Η παγκόσμια οικονομία κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις από το αναμενόμενο κατά το πρώτο μισό του 2023, αλλά οι προοπτικές δεν είναι ενθαρρυντικές, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, καθώς ο πληθωρισμός επιμένει και εντοπίζονται σημαντικοί κίνδυνοι. Με τη σφιχτή νομισματική πολιτική να πιέζει τις οικονομίες, και την ανάκαμψη στην Κίνα λιγότερο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, ο οργανισμός προβλέπει παγκόσμια ανάπτυξη της τάξεως του 3,0% το 2023 και 2,7% το 2024.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, ο πληθωρισμός υποχωρεί μεν, παραμένει ωστόσο πάνω από τον στόχο των κεντρικών τραπεζών σε πολλές χώρες. Προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να υποχωρεί σταδιακά το 2023 στις χώρες του G20, από 7,8% το 2022 σε 6,0% το 2023 και 4,8% το 2024.

Ως κίνδυνοι προβάλλονται ο πληθωρισμός που μπορεί να επιμείνει περισσότερο από το αναμενόμενο, με περαιτέρω πιθανή διατάραξη στις αγορές ενέργειας και τροφίμων. Επιπλέον, τυχόν συνεχιζόμενη επιβράδυνση στην Κίνα θα επιβαρύνει τους εμπορικούς της εταίρους παγκοσμίως, πλήττοντας ενδεχομένως την επιχειρηματική εμπιστοσύνη.

Το δημόσιο χρέος παραμένει ψηλά σε πολλές χώρες, ως συνέπεια της εκτεταμένης δημοσιονομικής στήριξης για την αντιμετώπιση των κρίσεων της πανδημίας και των τιμών ενέργειας. Οι κυβερνήσεις καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αξιόπιστα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλάνα, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες μελλοντικές ανάγκες δαπανών για την αντιμετώπιση του γηράσκοντος πληθυσμού, την άμυνα, την κλιματική αλλαγή και το αυξανόμενο χρέος.

Διαρθρωτικές αλλαγές χρειάζονται επειγόντως για την τόνωση της ανάπτυξης, κρίνει ο ΟΟΣΑ. Με τις οικονομίες να βρίσκονται αντιμέτωπες με μετασχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών και ψηφιακών μεταβάσεων, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας.