Η υγειονομική κρίση επιτάχυνε τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Η ψηφιοποίηση ήταν μια μακροχρόνια τάση, αλλά η πανδημία και η επακόλουθη αύξηση στην εξ αποστάσεως εργασία και στα εικονικά επιχειρηματικά μοντέλα επιτάχυναν την ώθηση προς την ψηφιακή υποδομή. Η τάση αυτή έχει σημαντικό αντίκτυπο στα οικονομικά τμήματα των επιχειρήσεων καθώς οι CFOs αποκτούν σταδιακά έναν πολυδιάστατο ρόλο. Παραμένουν σταθερά οι θεματοφύλακες των οικονομικών μιας επιχείρησης, αλλά παράλληλα δημιουργούν επιχειρηματική αξία και είναι καταλύτες της ψηφιακής στρατηγικής των επιχειρήσεων.

Μέχρι και πριν από μερικά χρόνια ένας παραδοσιακός οικονομικός διευθυντής είχε ένα σύνολο συμβατικών καθηκόντων χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και ανάλυσης. Με την εξελισσόμενη καινοτομία και αυτοματοποίηση σε εξέλιξη, οι επικεφαλής των οικονομικών τμημάτων έχουν στη διάθεσή τους πολλά δεδομένα και ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση και την αποδοτικότητα της οικονομικής μηχανής του οργανισμού.

Ο παραδοσιακός ρόλος ενός CFO μεταμορφώνεται και γίνεται πιο ψηφιοποιημένος, καθοδηγούμενος από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στον χρηματοοικονομικό κλάδο, όπως περιβάλλοντα cloud, μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά τα εργαλεία δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους και τις διαδικασίες να γίνουν πιο γρήγοροι, πιο έξυπνοι και αποτελεσματικοί. Η τεχνολογία και η υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων επέτρεψε στον CFO να μετατραπεί σε «Ψηφιακό CFO». Είναι πλέον στρατηγικός συνεργάτης του Διευθύνοντος Συμβούλου, με μακροπρόθεσμο όραμα που εστιάζει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου και στην ακριβή πρόβλεψη των ταμειακών ροών. Μετρούν επίσης τον αντίκτυπο των παραγόντων ESG (Οικονομικός, Κοινωνικός, Διακυβέρνηση) σε πραγματικό χρόνο, προβλέπουν τη μελλοντική ταμειακή θέση και αναλύουν πιθανές επιχειρηματικές απειλές. Οι Οικονομικοί Διευθυντές μετακινούνται σταδιακά πέρα από το ρόλο τους ως θεματοφύλακες των οικονομικών μιας επιχείρησης σε δημιουργούς επιχειρηματικής αξίας και καταλύτες ψηφιακής στρατηγικής. Συμπερασματικά, ο CFO της νέας εποχής λειτουργεί ως καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τόσο της οικονομικής διεύθυνσης όσο και ολόκληρης της επιχείρησης.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και εταιρικές προτεραιότητες
Σύμφωνα με την παγκόσμια διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Dimensional Research στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.500 CFOs από 13 χώρες, το 80% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι o ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της λίστας των προτεραιοτήτων τους. Tο 71% των CFO που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύει ότι οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι κλειδί για την επιτυχία της εταιρείας τους, ενώ το 77% δήλωσε ότι θα βοηθούσε τον CIO να βρει έναν τρόπο να χρηματοδοτήσει ένα νέο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού εάν η πρωτοβουλία παρείχε ισχυρή απόδοση επένδυσης (ROI).

