Το καθήκον του C-suite να προσδιορίσει σωστά την ανάγκη για αλλαγή και τα στάδια του επιτυχούς μετασχηματισμού μιας επιχείρησης. Γιατί η ανθρωποκεντρική προσέγγιση είναι η στρατηγική που εγγυάται την επιχειρηματική κερδοφορία;

Σύμφωνα με την έκθεση του Prosci Best Practices in Change Management, πρωτοβουλίες με εξαιρετική διαχείριση αλλαγών έχουν έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν στόχους από εκείνες με κακή διαχείριση αλλαγών. Σε ποιες κύριες αρχές θα λέγατε ότι βασίζεται η αποτελεσματική διαχείριση της εταιρικής αλλαγής;

Εξετάζοντας το επιχειρηματικό τοπίο των τελευταίων δεκαετιών, παρατηρούμε συχνά ότι οι εταιρείες που προσαρμόστηκαν στην αλλαγή γρηγορότερα είχαν καταπληκτικές οικονομικές αποδόσεις, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο στην κουλτούρα του οργανισμού, τις διαδικασίες του, τη λήψη αποφάσεων, τη στρατηγική, την ηγεσία και τους ανθρώπους. Ορισμένες εταιρείες επεκτάθηκαν ακόμη περισσότερο, προσθέτοντας τα κριτήρια ESG στο πρόγραμμα μετασχηματισμού τους. Αν αναρωτιέστε πώς αυτές οι εταιρείες εφάρμοσαν με επιτυχία την αλλαγή, η απάντηση διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση, καθώς κάθε μετασχηματισμός και οργάνωση είναι μοναδική! Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο, το C-suites κύριο καθήκον είναι να προσδιορίσει σωστά την ανάγκη για αλλαγή. Αρχικά, εξετάστε τις γενικές συνθήκες: o θεμέλιος λίθος όλων των στοιχείων μιας προσπάθειας αλλαγής είναι το εσωτερικό και εξωτερικό πλαίσιο του οργανισμού. Αυτό που ήταν σχετικό χθες, μπορεί να μην είναι σχετικό σήμερα. Αναρωτηθείτε, τι είδους αλλαγή θέλετε: προληπτική ή αντιδραστική; Επιδιώκετε βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό;

Για να αποφύγετε την αποτυχία, πρέπει να αξιολογήσετε τις κύριες παραμέτρους: έχετε την ικανότητα, τον χρόνο, τους πόρους, την ισχύ ή το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής; Πριν αναλάβετε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αλλαγής, μια λεπτομερής αξιολόγηση αυτών των αξιών θα σας καθοδηγήσει στο να αναγνωρίσετε την ετοιμότητα του οργανισμού σας. Καθίσταται σαφές πως η πλοήγηση στην αλλαγή με τον σωστό τρόπο απαιτεί την αξιολόγηση ποικίλων παραμέτρων που μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη σταθερά της προσέγγισής σας.

Οι πρωταθλητές της αλλαγής στην πραγματικότητα, είχαν τον χρόνο με το μέρος τους – χρόνο να πειραματιστούν, να αποτύχουν και να επανέλθουν γρήγορα. Τι συμβαίνει όμως όταν δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου και υφίσταται η απειλή μιας επικείμενης κρίσης;

Η ικανότητα ενός οργανισμού να αντιμετωπίσει τις αλλαγές σε οποιοδήποτε πλαίσιο, εξαρτάται από τις δεξιότητες σε ατομικό, διοικητικό και C-suite επίπεδο. Ως ηγέτες, για να έχετε τις πιθανότητες υπέρ σας, πρέπει να υποστηρίξετε το ταξίδι μετασχηματισμού της εταιρείας σας με επαρκή εργαλεία.

Η έρευνα δείχνει ότι η οικοδόμηση των απαραίτητων ικανοτήτων πρέπει να είναι η πρώτη σας προτεραιότητα. Άλλωστε, η πρόληψη είναι η καλύτερη προσέγγιση και το να αγκαλιάζεις το agile είναι μια καλή αρχή! Το agile αντιμετωπίζει προληπτικά τις περισσότερες από τις δεξιότητες που απαιτούνται, επιτρέποντας στους υπαλλήλους να αναπτύξουν έναν έμφυτο τρόπο αντιμετώπισης των αλλαγών εντός των οργανισμών. Και παρόλο που το agile απαιτεί μια κάποια απομάκρυνση από την παραδοσιακή διαχείριση, εάν εφαρμοστεί σε μια κρίση και υποστηριχθεί από τα στελέχη θα απομακρύνει το πλοίο της εταιρείας σας από την καταιγίδα με την ελάχιστη ζημιά.

