Διανύοντας τα τελευταία βήματα της παρούσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε αναμονή των εγκρίσεων των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και της έκδοσης νέων προσκλήσεων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, καθίσταται αναγκαία η προσαρμογή ορισμένων σημείων και διαδικασιών, προκειμένου να εξοικονομηθεί κόστος και διοικητικό βάρος τόσο από πλευράς επενδυτών, όσο και για τους διαχειριστικούς φορείς και τις εταιρίες του κλάδου μας.

Η εμπειρία των εταιριών – μελών του ΣΕΣΜΑ κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ανέδειξε ορισμένα πολύ βασικά σημεία, τα οποία δημιούργησαν εμπόδια και προσκόμματα στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων.

Το βασικότερο σημείο είναι η μεγάλη χρονοκαθυστέρηση τόσο στην αξιολόγηση των επενδύσεων, όσο κυρίως στην υλοποίηση των διαδικασιών τελικής ολοκλήρωσης και αποπληρωμής των έργων. Σε μια περίοδο που εκτός των προσαρμογών της οικονομίας σε νέες συνθήκες μετά την οικονομική κρίση, ήλθε και η υγειονομική κρίση του Covid-19 να συμπαρασύρει το οικονομικό κλίμα, οι καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν στο πεδίο της υλοποίησης χρηματοδοτούμενων επενδύσεων από πόρους της Ε.Ε., αποτέλεσαν ένα σημαντικό θέμα.

Πολλοί οι λόγοι που θα μπορούσαν να σημειωθούν, κάποιοι πιθανά αιτιολογημένοι λόγω της υγειονομικής κρίσης. Η πληθώρα εμπλεκομένων φορέων διαχείρισης στις συγχρηματοδούμενες επενδύσεις, χωρίς τη χρήση οριοθετημένων οδηγιών για την ερμηνεία οδηγών εφαρμογής των προγραμμάτων χρηματοδότησης, με διττές και διφορούμενες αναζητήσεις δικαιολογητικών, η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη πρόσληψης στελεχών χωρίς εξειδικευμένη τεχνογνωσία, η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση και αποπληρωμή επενδύσεων, δημιούργησαν πολλαπλά εμπόδια.

Είναι προφανές ότι για τη νέα προγραμματική περίοδο θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις στο σύστημα αξιολόγησης και υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Βασικό πεδίο βελτιστοποίησης, που θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους και του διοικητικού βάρους, είναι η ψηφιοποίηση, με ενιαίο τρόπο και με ενιαία οδηγία, των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσουν να παρατηρούνται φαινόμενα όπως:

  • η επανάληψη προσκόμισης δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί σε φυσική μορφή σε διαφορετικά αιτήματα πληρωμής ίδιου επενδυτικού σχεδίου π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις, νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης, κ.α.
  • η εκτύπωση πολυσέλιδων δικαιολογητικών όπως μισθοδοτικές καταστάσεις, Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, Τεχνικά Σχέδια, μητρώα Παγίων, κ.τ.λ.

Επιπλέον, δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητηθούν εύκολα από άλλους φορείς με άμεση διαλειτουργικότητα, όπως από το σύστημα Εργάνη, από το ΓΕΜΗ κ.λπ., θα πρέπει να αυτοματοποιηθεί ο τρόπος αναζήτησης, κατά τη διάρκεια ελέγχου προς διευκόλυνση των επενδυτών.

Η ανάγκη εφαρμογής διαδικασιών αξιολόγησης και υλοποίησης, με πλήρως ψηφιακό τρόπο, χωρίς φυσικούς φακέλους δικαιολογητικών και με ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης από τους φορείς διαχείρισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, είναι βασικό ζητούμενο για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Έτσι θα αναδειχθεί το επενδυτικό κλίμα και θα βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες υλοποίησης, οι επενδυτές θα γνωρίζουν εκ προοιμίου και με συγκεκριμένο τρόπο τι πρέπει να υλοποιήσουν και ποια δικαιολογητικά θα απαιτηθούν και η δική μας συνδρομή στο πεδίο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την υποβολή και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών έργων, θα είναι πολύ πιο ουσιαστική.