Επιπλέον, το 67% των Οικονομικών Διευθυντών λέει ότι «αρνούνται να σπαταλήσουν πολύτιμους πόρους σε επενδύσεις πληροφορικής που δεν επιφέρουν αλλαγές. Προκύπτει επιπρόσθετα πως η πανδημία αύξησε τι επενδύσεις τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως λένε τρεις στους τέσσερις CFOs (73%). Η συντριπτική πλειονότητα, τέλος, των ερωτηθέντων (95%) συμφωνεί ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι το κλειδί για την ανάκαμψη από τις επιχειρηματικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Οδηγός του ψηφιακού μετασχηματισμού
O CFO είναι δεδομένο πως λειτουργεί ως καταλύτης του ψηφιακού μετασχηματισμού ολόκληρης της επιχείρησης. Είναι ο θεμέλιος λίθος που διασφαλίζει τη βέλτιστη στροφή της επιχείρησης στον ψηφιακό μετασχηματισμό. «Ο σημερινός CFO πρέπει να είναι σε θέση να οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να συμβάλλει ενεργά στην αλλαγή ενός οργανισμού. Η ψηφιακή ετοιμότητα βοηθά τις εταιρείες να διασφαλίσουν την επιχειρηματική συνέχεια σε δύσκολες επιχειρηματικές καταστάσεις και ασταθείς καταστάσεις της αγοράς», τονίζει στο FinancePro o κύριος Κωνσταντίνος Μάγκουρας CFO, WESTNET DISTRIBUTION (OLYMPIA GROUP).

«Η χρηματοοικονομική λειτουργία οποιουδήποτε συγκεκριμένου οργανισμού επιβλέπει τους προϋπολογισμούς CAPEX και OPEX, και αρκετά τμήματα IT αναφέρονται στις μέρες μας απευθείας στην Οικονομική Διεύθυνση. Οι CFOs σήμερα έχουν ένα σαφές μερίδιο στη στρατηγική διοχέτευση της πληροφορίας και στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο ο οργανισμός μπορεί να συνειδητοποιήσει καλύτερα τις επιχειρηματικές λειτουργίες», τονίζει. Καθώς η εργασία του CFO αφορά τελικά την κατανομή των πόρων, οι CFOs μπορούν να δημιουργήσουν μια σαφή οργανωτική κουλτούρα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. «Στη Westnet, μέλος του Olympia Group, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος καταλαμβάνει μεγάλο κομμάτι των επενδυτικών προγραμμάτων που τρέχουν», προσθέτει.

Δημοσθένης Μεγαρίτης, CFA / Head Of CFO PMO, National Bank Of Greece
Στη νέα πραγματικότητα, οι Οικονομικοί Διευθυντές θα πρέπει να ηγούνται της επιχειρηματικής αντίδρασης, η οποία αναγνωρίζει τους νέους κινδύνους και ευκαιρίες

Ο καταλυτικός CFO
Ο Οικονομικός Διευθυντής θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις επενδύσεις τεχνολογίας, οι οποίες δεν θα μένουν στον στενό κύκλο των Οικονομικών Υπηρεσιών, αλλά θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες ολόκληρης της εταιρείας, με σκοπό να ξεκλειδώσουν την αποτελεσματικότητα και να ενισχυθεί η ευελιξία.
Έτσι, ο ρόλος του CFO, σύμφωνα με τον κύριο Δημοσθένη Μεγαρίτη, CFA / Head of CFO PMO, NATIONAL BANK OF GREECE, «θα αποκτήσει την προοπτική να εκφέρει άποψη για θέματα πληροφορικής, καθώς θα κληθεί να αξιολογήσει τέτοιου είδους επενδύσεις και να καταλάβει τις αλληλεπιδράσεις που έχουν μεταξύ τους».

Η απαίτηση αυτή θα μετουσιωθεί σε πραγματική ανάγκη κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού και κατανομής του κεφαλαίου σε επενδύσεις ανάπτυξης.

Έτσι, λοιπόν, η κατανόηση του τρόπου που λειτουργούν σημαντικές και δαπανηρές τεχνολογίες, εφαρμογές και συστήματα που θα προωθήσουν το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας είναι πολύ σημαντική, προσθέτει. «Αν προσθέσουμε και τον παράγοντα ότι οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι θα κατανοήσουμε καλύτερα την ανάγκη αυτή, η οποία αποκτά πλέον ζωτική σημασία για την εταιρεία.

Με την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι νέες εξελίξεις σε συστήματα και αυτοματισμούς ωφελούν τη λειτουργία της εταιρείας, οι Οικονομικοί Διευθυντές μπορούν να βελτιώσουν τις τεχνικές μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των επενδύσεων» προσθέτει.

