Είναι τελικά η πράσινη μετάβαση το καθοριστικό άλμα εταιρικής επιτυχίας που αλλάζει τον κόσμο;

Όταν το 2008 η Παγκόσμια Τράπεζα εξέδωσε ένα από τα πρώτα «πράσινα ομόλογα» στην ιστορία της, ορισμένα τραπεζικά στελέχη συμφώνησαν πως η παραπάνω κίνηση θα μπορούσε να αποδειχθεί καταλυτική για τη διάσωση του πλανήτη. Όμως αρκετοί πελάτες και θεσμικοί επενδυτές αντέδρασαν: «και πώς η συγκεκριμένη επιλογή θα μου αποφέρει κέρδος»; αναρωτήθηκαν. Στην αυγή του 2022 η απάντηση φαίνεται πως έχει ήδη δοθεί.

Χαρακτηριστικό είναι πως σύμφωνα με την έκτη παγκόσμια Έρευνα Θεσμικών Επενδυτών της ΕΥ (Sixth global Institutional Investor Survey, November 2021), η οποία περιλαμβάνει τις απόψεις 320 θεσμικών επενδυτών από 19 χώρες, το 90% των ερωτηθέντων αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία σε κριτήρια ESG κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, από ό,τι πριν από την πανδημία του COVID 19.

Ό,τι μέχρι πρότινος ακουγόταν υπερβολικά αισιόδοξο, παράτολμο ή και επιζήμιο, αρχίζει να εδραιώνεται ως η νέα επιχειρηματική και συγχρόνως κοινωνική πραγματικότητα. Όπως εξάλλου είπε κάποτε και ο Steve Jobs στην περίφημη διαφήμιση της Apple: «Οι άνθρωποι που είναι αρκετά τρελοί ώστε να σκέφτονται πως θα αλλάξουν τον κόσμο είναι και αυτοί που τελικά το επιτυγχάνουν».

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ένας στυλοβάτης της αειφορίας
Tι ακριβώς εννοούμε όμως όταν αναφερόμαστε στους όρους πράσινη χρηματοδότηση και πράσινη επένδυση; «Οι όροι σχετίζονται με την κινητοποίηση κεφαλαίων για την υποστήριξη της πράσινης, αειφόρου ανάπτυξης και την υλοποίηση έργων που υπόσχονται τον μετασχηματισμό της οικονομίας τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο» μας λέει ο Nίκος Καλογιάννης, Partner, Financial Services Advisory Leader της PwC Ελλάδας.

Ανατρέχοντας στους σημαντικούς σταθμούς της πράσινης χρηματοοικονομικής, δεν μπορούμε να μην εστιάσουμε στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα του 2015 αλλά και στο φιλόδοξο σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2018, που οδήγησε στην υιοθέτηση νέων κανονισμών, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης μιας ταξινόμησης που ορίζει τις περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες.

Andreea Moraru
Επικεφαλής της EBRD για την Ελλάδα
«Τα πράσινα ομόλογα δίνουν τη δυνατότητα στους εκδότες χρέους να χρηματοδοτούν έργα που συμβάλλουν στη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, προσελκύοντας ταυτόχρονα μια σταθερή επενδυτική βάση με αφοσίωση στη βιωσιμότητα»

Αναμφισβήτητα, το 2021 αποτέλεσε το έτος-ορόσημο για την πράσινη χρηματοδότηση, η οποία όπως επισημαίνει και η επικεφαλής της EBRD στην Ελλάδα, Andreea Moraru καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η ενέργεια, η κυκλική οικονομία, οι ΑΠΕ, η κλιματική ανθεκτικότητα, τα πράσινα κτίρια, και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος, διασφαλίζοντας καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη πράσινων έργων.

Η έκδοση από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράσινων ομολόγων 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο του 2021, η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ στο είδος της, υπήρξε άλλη μια ηχηρή απόδειξη ότι η μετάβαση της ΕΕ στην πράσινη οικονομία καταλαμβάνει πλέον κυρίαρχη θέση στη διεθνή και την εγχώρια ατζέντα, ανατρέποντας τα δεδομένα. «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που προβλέπει την ομαλή ενεργειακή μετάβαση ως το 2030 και την κλιματική ουδετερότητα ως το 2050, έχει εισάγει μια σειρά νέων όρων που μέχρι το πρόσφατο παρελθόν ήταν άγνωστοι.

