Η 3η Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζόμενων της Edenred, σε συνεργασία με τη Focus Bari, αποτυπώνει το νέο τοπίο στην αγορά εργασίας, μεταφέροντας την πλευρά των εργαζόμενων και των επαγγελματιών του HR.

Ο κλάδος εργασίας έχει αναδιαμορφωθεί σε σημαντικό βαθμό, ως αποτέλεσμα των κοινωνικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Οι εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο, η παγκόσμια πληθωριστική κρίση, η αυξημένη κινητικότητα ταλέντων, καθώς και η είσοδος νέων γενιών στον χώρο εργασίας, όπως η Gen Z, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη σύνθεση του εργατικού δυναμικού. Οι απαιτήσεις των εργαζόμενων έχουν αλλάξει και οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τις παροχές και τη στρατηγική τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να προσφέρουν πιο σύγχρονη εργασιακή εμπειρία. Αντίστοιχα, ο κλάδος εργασίας αλλάζει και στην Ελλάδα, με τους εργαζόμενους να έχουν διαφορετικές προσδοκίες από τους μελλοντικούς εργοδότες τους και να αξιολογούν υπό διαφορετικό πρίσμα το εργασιακό οικοσύστημα.

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 3η Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζόμενων ιδιωτικού τομέα που διεξήχθη από την Edenred, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Focus Bari και υπό την αιγίδα του ΣΔΑΔΕ. Η Edenred είναι κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα υπηρεσιών και πληρωμών και καθημερινός συνεργάτης για τον επιχειρηματικό κόσμο, με παρουσία σε 45 χώρες. Δεν παρέχει απλώς υπηρεσίες, αλλά συμβάλλει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του εργασιακού κλάδου στην Ελλάδα, δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Για να είναι εφικτή η παροχή tailor-made λύσεων, υλοποιεί σταθερά κάθε χρόνο έρευνα για την ικανοποίηση των εργαζόμενων, ώστε να αποτυπώνει το τοπίο εργασίας και τις ανάγκες των εργαζόμενων και επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκε και η φετινή έρευνα, με στόχο να σκιαγραφηθούν οι συνθήκες εργασίας που επικρατούν, οι παράμετροι ικανοποίησης, καθώς και ο ρόλος των παροχών στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων. Αντίστοιχα, επιχειρήθηκε και η καταγραφή των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες HR του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, με την έρευνα να πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη λογική του mirroring. Προσεγγίστηκαν ολιστικά ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα και τάσεις στην αγορά εργασίας, τόσο από την πλευρά του εργαζόμενου όσο και των επαγγελματιών του HR.

Σημειώνεται ότι η έρευνα διήρκεσε από τις 03/10 έως τις 20/10/2023, ενώ συμμετείχαν 2.231 εργαζόμενοι και 157 υψηλόβαθμα στελέχη και επαγγελματίες HR από διαφορετικούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα και εταιρείες από όλη την Ελλάδα, μέσω online ερωτηματολογίων.

1 στους 3 εργαζόμενους δηλώνει μη ικανοποιημένος από την εργασία του
Καταρχάς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζόμενων εμφανίζει πτωτική τάση συγκριτικά με το διάστημα πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με 1 στους 3 εργαζόμενους να δηλώνει μη ικανοποιημένος από την εργασία του και να αποζητά μεγαλύτερη ευελιξία και παροχές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του.

Από την άλλη πλευρά, οι 2 στους 3 επαγγελματίες HR δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να προσλάβουν νέα ταλέντα, ενώ ο 1 στους 2 αντιμετωπίζει σημαντική δυσκολία στη διατήρηση των ταλέντων.

Τον βασικότερο ρόλο για την ικανοποίηση των εργαζόμενων συνεχίζουν να έχουν ανθρωποκεντρικοί παράγοντες όπως το «Αίσθημα Ασφάλειας» και η «Υποστήριξη από τον Προϊστάμενο», αλλά και το «Αντικείμενο Εργασίας». Στον αντίποδα, βρίσκονται οι «Ευκαιρίες Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης», η «Προοπτική Εξέλιξης», η «Ανταπόκριση Αμοιβών σε Θέση & Ικανότητες», καθώς και η «Υποστήριξη εργαζόμενων στην πληθωριστική κρίση», όπου οι συμμετέχοντες δήλωσαν λιγότερο ικανοποιημένοι.

