Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ ξεπερνά τα 3 δις ευρώ για τα επόμενα 4+4 έτη όπως μας λέει ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Αναφέρεται επίσης στις προσδοκίες που δημιουργεί η ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ και στα οικονομικά αποτελέσματά του.

Η πανδημική κρίση επηρέασε τις λειτουργίες του ΔΕΔΔΗΕ και πως αντιμετωπίσατε τη νέα πραγματικότητα ως οικονομική διεύθυνση;

Όπως σε όλες τις επιχειρήσεις, η πανδημική κρίση μας επέβαλλε ένα νέο τρόπο συνεργασίας και ανταπόκρισης στους χρήστες μας που έπρεπε να στηθεί σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.

Κατ’αρχήν έπρεπε να αυξήσουμε τη μεταξύ μας ψηφιακή επικοινωνία τόσο στις κεντρικές υπηρεσίες όσο και στις περιφέρειες, ώστε να ενισχύσουμε την αίσθηση ομαδικότητας και συνεργασίας χωρίς την φυσική επαφή.

Στην Γενική Διεύθυνση αλλά και σε όλον τον οργανισμό, μάθαμε να αναπτύσσουμε αυτές τις μορφές επικοινωνίας, να τις χρησιμοποιούμε όσο καλύτερα μπορούμε και να εμπιστευόμαστε τους συναδέλφους μας που ήταν σε τηλε-εργασία.

Επίσης, η κρίση επιτάχυνε σημαντικά τις προσπάθειες ψηφιοποίησης αρκετών εσωτερικών διαδικασιών και διεπαφών με τους εξωτερικούς συνεργάτες μας, στο σύνολο του οργανισμού.

Επισημαίνω για παράδειγμα την χρήση εργαλείων ψηφιακών διαγωνισμών ή στην περίπτωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών την ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων διαχείρισης τιμολογίων και εξοδολογίων.

Τέλος, αλλά εξαιρετικά σημαντικά, η πανδημία απελευθέρωσε χρόνο για να εκτελέσουμε νέα έργα που έφεραν αποτελέσματα, αλλά και να κάνουμε περισσότερα πράγματα σε θέματα Οργάνωσης.

Η πρόσφατη ιδιωτικοποίηση του 49% της επιχείρησης θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της;

Η επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ ήταν αποτέλεσμα της ξεκάθαρης στρατηγικής στόχευσης από τη Διοίκηση, και της επαγγελματικής επικοινωνίας που αναπτύξαμε με τα ενδιαφερόμενα funds τόσο για οικονομικά θέματα αλλά και γενικότερα. Αυτό που θα κερδίσουμε από την ιδιωτικοποίηση είναι η απόκτηση εμπειρίας από ένα Fund που δεν είναι απλά χρηματοδοτικός φορέας, αλλά δραστηριοποιείται με εταιρείες του ίδιου αντικείμενου με τον ΔΕΔΔΗΕ. Από τους νέους μετόχους μας αναμένουμε να φέρουν βέλτιστες πρακτικές από άλλες αντίστοιχες επενδύσεις τους που δεν έχουν εφαρμοστεί στην Ελληνική πραγματικότητα.

Επίσης, εκτιμούμε ότι η πειθαρχία στις αρχές διακυβέρνησης που θα πρέπει να αναπτύξουμε για να ανταποκριθούμε στους νέους μετόχους θα μας βελτιώσει συνολικά ως εταιρεία.

Τέλος, φυσικά ο ΔΕΔΔΗΕ αποκτά πρόσβαση σε κεφάλαια και χαμηλότοκο δανεισμό που θα μας δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια χρηματοδότησης για το εξαιρετικά φιλόδοξο επενδυτικό μας σχέδιο.

Εξ όσων γνωρίζουμε βρίσκεται σε εξέλιξη το επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ για αναβάθμιση του δικτύου και των υπηρεσιών. Θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα για τη στόχευσή του αλλά και για το πώς αντιμετωπίζει η εταιρεία το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης;

Οι ετήσιες επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ είχαν μειωθεί έως και 75% στα χρόνια της κρίσης, με προφανή αποτελέσματα στην παροχή ηλεκτρισμού και την ποιότητα του δικτύου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ προέρχεται από ένα παρελθόν υποεπένδυσης >0,5 δις και με χαμένες ευκαιρίες να προχωρήσει σε νέα έργα για τον εκσυγχρονισμό. Επισημαίνω ότι ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ο μοναδικός διαχειριστής δικτύου διανομής ενέργειας στην Ευρώπη που παρουσίασε μείωση της περιουσιακής του βάσης τα προηγούμενα χρόνια.

