Ο σύγχρονος CFO πρέπει να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία, ενώ δεν είναι μικρής σημασίας οι επικοινωνιακές δεξιότητες, που διευκολύνουν τη διαχείριση των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων.

Στην πρώτη του συνέντευξη, αποκλειστικά στο περιοδικό FinancePro, ο Σταύρος Νώλης, Chief Financial Officer της Lancom, μάς εξηγεί ότι είναι σημαντικό, στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό τοπίο, ο ρόλος του CFO να επεκταθεί πέρα από τις «παραδοσιακές» οικονομικές ευθύνες. Τονίζει την αναγκαιότητα της συνεχούς εκπαίδευσης των οικονομικών τμημάτων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή, μάς λέει, έχει εξελιχθεί σημαντικά και είναι ουσιώδης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου, διασφαλίζοντας ότι η επιχείρηση είναι προετοιμασμένη τόσο για τις προκλήσεις που μπορεί να έρθουν όσο και για τις ευκαιρίες που θα προκύψουν στο μέλλον. Βεβαίως, δεν παραλείπει να αναφερθεί στην πράσινη μετάβαση, η οποία, εκτός από ηθική υποχρέωση όλων, αποτελεί και στρατηγική επιλογή με πολλαπλά οφέλη για κάθε επιχείρηση

Η πράσινη μετάβαση κρίνεται απαραίτητη πλέον, για κάθε τύπο επιχείρησης. Πώς μπορεί ο CFO να στηρίξει αυτή τη μετάβαση και να φέρει όφελος για την εταιρεία, αλλά και όφελος ως προς τις αρχές ESG;

Αναμφίβολα, η πράσινη μετάβαση αποτελεί βήμα για τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας, πέρα όμως από ηθική και περιβαλλοντική υποχρέωση, την οποία έχουμε όλοι μας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, είναι και στρατηγική επιλογή με πολλαπλά οφέλη για κάθε επιχείρηση. Στην εποχή μας, καταναλωτές, επενδυτές και εργαζόμενοι αξιολογούν ολοένα και περισσότερο τις επιχειρήσεις με βάση τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές τους πρακτικές. Οι εταιρείες που λειτουργούν με βιώσιμο τρόπο κερδίζουν την προτίμηση της αγοράς, αυξάνοντας τις πωλήσεις και το brand equity τους, και είναι λογικό, αν αναλογιστεί κανείς πως οι αρχές ESG, όπως συνηθίζουμε να τις αναφέρουμε, λένε πολλά για την ηθική και τις αξίες μας.

Τα οφέλη που απορρέουν από τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης συμβάλλουν θετικά τόσο στην περιβαλλοντική διατήρηση όσο και στην εξοικονόμηση των λειτουργικών της εξόδων. Από την άλλη, αυτές οι βιώσιμες πρακτικές ενισχύουν τη θετική εικόνα της εταιρείας στην αγορά, δίνοντάς της ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον σύγχρονο κόσμο. Θεωρώ λοιπόν πως η πράσινη μετάβαση εξυπηρετεί τόσο την εταιρική υπευθυνότητα όσο και τη βιωσιμότητα, καθώς συνδυάζει τα οικονομικά οφέλη με τη κοινωνική και περιβαλλοντική ηθική.

Ως CFO της Lancom από το 2009 και ευθυγραμμιζόμενος με τις αξίες και τις αρχές της εταιρείας μας, φροντίζω κάθε επένδυση στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας να συνοδεύεται από σαφείς μετρήσεις αποδοτικότητας, καθώς η οικονομική ανάλυση μας βοηθά να καταλάβουμε πότε και πώς οι πράσινες πρωτοβουλίες γίνονται κερδοφόρες, όπως και το γεγονός ότι οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μειώνουν μακροπρόθεσμα το αποτύπωμα άνθρακα και τα λειτουργικά μας κόστη. Αναγνωρίζουμε λοιπόν πρώτα τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που επηρεάζουν την εταιρεία και εντοπίζουμε τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την πράσινη μετάβαση. Στη συνέχεια, αξιολογούμε την οικονομική αποδοτικότητα των πράσινων επενδύσεων και εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να διαχειριστούμε και τυχόν ρίσκα που σχετίζονται με αυτήν τη μετάβαση, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των οικονομικών συμφερόντων της εταιρείας.

