Σύμφωνα με τη μελέτη 2023 Key Issues της Hackett, οι εταιρείες προετοιμάζονται για έναν ακόμη δύσκολο χρόνο.

Σε αυτές τις συνθήκες, οι επικεφαλής του finance θέτουν 10 προτεραιότητες, αλλά δεν φαίνεται να τις συνοδεύουν από ανάλογες δράσεις, με εξαίρεση το πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού:

 1. Επιτάχυνση ψηφιακού μετασχηματισμού
  Απαιτείται επένδυση σε τεχνολογίες, οι οποίες όμως πρέπει να εφαρμοστούν σε όλον τον οργανισμό. Το 73% των εταιρειών του δείγματος ήδη υλοποιεί σχετικές πρωτοβουλίες και το 45% τις επιταχύνει, μπροστά στον φόβο ύφεσης.
 2. Υποστήριξη αναπτυξιακών στρατηγικών
  Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να στηρίξουν αναπτυξιακούς στόχους φέτος και το finance μπορεί να αποτελέσει καταλύτη, αξιολογώντας επενδυτικές ευκαιρίες και εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση.
 3. Επαναπροσδιορισμός του finance
  Οι επικεφαλής του finance υποστηρίζουν ότι με τη διατμηματική συνεργασία και επιχειρηματικές δεξιότητες, μπορούν να εξελιχθούν σε στρατηγικούς εταίρους, αν και το 21% δεν σχεδιάζει ενεργά ούτε υλοποιεί πρωτοβουλίες business partnering.
 4. Προετοιμασία για μη ελέγξιμους κινδύνους
  Το finance καλείται να εντοπίσει τους κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν την επιχείρηση και να τους κατατάξει ως προλήψιμους, στρατηγικούς και εξωγενείς. Όμως, μόνο το 19% των στελεχών σχεδιάζει σημαντική σχετική πρωτοβουλία για το 2023.
 5. Βελτίωση του finance agility
  Το finance πρέπει να ενισχύσει την ικανότητά του να οσμίζεται αλλαγές στις επιχειρηματικές συνθήκες και να ανταποκρίνεται σβέλτα. Η ευκινησία αυτή μπορεί να ενισχυθεί με έγκαιρα insights, ανάπτυξη δεξιοτήτων και καλύτερες διαδικασίες.
 6. Μετατροπή δεδομένων σε insights
  Προκειμένου να παρέχεται η απαιτούμενη πληροφορία, τα τμήματα finance εξασφαλίζουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε εργαλεία self-service και data-discovery (74%), upskilling και κατάρτιση προσωπικού (67%) και εκδημοκρατισμό δεδομένων και analytics (59%).
 7. Βελτιστοποίηση του κεφαλαίου κίνησης
  Το κόστος του κεφαλαίου κίνησης εκτιμάται πως θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά. Μολονότι οι δείκτες DIO, DSO, DPO βελτιώθηκαν το 2022, περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι η πρόοδος επιβραδύνεται, συνεπώς απαιτούνται καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων, στόχευση στην είσπραξη, ταχύτερες και ευκολότερες πληρωμές και τακτική παρακολούθηση εισπρακτέων.
 8. Διακράτηση δεξιοτήτων και ανθρώπων
  Μολονότι το ζήτημα του εργατικού δυναμικού είναι στο top 10 των προτεραιοτήτων, μόλις 8% απάντησε ότι η εταιρεία έχει σχέδιο για να το αντιμετωπίσει. Υπολογίζεται ότι αν δεν αντιμετωπιστεί το θέμα τώρα, μπορεί να υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα.
 9. Bελτίωση αποδοτικότητας διαδικασιών
  Οι top performers του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτοματοποιούν το 92% των βασικών συναλλαγών, σε αντίθεση με το 58% στις υπόλοιπες εταιρείες. Εκτιμάται ότι η επιτάχυνση της αυτοματοποίησης θα μπορεί επίσης να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις των εκάστοτε εργασιακών τάσεων.
 10. Μείωση κόστους
  Η μείωση του κόστους έπεσε 4 θέσεις στη λίστα προτεραιοτήτων (από θέση 6 το 2022), διότι οι εταιρείες κινήθηκαν σωστά κατά την πανδημία και εξοικονόμησαν κόστη: τα ΓΔΕΠ των κορυφαίων 1.000 βορειοαμερικανικών εισηγμένων έπεσαν κατά 7,9% το 2021. Όμως, η μελέτη επισημαίνει ότι η μείωση κόστους μπορεί να υπονομεύσει την ικανότητα ανάπτυξης, αν δεν προσεγγιστεί στρατηγικά.

Πού εστιάζεται η προσοχή
Για φέτος αναμένεται αύξηση σε δαπάνες τεχνολογίας, αλλά προβλέπεται παράλληλα αύξηση φόρτου εργασίας.
Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να βρουν πρόσθετα μέσα, εκτός από την τεχνολογία, για να αυξήσουν την παραγωγικότητα.

Τα στελέχη που ερωτήθηκαν προβλέπουν ότι θα αυξηθεί κατά 53% ο όγκος εργασίας που θα διοχετευθεί σε τοποθεσίες χαμηλού κόστους ή/και outsourcing, ενώ επισημαίνεται ότι οι περικοπές προσωπικού και επενδύσεων που παρατηρούνται τυπικά σε συνθήκες ύφεσης, εγκυμονούν τον κίνδυνο να μην μπορεί να αναπληρωθεί το χαμένο προσωπικό όταν θα χρειάζεται.