Δημιουργεί δε σημαντικές επενδυτικές ανάγκες οι οποίες οφείλουν να μεταφραστούν σε επενδυτικές ευκαιρίες και βιώσιμα αποτελέσματα» σημειώνει ο Nίκος Καλογιάννης, Partner, Financial Services Advisory Leader της PwC Ελλάδας. Σύμφωνα μάλιστα με την Πρωτοβουλία Climate Bonds (CBI), η έκδοση πράσινων ομολόγων θα αγγίξει το επίπεδο ρεκόρ των 500 δισεκατομμυρίων φέτος, μια αύξηση 46% σε σχέση με το περσινό ποσό των 270 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο συνιστούσε ρεκόρ όλων των εποχών. Τα πράσινα ομόλογα έχουν κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση, γιατί «δίνουν τη δυνατότητα στους εκδότες χρέους να χρηματοδοτούν έργα που συμβάλλουν στη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ενώ ταυτόχρονα προσελκύουν μια σταθερή επενδυτική βάση με αφοσίωση στη βιωσιμότητα» αναφέρει η Επικεφαλής της EBRD για την Ελλάδα, Andreea Moraru.

Τράπεζες: Ψήφος εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις που τηρούν τα ESG κριτήρια
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Μελέτη Διαχείρισης Κυρίαρχων Περιουσιακών Στοιχείων του 2021, που διεξήχθη από την Invesco λαμβάνοντας απαντήσεις από 141 επικεφαλής επενδύσεων σε 82 κρατικά επενδυτικά ταμεία και 59 κεντρικές τράπεζες που διαχειρίζονται συνολικά 19 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, το 63% των κεντρικών τραπεζών θεωρούν πλέον τη δράση για το κλίμα ως μέρος της εντολής τους, ενώ το 45% πιστεύουν ότι ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής πρέπει να είναι στόχος νομισματικής πολιτικής. «Η πράσινη χρηματοδότηση εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και περιλαμβάνεται στους στόχους του Action Plan για το Capital Markets Union. Διαδραματίζει, δηλαδή, καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και της διοχέτευσης χρηματοροών σε ανθεκτικές επενδύσεις» σημειώνει η αντιπρόεδρος της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, Αναστασία Στάμου ενώ ο Βασίλης Καμινάρης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών της KPMG διευκρινίζει πως «η επιτυχής χρηματοδότηση της κλιματικής μετάβασης αφορά στον βαθμό που το χρηματοδοτικό πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική κλιματικής μετάβασης της εταιρείας».

Αναστασία Στάμου
Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
«Οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους κινδύνους από το περιβάλλον, αλλά και να παράγουν αξία και να την επιστρέφουν σε αυτό»

Μέχρι στιγμής υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες προϊόντων πράσινης χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μας λέει ο Νίκος Ανδρεάδης, Διευθυντής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Ομίλου Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: «Η πρώτη είναι τα «πράσινα δάνεια» (green loans), όπου τα αντλούμενα κεφάλαια πρέπει να διοχετεύονται μόνο σε «πράσινες» επενδύσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου της εταιρίας και η δεύτερη είναι γνωστή ως «sustainability linked facilities/loans» και αφορά σε χρηματοδοτήσεις γενικότερου εταιρικού σκοπού αλλά με συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς τους περιβαλλοντικούς δείκτες (KPIs) που απαιτείται να επιτύχει η κάθε δανειζόμενη εταιρία». Κομβική στην πορεία προς μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία χαρακτηρίζει η Αναστασία Στάμου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τη χρηματοδότηση πράσινων έργων και επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι αποτελούν εργαλείο για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή.

