Συζητάμε με την κα Ασημίνα Ξανθοπούλου, Υπεύθυνη Πωλήσεων της IDSS, για τις τάσεις Payroll Services & Software στην Ελλάδα και τον ρόλο του ESG στην προσέλκυση ταλέντων.

Πρώτα απ’ όλα, πείτε μας: πώς μπορούν οι πρακτικές του ανθρώπινου δυναμικού να συμβάλλουν στην εύρεση ταλέντων, ενώ προωθούν τις αξίες του ESG μέσα σε μια εταιρεία;

Ενσωματώνοντας τις οδηγίες του ESG στις διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής προσωπικού, οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους κορυφαίους εργαζόμενους που συμφωνούν με τη δέσμευση της εταιρείας για την αειφορία, την κοινωνική ευθύνη και την ηθική διακυβέρνηση. Η IDSS, κορυφαίος integrator της EpsilonNet στις λύσεις ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας, κατανοεί αυτήν τη σημαντική σύνδεση και προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες για την ενίσχυση της απόκτησης ταλέντων με έμφαση στις αξίες ESG.

Πώς μπορεί η IDSS να υποστηρίξει τις εταιρείες συνεργάτες της στην ένταξη των αξιών ESG στις στρατηγικές τους για το ανθρώπινο δυναμικό;

Η IDSS παρέχει πλήρεις λύσεις ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας της EpsilonΝet, που σχεδιάζονται για να πετύχουν τους στόχους ESG μιας εταιρείας. Μέσω της προηγμένης πλατφόρμας της, επιτρέπει στους Διευθυντές Οικονομικών και τους Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού να ενσωματώσουν τους παράγοντες ESG στις αγγελίες εργασίας, τις αξιολογήσεις υποψηφίων και τις διαδικασίες συνέντευξης, διασφαλίζοντας μια προσέγγιση που βασίζεται στις αξίες για την απόκτηση ταλέντων. Εκμεταλλευόμενες την εμπειρία τους, οι εταιρείες μπορούν να προσελκύσουν άτομα που συμμερίζονται τη δέσμευσή τους για την αειφορία, την ποικιλομορφία, την ενσωμάτωση και την ισχυρή διακυβέρνηση.

Πώς μπορούν η IDSS και η EpsilonNet να βοηθήσουν τους οργανισμούς στη διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων των εργαζομένων που σχετίζονται με το ESG;

Η IDSS και η EpsilonNet παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας που διευκολύνουν τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων των εργαζομένων που σχετίζονται με το ESG. Οι πλατφόρμες τους επιτρέπουν στους οργανισμούς να καταγράφουν και να μετρούν σημαντικά στοιχεία του ESG. Αυτά τα δεδομένα μπορούν στη συνέχεια να αναλυθούν και να αξιοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων και την κατανόηση των επιδόσεων της εταιρείας σε σχέση με τους στόχους του ESG, καθώς και να παρουσιάσουν τις επιδόσεις τους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους.

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την ενσωμάτωση των αξιών ESG;

Καταρχάς, μπορεί να υπάρξει έλλειψη συναίνεσης ή κατανόησης σχετικά με το τι ακριβώς σημαίνουν οι αξίες ESG και πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Επίσης, η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων ESG μπορεί να απαιτεί επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες που ενδέχεται να μην είναι αρχικά διαθέσιμες στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η προσαρμογή των διαδικασιών και των δομών της εταιρείας για την ενσωμάτωση των αξιών ESG μπορεί να απαιτεί χρόνο και προσπάθεια.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, μπορείτε να μας πείτε που πρέπει να απευθυνθεί κάποια επιχείρηση για να έχει τη δυνατότητα να εντάξει στη «φαρέτρα» της τα παραπάνω;

Θα πρότεινα οι επιχειρήσεις να επιλέξουν συνεργάτες που έχουν κατακτήσει την τεχνογνωσία αυτή στήνοντας και υποστηρίζοντας έργα Μισθοδοσίας-HR σε μεγάλες εταιρείες με Ευρωπαϊκά Πρότυπα και απαιτήσεις.