Ο ρόλος του CFO (Chief Financial Officer) έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Οι εποχές στις οποίες οι CFOs θεωρούνταν οι «υπερασπιστές» του προϋπολογισμού έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Οι CFOs έχουν πλέον εξελιχθεί παράλληλα με το μεταβαλλόμενο τοπίο ηγεσίας προκειμένου να αναλάβουν σημαντικότερο ρόλο στις εταιρείες. Οι σημερινοί Οικονομικοί Διευθυντές έχουν ξεφύγει από την έννοια του να είναι απλώς «οι άνθρωποι των αριθμών».

Συχνά, είναι ο στρατηγικός σύμβουλος ο οποίος παρέχει μια αμερόληπτη και τεκμηριωμένη άποψη, μεταφράζοντας οικονομικές έννοιες για επενδυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στελέχη. Οι Οικονομικοί Διευθυντές έχουν γίνει πλέον οι δεύτεροι τη τάξει στη διοίκηση μετά τον διευθύνοντα σύμβουλο.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία (νέες τεχνολογίες, επιχειρηματικά μοντέλα, πρόσβαση σε πληροφορίες, διεθνείς κρίσεις, κ.λπ.) έχουν πλέον προσθέσει αυξανόμενη πίεση σε αυτόν τον ρόλο, ο οποίος πρέπει να επαναπροσδιορίσει την προστιθέμενη αξία του και συνεπώς τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητές του. Η σημασία και το εύρος του ρόλου του CFO συνεχίζει να αυξάνεται, διαμορφώνοντας ένα μέλλον που μοιάζει πολύ διαφορετικό από την μέχρι τώρα πορεία του. Για να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ο CFO (του μέλλοντος) θα χρειαστεί ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων όπως:

  • Ισχυρές διαπραγματευτικές ικανότητες
  • Εκτεταμένη επιχειρηματική γνώση
  • Ηγεσία
  • Στρατηγική νοοτροπία
  • Δυνατότητα εκμετάλλευσης και ερμηνεία μεγάλου όγκου δεδομένων

Η πραγματικότητα είναι ότι ο ρόλος του CFO έχει ήδη αλλάξει. Έχει μετατοπιστεί σε μια βασική επιχειρησιακή θέση η οποία αλληλεπιδρά με όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε πρακτικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, ο CFO είναι στέλεχος «κλειδί» που συνεργάζεται με κάθε τμήμα, σε στρατηγικό επίπεδο, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη.

Ισχυρές διαπραγματευτικές ικανότητες
Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς, υψηλού κινδύνου, νέες ευκαιρίες ενδέχεται να παρουσιαστούν ανά πάσα στιγμή και τα στελέχη πρέπει να είναι προετοιμασμένα να διαπραγματευτούν. Οι διαπραγματευτικές δεξιότητες μπορεί να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ευνοϊκό και επιζήμιο αποτέλεσμα για τον οργανισμό.

Η Διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία συζήτησης, η διαδικασία επικοινωνίας δύο ή και περισσότερων μερών με σκοπό να επιτύχουν μια αμοιβαίως ωφέλιμη, αποδεκτή και με αντοχή στον χρόνο συμφωνία.

Στόχος είναι η επίτευξη μιας συμφωνίας, η οποία θα παράγει όφελος για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές Από τη στιγμή που κάποιος θα αναλάβει διοικητικό ρόλο, θα αφιερώσει το 86% της ημέρας του στις διαπραγματεύσεις. Σχεδόν κανείς δεν αντιλαμβάνεται ότι ξοδεύει τόσο πολύ χρόνο στις διαπραγματεύσεις, Η διαπραγμάτευση στην πραγματικότητα προχωρά πολύ περισσότερο πέρα από συναντήσεις για την ερμηνεία και προσέγγιση ενός έργου έως ανεπίσημες συζητήσεις στο διάδρομο.

Η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία για την οποία απαιτείται ένα ευρύ φάσμα πολύ διαφορετικών και σημαντικών δεξιοτήτων. Στην αρχική φάση, πρέπει κυρίως να μάθει κανείς να καταλαβαίνει το άλλο μέρος. Θα μπορούσε να διατυπωθεί ως η διαδικασία της μετάβασης από τη γνώση στην κατανόηση. Τα περισσότερα διευθυντικά στελέχη έχουν φυσικά εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνογνωσία για να ανταποκριθούν. Πρέπει ωστόσο να αντιλαμβάνονται και τα πραγματικά κίνητρα του άλλου.

Να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει κάτω από το τραπέζι καθώς και τι υπάρχει πάνω σε αυτό. Η μεγάλη προθυμία για ακρόαση και μια μεγάλη «δόση» ενσυναίσθησης είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Όλοι γεννιούνται με έναν ορισμένο βαθμό ενσυναίσθησης, αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο μπορεί να βελτιωθεί και να βελτιώνεται διαρκώς μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης.

Στη δεύτερη φάση, απαιτείται δημιουργικότητα για να εντοπιστούν λύσεις οι οποίες δεν είναι άμεσα εμφανείς. Η τρίτη φάση αφορά τη διεκδίκηση. Πρέπει να έχει κανείς το θάρρος να στοχεύει πολύ ψηλά για να πετύχει τα περισσότερα. Και τέλος, είναι επίσης σημαντικό να μπορεί κανείς να σκέφτεται στρατηγικά και να υιοθετεί μια ευρύτερη άποψη και εικόνα.