Η έρευνα «2024 Finance Executive Priorities» της Gartner, σε 185 CFOs, ξεχώρισε τις κορυφαίες προτεραιότητες των οικονομικών στελεχών για το νέο έτος. Η σχετική έκθεση εξετάζει τις βασικές προκλήσεις και προτείνει ενέργειες για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Προτεραιότητα 1: Προώθηση του μετασχηματισμού
Κατά 70%, ο μετασχηματισμός στο finance είτε υπολείπεται σε αποτελέσματα, είτε εξελίσσεται βραδύτερα από το αναμενόμενο.
Πρόκληση αποτελεί η μικρή ικανότητα απορρόφησης της τεχνολογίας από το finance. Η υιοθέτηση και χρήση της τεχνολογίας είναι βασικό στοιχείο των μετασχηματισμών, αλλά όσο πληθαίνουν και διευρύνονται τα ψηφιακά έργα, τόσο μειώνονται αναλογικά οι ικανότητες κάλυψης των σχετικών αναγκών.
Ενέργειες του CFO:
1) Βελτίωση ψηφιακών ικανοτήτων εντός του finance.
2) Κατανομή περισσότερων στελεχών σε τεχνολογικές εργασίες.
3) Πιο αποτελεσματική συνεργασία με τον CIO.

Προτεραιότητα 2: Αξιολόγηση ή βελτίωση της στρατηγικής και του σχεδιασμού στο finance
Ως το 2025, οι ρόλοι εντός του finance, σε ποσοστό άνω του 40%, θα είναι είτε εντελώς νέοι είτε σημαντικά αναδιαμορφωμένοι λόγω της τεχνολογίας.
Πρόκληση αποτελούν οι απηρχαιωμένες χρηματοοικονομικές ικανότητες. Πολλές πρωτοβουλίες μετασχηματισμού εστιάζουν στον τεχνολογικό ή οργανωτικό σχεδιασμό, ενώ το ψηφιακό μέλλον του finance θα περιλαμβάνει νέους ρόλους, όπως data scientists και prompt engineers, με νέες ικανότητες.

Ενέργειες του CFO:
Προκειμένου να γίνει ψηφιακά αυτόνομο, το finance πρέπει να λάβει υπ’ όψιν ότι στο μέλλον:
1) Οι ομάδες finance θα λειτουργούν περισσότερο ως ομάδες tech.
2) Οι μηχανές θα παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων.
3) Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιφερειακών ομάδων ίσως περιοριστούν, όσο εξελίσσονται η τεχνολογία και η τυποποίηση.

Προτεραιότητα 3: Βελτίωση των finance metrics, της πληροφορίας και της αφήγησης
Οι δαπάνες για ανάλυση δεδομένων αυξάνονται, αλλά το 54% των ομάδων finance ακόμη δυσκολεύεται να παρουσιάσει αποτελεσματικά αυτά τα δεδομένα στα ενδιαφερόμενα μέρη.
Πρόκληση αποτελεί η αναποτελεσματική οπτικοποίηση δεδομένων που κάνει δυσνόητα τα finance metrics. Η βελτίωση της οπτικοποίησης και της αφήγησης μπορεί να κάνει την πληροφορία πιο εύπεπτη και πιο χρήσιμη για την ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Ενέργειες του CFO:
Η ομάδα FP&A πρέπει να εκπαιδευθεί σε:
1) Σχεδιασμό dashboards που ενημερώνουν για ένα θέμα τη φορά.
2) Αποφυγή περιττών λεπτομερειών.
3) Προσαρμογή της παρουσίασης στις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών.

Προτεραιότητα 4: Διαχείριση αλλαγής
Η ικανότητα των εργαζομένων να απορροφούν τις αλλαγές μειώνεται κατά 50% προτού αρχίσουν να εμφανίζουν κόπωση.
Πρόκληση αποτελεί η κόπωση των εργαζομένων εξαιτίας των συνεχών, μεγάλων αλλαγών, καθώς μπορεί να απειλήσει τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων μετασχηματισμού.

Ενέργειες του CFO:
1) Τακτική παρακολούθηση των επιπτώσεων κάθε αλλαγής.
2) Συμμετοχή των εργαζομένων στον σχεδιασμό της αλλαγής.
3) Σχεδιασμός των πρωτοβουλιών μετασχηματισμού με αξιολόγηση της απαιτούμενης προσπάθειας.

Προτεραιότητα 5: Βελτιστοποίηση κόστους
Η διαχείριση κόστους κρίνεται πλέον 74% πιο σημαντική από ό,τι το 2022.
Πρόκληση αποτελεί η αξιολόγηση των επιπτώσεων του μετασχηματισμού στην παραγωγικότητα, καθώς μόνο 35% των CFOs πιστεύει ότι μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια την αξία που μπορούν να δημιουργήσουν οι ψηφιακές του επενδύσεις.

Ενέργειες του CFO:
Τα ψηφιακά projects συχνά αποδίδουν λιγότερο από το προσδοκώμενο, ιδίως όταν χρηματοδοτούνται από πολλά τμήματα της επιχείρησης. Για καλύτερο έλεγχο, προτείνονται τα εξής:
1) Μηνιαία παρακολούθηση των έργων, με προσδιορισμό των παραμέτρων από την αρχή.
2) Απόδοση κόστους και σε μη χρηματοοικονομικούς δείκτες.
3) Εφαρμογή της γνώσης που αποκτάται, σε κάθε νέο έργο.