Όπως μας αποκαλύπτει η Andreea Morare, η EBRD στοχεύει να γίνει κατά πλειοψηφία πράσινη τράπεζα έως το 2025, έχοντας θέσει έναν φιλόδοξο στόχο για την επίτευξη ενός ποσοστού πράσινης χρηματοδότησης άνω του 50% των ετήσιων επενδύσεών της. «Βοηθάμε τις χώρες στις οποίες επενδύουμε να επιταχύνουν τη μετάβαση σε ανθεκτικές και πράσινες οικονομίες. Καλύπτουμε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων, από επενδύσεις σε πράσινα ομόλογα και ομόλογα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα έως στοχευμένα δάνεια και επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών» συμπληρώνει υπογραμμίζοντας και την επένδυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην πρώτη έκδοση πράσινων ομολόγων από την Εθνική Τράπεζα, που στηρίζει την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και την πράσινη οικονομία στην Ελλάδα.

Μετασχηματίζοντας το περιβάλλον και την οικονομία
Φυσικά, η πράσινη χρηματοοικονομική δε συνδέεται μόνο με χρηματοοικονομικούς στόχους, αφού όπως εύστοχα σημειώνει και η αντιπρόεδρος της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, Αναστασία Στάμου «οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους κινδύνους από το περιβάλλον, αλλά και να παράγουν αξία και να την επιστρέφουν σε αυτό» .
Η νέα αυτή τάση και η απαίτηση καταναλωτών και επενδυτών για βιώσιμες, ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές κινητοποιεί αλλαγές στην κουλτούρα των επιχειρήσεων και το επιχειρείν, παρατηρεί ο Manos Andrikakis, Financial Controller & Investor Relations Officer της BriQ Properties, συμπληρώνοντας πως «μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πλέον απομιμούνται οι εταιρείες, επιπλέον της σχέσης κινδύνου και απόδοσης, είναι και ο αντίκτυπος που έχει η κάθε εταιρεία στην κοινωνία και στο περιβάλλον».

Ουσιαστικά, οι εταιρείες καλούνται πια να απατήσουν στο εξής ερώτημα: Ωφελούν όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων, των εργαζομένων, των πελατών και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται;

Μαίρη Ισκαλατιάν
Οικονομική Διευθύντρια, Παπουτσάνης ΑΒΕΕ «Εφαρμόζουμε πολιτικές και αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα με προστιθέμενη αξία και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που «εκπαιδεύουν» την αγορά και τον καταναλωτή, δημιουργώντας μία νέα κατηγορία στον κλάδο προσωπικής υγιεινής»

«Η δέσμευσή μας διασφαλίζεται με τη συμμόρφωση στην περιβαλλοντική νομοθεσία, την υπεύθυνη περιβαλλοντική λειτουργία στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Ριτσώνα, τη συνεργασία με πιστοποιημένους συνεργάτες και προμηθευτές στην αγορά, τη συνεχή βελτίωση και τη συμμετοχή σε έναν ανοιχτό διάλογο με τους εταίρους, καθώς και την εκπαίδευση των εργαζομένων μας» αναφέρει η Μαίρη Ισκαλατιάν, Οικονομική Διευθύντρια, επισημαίνοντας την ολιστική προσέγγιση στη στρατηγική της εταιρείας Παπουτσάνης ΑΒΕΕ. Αναμφισβήτητα, οι προσδοκίες από τις εταιρίες να συμβάλλουν ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη μετάβαση σε έναν κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, αυξάνονται ολοένα και περισσότερο, επιβεβαιώνει στο Finance Pro ο Νίκος Ανδρεάδης, Διευθυντής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Όμιλος Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, σημειώνοντας πως σε περίπτωση μη τήρησης των δεικτών KPIs υπάρχουν συγκεκριμένες ρήτρες για την εταιρία όπως η αύξηση του κόστους δανεισμού κ.α.

