Ο Σπυρίδων Καρανάσος ανέλαβε πρόσφατα Οικονομικός Διευθυντής της ΕΛΓΕΚΑ, θέση την οποία μέχρι πρόσφατα κατείχε η Χριστίνα Παπανδρέου, η οποία αποχώρησε από τον Όμιλο.

Ο νέος Οικονομικός Διευθυντής της ΕΛΓΕΚΑ διαθέτει 20 χρόνια εμπειρίας σε διοικητικές θέσεις με εξειδίκευση σε χρηματοοικονομικά θέματα.

Ο Σπυρίδων Καρανάσος εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρίας το έτος 2012 ως Financial Planning & Analysis Manager και μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του Financial Controller. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στις εταιρίες Efg Eurolife, Intralot Group & Μαΐλλης Group.

Επίσης, ο Σπυρίδων Καρανάσος, ανέλαβε και ως υπεύθυνος σχέσεων της εταιρίας με τους Επενδυτές, με σκοπό τη συνεχή κάλυψη των υποχρεώσεών της ΕΛΓΕΚΑ για άμεση και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.