Ηλίας Παπασταθόπουλος, Group CFO, Printec Group
Ο νέος ρόλος του CFO ως “Business Partner” τον απομακρύνει από καθημερινά ζητήματα όπως την τήρηση βιβλίων ή τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων

Η δημιουργία στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις προτεραιότητες των περισσότερων επιχειρήσεων. Με τη σειρά τους, οι CFO οφείλουν να οδηγήσουν τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, να δημιουργήσουν μια στρατηγική γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό που να ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη στρατηγική της εταιρεία,ς μας λέει ο κύριος Ηλίας Παπασταθόπουλος, Group CFO, Printec Group.

«Ο νέος ρόλος του CFO ως “Business Partner” τον απομακρύνει από καθημερινά ζητήματα όπως την τήρηση βιβλίων ή τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ τον θέλει να επικεντρώνεται σε πληροφορίες που τρέχουν σε πραγματικό χρόνο και βοηθάνε στις σωστότερες προβλέψεις», προσθέτει.

Ο CFO σε συνεργασία με όλα τα στελέχη πρέπει να προωθήσει ιδιαίτερα την ατζέντα της ψηφιακής αναβάθμισης, υποστηρίζοντας τη δια-τμηματική συνεργασία μεταξύ τεχνολογικών και επιχειρηματικών ομάδων.

«Η εφαρμογή της ψηφιοποίησης στη στρατηγική της εταιρείας είναι μια απαιτητική διαδικασία μετασχηματισμού και απαιτεί ιδιαίτερη προσήλωση στο Change Management και στην ύπαρξη των εργαζομένων που επιθυμούν, υποστηρίζουν και μπορούν να προωθήσουν την αλλαγή αυτή. Οι εργαζόμενοι θα βιώσουν τις αλλαγές εμπράκτως και, ως εκ τούτου, η γρήγορη και συνεχής εκπαίδευση, η ανταλλαγή γνώσεων και η συνεχής υποστήριξη πρέπει να ενσωματωθούν στις καθημερινές διαδικασίες», τονίζει.

«Η ποιότητα των δεδομένων είναι κομβική και ο CFO οφείλει να επισημάνει την σημαντικότητα της χρονικής και ποιοτικής ακρίβειας σε ολόκληρο τον οργανισμό. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τη διοίκηση σε θέματα κυβερνοασφάλειας και συμμόρφωσης των δεδομένων και συστημάτων», αναφέρει.

Ιωάννα Σιδέρη, Chief Financial & Administrative Officer, Nitsiakos
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων αποτελούν μονόδρομο για τον σύγχρονο CFO

Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του CFO
Οι διεθνείς αλλαγές και η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχουν επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του CFO στις επιχειρήσεις. Χρειάζεται πολλαπλές δεξιότητες και γνώσεις που δεν περιορίζονται στον έλεγχο και την ανάλυση αριθμών, αλλά τον καθιστούν μέλος της ομάδας χάραξης στρατηγικής της επιχείρησης, της λήψης αποφάσεων, της διαχείρισης αλλαγών και τελικά της διοίκησης αυτής, όπως λέει στο FinancePro η κυρία Ιωάννα Σιδέρη, Chief Financial & Administrative Officer της εταιρείας Νιτσιάκος.

Βασικές του επιδιώξεις θα πρέπει να είναι πρώτον η μέγιστη αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων για την άμεση λήψη οικονομικών δεδομένων, η βέλτιστη επικοινωνία τόσο εσωτερικά όσο και με όλους τους εκτός εταιρείας φορείς για την τεκμηρίωση και την ανάλυση των οικονομικών της εταιρείας. Δεύτερον η άμεση συνεργασία με όλες τις διευθύνσεις της επιχείρησης για την υλοποίηση των στόχων αυτής και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Τρίτον η αλλαγή κουλτούρας του ανθρώπινου δυναμικού για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και προώθησης του ομαδικού πνεύματος και της αξίας της λειτουργίας της ομάδας και, τέλος, η δημιουργία ευκαιριών σε όλα τα στελέχη για αναβάθμιση και λήψη πρωτοβουλιών. «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων αποτελούν μονόδρομο για τον σύγχρονο CFO προκειμένου να υλοποιήσει τις επιδιώξεις του», προσθέτει.

