Το myDATA έχει μπει πλέον για τα καλά στην ζωή των επιχειρήσεων Τα λογιστήρια και τα λογιστικά γραφεία έχουν αρχίσει να κατανοούν την λειτουργία του, ενώ τα στοίχημα της διαβίβασης των εσόδων απο όλες τις επιχειρήσεις έχει σχεδόν κερδηθεί αφού από το σύνολο των επιχειρήσεων δεν έχουν διαβιβάσει 150000 που σαν ποσό είναι μικρό σε σχέση με το αριθμό των επιχειρήσεων. Στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2022 η εφαρμογή της προσυμπληρωμένης δήλωσης ΦΠΑ η οποία στην ουσία όταν θα λειτουργήσει με ακρίβεια σε συνδιασμό με τον έλεγχο των αποκλίσεων διαφοροποιεί τον ρόλο των λογιστών από κατοχυρωτικό σε ελεγκτικό. Ας δούμε όμως τις αλλαγές που θα ισχύσουν απο 1/1/2023 στην διαδικασία λειτουργίας του mydata (139).

Χρόνοι διαβίβασης
Α. Για τίς Χονδρικές συναλλαγές

 • Σε πραγματικό χρόνο, διαβίβασης για τα δεδομένα από Παρόχους και από την εφαρμογή της ΑΑΔΕ e- timologio
 • Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών διαβιβάζονται τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται με προγραμμάτων ERP.
 • Σε περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί την ειδική φόρμα καταχώρησης μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών διαβιβάζονται τα δεδομένα τους

Β. Για τίς λιανικές συναλλαγές

 • Για τις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα από τον Φ.Η.Μ. στο πρώτο (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες
 • Όσες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. (ΠΟΛ.1002/2014) και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ERP), διαβιβάζουν τα δεδομένα μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών (αντί 5 ημερών που ίσχυε έως το 2022).(139)

Προσυμπληρωμένη δήλωση ΦΠΑ
Σημαντική αλλαγή είναι η προσυμπληρωμένη δήλωση ΦΠΑ και ο έλεγxος και η συμφωνία της που προεκτείνεται και στον έλεγχο των αποκλίσεων.

Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν πλέον την περιοδική δήλωση του ΦΠΑ και θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαιτέρα τα εξής:

 • Αν προκύπτουν διαφορετικά ποσά από τα βιβλία μας σε σχέση με το έντυπο Φ2 που αφορά την δήλωση ΦΠΑ τότε η επιχείρηση θα πρέπει να δικαιολογήσει την διαφορά.
 • Αυτό σημαίνει τη διασταύρωση των δεδομένων άμεσα από την επιχείρηση και τον προσδιορισμό αποκλίσεων που θα πρέπει να τακτοποιηθούν άμεσα και φυσικά η τελική συμφωνία θα βασίζεται στο πρωτογενές παραστατικό.
 • Η αιτιολόγηση θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα γιατί τα ελεγκτικά κέντρα θα κάνουν άμεση διασταύρωση των πωλήσεων και των αγορών για να διαπιστώσουν αν ισχύουν οι διαφορές και θα υπάρχει πιθανότητα να κλιθούμε για έλεγχο.

Διαβίβαση αποκλίσεων
Για την διαβίβαση αποκλίσεων για το 2023 ισχύει ότι προβλέπει η νομοθεσία και η διαδικασία της και για το 2022, όμως υπάρχουν πρακτικά προβλήματα που πιστεύουμε ότι όταν δημοσιευθεί το συγκεκριμένο άρθρο θα τα έχει επιλύσει η διοίκηση της ΑΑΔΕ

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

 • Οι εταιρείες πληροφορικής δεν είναι έτοιμες κατά 100% για να αντιμετωπίσουν το θέμα των διασταυρώσεων
 • Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που ακόμη δεν έχουν υποβάλει τα έσοδα τους κάτι που δυσκολεύει τη διασταύρωση
 • Τα λογιστήρια και τα λογιστικά γραφείου και κυρίως τα δεύτερα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της έλλειψης χρόνου γιατί προστέθηκαν και άλλες επιπλέον εργασίες στα τέλη του 2022 (ενδεικτικά αναφέρουμε την ψηφιακή απογραφή στο Εργάνη), ενώ παράλληλα είναι αρκετά δύσκολος στην πράξη ο έλεγχος των δεδομένων ο οποίος για να γίνει με απόλυτα σωστό τρόπο απαιτεί την προσκόμιση του πρωτογενούς παραστατικού ώστε να μπορούν να πιστοποιήσουν την ορθότητα του φορολογικού στοιχείου για το οποίο προκύπτει η απόκλιση κάτι που στα σωστά χρονικά περιθώρια που προβλέπει η νομοθεσία είναι απόλυτα εφικτό να γίνει

Επομένως είμαστε σίγουροι ότι η ΑΑΔΕ έχει αντιληφθεί το πρόβλημα και επομένως πριν την εκπνοή του χρονικού ορίου διαβίβασης που είναι η 31/12/2022 θα δώσει λύση και με αναλυτικές οδηγίες αλλά και με παράταση του χρονικού ορίου το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή για την υποβολή των αποκλίσεων του 2021.