Πράσινη μετάβαση: Το εναλλακτικό όραμα του επιχειρηματικού κόσμου
Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με την κοινωνία, το περιβάλλον και την διαχείριση της κλιματικής κρίσης οδήγησε στην ανάπτυξη της Πράσινης Μετάβασης, ενός εναλλακτικού οράματος για οικονομική ανάπτυξη και βελτιώσεις στη ζωή των ανθρώπων με τρόπους που συνάδουν με την προώθηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευημερίας» υπογραμμίζει ο Financial Controller & Investor Relations Officer της BriQ Properties, Manos Andrikakis.

Nίκος Καλογιάννης
Partner, Financial Services Advisory Leader της PwC Ελλάδας
«Οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν επενδυτικά πλάνα που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της αγοράς, εξυπηρετώντας ένα κοινό που προσδοκά μια οικονομία κλιματικά ουδέτερης»

Η λεγόμενη πράσινη μετάβαση αφορά κυρίως τη μετάβαση σε μία οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. «Για να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι, οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν και νέα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης, προβαίνοντας σε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και σχέδια δράσης που ενσωματώνουν κριτήρια ESG για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» σημειώνει ο Nίκος Καλογιάννης, Partner, Financial Services Advisory Leader της PwC Ελλάδας.

Όπως διευκρινίζει και ο Βασίλης Καμινάρης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών της KPMG «σε εταιρικό επίπεδο, η κλιματική ή αλλιώς η «πράσινη» μετάβαση εστιάζει κυρίως στη δυνατότητα και την αξιοπιστία μίας εταιρείας να αναλάβει δεσμεύσεις και να ενεργοποιήσει πρακτικές που αφορούν στην κλιματική αλλαγή».

Manos Andrikakis
Financial Controller & Investor Relations Officer της BriQ Properties
«Οι επιδόσεις σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης συμβάλλουν πλέον στη διαμόρφωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης»

Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικά τα κριτήρια ΕSG για τις επιχειρήσεις; «Οι επιδόσεις σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης συμβάλλουν πλέον στη διαμόρφωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, επηρεάζοντας την εικόνα της επιχείρησης και την ικανοποίηση καταναλωτών, τη δέσμευση των υπαλλήλων, εξασφαλίζοντας ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών τους και την τιμή των μετοχών τους, τοποθετείται ο Manos Andrikakis, Financial Controller & Investor Relations Officer της BriQ Properties.

Ανταγωνιστικό πλεονεκτήματος: Μια εγγύηση εταιρικής επιτυχίας
Πράγματι, τα νέα πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες αποδεικνύονται το κλειδί για την καθιέρωση σε μια αναδυόμενη ή εξειδικευμένη αγορά και συνεπώς την ισχυροποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας εταιρείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο προμηθευτής ενέργειας rsted της Δανίας που τόλμησε να μετατραπεί σε πάροχο πράσινης ενέργειας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο που διέθετε πριν. Το αποτέλεσμα; Ανακηρύχθηκε η πιο βιώσιμη εταιρεία στον κόσμο! Η καινοτομία και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα χαρακτηρίζουν και την Παπουτσάνης ΑΒΕΕ.
Ενδεικτικό της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί είναι και παράλληλη έναρξη διάθεσης των συνθετικών σαπωνομαζών, ειδικών προϊόντων, πολύ θετικού οικολογικού αποτυπώματος. «Ως εταιρία δεσμευόμαστε σε υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση στο σύνολο της αλυσίδας δραστηριοποίησής μας, εφαρμόζοντας πολιτικές και αναπτύσσοντας καινοτόμα προϊόντα με προστιθέμενη αξία και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που «εκπαιδεύουν» την αγορά και τον καταναλωτή δημιουργώντας μία νέα κατηγορία στον κλάδο προσωπικής υγιεινής» σημειώνει η Μαίρη Ισκαλατιάν, Οικονομική Διευθύντρια. «Τα προϊόντα μας συνδυάζουν την άριστη ποιότητα και τις πιο εξελιγμένες φόρμουλες της σύγχρονης κοσμετολογίας με τις πιστοποιημένες πρώτες ύλες, την αποφυγή συστατικών ζωικής προέλευσης (vegan), την πιστοποίηση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (ECOCERT) και τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών για τη συσκευασία» συμπληρώνει χαρακτηριστικά.

