Μεγάλη συζήτηση πραγματοποιείται για την αυτοματοποίηση πολλών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης αλλά και συγκεκριμένων θέσεων εργασίας. Με την έλευση πολλών “tech savvy” νέων της γενιάς Ζ αλλά και τη νέα πραγματικότητα στο γραφείο μετά την πανδημία θεωρώ ότι αυτή η αυτοματοποίηση θα επιταχυνθεί περισσότερο και ο τομέας του Finance & Accounting θα πρέπει να κάνει μία ανάλυση για το πως θα την αντιμετωπίσει. Ποια είναι τα στοιχεία που ψάχνουμε σε ένα στέλεχος του Finance; Εκτός από τα πολύ σημαντικά soft skills στα οποία έχουμε αναφερθεί εκτενώς στη στήλη αυτή, ποια τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να έχει; Ποιες δραστηριότητες της επιχείρησης μπορούν – και ίσως πρέπει – να αυτοματοποιηθούν; Τι σημαίνει αυτό για τα στελέχη μας; Σε μία πρόσφατη σχετικά έρευνα της εταιρείας συμβούλων ScottMadden (2019) φαίνεται καθαρά ότι δεν είναι εφικτό να αυτοματοποιηθούν όλες οι δραστηριότητες ενός τμήματος Finance.

Πηγή: ScottMadden – Robinson, Dement & McCalop, “Changing Finance Skillsets in a digital world”, 2019

Ουσιαστικά, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η στρατηγική και η διαχείριση των εμπλεκομένων σε μία επιχείρηση σίγουρα δεν είναι εύκολο να αυτοματοποιηθούν, αλλά κάποιοι τομείς του Reporting, της ανάλυσης δεδομένων και παραδοσιακών διαδικασιών ενός λογιστηρίου ή τμήματος χρηματοοικονομικών σίγουρα μπορούν.
Η έρευνα αναφέρει επίσης και τις τεχνολογίες που ‘αποδιοργανώνουν’ το Finance όπως το Data Visualization, η ρομποτική και το Cloud Computing τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται από πολλές επιχειρήσεις, αλλά και τα Predictive Analytics, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Machine Learning και Blockchain τα οποία ξεκίνησαν να παίζουν όλο και πιο ουσιαστικό ρόλο. Τα μεγάλα επαγγελματικά σώματα ήδη έχουν προχωρήσει προσφέροντας πιστοποιήσεις σε συγκεκριμένους (σχετικούς) τομείς για να καλύψουν το κενό όπως π.χ. το ACCA στον τομέα του Digital Innovation in Finance ή το ICAEW με το Data Analytics Certificate. Αλήθεια, πόση σημασία δίνουμε στις δεξιότητες αυτές όχι μόνο σε νέα στελέχη αλλά και στην ομάδα μας; Πόσο έτοιμα είναι τα πανεπιστήμιά μας με πρακτικά παραδείγματα στους συγκεκριμένους τομείς;
Σε άρθρο του ICAEW το 2021, ο Mark Cracknell αναφέρει ότι ο κατάλληλος συνδυασμός ψηφιακής εκπαίδευσης αλλά και πρακτικής εξάσκησης θα δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης, κάτι ενδιαφέρον που αναφέρει είναι ότι δεν χρειάζεται όλη η ομάδα να έχει τις ίδιες δεξιότητες, αφού έχουμε μπει για τα καλά στην εποχή της υπέρ-εξειδίκευσης. Πρέπει όμως να ξέρουμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας για να κατανοήσουμε πως μπορούμε να βοηθηθούμε και τις δεξιότητες που απαιτούνται. Εδώ μπορούν να βοηθήσουν σύμβουλοι επιχειρήσεων με διεθνή εμπειρία για τις βέλτιστες πρακτικές.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει είναι και η ανάγκη για περισσότερη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων μιας επιχείρησης με το τμήμα πληροφορικής. Αυτό ίσως οδηγήσει σε Technology Business Partners που θα μπορούν να βοηθούν ουσιαστικά και στρατηγικά τα τμήματα (δημιουργία αλγόριθμων, όπως το Finance και όχι μόνο για λειτουργικά θέματα. Η τεχνολογία βοηθά στους τομείς των διαδικασιών για να επιτρέψει στους εργαζόμενους να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί.
Ήδη βλέπουμε αγγελίες διεθνώς για Financial Examiners, Analytics Scientist, Blockchain Expert for Fintech, Machine Managers και άλλα σχετικά. Πόσο up to date είναι τα job descriptions της εταιρείας σας;

Του Δρ. Κωνσταντίνοy Κυρίτση, Ιδρυτή της StudySmart