Με ποιους τρόπους η οργανωτική συμπεριφορά επηρεάζει την επιτυχία μιας επιχείρησης; Ποιες στρατηγικές συμβάλλουν στην κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και πώς συνδέονται άρρηκτα με την αύξηση της κερδοφορίας;

Η Οργανωτική Συμπεριφορά ως επιστήμη, παρακολουθεί το οργανωσιακό ανθρώπινο κεφάλαιο και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές με βάση τις αλληλεπιδράσεις, τη συμπεριφορά, την επικοινωνία ή τη συνεργασία των εργαζομένων και των ομάδων -στοιχεία ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της επιχείρησής σας. Κατά τη γνώμη μου οι οργανισμοί, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, είναι «ζωντανοί και αναπνέοντες». Όπως καθένας από εμάς έτσι και κάθε εταιρεία έχει όραμα, στόχους, συμπεριφέρεται με συγκεκριμένο τρόπο -λόγω της κουλτούρας και της μόρφωσής της- έχει πεποιθήσεις και προσωπικότητα, ακολουθεί κανόνες και διέπεται από εσωτερικούς και εξωτερικούς νόμους. Διαμορφώνουμε κυριολεκτικά επιχειρήσεις, επωνυμίες και εταιρείες με ανθρώπους για τους ανθρώπους. Επομένως, η καλύτερη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσετε είναι μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Εφαρμόστε αυτή τη στρατηγική σε όλους τους βασικούς τομείς της επιχείρησής σας, ξεκινώντας από την εταιρική κουλτούρα, που είναι ο περιστρεφόμενος άξονας του οργανωσιακού σας σύμπαντος. Η υψηλότερη δέσμευση, η απόδοση και η αποτελεσματικότητα είναι οι θετικές συνέπειες μιας ισχυρής κουλτούρας. Αλλάξτε την προοπτική και βάλτε τους ανθρώπους στο επίκεντρο του οργανισμού σας και σας εγγυώμαι πως η αλλαγή θα μεταφραστεί σε κερδοφορία. Τα ευρήματα της μελέτης The Financial Impact of a Positive Employee Experience που πραγματοποιήθηκε από την IBM και την Workhuman, επιβεβαιώνουν ότι «οι οργανισμοί που βαθμολογούνται στο κορυφαίο 25% ως προς την εμπειρία των εργαζομένων αναφέρουν διπλάσια απόδοση πωλήσεων. Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι αλλά οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν αυτό το απλό γεγονός. Όπως είναι ευρέως γνωστό, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στη γενιά των millennials παραμένουν πιστοί σε έναν οργανισμό όχι τόσο για τα οικονομικά οφέλη όσο για τον τρόπο με τον οποίο ικανοποιούνται οι εγγενείς ανάγκες τους. Φυσικά ενώ ο σκοπός, η αυτονομία, η αίσθηση του ανήκειν, η κουλτούρα μάθησης και η εκτίμηση είναι κριτήρια εργασίας που αποδίδονται κυρίως στους millennials πρέπει να απηχούν σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς όταν αυτές οι προσδοκίες δεν εκπληρώνονται ή όταν κλονιστεί η εμπιστοσύνη – οι εργαζόμενοι θα απομακρυνθούν από τον ρόλο τους, θα υπολειτουργήσουν ή ακόμη και θα λειτουργήσουν με τρόπο εκδικητικό ως προς τον οργανισμό. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να συνδημιουργήσετε ή να επαναξιολογήστε τις αξίες και τους στόχους της εταιρείας σας. Εστιάστε στο απλό και εφικτό. Δώστε χώρο για συνεργασία και κάποια αυτονομία στους εργαζόμενους ως προς τη μέθοδο εκτέλεσης των πρότζεκτς που τους είναι περισσότερο ελκυστικά. Διασφαλίστε την ποικιλομορφία του ανθρώπινου δυναμικού και σχεδιάστε λύσεις που βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα πιο εστιασμένο και ενιαίο μέτωπο για την αντιμετώπιση των εν εξελίξει ζητημάτων αλλά και εκείνων που προκύπτουν και μια ενεργοποίηση για τη δημιουργία αξίας.

Είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς και την ταχεία πρόοδο της τεχνολογίας. Στο δρόμο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, πώς μπορούν οι εταιρείες να αναπτύξουν μια agile προσέγγιση στον τομέα του finance;

Η υιοθέτηση μιας agile προσέγγισης μπορεί να αναδείξει τον οργανισμό σας σε πρωτοπόρο. Όταν η προσέγγιση agile εφαρμόζεται σωστά σε μια επιχείρηση, τότε οι agile ομάδες επιλύουν πολύπλοκα προβλήματα ενώ αποκαθιστούν τις διαδικασίες που επιβραδύνουν τα πρότζεκτς και την οργάνωση, επιτρέποντας να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών. Επιπλέον, ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στην αλλαγή, αναπτύσσουν την καινοτομία και δίνουν τη δυνατότητα της agile προσέγγισης στους μελλοντικούς οργανισμούς.

Από την πλευρά των καταναλωτών, το agile βελτιώνει τη διαφάνεια, μειώνει τον κίνδυνο και εισάγει πολύτιμα προϊόντα πιο γρήγορα στην αγορά -αυξάνοντας σε αξιοσημείωτο βαθμό την αφοσίωση και την ικανοποίηση των πελατών. Ως μεθοδολογία, προωθεί την εμπιστοσύνη και διευρύνει τον ορίζοντα της οργανωσιακής εμπειρίας, μειώνοντας δραστικά την επίδραση της μικροδιαχείρισης και επιτρέποντας στην ανώτερη ηγεσία να επικεντρωθεί σε εργασία υψηλής αξίας. Για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής agile προσέγγισης στο finance, ενθαρρύνω θερμά τους CFOs να εισάγουν σταδιακά το agile στην επιχείρησή τους καθώς αυτή η μεθοδολογία διαθέτει την ευελιξία να εφαρμοστεί όχι μόνο σε μικρές λειτουργίες αλλά και στα πλαίσια του πλήρους μετασχηματισμό του οικονομικού τμήματος.

Όταν τα οικονομικά τμήματα ξεκινούν να υιοθετούν ευέλικτες πρακτικές, ο μετασχηματισμός μπορεί εύκολα να επιταχυνθεί σε ολόκληρο τον οργανισμό. Για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσω της agile προσέγγισης, κάντε στον εαυτό σας διερευνητικές ερωτήσεις, όπως: βρίσκονται ακόμη σε ισχύ οι διαδικασίες μας; Έχουν οι πελάτες μας μια απρόσκοπτη εμπειρία με τα προϊόντα μας; Τους καλύπτουμε όλους ή υπάρχει έλλειψη εργαλείων και υποστήριξης για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος; Τις περισσότερες φορές, για να απαντήσετε, θα απαιτηθεί κάποιου είδους αλλαγή στο γνωστό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ορισμένοι CFOs είναι απρόθυμοι να υιοθετήσουν την agile προσέγγιση, επισημαίνοντας την πολυπλοκότητα των διαδικασιών χρηματοδότησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μεθοδολογία που ξεκινάει από το μηδέν μπορεί να είναι η λύση. Είτε πρόκειται για agile είτε για υβριδική προσέγγιση, αυτές οι μεθοδολογίες θα πρέπει να εφαρμόζονται στις κατάλληλες συνθήκες: το πρωταρχικό βήμα είναι να προσδιορίσετε σωστά τους τομείς που θα ωφεληθούν περισσότερο. Προσκαλέστε τα ενδιαφερόμενα μέρη σας να συμμετάσχουν στη διαδικασία σχεδιασμού – αναπτύσσοντας μια δυναμική συνέργεια για την κατανόηση όλων των παραμέτρων. Να είστε τολμηροί και να αξιοποιήσετε αυτό το νέο δυναμικό, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να επικεντρωθεί στην τελειοποίηση των διαδικασιών και στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση των βασικών λειτουργιών, να προωθήσει την καινοτομία, να δημιουργήσει συγκεκριμένες δυνατότητες και να προσελκύσει πελάτες με νέους τρόπους. Τα αποτελέσματα θα μιλήσουν από μόνα τους.