Τόσο το 2020 όσο και το 2021 έγιναν διορθωτικές κινήσεις με σταδιακή αύξηση των επενδύσεων και στόχο να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, δεδομένου ότι πλέον υπάρχουν οι προϋποθέσεις για έργα που πρέπει να γίνουν σε εταιρείες σαν τις δικές μας. Ταυτόχρονα, υλοποιούμε μια σειρά εσωτερικών βελτιώσεων σε θέματα όπως η Εφοδιαστική Αλυσίδα, οι διαδικασίες προμηθειών και συμβάσεων και άλλα, με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού μας σχεδίου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί βασικό πυλώνα υλοποίησης της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας, και έχει να συνδράμει στην επίτευξη των κυβερνητικών στόχων του ΕΣΕΚ, με βασικούς πυλώνες την ενίσχυση της διασύνδεσης ΑΠΕ, την εξυπηρέτηση της ηλεκτροκίνησης και την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης της χώρας, διασφαλίζοντας με συγχρόνους όρους την απρόσκοπτη και αμερόληπτη πρόσβαση των Χρηστών στο Δίκτυο, στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση της Ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Για να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας, η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ έχει προγραμματίσει σειρά επενδύσεων που ξεπερνούν τα 3 δις ευρώ για τα επόμενα 4+4 έτη. Οι επενδύσεις αυτές θα επικεντρωθούν κυρίως στον εκσυγχρονισμό του Δικτύου με ταυτόχρονη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Προχωράμε με την απαραίτητη προεργασία για το rollout των έξυπνων μετρητών, υλοποιούμε έργα όπως το GIS (Geographic Information System), τα συστήματα SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition system) αλλά και με πλήθος νέων καινοτόμων εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων που ψηφιοποιούν τη λειτουργία όλου του Δικτύου, μετατρέποντάς το σταδιακά σε ένα “έξυπνο δίκτυο”, ικανό να διαχειριστεί με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο την αυξημένη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αλλά και όλες τις άλλες προκλήσεις από την αυξημένη πολυπλοκότητα της νέας ενεργειακής εποχής.

Εκτός από τα παραπάνω, το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να συνεχίσει την ενίσχυσή του μέσω των συνεχόμενων αυξανόμενων επενδύσεων ώστε να αντιμετωπίσει με επιτυχία όλα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που όπως φαίνεται από τις πρόσφατες κακοκαιρίες, θα είναι πυκνότερες, επηρεάζοντας άμεσα την διαθεσιμότητα του δικτύου και τις ανάγκες ηλεκτροδότησης.

Στα πλαίσια αυτά έχουμε δρομολογήσει μια σειρά από δράσεις ενίσχυσης του δικτύου και ενδυνάμωσης των δυνατοτήτων μας να αντιμετωπίζουμε και να διαχειριζόμαστε παρόμοιες μελλοντικές κρίσεις με την μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία των χρηστών του δικτύου μας.

Σε όλες τις παραπάνω επενδυτικές προσπάθειες, κύριος γνώμονας είναι η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης τόσο για το σύνολο της χώρας όσο και για κάθε επιμέρους χρήστη του δικτύου.

Ποιες ήταν οι οικονομικές επιδόσεις του ΔΕΔΔΗΕ για το 2021 και τι περιμένετε για το 2022;

Η οικονομική θέση του ΔΕΔΔΗΕ για το 2021, παρά τις πολλαπλές προκλήσεις (παρατεταμένη κρίση COVID, κακοκαιρία Ιανός, Μήδεια, πυρκαγιές) ήταν κερδοφόρα, με ενίσχυση της ταμειακής θέσης μας και σταδιακή αύξηση των επενδύσεων από το 2019 κατά 46%.

Η εταιρεία επίσης είχε καλές αποδόσεις παρ΄όλα τα σημαντικά κενά στελέχωσης τόσο στις περιφέρειες όσο και στις κεντρικές υπηρεσίες που δεν μας επέτρεπαν να μεγιστοποιήσουμε την υπεραξία που παράγεται κατά την παροχή των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών μας.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει να λύνουμε σταδιακά τα προβλήματα στελέχωσης, με μια διαδικασία νέων προσλήψεων. Αυτό αναμένουμε να μας ενισχύσει σημαντικά την δυνατότητα σχεδιασμού και ελέγχου σε κρίσιμες οικονομικές λειτουργίες όπως η Διαχείριση Διαθεσίμων και η οικονομική παρακολούθηση επενδύσεων, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο τους οικονομικούς μας δείκτες και τα αποτελέσματά μας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ σε όλα τα επίπεδα μετασχηματίζεται από έναν εκτελεστικό βραχίονα σε μια ανεξάρτητη, οικονομικά βιώσιμη και αποδοτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης υποδομών.

Είμαστε σίγουροι ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του ΔΕΔΔΗΕ για το 2022 θα τεκμηριώσουν την βελτίωση της αποδοτικότητας της εταιρείας και την αλλαγή πλεύσης μας σε όλους τους τομείς.

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον οι οικονομικοί διευθυντές έχουν έναν πολυδιάστατο ρόλο. Ποιες αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις που υπάρχουν;

Σε διεθνές αλλά και Ελληνικό επίπεδο, ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) διευρύνεται πέρα από τη λογική του θεματοφύλακα των οικονομικών μιας επιχείρησης σε δημιουργό επιχειρηματικής αξίας και καταλύτη υλοποίησης στρατηγικής.

Οι σύγχρονοι Οικονομικοί Διευθυντές οφείλουν να υποστηρίζουν την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της επιχείρησης με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα προκειμένου να δημιουργούν αξία και να εξασφαλίζουν την επιτυχία σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.

Έχουν δε να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως η ψηφιοποίηση, η χρήση δεδομένων και στοιχείων για την υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων, η έμφαση σε θέματα διακυβέρνησης και πολλά άλλα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες που απαιτούν από τον Οικονομικό Διευθυντή να αναλάβει ρόλο ηγέτη μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να καθοδηγεί τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών τόσο στα κεντρικά όσο και στις περιφέρειες και να διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο οικοσύστημα διεπαφών και συνεργασιών τόσο με τις λοιπές μονάδες του οργανισμού όσο και με εξωτερικούς φορείς.

Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής αντίληψης και σκέπτεσθε, καθώς και την συνεχή και λεπτομερή κατανόηση των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων και την συστηματική και στενή συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την λοιπή Διοίκηση, ώστε να μπορεί να συνδράμει εποικοδομητικά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.