Αναστασία Κιομουρτζίδου, Chief Financial Officer, Agrophoenix
Η σωστή χρήση των δεδομένων και η αποτύπωση προς όφελος της επιχείρησης είναι πάντα το στοίχημα για την οργάνωση αποφάσεων και μακροπρόθεσμων στόχων

Βελτίωση της οικονομικής διεύθυνσης
Με ποιο τρόπο μπορεί η Οικονομική Διεύθυνση να αξιοποιήσει ψηφιακά εργαλεία για να βελτιώσει τον τρόπο που λειτουργεί, αλλά και για να παρέχει χρήσιμες συμβουλές για τη λήψη εύστοχων αποφάσεων; Σε ένα διοικητικό πλαίσιο, το οποίο αλλάζει δραματικά τα τρία τελευταία χρόνια, κάθε μοντέλο μικρομεσαίας επιχείρησης είναι απαραίτητο να αναπροσαρμόσει τον τρόπο που λειτουργεί και διαμορφώνει αποτέλεσμα. Η επανάσταση της εικόνας και της τεχνολογικής εξάρτησης αιφνιδίασε τους περισσότερους, ενώ, σε συνδυασμό με τη βίαιη προσαρμογή στα δεδομένα της πανδημίας, δεν υπήρχαν τα ανάλογα αντανακλαστικά ώστε να δημιουργηθούν ομαλές συνθήκες μετάβασης σε μια νέα πραγματικότητα, μας λέει η κυρία Αναστασία Κιομουρτζίδου, Chief Financial Officer, Agrophoenix.

«Σε κάθε περίπτωση, η σωστή χρήση των δεδομένων και η αποτύπωση προς όφελος της επιχείρησης είναι πάντα το στοίχημα για την οργάνωση αποφάσεων και μακροπρόθεσμων στόχων. Ζητούμενο πάντα θα είναι αν η εργαλειοποίηση της ψηφιακής εποχής είναι αρκετή, και πώς αυτή μπορεί να δώσει κίνητρο στο ανθρώπινο δυναμικό ώστε η δυαδική συνθήκη να είναι ικανή για σωστά αποτελέσματα. Εμείς λέμε ναι, μπορεί!», προσθέτει.

Όλοι προσπαθούμε μέσω της τράπεζας πληροφοριών που παρέχεται ψηφιακά να εμπνεόμαστε, να βλέπουμε ο καθένας στον τομέα του τον μελλοντικό «καταναλωτή» και να φανταζόμαστε τις ανάγκες του ώστε να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά. «Σε μια εποχή που τα δεδομένα μοιράζονται σε μια παγκόσμια στιγμή, είναι το απόλυτο challenge να προσπαθείς να είσαι ένα βήμα, έστω μισό, μπροστά. Η ελληνική επιχειρηματικότητα δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από απαρχαιωμένες τακτικές. Οφείλει να εμπνέεται και να εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα της «φιλτραρισμένης» πληροφορίας ώστε να συνεχίσει να πορεύεται προς το μέλλον», αναφέρει.

Η αναγνώριση των αναγκών και η αξιοποίηση των πόρων
Πρωταρχικός σκοπός της Οικονομικής Διεύθυνσης είναι η αναγνώριση των εταιρικών αναγκών, οι οποίες μπορούν να εξυπηρετηθούν αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους όπως μας λέει η κα Σιδέρη. Η ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων επιτρέπει την ορθή χρήση νέων διαθέσιμων τεχνολογιών και άμεση διαχείριση της επιχείρησης μέσω των Data Analytics. Επιχειρησιακή ανάλυση (Business Analytics) σε συνεργασία με συστήματα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (BI). Η εύστοχη δημιουργία αναλυτικών αναφορών που σχετίζονται με την ανάλυση χρηματικών ροών, κοστολόγησης και κερδοφορίας, όταν αυτές παρουσιάζονται με οπτικοποιημένο τρόπο ενισχύουν την ικανότητα της διοικητικής ομάδας ώστε να λάβει έγκαιρες και ενήμερες επιχειρηματικές αποφάσεις.
Τεχνολογίες αυτοματισμών, π.χ. ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών (RPA/RCA). Η χρήση τεχνολογιών αυτόματης διεκπεραίωσης επαναλαμβανόμενων πληροφοριών, οδηγεί στην απελευθέρωση χρόνου για πολυπλοκότερες εργασίες.