Νίκος Ανδρεάδης
Διευθυντής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Ομίλου Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
«Οι προσδοκίες από τις εταιρίες να συμβάλλουν ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη μετάβαση σε έναν κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, αυξάνονται ολοένα και περισσότερο»

Ταλέντα και επενδυτές: Με το βλέμμα στραμμένο στα κριτήρια βιωσιμότητας
Το πρόσωπο της επιχείρησης είναι τα άτομα που τη στελεχώνουν: σε μια εποχή όπου η προσέλκυση ταλέντων συνιστά ακανθώδες εταιρικό ζήτημα, το πλέον ικανό ανθρώπινο δυναμικό των millennials και Gen Z εμφανίζεται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο στα κριτήρια ESG, αναζητώντας εκείνο το επαγγελματικό περιβάλλον που θα τους επιτρέψει να συμβάλλουν στην αλλαγή του κόσμου. Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Ποιες επιχειρήσεις θα απορροφήσουν τα ταλέντα; Αναμφισβήτητα όσες ενσωματώσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στη στρατηγική τους. Συνακόλουθα, καθίσταται σαφές πως μια εταιρεία με θετικές ενέργειες μετατρέπεται σε πόλο έλξης νέων επενδυτών «που βλέπουν τις αποδόσεις από πράσινες επενδύσεις να βελτιώνονται συνεχώς», όπως παρατηρεί η Αναστασία Στάμου. Πράγματι, οι επενδυτές κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων δίνουν μεγάλη σημασία στις περιβαλλοντικές επιδόσεις των εταιριών, εξετάζοντας αν έχουν συγκεκριμένους στόχους και λεπτομερές πλάνο για την επίτευξή τους, δηλώνει στο Finance Pro ο Νίκος Ανδρεάδης, Διευθυντής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Ομίλου Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ενώ η Επικεφαλής της EBRD για την Ελλάδα, Andreea Moraru επιβεβαιώνει πως υπάρχει μια σημαντική αύξηση ιδιωτικών κεφαλαίων για πράσινες χρηματοδοτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βασίλης Καμινάρης
Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών της KPMG
«Η θέσπιση εταιρικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κινδύνων και τη διαχείριση των ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή χρηματοδότηση»

«Φυσικά, η επιλογή πράσινων επενδύσεων για χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τους στόχους της κλιματικής μετάβασης της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή μακροπρόθεσμα ενώ, ταυτόχρονα, οι εταιρικές στρατηγικές για την κλιματική αλλαγή χρειάζεται να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών» σημειώνει ο Βασίλης Καμινάρης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών της KPMG.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση απαιτεί πράσινες πρακτικές
Θα μπορέσουν oι ΜμΕ , που αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των επιχειρήσεων και απασχολούν πάνω από το 54% του εργατικού δυναμικού παγκοσμίως, να ακολουθήσουν τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία ενσωματώνοντας τα κριτήρια ESG στη στρατηγική τους; Για τον Nίκο Καλογιάννη, Partner, Financial Services Advisory Leader της PwC Ελλάδας κάθε επιχείρηση θα διαθέτει πλέον κίνητρο να πληροί τα περιβαλλοντικά κριτήρια, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα αποκτά πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία με ανταγωνιστικούς όρους». Επομένως, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεών προς την κατεύθυνση των βιώσιμων δραστηριοτήτων κρίνεται απαραίτητη. «Σε εύλογο χρονικό διάστημα η άντληση κεφαλαίων, η πρόσβαση στις χρηματαγορές και η τραπεζική χρηματοδότηση για επιχειρήσεις που δεν υιοθετούν πράσινες πρακτικές και δεν βελτιώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα θα είναι περιορισμένη» προειδοποιεί ο Νίκος Ανδρεάδης, Διευθυντής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Όμιλος Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. «Η θέσπιση εταιρικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κινδύνων και τη διαχείριση των ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή χρηματοδότηση από τα υφιστάμενα εργαλεία «πράσινης» χρηματοδότησης» συμφωνεί o Βασίλης Καμινάρης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών της KPMG.