Μπορείτε να αναλύσετε τον όρο VUCA; Πώς μπορεί μια εταιρεία να ενεργήσει προληπτικά, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες και ταυτόχρονα αποφεύγοντας τις αρνητικές συνέπειες που συνεπάγεται η έννοια του όρου VUCA;

Το αρκτικόλεξο V.U.C.A. σημαίνει ασταθές, αβέβαιο, περίπλοκο και διφορούμενο. Αυτές είναι λέξεις που όλοι έχουμε ακούσει να επαναλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια για την περιγραφή του κρίσιμου παγκόσμιου σκηνικού, που δοκιμάζεται από την πανδημία. Και μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ο συγκεκριμένος όρος ισχύει όχι μόνο για το παγκόσμιο γίγνεσθαι, αλλά και για τους οργανισμούς.

Μάλιστα, η εμπειρική έρευνα επισημαίνει ότι σε αυτό το είδος περιβάλλοντος βρισκόμαστε όταν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα άνευ προηγουμένου πλεονέκτημα ή, αντίθετα, να βρεθούμε στην πλευρά των αποτυχημένων. Εξάλλου, μην ξεχνάτε πως μαζί με κάθε κρίση έρχεται και μια ευκαιρία και πως αλλάζοντας την προοπτική μας μετασχηματίζουμε τις αρνητικές αξίες σε όραμα, κατανόηση, σαφήνεια και ευελιξία. Για να αποφύγετε την παγίδα της αντίδρασης σε μια περίπλοκη κατάσταση, επενδύστε στη δημιουργία νοημάτων, στην οργανωτική κουλτούρα ή στη δημιουργία agile ομάδων. Ενώ οι κύριες προσδοκίες από τους managers είναι να λαμβάνουν αποφάσεις και να ενεργούν, και μάλιστα ενθαρρύνονται να διαθέτουν γρήγορα αντανακλαστικά στους συγκεκριμένους τομείς, αυτή η προσέγγιση διαχείρισης δεν είναι αξιόπιστη σε περίπλοκες καταστάσεις. Στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, χρησιμοποιώντας τη λογική μπορείτε να διακόψετε την αρνητική αλυσίδα των γεγονότων και να αποφύγετε ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Ο Karl Weick συνδέει τη δημιουργία νοημάτων με την κατάστρωση χαρτών. Οι χάρτες προσφέρουν ελπίδα, αυτοπεποίθηση και τα μέσα για να περάσουμε από το άγχος στη δράση, αφού χαρτογραφώντας μια άγνωστη κατάσταση μπορεί να αποφευχθεί μέρος του φόβου για το άγνωστο. Με το να εργάζονται όλα τα μέλη μιας ομάδας, πάνω σε έναν κοινό χάρτη του «τι συμβαίνει εκεί έξω», δημιουργείται μια συντονισμένη δράση και απόκριση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε καταστάσεις κρίσης -όπου απαιτείται εξαιρετική ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων- πιθανόν να απορρίπτετε χρήσιμες πληροφορίες, να είστε έτοιμοι για την αλλαγή του αρχικού σχεδίου σας και την προσαρμογή του στις νέες πληροφορίες. Αναμφισβήτητα, οι χάρτες δεν θα είναι ποτέ τέλειοι, αλλά μας επιτρέπουν να ενεργούμε στο άγνωστο, δημιουργώντας χώρο για πειραματισμούς και δράση. Μια ισχυρή οργανωτική κουλτούρα μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως ένα δυναμικό αμυντικό σύστημα έναντι των επιχειρηματικών απειλών, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωσή ενός πραγματικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η κουλτούρα ενισχύει την υψηλότερη οργανωτική απόδοση, καθοδηγεί την πελατοκεντρική στρατηγική και επιταχύνει την αλλαγή. Εξάλλου, ο κύριος παρονομαστής στην κρίση είναι η ικανότητα προσαρμογής σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Tα ESG καθιερώνονται ως τάση της εποχής μας. Πώς πιστεύετε ότι ο πυλώνας G διασφαλίζει τον επιτυχημένο μετασχηματισμό μιας επιχείρησης;;

