Στο νέο οικονομικό τοπίο που διαμορφώνεται, οι CFOs καταρτίζουν τη στρατηγική που θα τους επιτρέψει να διαχειριστούν ποικίλες προκλήσεις όπως προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτικές ESG, προσαρμογή των τακτικών τους σε μια δύσκαμπτη αγορά εργασίας και συνέχιση της έρευνας και των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία από την έρευνα της OneStream’s Deci-sion Maker Outlook σε περισσότερα από 650 οικονομικά στελέχη στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, που διεξήχθη από το Hanover Research, το 5% των οικονομικών ηγετών πραγματοποιεί εκ νέου προβλέψεις, καθώς προετοιμάζεται για μια επικείμενη ύφεση, ενώ μόνο το 4% πιστεύει ότι η ύφεση δεν θα επηρεάσει τις δραστηριότητές του το 2023.

Ο σχεδιασμός μετά την ύφεση
Τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι το 93% των χρηματοοικονομικών στελεχών θεωρεί ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός το 2023. Οι δασμοί για το FP&A ενδέχεται να αυξηθούν, αφού οι τιμές αυξάνονται ταυτόχρονα με την πτώση της αξίας των ταμειακών αποθεμάτων.

Οι CFOs δεν αναμένουν οικονομική ανάκαμψη μέχρι τα τέλη του 2023, με το 75% αυτών να εκτιμά ότι οι συνεχιζόμενες οικονομικές προκλήσεις και οι προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας θα διαρκέσουν από τα μέσα έως τα τέλη του 2023 ή και αργότερα και το 72% να αναμένει ότι ο πληθωρισμός δεν θα υποχωρήσει μέχρι περίπου την ίδια χρονική στιγμή.

Ανταποκρινόμενοι στις παραπάνω προβλέψεις, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (56%) δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές, το 47% ανέφερε επιβράδυνση των προσλήψεων ή μείωση του λειτουργικού κόστους και το 39% σχέδια για επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων με προμηθευτές.

Έχει επανεξετάσει η εταιρεία σας τις οικονομικές προβλέψεις και τα επενδυτικά σχέδια του επόμενου έτους;
Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν κάνει τουλάχιστον μικρές αλλαγές στις προβλέψεις και τις στρατηγικές τους για το 2023, καθώς προετοιμάζονται για μια επικείμενη ύφεση.

Σε άνοδο οι επενδύσεις στο ESG
Καθώς η SEC ανακοίνωσε μελλοντικές γνωστοποιήσεις ESG και σχετικές με το κλίμα, το 87% των οργανισμών σχεδιάζει να επενδύσει σταθερά ή περισσότερο στο ESG για την επιχείρησή του το 2023 και μόνο ένα χαμηλό ποσοστό των ερωτηθέντων θα μειώσει ή θα εξαλείψει τις δαπάνες ESG. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 58% των οικονομικών στελεχών και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων πιστεύει ότι η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των φύλων συνιστά ένα ζήτημα για την πρόσληψη γυναικών σε χρηματοοικονομικούς ρόλους ενώ το 85% των ερωτηθέντων θα διατηρήσει ή θα αυξήσει τις τρέχουσες δαπάνες του σε πρωτοβουλίες DEI από το νέο έτος.

Αντικαθιστά η AutoML τη Μηχανική Εκμάθηση;
Καθώς η τεχνολογία καθίσταται σημαντικό στοιχείο του τρόπου με τον οποίο ο χρηματοοικονομικός τομέας εκτελεί την καθημερινή του εργασία, τα στελέχη οικονομικών και οι ομάδες τους δίνουν μεγάλη έμφαση στην ενσωμάτωση αυτής στην επιχείρησή τους. Μάλιστα, ενώ μόλις το 37% των ερωτηθέντων αναφέρει τη μηχανική μάθηση ως μέρος του επιχειρηματικού του σχεδίου, η AutoML διαγράφει ανοδική πορεία, με πάνω από το ένα τέταρτο (28%) των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα να έχει ήδη υιοθετήσει λύσεις της. Αν και το αρχικό κόστος για αυτόν τον τύπο τεχνολογίας ενδέχεται να εμφανίζεται ως υψηλό, το 48% των οργανισμών θα συνεχίσει να διερευνά το εάν θα επενδύσει ή όχι στην AutoML. Αξιοσημείωτο είναι, όμως, πως παρά την ώθηση για επένδυση στην τεχνολογία, στα πιο επιθυμητά χαρακτηριστικά των νέων υπαλλήλων συγκαταλέγονται οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων/λήψης αποφάσεων (68%), η στρατηγική/επιχειρησιακή σκέψη (67%) και οι δεξιότητες επικοινωνίας (53%).