Η τριμηνιαία δημοσκόπηση CFO Signals της Deloitte για το τελευταίο τρίμηνο του 2023, έλαβε υπ’ όψιν τις απαντήσεις 124 CFOs στη Βόρεια Αμερική, και εκτιμά ότι το 2024 θα μπορούσε να είναι το έτος που οι CFOs θα βρεθούν μπροστά στην ανάγκη για ξαφνική αλλαγή κατεύθυνσης και γρήγορες αποφάσεις, άπαξ και ξεκαθαρίσει το τοπίο των επιτοκίων και του πληθωρισμού.

Βασικά συμπεράσματα
Σε γενικές γραμμές, πιο αρνητικές εμφανίζονται οι προβλέψεις των ερωτηθέντων για τις προοπτικές των μεγάλων διεθνών οικονομιών, αλλά και για τις χρηματοοικονομικές προοπτικές των δικών τους εταιρειών. Επιτόκια και πληθωρισμός επιμένουν ως τα σοβαρότερα εμπόδια για τις επιδόσεις των εταιρειών τους. Ομοίως επιμένει η έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την περαιτέρω χρήση των νέων τεχνολογιών.

Ανάμεικτες οικονομικές προβλέψεις
Η πρόβλεψη δωδεκαμήνου των CFOs για τις οικονομικές συνθήκες σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Κίνα επιδεινώθηκε, αλλά βελτιώθηκε για τη Νότια Αμερική.

Πιο αναλυτικά, για τη Β. Αμερική, 47% των CFOs χαρακτηρίζει τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες καλές ή πολύ καλές, από 57% το 3ο τρίμηνο 2023, ενώ 37% αναμένει να βελτιωθούν οι συνθήκες σε ένα έτος, από 46% το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι βορειοαμερικανοί CFOs που θεωρούν καλές τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες σε Ευρώπη και Κίνα αναλογούν σε μόλις 9% και 3% αντιστοίχως, ενώ βελτίωση στο δωδεκάμηνο προβλέπει ποσοστό 16% και 12% αντιστοίχως.

Για τη Ν. Αμερική, 8% των CFOs χαρακτηρίζει καλές τις τρέχουσες συνθήκες, από 9% το 3ο τρίμηνο, αλλά 18% αναμένει να βελτιωθούν σε 12 μήνες, διπλάσιο σε σχέση με το 9% του προηγούμενου τριμήνου.

Επιπλέον, η αισιοδοξία τους για τις χρηματοοικονομικές προοπτικές των δικών τους εταιρειών έπεσε στο +11 το τελευταίο τρίμηνο του 2023, από +22 το 3ο τρίμηνο.
Σύμφωνα με την έρευνα, ίσως έτσι εξηγείται το γεγονός ότι το ποσοστό των CFOs που θεωρεί την τρέχουσα συγκυρία καλή για μεγαλύτερα ρίσκα έπεσε στο 38% από 41%, ενώ υπερτερεί το 62% που δηλώνει ακριβώς το αντίθετο.

Εμπόδια χρηματοοικονομικών επιδόσεων στην εκκίνηση του 2024
Οι CFOs ανέφεραν τα επιτόκια, τον πληθωρισμό και τις επιπτώσεις τους στη ρευστότητα ως παράγοντες που θα μπορούσαν να περιορίσουν περισσότερο τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις των οργανισμών τους το προσεχές έτος. Ακολουθούν τα μακροοικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα, καθώς και η επιβράδυνση της καταναλωτικής ζήτησης και τα ζητήματα της αγοράς εργασίας.
Οι μισοί CFOs εκτιμούν ότι οι εταιρείες τους θα αυξήσουν τις τιμές σε αρκετά προϊόντα τους, προκειμένου να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, 26% εκτιμά ότι θα επηρεάσει τα κόστη όσο και το 2023, ενώ 60% δεν θεωρεί ότι θα τα επηρεάσει. Μόλις 16% περιμένει ότι θα ανεβούν σημαντικά τα κόστη υλών και εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά το 28% πιστεύει ότι πετρέλαιο και καύσιμα θα ακριβύνουν περισσότερο.