Ο κόσμος και η οικονομία βρίσκονται σε φάση συνεχούς και ταχείας μεταβολής. Τί δεξιότητες πρέπει να έχει ο CFO, ώστε να στηρίξει την εταιρεία, με διευρυμένο ρόλο, στις απαιτούμενες αλλαγές;

Το οικονομικό τοπίο βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και είναι σημαντικό, ο ρόλος του CFO να επεκταθεί πέρα από τις «παραδοσιακές» οικονομικές ευθύνες σε μια σειρά καθημερινών πρακτικών, με συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση για τις μεταβολές της οικονομίας, και ως εκ τούτου την υιοθέτηση της κατάλληλης οικονομικής στρατηγικής.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πλέον μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση σήμερα και ως εκ τούτου ο Οικονομικός της Διευθυντής. Ο σύγχρονος CFO, εξοπλισμένος με τις κατάλληλες στρατηγικές ικανότητες και παρακολουθώντας τις συνεχώς μεταβαλλόμενες τεχνολογικές εξελίξεις, συμβάλλει ενεργά, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στις δραστηριότητες της επιχείρησης. Επιπλέον, η τεχνολογική εξοικείωση είναι πλέον ζωτικής σημασίας, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να είναι κρίσιμος για την ανταγωνιστικότητα. Aυτό, στη Lancom, είναι κάτι που αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρησιακής μας λειτουργίας, λόγω της δραστηριότητας της εταιρείας μας.

Από την προσωπική μου εμπειρία, εργαζόμενος στον τομέα της τεχνολογίας πάνω από είκοσι χρόνια, είναι πολύ χρήσιμο να είναι σε θέση κανείς να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία για τη βελτίωση των διαδικασιών, την ανάλυση των δεδομένων, την αύξηση της παραγωγικότητας και του κύκλου εργασιών της επιχείρησής του.

Και βέβαια, δεν είναι μικρής σημασίας οι επικοινωνιακές δεξιότητες, που διασφαλίζουν τη διαχείριση των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων. Οι προκλήσεις είναι πολλές και νομίζω σήμερα επιτυγχάνουν όσοι τις αποδέχονται.

Η διαχείριση κινδύνων και η μοντελοποίηση σχετικών σεναρίων είναι καίριες για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση και ευημερία μιας επιχείρησης. Πώς μπορεί ο Οικονομικός Διευθυντής να συμβάλει στη διαμόρφωση σχετικής στρατηγικής;

Ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή έχει εξελιχθεί σημαντικά και είναι ουσιώδης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου, διασφαλίζοντας ότι η επιχείρηση είναι προετοιμασμένη τόσο για τις προκλήσεις που μπορεί να έρθουν όσο και για τις ευκαιρίες που θα προκύψουν στο μέλλον. Η ικανότητα αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων που επηρεάζουν την επιχείρηση, όπως και των οικονομικών και λειτουργικών κινδύνων, είναι κρίσιμη. Αυτό μας επιτρέπει να αναπτύξουμε στρατηγικές για τη μείωση των κινδύνων και τη διασφάλιση της σταθερότητας της επιχείρησής μας. Επίσης, η μοντελοποίηση σχετικών σεναρίων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ώστε να προβλέψουμε, όσο μπορούμε, τις επιπτώσεις των διαφόρων εξελίξεων στην επιχείρηση και φυσικά στο να λαμβάνουμε πιο ασφαλείς αποφάσεις. Τέλος, η διαχείριση των οικονομικών πόρων αποτελεί βασικό στοιχείο για τη μείωση των κινδύνων και την επίτευξη της ανάπτυξης του ομίλου. Είναι αναγκαίο να διαχειριζόμαστε τα κεφάλαια αποδοτικά και να αξιοποιούμε τις επενδυτικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς διαδραματίζουμε ρόλο ύψιστης σημασίας στην επιτυχία και τη μακροζωία της επιχείρησης, ιδίως σε ένα περιβάλλον όπου ο κόσμος και η οικονομία βρίσκονται σε συνεχείς αλλαγές.

Ποιες τάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν περισσότερο την οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων στο μέλλον; Τί ρόλο παίζουν η συνεχής εκπαίδευση, αλλά και η ικανότητα ευελιξίας;

Οι τάσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων μελλοντικά. Η τεχνητή νοημοσύνη, ο αυτοματισμός και η ανάλυση δεδομένων ανοίγουν νέες προοπτικές για τη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας. Εμείς ως επαγγελματίες πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με αυτές τις τεχνολογίες και να τις αξιοποιούμε για να λαμβάνουμε αποφάσεις βασισμένες στα δεδομένα.

Η συνεχής εκπαίδευση είναι αναγκαία για να παραμείνουμε ενημερωμένοι και να αποκτήσουμε τις απαραίτητες δεξιότητες για την αξιοποίηση αυτών των νέων εργαλείων. Επενδύοντας στην εκπαίδευση, τα οικονομικά τμήματα εξοπλίζονται, ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω αυτού. Επιπλέον, η ευελιξία είναι κρίσιμη, καθώς οι αλλαγές στον επιχειρηματικό κόσμο είναι συχνές και απροσδόκητες. Ως εταιρεία πληροφορικής, αυτό δεν μας τρομάζει, η Lancom ήταν ανέκαθεν και παραμένει στην αιχμή των εξελίξεων.