Αντιμέτωποι με την έλλειψη δεξιοτήτων και τη διαφαινόμενη ύφεση, οι CFOs χαρακτηρίζουν την αυτοματοποίηση και την εξωτερική ανάθεση ως κρίσιμες για τη χρηματοοικονομική ομάδα

Καθώς το τέταρτο τρίμηνο του 2022, όπως και το ίδιο το έτος, οδεύουν στο τέλος τους, χαμηλές παραμένουν οι προοπτικές της συνολικής οικονομίας για τους οικονομικούς διευθυντές. Παράλληλα με το μεγάλης κλίμακας πάγωμα των προσλήψεων που προβλέπεται στην Έκθεση CFO Outlook 2023 της OneSource Virtual, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Οικονομικοί Διευθυντές εξασφαλίζουν για το προσωπικό τους τις συνθήκες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν παραγωγικοί χωρίς να αισθάνονται καταπονημένοι, ακόμη και όταν οι ομάδες τους διακόπτουν τις προσλήψεις. Πολλοί εφαρμόζουν τεχνολογία αυτοματισμού σε τομείς που αφορούν διορθωτικά χρηματοοικονομικά και λογιστικά καθήκοντα, απελευθερώνοντας έτσι εργατικό δυναμικό σε άλλα πρότζεκτ, τα οποία δύνανται να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στα οικονομικά δεινά οδηγώντας στην ανάπτυξη.

Οι περισσότεροι CFOs προετοιμάζονται για παγώματα προσλήψεων
Η Earned Wage Access (EWA) αποτελεί μια προσφορά fintech που επιτρέπει στους εργαζόμενους να αποκτούν πρόσβαση στους μισθούς τους πριν από την ημέρα πληρωμής. Χαρακτηριστικό είναι πως σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες (95%) της έρευνας δήλωσαν ότι είτε εφαρμόζουν EWA είτε σκέφτονται να το κάνουν. Παρά το γεγονός ότι μόνο το 47% των ερωτηθέντων προσφέρουν επί του παρόντος EWA στους υπαλλήλους τους, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ιδέα εδραιώνεται στο τοπίο των εταιρικών οικονομικών ως ένας τρόπος για να προστεθούν προνόμια στους εργαζόμενους και να αυξηθεί η διατήρηση του προσωπικού. Η συγκεκριμένη ιδέα πράγματι δίνει στους υπαλλήλους πρόσβαση στα χρήματά τους σε ώρα ανάγκης, ωστόσο απαιτείται προσοχή καθώς οι προσφορές εμφανίζουν κάποια ομοιότητα με την παράνομη πλέον βιομηχανία δανείων payday. Με τις χρεώσεις που σχετίζονται με αυτά τα είδη προϊόντων, το Γραφείο Οικονομικής Προστασίας των Καταναλωτών έχει ήδη διατυπώσει απόψεις που καθορίζουν τις διαφορές μεταξύ ενός προϊόντος EWA και ενός δανείου πληρωμής payday .

Η εξωτερική ανάθεση μετατρέπεται σε κοινή ανάθεση
Τα στοιχεία της έρευνας πιστοποιούν ότι οι CFOs στρέφονται στην εξωτερική ανάθεση ως μια βιώσιμη δεύτερη επιλογή, σε περίπτωση που αυξηθεί ο φόρτος εργασίας και δεν επιτραπεί η πρόσληψη. Με σχεδόν το ένα τρίτο (32%) των Οικονομικών Διευθυντών να δηλώνουν στην OneSource Virtual ότι οι ομάδες τους δεν είναι στελεχωμένες αυτήν τη στιγμή, η εξωτερική ανάθεση για ομάδες που χρειάζονται βοήθεια μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη, καθώς οδεύουμε προς το τέλος του 2023.

Μάλιστα, η εξωτερική ανάθεση ή η από κοινού ανάθεση δεν περιορίζεται μόνο στο να παρέχει βοήθεια χωρίς δεσμεύσεις σε έναν εργαζόμενο, αλλά δύναται να απελευθερώσει υπαλλήλους των οποίων οι δεξιότητες μπορούν να αξιοποιηθούν αλλού. Σύμφωνα με την έκθεση, το 74% των ερωτηθέντων CFOs αναγνώρισαν την «επιπλέον αποδοτικότητα» ως τον κύριο λόγο της εξωτερικής ανάθεσης των οικονομικών και λογιστικών τους καθηκόντων.

Οι χαμηλές αγορές εργασίας έχουν επίσης ως αποτέλεσμα η εξωτερική ανάθεση να καθιερώνεται ως μια πιο βιώσιμη επιλογή για τους CFOs, που χρειάζονται την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων με ακρίβεια σε τακτική βάση. Για το 95% των ερωτηθέντων, οι ελλείψεις δεξιοτήτων ενδέχεται να επηρεάσουν την απόφασή τους να αναθέσουν σε τρίτους εργασίες όπως η επεξεργασία τιμολογίων και οι πληρωμές ενώ από αυτήν την ομάδα το 61% είπε ότι οι ελλείψεις δεξιοτήτων ήταν «πολύ πιθανό» να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους για την εξωτερική ανάθεση.

Αυτοματοποίηση και προβλέψεις ανάπτυξης
Καθώς συνεχίζουν να αναπτύσσονται στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου από το πάγωμα των προσλήψεων, η αυτοματοποίηση των διορθωτικών εργασιών μέσω λογισμικού βρίσκεται στη σκέψη των οικονομικών στελεχών παγκοσμίως. Ενώ σχεδόν όλοι (95%) οι Οικονομικοί Διευθυντές ανέφεραν στην έρευνα ότι η χρηματοοικονομική τους λειτουργία ήταν αυτοματοποιημένη, τα επίπεδα αυτοματισμού διέφεραν σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, από αυτούς που χρησιμοποιούν αυτοματισμό περισσότεροι από τους μισούς (49%) δήλωσαν ότι ήταν σε έναν βαθμό αυτοματοποιημένοι.

Αναμφισβήτητα, τόσο η τεχνολογία όσο και οι προσλήψεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις προβλέψεις ανάπτυξης. Ειδικότερα, ο αντίκτυπος του παγώματος των προσλήψεων εξακολουθεί να κάνει περισσότερο από το ένα τρίτο (37%) των Οικονομικών Διευθυντών να πιστεύουν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις φιλοδοξίες τους για ανάπτυξη ενώ σε ό,τι αφορά περισσότερο τα στρατηγικά καθήκοντα και άλλα έργα, το 43% των Οικονομικών Διευθυντών θεωρούν ότι δεν θα μπορούσαν να τα εκτελέσουν χωρίς την αυτοματοποίηση των πληρωτέων δασμών στους λογαριασμούς τους.