Στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα η εξωτερική ανάθεση εργασιών αποτελεί μια συνήθη πρακτική την οποία επιλέγουν τόσο μεγάλες εταιρείες όσο και μικρότερες. Πρόκειται για επιτυχημένη συνταγή που έχουν υιοθετήσει παγκόσμιοι πολυεθνικοί κολοσσοί όπως η Google, η Procter & Gamble, η Deutsche Bank, η κινεζική Alibaba και πολλές ακόμη επιχειρήσεις, από μικρές ως και πολύ μεγάλες, τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα μας.

Η εξωτερική ανάθεση εργασιών δίνει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις καθώς παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες από εξειδικευμένα στελέχη με χαμηλό σχετικά κόστος. Με το outsourcing εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι καθώς μειώνεται τόσο το λειτουργικό κόστος όσο και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των εταιρειών. Αν η επιχείρηση επιλέξει την εξωτερική ανάθεση εργασιών δεν χρειάζεται να προβεί σε αγορές υλικού (hardware) και λογισμικού (software) και αποφεύγει επίσης τις δαπάνες για τη δημιουργία και τη στελέχωση τμημάτων που θα διαχειρίζονται τον εξοπλισμό αυτό.

Πέραν αυτών, το outsourcing προσφέρει ευελιξία ενώ παράλληλα απελευθερώνει παραγωγικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να επικεντρώσουν τις δυνάμεις τους σε σημαντικούς τομείς της επιχείρησης όπως τη λειτουργία και η ανάπτυξή της.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του outsourcing;
Τo outsourcing Λογιστηρίου και Τμήματος Μισθοδοσίας δίνει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μειώνοντας σημαντικά το κόστος. Σύμφωνα με τον κύριο Χρήστο Τριανταφυλλόπουλο Chief Accounting Officer – Senior Partner της Aegean Consulting, οι επιχειρήσεις που επιλέγουν την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών εξοικονομούν κεφάλαια μειώνοντας έξοδα μισθοδοσίας για το λογιστήριο και αποφεύγοντας αγορά και υποστήριξη Η/Υ και λογισμικού (άδειες χρήσης, release, backup κλπ). Επιπρόσθετα, έχουν αποδέσμευση χώρου, μείωση παγίων, τηλεφώνων και θέσεων εργασίας. Μπορούν επίσης να καλύψουν έκτακτες ανάγκες είτε λόγω εποχικών είτε λόγω πρόσκαιρων απαιτήσεων, όπως την αποχώρηση προσωπικού, άδειες, εγκυμοσύνη.
Επιχειρήσεις στο στάδιο της ανάπτυξης λαμβάνουν συμβουλές υψηλού επιπέδου από λογιστική εταιρεία με γνώσεις και εμπειρία που δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν λόγω περιορισμού των υπαρχόντων πόρων. «Στη σημερινή εποχή που η απομακρυσμένη εργασία είναι γεγονός και οι ψηφιακές υπηρεσίες έχουν εξελιχθεί, το outsourcing των λογιστικών υπηρεσιών είναι πολύ εύκολο και επιτυχημένο» προσθέτει.

Το Λογιστήριο σε κάθε επιχείρηση αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της, ιδίως στη χώρα μας όπου οι νόμοι είναι ασαφείς και αλλάζουν συνεχώς, με αποτέλεσμα τυχόν λογιστικές ή φορολογικές παραλείψεις να έχουν καθοριστική επίδραση, τονίζει ο κύριος Ευστάθιος Λιακόπουλος Founder – CEO BSS. H ταυτόχρονη επίβλεψη του λογιστηρίου, ο έλεγχος μισθοδοσίας, η διαχείριση του προσωπικού και οι λειτουργικές ανάγκες μιας επιχείρησης είναι δύσκολο καθήκον για τον επιχειρηματία. «Το outsourcing δημιουργεί πολλά οφέλη για τις αναθέτουσες επιχειρήσεις, καθώς πέρα από τη μείωση του λειτουργικού κόστους και των κεφαλαιουχικών δαπανών, απελευθερώνονται παραγωγικές δυνάμεις επιτρέποντας την επικέντρωση στις κρίσιμες για την επιχείρηση δραστηριότητες. Μειώνονται οι χρόνοι ανταπόκρισης σε προκλήσεις, βελτιώνεται η πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες, και τελικά αυξάνεται η επιχειρησιακή απόδοση, υπό την καθοδήγηση μιας έμπειρης και καλά στελεχωμένης ομάδας», σημειώνει. «Η ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών αυτών σε εξωτερικούς λογιστές βασίζεται κυρίως στη μείωση του κόστους, στην επιθυμία εστίασης των βασικών συντελεστών της επιχείρησης στα βασικά επιχειρηματικά τους καθήκοντα, (παραγωγή – πωλήσεις κλπ.), και στη συνεργασία με επαγγελματίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών για τον χρόνο που απαιτείται κι όχι αναγκαστικά για πλήρη απασχόληση», τονίζει στο FinancePro ο κύριος Γιάννης Κλεώπας, Διευθύνων Σύμβουλος της Kleopas Alliott.

