Η επάνοδος σε αυτό που αποκαλούμε κανονικότητα έχει ξεκινήσει, το lockdown τελείωσε και το ζητούμενο πλέον είναι αν η οικονομία καταφέρει να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 κερδίζοντας μέρος του χαμένου εδάφους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται αισιόδοξη προβλέποντας ρυθμούς ανάπτυξης 4,1% το 2021 και 6% το 2022 για την Ελλάδα.

Από την άλλη πλευρά τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση των δημόσιων ελλειμμάτων και των δημόσιων χρεών στην Ευρωζώνη λόγω των μέτρων που έλαβαν οι κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας. Όλα τα κράτη μέλη ανέφεραν έλλειμμα, οι τρεις χώρες, ωστόσο, με τα υψηλότερα ελλείμματα είναι η Ισπανία (-11,0%), η Μάλτα (-10,1%) και η Ελλάδα (-9,7%). Η χώρα μας έχει επίσης την πρωτιά στο δείκτη ποσοστού χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ (205,6%).

Ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ, από την πλευρά του, επιμένει πως το ελληνικό χρέος παραμένει βιώσιμο.  Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τόνισε πως για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του χρέους καθοριστικοί παράγοντες είναι η εδραίωση ισχυρής ανάπτυξης με τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με το «σωστό μήνυμα» από την πλευρά της κυβέρνησης προς τις αγορές με συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Ο Μανώλης Καρυδάκης, Chief Financial Officer της METRO AEBE μιλά στο FinancePro και εκτιμά πως οι πωλήσεις του ομίλου θα κινηθούν σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, αλλά σε μικρότερο επίπεδο από την επίτευξη του 2020. Μας περιγράφει επίσης το επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ο όμιλος. Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος θεωρεί πως τα κεφάλαια που θα έρθουν στην Ελλάδα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με τις συγχρηματοδοτήσεις επενδύσεων από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μπορούν να υποστηρίξουν το «επενδυτικό άλμα» που έχει ανάγκη η χώρα.

Στο εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα του FinancePro για τις ασφάλειες παρουσιάζονται τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τις οικονομικές διευθύνσεις των ασφαλιστικών εταιρειών. Το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 17, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η φορολογία, η εικόνα του ισολογισμού -ανάλυση ενεργητικού και παθητικού, η κεφαλαιοποίηση, η αποθεματοποίηση, οι αποζημιώσεις και το κανονιστικό πλαίσιο Φερεγγυότητας ΙΙ αποτελούν τις βασικές πτυχές του αφιερώματος.

Συνεχίζουμε να έχουμε τις κεραίες μας ανοικτές προς το Ταμείο Ανάκαμψης, οι πολύτιμοι πόροι του οποίου αναμένεται να ξεκινήσουν να εισρέουν στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα μας έχει αποσπάσει τους περισσότερους πόρους, κατά κεφαλήν, στην Ευρώπη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάμε τέλος για τον κρίσιμο ρόλο του Accounting & Financial Reporting στις σύγχρονες προκλήσεις των επιχειρήσεων και για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία. Καλή ανάγνωση.