Χαμηλότερες προσδοκίες για την ετήσια ανάπτυξη συνολικά
Από τα 6 metrics που παρακολουθεί το CFO Signals, οι εγχώριοι μισθοί είναι το μόνο για το οποίο εξέφρασαν πιο θετικές προσδοκίες οι ερωτηθέντες οικονομικοί διευθυντές, αναφορικά με την ετήσια ανάπτυξη (3,8% από 3,6%). Για όλα τα άλλα -έσοδα, κέρδη, μερίσματα, επένδυση κεφαλαίου και προσλήψεις- αναμένουν μικρότερη ετήσια ανάπτυξη σε σύγκριση με ό,τι δήλωσαν το γ’ τρίμηνο 2023, με την πρόβλεψη για τα έσοδα να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση.

Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον αυτοματισμό και τις τεχνολογίες
Ως προς την εταιρική στρατηγική και ανάπτυξη, το 76% των οικονομικών διευθυντών που ερωτήθηκαν εκτιμά ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι τεχνολογίες θα διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο το 2024 στην υλοποίηση της εταιρικής τους στρατηγικής.

Επιπλέον, σε ποσοστό 80%, αναμένουν ότι οι εταιρείες τους θα ενσωματώσουν περισσότερο αυτοματισμό και ψηφιακές τεχνολογίες στη λειτουργία τους το 2024, και σε ποσοστό 81% σχεδιάζουν να τα χρησιμοποιήσουν αυτά προκειμένου να απαλλάξουν το προσωπικό τους από εργασίες ρουτίνας και να το κατευθύνουν προς δραστηριότητες υψηλότερης αξίας.

Σε ποσοστό 65% δηλώνουν ότι οι οργανισμοί τους θα χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες για να αυτοματοποιήσουν συγκεκριμένες εργασίες τις οποίες έως τώρα εκτελούν άνθρωποι.
Μόνο κατά 9% εκτιμούν πως οι εταιρείες τους θα αυξήσουν τη χρήση ψηφιακών νομισμάτων για επιχειρηματικές συναλλαγές.

Κυβερνοασφάλεια: κορυφαία προτεραιότητα για τις επιτροπές ελέγχου
Ποσοστό 76% των CFOs που ερωτήθηκαν δήλωσε ότι η κυβερνοασφάλεια θα αναδειχθεί κορυφαία προτεραιότητα για τις ελεγκτικές επιτροπές τους το 2024, και ακολουθούν η διαχείριση κινδύνων και ο χρηματοοικονομικός και εσωτερικός έλεγχος.

Σε ποσοστό 38% πιστεύουν ότι η συμμόρφωση θα αποτελέσει προτεραιότητα για τους ελεγκτές, ενώ σχεδόν 25% θεωρεί ότι ο μετασχηματισμός του finance και η διακυβέρνηση σε θέματα ΤΝ θα απασχολήσει τους ελεγκτές το προσεχές 12μηνο.

Εξαγορές και συγχωνεύσεις ως εργαλείο ανάπτυξης
Περίπου το ένα τρίτο των CFOs που ερωτήθηκαν δήλωσε ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A) θα αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι της αναπτυξιακής στρατηγικής τους το 2024, αλλά σχεδόν οι μισοί (46%) δήλωσαν πως όχι. Για περισσότερους από τους μισούς, η κύρια στρατηγική τους επιδίωξη από τη δραστηριότητα Μ&Α είναι η αύξηση ανταγωνιστικής ικανότητας ή/και η απόκτηση ηγετικής θέσης στον κλάδο.

Το 34% εκτιμά ότι η εταιρεία του θα αυξήσει τον μέσο αριθμό συμφωνιών της το προσεχές 12μηνο και περισσότεροι από τους μισούς προβλέπουν ότι η ανάπτυξη που θα έρθει μέσω Μ&Α την επόμενη τριετία θα ανέρχεται σε 1% ως 10%. Μόνο 4% περιμένει άνω του 30% ανάπτυξη από Μ&Α.

Περίπου οι μισοί φαίνεται πως θα χρησιμοποιήσουν μόνο μετρητά για να χρηματοδοτήσουν τις συμφωνίες τους, το 30% πιστεύει ότι θα χρησιμοποιήσει επίσης εναλλακτικές λύσεις όπως κοινοπραξίες και στρατηγικές συνεργασίες, ενώ το 14% μάλλον θα στραφεί σε δανεισμό και χρηματοδότηση από μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.