Τα πλεονεκτήματα, όπως επισημαίνει, είναι πρώτον η υψηλή απόδοση σχέσης κόστους/ποιότητας. Επίσης αποτελεί οικονομική λύση για πρόσβαση σε υψηλή εμπειρία και πρόσβαση σε λογιστικά software, το κόστος των οποίων καλύπτεται από τους εξωτερικούς λογιστές. Η πρόληψη λαθών στην οικονομική πολιτική και η πρόβλεψη επερχόμενων προβλημάτων, όπως προβλήματα με τις δαπάνες ή τις ταμειακές ροές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μικρές αλλά και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Υπάρχει, τέλος, μειωμένη πιθανότητα απάτης και λαθών, είτε ακούσια είτε εκούσια, από εσωτερικούς λογιστές. Τα πλεονεκτήματα είναι ακόμα πιο εμφανή σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθώς αναθέτοντας σε έναν πάροχο το σύνολο των λογιστικών και φορολογικών διαδικασιών τους αλλά και των διαδικασιών της μισθοδοσίας ή του HR, διασφαλίζουν την κεντρική παρακολούθηση της λογιστικής, φορολογικής και εργατικής συμμόρφωσης με όλα τα πλεονεκτήματα οικονομιών κλίμακας που αυτό συνεπάγεται, όπως αναφέρει ο κύριος Θέμης Πολύζος Partner, Outsourcing – Mazars Ελλάδος.

«Επενδύουμε διαρκώς σε νέες τεχνολογίες και εξελίσσουμε τη μεθοδολογία μας, χρησιμοποιώντας εργαλεία που επιτρέπουν στις ανά τον κόσμο ομάδες μας, που εργάζονται σε τοπικό επίπεδο, να συνεργάζονται με τους πελάτες μας πάνω σε μια πλατφόρμα, παρέχοντάς τους πλήρη ορατότητα για τηνσυμμόρφωση των ανά των κόσμο θυγατρικών τους με τις τοπικές φορολογικές και συναφείς προθεσμίες», προσθέτει.

Αναστασία Χαλκίδου
Accounting Director, co-founder Quantum BITS
Η ευελιξία, η συνεχής ενημέρωση και η ανταγωνιστικότητα του κόστους αποτελούν πλέον βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των όποιων λογιστικών υπηρεσιών

Η λύση του outsourcing αποδεικνύεται ιδιαίτερα συμφέρουσα για μια σειρά από σημαντικούς λόγους, όπως την πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία, μεγαλύτερο εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών όταν χρειάζονται, δυνατότητες συνεργειών, καλύτερο έλεγχο του κόστους. Σύμφωνα με την κυρία Αναστασία Χαλκίδου Accounting Director, co-founder Quantum BITS «για τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, το outsourcing των λογιστικών υπηρεσιών ήταν και είναι η πραγματικότητα συνήθως από την πρώτη μέρα της λειτουργίας τους. Όμως για αυτές τις επιχειρήσεις η κατανόηση των αναγκών τους και η δυνατότητα προσαρμογής των παροχών των λογιστικών υπηρεσιών στα μεγέθη τους υπήρξε πάντα μια δύσκολη εξίσωση προς επίλυση», προσθέτει.

Κατερίνα Γκογκίδου
Διοικητική Διευθύντρια της Φοβερά Προστασία Α.Ε
Η εξωτερική ανάθεση (outsourcing) των λογιστικών υπηρεσιών αποτελεί μια ενδεδειγμένη στρατηγική απόφαση, που ακολουθούν πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις

