Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ένας σύγχρονος ηλεκτρονικός μηχανισμός, πρωτοποριακός ακόμη και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Η έναρξή της έγινε με τον νόμο 4808/2021 και, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, αποτελεί την εγγύηση για την τήρηση του ωραρίου του εργαζόμενου και των υπερωριών, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, γιατί καταγράφονται με απόλυτη ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο οι ώρες εργασίας όλων των μισθωτών. Στόχος της είναι:

 • Η εξάλειψη της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας,
 • Η μη ύπαρξη απλήρωτων υπερωριών,
 • Η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής,
 • Η προστασία των εργαζόμενων,
 • Η προστασία των επιχειρήσεων που τηρούν τους κανόνες, από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόστηκε την 1η Ιουλίου 2022 στο σύνολο των τραπεζών της χώρας και τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Εντάχτηκαν 111.220 εργαζόμενοι στους δύο κλάδους, κάτι που σε ποσοστό σημαίνει το 94,74% του συνόλου των εργαζόμενων, με εξαίρεση 3.923 απασχολούμενους που κατέχουν θέσεις ευθύνης και εξαιρούνται από την Ψηφιακή Κάρτα.

Σταδιακά, επεκτείνεται και σε άλλες επιχειρήσεις και η πλήρης εφαρμογή της θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας, με μοναδική εξαίρεση στην εφαρμογή, τους εξ αποστάσεως εργαζόμενους.

Για να υπάρχει σωστότερος έλεγχος της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και σε σχέση με την ορθότερη εφαρμογή των αλλαγών, η Επιθεώρηση Εργασίας μετατρέπεται σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και θα λειτουργεί στα πρότυπα της ΑΑΔΕ και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ας δούμε όμως τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής, αλλά και τα προβλήματα που δημιουργεί.

Πλεονεκτήματα

 • Συγκεντρώνονται σε μία πλατφόρμα όλες οι πληροφορίες για το ωράριο εργασίας, την υπερεργασία και τις υπερωρίες, τα διαλείµµατα, τα ρεπό κλπ.
 • Η έναρξη και η λήξη της εργασίας γνωστοποιούνται αυτόματα στο σύστημα, κάτι που συνεπάγεται κατοχύρωση του ωραρίου εργασίας
 • Η επιχείρηση μπορεί να εξάγει άµεσα και ορθά τη μισθοδοσία, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα λογισμικά προγράμματα
 • Εξασφαλίζονται τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος και περιορίζεται η εισφοροδιαφυγή
 • Πολύ θετικό σημείο είναι η αναμενόμενη κατάργηση υποβολών άλλων εντύπων (ΑΠΔ και λοιποί πίνακες), όπως π.χ. η αναμενόμενη αυτοματοποιημένη προσυµπλήρωση της ΑΠΔ
 • Μπορούν, τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι επιχειρήσεις, να χρησιμοποιούν τις καταγραφές της ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, για την επίλυση εργατικών θεμάτων στα Δικαστήρια.

Μειονεκτήματα

 • Υπάρχει πρόβλημα στην ενημέρωση των μικρών επιχειρήσεων
 • Υπάρχει ανασφάλεια από επιχειρήσεις και λογιστήρια ως προς τη διαδικασία εφαρμογής της
 • Αξιοσημείωτη είναι η έλλειψη αναλυτικού εγχειριδίου οδηγιών που θα περιλαμβάνει απαντήσεις σε ερωτήματα που δημιουργούνται στην πραγματική αγορά καθημερινά
 • Τα υψηλά πρόστιμα και οι κυρώσεις δημιουργούν πανικό στις επιχειρήσεις και στους λογιστές και θα έπρεπε να υπάρξει ένα διάστημα προσαρμογής, όπως ακριβώς στα mydata
 • Επίσης στόχος να είναι η απλούστευση των διαδικασιών και όχι η εφαρμογή ψηφιακής γραφειοκρατίας που πιθανόν να διαφαίνεται αυτή τη στιγμή
 • Υπάρχουν κλάδοι όπως η εστίαση, ο τουρισμός κ.ά., με συχνές αλλαγές προσωπικού, για τους οποίους απαιτείται πιο ευέλικτη μορφή πρόσληψης που θα εστιάζει στην ταχύτητα, π.χ. με απλή επιλογή του ΑΜΚΑ και στη συνέχεια καταχώρηση στο ΕΡΓΑΝΗ των υπόλοιπων στοιχείων που απαιτούνται. Αυτό θα βοηθήσει πολύ τις επιχειρήσεις, αλλά και τους λογιστές, διότι δυστυχώς πλέον είναι 24 ώρες το 24ωρο σε εγρήγορση, για τις νέες προσλήψεις…

Τέλος, η ΠΑΕΛΟ έθεσε δημόσια στον Υπουργό Εργασίας, πρόταση για την απλοποίηση της πρόσληψης και την άμεση αποδοχή της και στη συνέχεια στην επεξεργασία όλων των στοιχείων εντός 5 ή 10 ημερών, όπως απαιτεί μία εφαρμογή που αντικαθιστά την κάρτα πρόσληψης (ανάλογης του μισθωτηρίου της ΑΑΔΕ). Να γίνεται on time η δήλωση και αποδοχή της πρόσληψης και εντός 5 ημερών η καταχώρηση των δεδομένων. Το ίδιο πρέπει να εφαρμοστεί και για την αλλαγή ωραρίου.