Οι τεχνολογικές δεξιότητες θεωρούνται ολοένα και πιο απαραίτητες για τα στελέχη εταιρειών. Παρά ταύτα, και όπως έχω αναφερθεί σε προηγούμενες μου τοποθετήσεις, οι τάσεις τις αγοράς εργασίας αναφέρουν ότι οι δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων και επικοινωνίας εξακολουθούν να προτιμώνται ιδιαίτερα. Αυτή η τάση είναι σημαντική και για τους risk managers οι οποίοι παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην σημερινή εποχή.

Η «αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling)» κρίνεται πλέον απαραίτητη διότι ο παράγοντας «κίνδυνος» έχει αυξηθεί δραματικά. Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη (Global Risk Management Study, Accenture (2021), το 77% δήλωσε ότι νέοι κίνδυνοι αναδύονται με ταχύτερο ρυθμό από ποτέ. Μια τρέχουσα περίπτωση είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα οικονομικά της αποτελέσματα, η αλυσίδα εφοδιασμού και τα operational ripple effects, μέχρι τους κινδύνους συμμόρφωσης στον ρόλο που διαδραματίζουν οι τράπεζες στην επιβολή των κυρώσεων.

Συγκρίνοντας σήμερα το risk management με πριν από μια δεκαετία, θα παρατηρήσετε ότι η τεχνολογία είναι αμιγώς σχετιζόμενη με τα δεδομένα καθώς και με την ανάλυση αυτών σε μια προσπάθεια να αποκτήσουμε περισσότερες πληροφορίες. Ως αποτέλεσμα οι εταιρείες αναζητούν risk managers, ειδικευμένους στην επεξεργασία και τη μοντελοποίηση και προσομοίωση του κινδύνου με τεχνητή νοημοσύνη και άλλες προηγμένες μεθόδους.

Είμαστε όμως έτοιμοι; Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, πολλοί ερωτηθέντες δεν ήταν πεπεισμένοι για την τεχνολογική ετοιμότητα των ομάδων τους: το 49% τους θεώρησε «πλήρως ικανούς» να αξιολογήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την υιοθέτηση του cloud και τα ποσοστά μειώθηκαν για την τεχνητή νοημοσύνη (34%), το blockchain (32%) και την ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών (28%). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της, οι risk managers δεν δίνουν την απαραίτητη έμφαση σε αυτές τις τεχνολογίες έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναδείξουν την χρησιμότητα τους. Αυτό είναι βέβαια πολύ σοβαρό, διότι ένας οργανισμός οδηγείται ακούσια σε αδράνεια και κατά αυτόν τον τρόπο εμποδίζει την ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας.

Ένα παραδοσιακό πλεονέκτημα των risk managers που τους ξεχωρίζει από άλλα τμήματα της εταιρείας (όπως πχ το λογιστήριο) είναι η ικανότητα τους να θέτουν δύσκολες ερωτήσεις που βασίζονται σε ισχυρά αναλυτικά δεδομένα.

Είναι σημαντικό επίσης να τονίσω ότι τόσο η έρευνα όσο και η επεξήγηση των δεδομένων απαιτούν την αποτελεσματική επικοινωνία, η οποία είναι επίσης μια πολύτιμη επαγγελματική δεξιότητα. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι risk managers (και όχι μόνο) θα πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους δίνει την ικανότατα να ενημερώνουν αποτελεσματικά τα ανώτερα στελέχη για τις στρατηγικές επιπτώσεις των κινδύνων καθώς και όλων των εργαζομένων για το τι θα πρέπει να προσέχουν και πως να είναι σε εγρήγορση. Με μια αναφορά για παράδειγμα (ως μέσο επικοινωνίας με τα άλλα στελέχη), για το οικονομικό όφελος που αποκομίζει η εταιρεία από την αποτελεσµατικότητα των µέτρων καταπολέµησης της απάτης (με χρήση βέβαια των διαθέσιμων δεδομένων, μεθόδων ανάλυσης, και τεχνολογίας) οι Risk Managers μπορούν να αναδείξουν την αξία τους στην εταιρεία τους.

Η προτροπή μου, όπως πάντα, είναι ότι θα πρέπει να αναβαθμίσετε αφενός και τα risk management skill σας και αφετέρου να δώσετε έμφαση μέσω upskilling σε νέες τεχνολογίες, μοντέλα ανάλυσης και αποτελεσματικής επικοινωνίας.