Η ανάθεση (outsourcing) των λογιστικών υπηρεσιών αποτελεί μια ενδεδειγμένη στρατηγική απόφαση που υιοθετεί τα οφέλη εξειδικευμένων συνεργατών και εξασφαλίζει μια σειρά από ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με την κυρία Κατερίνα Γκογκίδου Διοικητική Διευθύντρια της Φοβερά Προστασία Α.Ε, τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις είναι τα εξής. Εξειδίκευση στον κλάδο και πρωτοπορία στη δυναμική εξέλιξη της οικονομίας, διαμορφώνοντας τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης και παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον, με ταχύτατη ανταπόκριση στις νομοθετικές αλλαγές. Παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών. Μείωση κόστους μόνιμου προσωπικού και εξοικονόμηση κεφαλαίου από επενδύσεις εξοπλισμού Η/Υ, λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου κόστους συντήρησης αυτών (άδειες χρήσης, αναβαθμίσεις). Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας με κάλυψη έκτακτων αναγκών των εσωτερικών λογιστηρίων που προκύπτουν λόγω εποχικών απαιτήσεων και προβλημάτων, όπως αποχώρηση προσωπικού, άδειες. Επίλυση κρίσιμων χρονικά εργασιών και αποδέσμευση φόρτου εργασίας ώστε να υπάρχει ουσιαστικός ελεύθερος χρόνος επικέντρωσης του επιχειρηματία στην ανάπτυξή του.

Γιάννης Κλεώπας
Διευθύνων Σύμβουλος της Kleopas Alliott
Το outsourcing μπορεί να επιφέρει μια επαναστατική βελτίωση στα επιχειρηματικά αποτελέσματα κάθε επιχείρησης

Διαλέξτε τους σωστούς συνεργάτες
Υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα που λαμβάνονται υπόψιν από τις επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στην επιλογή ή όχι της εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών. Ένα από αυτά είναι η κατάληξη σε κρυφά κόστη. Η συνεργασία με αξιόπιστους και έμπειρους παρόχους υπηρεσιών βοηθά να αποφευχθούν περιπτώσεις πρόσθετου κόστος εξαιτίας γεγονότων ή αναγκών που οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων δεν γνώριζαν, όπως μας λέει ο κος Κλεώπας. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η εμπιστοσύνη. «Συνήθως είναι δύσκολο για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να παραδώσουν τον έλεγχο των οικονομικών τους στοιχείων σε τρίτους. Όμως οι έμπειροι κι αξιόπιστοι εξωτερικοί συνεργάτες εργάζονται με τρόπο τέτοιο που το αποτέλεσμα είναι η εμπέδωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης», προσθέτει. Η εξωτερική ανάθεση των λογιστικών υπηρεσιών πολλές φορές μπορεί να παρουσιάσει κάποια μειονεκτήματα όταν οι υπηρεσίες συνεργατών περιορισμένης εμβέλειας είναι κακής ποιότητας λόγω της έλλειψης απαιτούμενων προσόντων ή αδυναμίας παρακολούθησης των εξελίξεων, με αποτέλεσμα πιθανή απώλεια ελέγχου, όπως υποστηρίζει η κυρία Γκογκίδου. «Οι προαναφερθείσες αδυναμίες μπορούν εύκολα να μετριαστούν με την κατάρτιση μιας σωστής, ποιοτικής πάντα συνεργασίας για υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης», αναφέρει.

Από crisis manager σε growth facilitator
Ο οικονομικός διευθυντής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον έχει έναν πολυδιάστατο και καθοριστικό ρόλο καθώς από crisis manager μετατρέπεται σε growth facilitator. Εξακολουθεί να έχει την ευθύνη των οικονομικών υπηρεσιών, αλλά μετέχει παράλληλα στην ηγετική ομάδα της εταιρείας συμβάλλοντας ενεργά τόσο στη χάραξη στρατηγικής όσο και στην ανάπτυξή της. Πώς βλέπουν όμως οι πάροχοι των εξωτερικών υπηρεσιών τον οικονομικό διευθυντή και τι προσδοκίες έχουν από αυτόν;

«Οι προσδοκίες μου για έναν CFO σε μια υπηρεσία outsourcing επικεντρώνονται στις ικανότητές του, τη διορατικότητά του, τον εντοπισμό των επιχειρηματικών ευκαιριών στην αγορά, την αποφυγή των επιχειρηματικών παγίδων, τη διασφάλιση του cash flow της εταιρείας, με συνετή οικονομική διαχείριση», μας λέει η κα Γκογκίδου. «Πρέπει να αξιοποιεί κάθε μορφής επιδότηση, ενισχύοντας τη ρευστότητα της επιχείρησης, να διαθέτει γρήγορα αντανακλαστικά, προβλέποντας τις νέες τάσεις και το μέλλον!»

