλά σούπερ-μάρκετ και καταστήματα μοντέλου big box προβαίνουν σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας, τόσο για μικρότερη εξάρτηση από προμηθευτές, όσο και για μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Για τον Παναγιώτη Τσελήκογλου, «η Οικονομική Διεύθυνση αποτελεί τον «φύλακα» των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, έχοντας ενεργή δράση στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και προσαρμογής της εταιρείας στις νέες συνθήκες της αγοράς. Συγκεκριμένα, για το κομμάτι της ενέργειας, έχουμε άμεση συνεργασία με την ομάδα «Αγορές μη Εμπορεύσιμων», μία ομάδα με το ανάλογο know-how, αλλά και με τον Όμιλο, εξωτερικούς συμβούλους και την τεχνική διεύθυνση, αξιολογώντας καθημερινά την αγορά ενέργειας, λαμβάνουμε τις κατάλληλες αποφάσεις.

Παράλληλα, γίνονται δράσεις μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στις στέγες των καταστημάτων και αποθηκών μας. Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύουμε να μειωθεί η έκθεση στην αγορά ενέργειας, αλλά και το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Μέσο-/μακροπρόθεσμα διερευνώνται δυνατότητες συνεργασίας με παρόχους με τη μορφή financial PPAs που πρακτικά είναι ένα οικονομοτεχνικό εργαλείο αντιστάθμισης του ρίσκου της αγοράς (hedging instrument). Με τις παραπάνω προσεγγίσεις περιορίζεται αφενός το κόστος, αλλά και η έκθεση της εταιρείας στην αστάθεια της αγοράς ενέργειας».

Πράσινη μετάβαση, παράλληλα με αυτοματοποίηση
Στροφή στην πράσινη ανάπτυξη βλέπει και ο Ευθύμιος Τάτσιος, ο οποίος όμως ενσωματώνει στο μείγμα και τη διάσταση της τεχνολογίας: «Το κόστος λειτουργίας της εγχώριας βιομηχανίας έχει αρκετές πολυπλοκότητες και πεδία που είναι δυναμικά, κάποια εξ αυτών πλέον μη προβλέψιμα. Η καθημερινή ανάλυση και παρακολούθηση των οικονομικών δεικτών της εταιρείας, η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, η βελτίωση των μηχανισμών budgeting, η επιλογή κατάλληλων προμηθευτών και συνεργατών, η εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης ρίσκου και μείωσης του κόστους, η μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη αποτελούν βασικές προτεραιότητες της οικονομικής διεύθυνσης».

Η ανάγκη για διεύρυνση πεδίου δράσης και ευθύνης του οικονομικού διευθυντή προκύπτει ξανά και συμπυκνώνεται στην παρατήρηση του Ευθύμιου Τάτσιου ότι «Ο ρόλος του CFO αλλάζει όπως και το γενικότερο περιβάλλον. Η ανάγκη για έναν «operational» CFO με focus και σε μη χρηματοοικονομικά πεδία είναι μπροστά μας».