Σχετικά με το κομμάτι των παροχών, οι εργαζόμενοι φαίνεται να επιθυμούν μείγμα παροχών, στη λογική «εξοικονόμηση για το σήμερα και ασφάλεια για το μέλλον», ενώ κοινός παρονομαστής είναι η ευελιξία με εξατομικευμένες λύσεις, αφού οι επιθυμίες του κάθε εργαζόμενου διαφέρουν και επηρεάζονται άμεσα από την ηλικία και τη φάση ζωής στην οποία βρίσκεται.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες του κλάδου HR αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες προκλήσεις στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, οι οποίες οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, τόσο ενδοεταιρικούς όσο και εξωγενείς. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν, διαμορφώνουν με μεγαλύτερη ευελιξία τις παροχές που προσφέρονται, αναγνωρίζοντας τη σημασία ενός διευρυμένου και ανταγωνιστικού πακέτου, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει τον εργαζόμενο με άμεσα και απτά οικονομικά benefits.

Σχετικά με την ικανοποίηση των εργαζόμενων, τα στελέχη HR συγκλίνουν με τους εργαζόμενους, προκρίνοντας το αίσθημα ασφάλειας και την υποστήριξη από τον προϊστάμενο ως τις παραμέτρους που επηρεάζουν περισσότερο την ικανοποίησή τους.

Όπως προκύπτει και από την έρευνα, είναι επιτακτική μια νέα προσέγγιση στο τι θεωρεί ο εργαζόμενος ως benefit, ενώ οι επιχειρήσεις χρειάζεται να δημιουργήσουν στρατηγική ευελιξίας με προσωποποιημένες λύσεις.

Ένα χαρτοφυλάκιο για κάθε ανάγκη των εταιρειών
Στην Εdenred οι λύσεις και οι υπηρεσίες σχεδιάζονται με γνώμονα τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες του κλάδου εργασίας, πάντοτε μέσα από ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Βασική επιδίωξη είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας των εργαζόμενων, προσφέροντας σύγχρονη εργασιακή εμπειρία, ενισχύοντας την προσπάθεια των επαγγελματιών για ακόμη πιο ανθρώπινο, ανοιχτό και συμπεριληπτικό κόσμο εργασίας. Αφουγκραζόμενη τις ανάγκες, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζόμενων, η Edenred, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει σε διαφορετικά industries και σε 45 χώρες, φέρνει βέλτιστες πρακτικές και λύσεις που συμβαδίζουν με τις επιταγές της εποχής, θέτοντας ως προτεραιότητα τον εργαζόμενο, ο οποίος αποτελεί αδιαμφισβήτητα σημαντικό asset για κάθε επιχείρηση. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι λύσεις της Edenred μοιράζονται σε τρεις πυλώνες, για να καλύπτουν το εύρος των διαφοροποιημένων αναγκών και να προσφέρουν όσα χρειάζονται οι εργαζόμενοι, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της καθημερινότητάς τους και να ενισχυθεί αντίστοιχα η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, παρέχονται λύσεις που εστιάζουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζόμενων, στην υγεία, την ευεξία τους και στην αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης, μέσα από μεγάλο εύρος επιλογών. Παράλληλα, με στόχο τη μείωση κόστους διαχείρισης, τον απόλυτο έλεγχο και την πρόβλεψη εξόδων, παρέχονται λύσεις διαχείρισης εταιρικών εξόδων με οφέλη, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους. Επιπλέον, δεν θα μπορούσαν να λείπουν έξυπνα και ευέλικτα εργαλεία επιβράβευσης, μέσω των οποίων μπορεί μια επιχείρηση να επιβραβεύσει εύκολα και γρήγορα τον εργαζόμενο, τον συνεργάτη ή τα δίκτυα μεταπωλητών για την αφοσίωση και την αποδοτικότητά τους.