Συστήματα αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων (Data Science) και (ETL/Data Wrangling). H χειρωνακτική προσθήκη πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις και λάθη που οφείλονται στον όγκο των επεξεργάσιμων πληροφοριών. Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI) και η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων αποσκοπούν στην αυτοματοποίηση των καταχωρήσεων και συμφωνιών μεταξύ της επιχείρησης και των συνεργατών αυτής. «Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες εξομαλύνουν τη χρονοβόρα συλλογή πληροφοριών, διευκολύνοντας τον CFO να βασίσει τις σοβαρές εταιρικές στρατηγικές πάνω σε σωστά δομημένα στοιχεία, καθώς και να προσαρμόσει την προσέγγιση της επιχείρησης στα νέα ψηφιακά δεδομένα», προσθέτει.

Τα οφέλη της ψηφιοποίησης
Τα οφέλη της ψηφιοποίησης της οικονομικής διεύθυνσης, τόσο σε βραχύ όσο και σε μεσοπρόθεσμο διάστημα, είναι πλέον εμφανή και αυτό την καθιστά προτεραιότητα. Συστήματα όπως το ERP (σε συνδυασμό RPA κλπ) επιβάλλουν τις βέλτιστες διαδικασίες με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αυτοματοποίηση καθημερινών διαδικασιών σε πολλά υποτμήματα της Οικονομικής Διεύθυνσης. Διαδικασίες όπως η τιμολόγηση, πληρωμές-εισπράξεις, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, controlling, & reporting, εγκρίσεις δαπανών, θα γίνονται πλέον γρηγορότερα και με περιορισμένη χειροκίνητη συμμετοχή, αποφεύγοντας λάθη και ελευθερώνοντας πολύτιμο χρόνο, τονίζει ο κος Παπασταθόπουλος.

Δημιουργώντας έναν κεντρικό πυρήνα πληροφοριών, η συμμόρφωση των διαδικασιών και δεδομένων προς τις ανάγκες των ελεγκτών και κανονιστικών αρχών γίνεται πιο εύκολα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το Οικονομικό Τμήμα θα έχει πλέον τη δυνατότητα να συνδυάσει τα δεδομένα αυτά και να παρέχει σε άλλα τμήματα της εταιρείας λεπτομερή και συστηματική πληροφόρηση, εισάγοντας δείκτες και οικονομικά στοιχεία με στόχο την ευθυγράμμιση όλων των τμημάτων σε μία κοινή επιχειρηματική στρατηγική. «Εργαλεία όπως BI και AI δίνουν πρόσβαση και διαφάνεια των δεδομένων, εξυπηρετώντας τη λήψη αποφάσεων. Με την ψηφιοποίηση, τα συστήματα αρχίζουν να μιλούν την ίδια γλώσσα, συνδυάζουν οικονομικούς με παραγωγικούς και άλλους επιχειρηματικούς δείκτες, με απώτερο σκοπό την βελτίωση των επιχειρηματικών αποφάσεων αλλά και την αναβάθμιση δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους», τονίζει.

Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων
Τα ψηφιακά εργαλεία που έχει η Οικονομική Διεύθυνση στη διάθεσή της μπορούν να αξιοποιηθούν σε δύο άξονες σύμφωνα με τον κύριο Μεγαρίτη:
(α) Εξωτερικό περιβάλλον: Καθώς η ερμηνεία της αξίας μεταβάλλεται πέρα από έναν αυστηρά οικονομικό προσδιορισμό, οι επιχειρήσεις υιοθετούν έναν ευρύτερο ορισμό για το τι καθορίζει τον σκοπό τους. Σε αυτή την νέα πραγματικότητα, οι Οικονομικοί Διευθυντές θα πρέπει να ηγούνται της επιχειρηματικής αντίδρασης, η οποία αναγνωρίζει τους νέους κινδύνους και ευκαιρίες.
Προς αυτή την κατεύθυνση, η τεχνολογία μπορεί να παίξει έναν κεντρικό ρόλο, καθώς το μεγάλο εύρος και όγκος πληροφοριών που είναι αναγκαία για τις αναλύσεις την καθιστά ζωτικής σημασίας για την αξιοποίησή τους.
(β) Δεδομένα: Ο Οικονομικός Διευθυντής, καθώς έχει όλα τα δεδομένα στα χέρια του, μέσω των νέων εργαλείων και των αναλύσεων μπορεί να αναγνωρίσει καλύτερα νέες πηγές εσόδων, μειώσεις εξόδων, αλλά και τη δημιουργία νέων ροών που βελτιώνουν τη διαδικασία και υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Τα προηγμένα αναλυτικά στοιχεία καθώς και τα σενάρια που μπορούν να εξεταστούν, βοηθούν στην καλύτερη κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού και της αξιολόγησής του. Καθώς η ταχύτητα πλέον των δεδομένων μπορεί να είναι και σε ζωντανή σχέση με τις βάσεις δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση μπορούν να κάνουν την έγκαιρη λήψη αποφάσεων ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων εταιριών.

Κωνσταντίνος Μάγκουρας, CFO, Westnet Distribution (Olympia Group)
Ο σημερινός CFO πρέπει να είναι σε θέση να οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να συμβάλλει ενεργά στην αλλαγή ενός οργανισμού

Ψηφιακή δημιουργία και παρακολούθηση του budget
Η Οικονομική Διεύθυνση μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό μιας εταιρείας. Χρησιμοποιώντας σε καθημερινή βάση ψηφιακά εργαλεία λειτουργίας κατευθύνει καταρχήν το ίδιο το τμήμα, αλλά και στην συνέχεια όλο τον οργανισμό, στον ψηφιακό μετασχηματισμό του. «Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η ψηφιακή δημιουργία και παρακολούθηση του budget μιας επιχείρησης. Καταρτίζοντας τους προϋπολογισμούς ψηφιακά, η Οικονομική Διεύθυνση δημιουργεί γρήγορα κανάλια επικοινωνίας με τον υπόλοιπο οργανισμό, και παρακολουθώντας τα απολογιστικά δεδομένα επικοινωνεί ψηφιακά με τους stakeholders προκειμένου να τους κατευθύνει στην επίτευξη των στόχων τους», μας λέει ο κύριος Μάγκουρας.

Ένα άλλο σημαντικό παράδειγμα ψηφιακού εργαλείου στο λογιστήριο είναι η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας EDI για την καταχώρηση των τιμολογίων αγορών εμπορευμάτων και εξόδων. Με αυτή την αυτοματοποίηση επιταχύνονται οι εργασίες του λογιστηρίου, αλλά και αποφεύγονται τα ανθρώπινα λάθη στην καταχώρηση των τιμολογίων. «Κλείνοντας, ένα παράδειγμα ψηφιακού εργαλείου πολύ πετυχημένο στην Westnet είναι το BI σύστημα που χρησιμοποιούμε. Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει υλοποιηθεί εδώ και τρία χρόνια και αποτελεί ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιεί η εταιρεία για να λαμβάνει αποφάσεις.

Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι πολύ φιλικό στους χρήστες και δίνει μεγάλη ελευθερία στην ανάλυση οποιασδήποτε πληροφορίας εσόδων, μεικτού περιθωρίου και εξόδων της περιοχής ευθύνης τους. Επιπλέον αποτυπώνει σε πραγματικούς χρόνους τη μεταβολή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης. Με τις άριστες οπτικοποίησεις των δεδομένων, οι χρήστες μπορούν σε πραγματικό χρόνο να εξάγουν τα απαραίτητα δεδομένα προκειμένου να παίρνουν τις βέλτιστες αποφάσεις που χρειάζονται κάθε φορά», τονίζει.