Το ESG είναι ένα περίπλοκο θέμα και η δέσμευση στις αξίες του απαιτεί διαφάνεια και σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι λειτουργίες και οι διαδικασίες θα εφαρμοστούν σε κάθε τομέα. Αξίζει να τονίσουμε ότι πάνω από το 70% αυτών των τύπων μετασχηματισμού αναφέρουν κερδοφορία και χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου με συνολικό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς των οργανισμών και όχι μόνο, αποδεικνύοντας την αναμφισβήτητα θετική σχέση μεταξύ των κριτήριών ESG και των οικονομικών αποδόσεων. Η Οργανωτική Διακυβέρνηση είναι στενά συνδεδεμένη με την κουλτούρα της εταιρείας, τη διαφάνεια των διαδικασιών και της επικοινωνίας σε όλα τα τμήματα, διεισδύοντας σε διάφορα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, με εκτεταμένα αποτελέσματα Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί πρέπει να προσθέσουν την οπτική του ESG στους μετασχηματισμούς τους, για να εισέλθουν σε έναν στρατηγικό εξορθολογισμό. Το ESG ως αυτόνομος παράγοντας έχει περιορισμούς αλλά όταν ενσωματώνεται σε agile ομάδες ή εφαρμόζεται σε έναν πλήρως agile οργανισμό, τότε αξιοποιεί ολοκληρωτικά τις δυνατότητές του.

Η λήψη τέτοιου είδους πρωτοβουλιών χωρίς την κατάλληλη ενσωμάτωσή τους, την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί. Πολλοί CEOs, για παράδειγμα, συγκρίνουν τη μεθοδολογία agile με το χάος και πιθανόν να φτάσει σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση εάν οι αρχές του δεν είναι σωστά επεξεργασμένες και ενσωματωμένες πριν από τον οποιονδήποτε μετασχηματισμό. Το ESG μπορεί επίσης να γίνει αντιληπτό – σε ορισμένες περιπτώσεις – από τον οργανισμό ως επιφανειακό και επιπρόσθετο στα καθήκοντά του.Για να αποφευχθεί η κακή ευθυγράμμιση ή η αντίσταση στην αλλαγή, οι μετασχηματισμοί θα πρέπει να εφαρμοστούν σταδιακά, ξεκινώντας από την αξιολόγηση του επιθυμητού αποτελέσματος. Για τα στελέχη και την ηγεσία γενικότερα, η αξιοπιστία είναι το κλειδί προς την επίτευξη εταιρικής διακυβέρνησης. Η σταδιακή αλλαγή αποδεικνύεται θετική καθώς προφυλάσσει από μια ανάπτυξη που συντελείται με λανθασμένη νοοτροπία και επιτρέπει στην επιχείρηση να έχει τον χρόνο της αναπροσαρμογής όπου χρειάζεται. Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: όλα τα στάδια είναι εξίσου σημαντικά! Στην Key & Hatch, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα TurnKeySM, δίνουμε προτεραιότητα και στα 5 στάδια από τα οποία θα μπορούσε να περάσει ο οργανισμός κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού: αξιολόγηση, ευθυγράμμιση, μετατροπή, εφαρμογή και παρακολούθηση. Η χρήση του ολοκληρωμένου μας συστήματος TurnKeySM προσφέρει επιτυχείς μετασχηματισμούς και ενώ δεν είναι μόνο για μια χρήση, δίνει τη δυνατότητα επιτυχημένων προσπαθειών σε μελλοντικές πρωτοβουλίες αλλαγής.

Για την επαναξιολόγηση των μετρήσεων και των κινήτρων της επιχείρησής σας, σύμφωνα με την προτεινόμενη στρατηγική, εισαγάγετε workshops σχεδιαστικής σκέψης και φροντίστε να εφαρμόσετε τις αξίες των κριτηρίων ESG στους ρόλους και στις αρμοδιότητες της αλυσίδας αξίας και -παράλληλα με την υποστήριξη της μεθοδολογίας agile – θα διαπιστώσετε ενδυνάμωση στη λήψη αποφάσεων σε όλες τις βαθμίδες. Σε κάθε περίπτωση, όποιον δρόμο μετασχηματισμού κι αν επιλέξετε θα αποδειχθεί πολύ καλύτερή επιλογή από το περιμένετε παθητικά την επιστροφή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε αυτό που παλιότερα ήταν. Έχετε το θάρρος να επενδύσετε στους ανθρώπους σας, εφοδιάστε τους με τα σωστά εργαλεία, δώστε τους χώρο να εξελιχθούν και εκείνοι θα οδηγήσουν τον οργανισμό σας προς την επιτυχία.