Η πράσινη πυξίδα της ελληνικής οικονομίας
Η Andreea Moraru, Επικεφαλής της EBRD για την Ελλάδα, επισημαίνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, ειδικά σε τομείς ευάλωτους προς την κλιματική αλλαγή, όπως ο τουρισμός και η γεωργία, πρέπει να διερευνήσουν όλες τις διαθέσιμες ευκαιρίες για πράσινη χρηματοδότηση ώστε να εξοπλιστούν ενάντια στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, επιτυγχάνοντας μία μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη. «Μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» συμπληρώνει. Ποιος όμως είναι ο ρόλος του τραπεζικού τομέα στη νέα εποχή της ελληνικής επιχειρηματικότητας; «Στο σύνολό τους οι ελληνικές τράπεζες εφαρμόζουν στρατηγικές που ενισχύουν την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, δίνοντας μεγάλη έμφαση στις πράσινες χρηματοδοτήσεις και σχεδιάζοντας σειρά προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, ακόμη και σε ιδιώτες» μας λέει ο Nίκος Καλογιάννης, Partner, Financial Services Advisory Leader της PwC Ελλάδας.

Σαφέστατα, το Ταμείο Ανάκαμψης αποδεικνύεται μια χρυσή ευκαιρία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας με το 38% του προϋπολογισμού, να αφορά συνολικά την πράσινη μετάβαση και 170 έργα του Ταμείου να διαθέτουν χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης λιγότερο από 6 χρόνια. Η Πράσινη αυτή Μετάβαση και η εναρμόνιση των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά δεδομένα αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις ελληνικές εταιρείες με το πρώτο στοίχημα να είναι ο μετασχηματισμός της εταιρικής κουλτούρας σε όρους βιώσιμης ανάπτυξης, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης» υπογραμμίζει ο Manos Andrikakis, Financial Controller & Investor Relations Officer της BriQ Properties, προσθέτοντας πως «μεγάλη πρόκληση των Ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι ο μετασχηματισμός λειτουργίας, η εύρεση χρηματοδότησης, η κανονιστική συμμόρφωση αλλά αποτελεί και σημαντική ευκαιρία για νέες επενδύσεις, ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας μέσω και των χρηματοδοτήσεων». Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στέκεται αρωγός στις προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων για βιώσιμη ανάπτυξη, συμμετέχοντας στην έκδοση ομολόγων με ρήτρα αειφορίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στην πρώτη έκδοση πράσινων ομολόγων της Noval Property, μας λέει η Andreea Moraru, Επικεφαλής της EBRD για την Ελλάδα, αποκαλύπτοντάς μας πως εκτός από χρηματοδότηση η EBRD παρέχει τεχνική υποστήριξη, βοηθώντας τους πελάτες της να χρησιμοποιούν καινοτόμα πράσινα εργαλεία.

«Στο νέο πλαίσιο που δημιουργείται και έχοντας ως επιπλέον κίνητρο την απορρόφηση και διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν επενδυτικά πλάνα που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της αγοράς και να εξυπηρετούν ένα κοινό το οποίο προσδοκά τη διαμόρφωση μιας οικονομίας κλιματικά ουδέτερης και φιλικής προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο» επισημαίνει ο Partner, Financial Services Advisory Leader της PwC Ελλάδας, Nίκος Καλογιάννης. Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ συγκαταλέγεται στις επιχειρήσεις που ενεργούν με γνώμονα την πράσινη μετάβαση, «Διαθέτουμε σειρές οργανικών και φυσικών προϊόντων και στους 4 επιχειρηματικούς πυλώνες: τα επώνυμα προϊόντα, τα ξενοδοχειακά προϊόντα, τα προϊόντα για τρίτους και ιδιωτικής ετικέτας και τις ειδικές σαπωνόμαζες. Θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε και να αναπτυσσόμαστε με σεβασμό πάντα στην 150χρονη ιστορία μας και τη βιωσιμότητα» δεσμεύεται η Οικονομική Διευθύντρια της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, Μαίρη Ισκαλατιάν.