«Ο CFO έχει ισχυρή προσωπικότητα, οδηγεί, δεν ακολουθεί. Γνωστικά, θα πρέπει να προηγείται της ομάδας του. Θα πρέπει να στηρίζει, να παρέχει συμβουλές, να αναθέτει αρμοδιότητες και να αξιολογεί την πρόοδο ανθρώπων και έργων. Να διέπεται από ισχυρό ομαδικό πνεύμα, να διαχειρίζεται τις προσδοκίες των εργαζομένων, να υποκινεί και να εμπνέει», τονίζει. «Να ηγηθεί, παραθέτοντας προτάσεις από μια διαφορετική οπτική γωνία, συμμετέχοντας ενεργά στη χάραξη της στρατηγική της εταιρείας», προσθέτει. .

Η ανάγκη για αξιόπιστους συνεργάτες
Οι απαιτήσεις από τον σύγχρονο CFO, είναι να έχει δεξιότητες που σχετίζονται με τον στρατηγικό σχεδιασμό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διαχείριση των κρίσεων.

Όπως μας λέει η κα Χαλκίδου, δεδομένων των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο CFO στην ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων αλλά και στην εφαρμογή των πρακτικών που θα αλλάξουν το day-to-day business της επιχείρησης, θα πρέπει να βασιστεί σε αξιόπιστους συνεργάτες. «Το outsourcing μπορεί να αποτελέσει μια ευέλικτη λύση για την προσέλκυση τεχνογνωσίας σε ανταγωνιστικό κόστος. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του outsourcing είναι η δυνατότητα λήψης συνδυασμένων υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών που ταιριάζουν πλήρως στις ανάγκες και τα μεγέθη μιας επιχείρησης», σημειώνει. «Επίσης ο εκσυγχρονισμός του financial reporting, οι καινοτόμες πρακτικές στην υιοθέτηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών καθώς και η εποικοδομητική συμβουλευτική σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού και λήψης στρατηγικών αποφάσεων αποτελούν σίγουρα προσδοκίες του CFO του μέλλοντος και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση», προσθέτει.

Θέμης Πολύζος
Partner, Outsourcing – Mazars Ελλάδος
Μέσα από τη λήψη τέτοιων υπηρεσιών οι πελάτες μας αποκτούν πρόσβαση στην τεχνολογία μας και τις δεξιότητες των στελεχών μας, αυξάνοντας με οικονομικά συμφέροντα τρόπο την αποτελεσματικότητα και την τεχνογνωσία της επιχείρησής τους

Εύκολη και γρήγορη πληροφόρηση στον CFO
Όπως τονίζει στο FinancePro o κος Πολύζος, «μέσα από την πολυετή εμπειρία των επαγγελματιών μας είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να καταλάβουν την οικονομική κατάσταση και την αποδοτικότητα της επιχείρησής τους, με την προετοιμασία των κατάλληλων αναφορών διοικητικής πληροφόρησης, με χρήση ιδιαίτερα προηγμένων αλλά σε καμία περίπτωση πολύπλοκων, ακατανόητων ή δαπανηρών τεχνολογιών. Με τον τρόπο αυτό παρέχουμε στον CFO εύκολα και γρήγορα, την πληροφόρηση που χρειάζεται κάθε φορά, η οποία θα στηρίξει τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκησης της επιχείρησης.

Αναπόσπαστο μέρος της μεθοδολογίας μας είναι και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στις περιοχές που αναλαμβάνουμε. Μέσα από την εμπειρία και γνώση που έχουμε συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια για τις απαιτήσεις μιας αποτελεσματικής οικονομικής λειτουργίας για τη σύγχρονη επιχείρηση, ερχόμαστε να προτείνουμε τρόπους οργάνωσης της δουλειάς και εργαλεία που βοηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών μας, καταργώντας συχνά περιττές ή άσκοπες διαδικασίες», τονίζει.

Βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων
Ανεξαρτήτως εποχών και συνθηκών, πρωταρχική εργασιακή ευθύνη του CFO είναι να βελτιστοποιήσει τις οικονομικές επιδόσεις μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών της (reporting), της ρευστότητας και της απόδοσης της επένδυσης, τονίζει ο κος Κλεώπας. «Οι υπηρεσίες outsourcing που παρέχονται από έμπειρους, αξιόπιστους, εκπαιδευμένους αλλά και καλά καταρτισμένους επαγγελματίες μπορούν να προσδώσουν ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία», προσθέτει. Στο Reporting η ομάδα των εξωτερικών συνεργατών προετοιμάζει όλες τις οικονομικές αναφορές της επιχείρησης που απαιτούνται για μετόχους, υπαλλήλους, δανειστές, ερευνητικούς αναλυτές, κυβερνήσεις και ρυθμιστικούς φορείς. Στο πεδίο της ρευστότητας όπου η εταιρεία πρέπει να εκπληρώσει τις οικονομικές της δεσμεύσεις διαχειριζόμενη ανάλογα τις ταμειακές ροές. Οι υψηλής εξειδίκευσης εξωτερικοί συνεργάτες διασφαλίζουν αντικειμενικότητα αλλά και οικονομικότερα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά, τέλος, την απόδοση των επενδύσεων «η εξωτερική ομάδα χρηματοοικονομικών συμβούλων προγραμματισμού και ανάλυσης βοηθά τον CFO να προβλέψει τις μελλοντικές ταμειακές ροές της επιχείρησης και στη συνέχεια να συγκρίνει τα πραγματικά αποτελέσματα με αυτά που είχαν προϋπολογιστεί», σημειώνει.

Ευστάθιος Λιακόπουλος
Founder – CEO BSS
Ο σωστός σχεδιασμός για την κατάλληλη λογιστική επίβλεψη μιας εταιρείας ανεξαρτήτου μεγέθους, είναι πάντα στρατηγικής σημασίας και άρρηκτα συνδεδεμένος με τη βιωσιμότητα και την οικονομική ευρωστία της

Ο πολυδιάστατος και πολυσύνθετος ρόλος του CFO
Ο ρόλος ενός CFO σαφώς πρέπει να υπάρχει στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, έχοντας έναν πολυδιάστατο και πολυσύνθετο ρόλο, ακολουθώντας τη διεθνή τάση που υπαγορεύει τον διαχωρισμό του κατά το ήμισυ ως finance expert και το υπόλοιπο ως μια προσωπικότητα manager, o οποίος εξυπηρετεί την εταιρεία στην ανάπτυξη και στην επίτευξη της στρατηγικής της, όπως υποστηρίζει ο κος Λιακόπουλος. «Οι περισσότεροι CFO θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές προσεγγίσεις στην κατάρτιση προϋπολογισμών και τον προγραμματισμό με μια πιο επιθετική προσέγγιση η οποία θα λαμβάνει υπόψη κυρίως τα μεγέθη της σύγχρονης οικονομίας», τονίζει. «Στην BSS o ρόλος μας ως CFO έχει στρατηγική αντίληψη, δεν είναι ο ρόλος ενός θεατή ο οποίος βλέπει το παιχνίδι να εξελίσσεται μπροστά του. Καλούμαστε να προβλέψουμε τους μη αναμενόμενους μελλοντικούς κινδύνους ή/και να ανακαλύψουμε τα επόμενα συγκριτικά πλεονεκτήματα μεγιστοποίησης των κερδών και διαμόρφωσης ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος» προσθέτει.

Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος
Chief Accounting Officer – Senior Partner Aegean Consulting
Στη σημερινή εποχή που η απομακρυσμένη εργασία είναι γεγονός και οι ψηφιακές υπηρεσίες έχουν εξελιχθεί, το outsourcing των λογιστικών υπηρεσιών είναι πολύ εύκολο και επιτυχημένο

Ανάγκη για ευρύτερο δίκτυο εξωτερικών συνεργασιών
Σήμερα περισσότερο από ποτέ αναδεικνύεται η ανάγκη για ευρύτερο δίκτυο εξωτερικών συνεργασιών, καθώς είναι σχεδόν αδύνατο να καλυφθούν οι εξειδικευμένες ανάγκες από το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, όπως σημειώνει ο κος Τριανταφυλλόπουλος.

Ο επιχειρηματίας πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο τη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση, διαμορφώνοντας το μέλλον του χρηματοοικονομικού μηχανισμού βασισμένο σε τεχνολογία αιχμής, με εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού για τη σύγχρονη και ψηφιακή επιχείρηση και με προσέγγιση της συναισθηματικής νοημοσύνης ώστε να θέσει τις βάσεις για ανάπτυξη και υπεραξίες», τονίζει.

«Το outsourcing του σχεδιασμού για το μεγαλύτερο ποσοστό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι μονόδρομος και μπορεί να προσφέρει λύσεις και πρόσβαση σε πόρους που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη. Η δημιουργία business plan και η χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη μπορεί να αποτελέσουν κλειδί για την επιτυχία», προσθέτει.