Ο ΣΕΣΜΑ, ως μέλος της FEACO (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Συμβούλων Μάνατζμεντ) συμμετέχει κάθε τρίμηνο στο Feaco Business Climate Index, το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο που καθιστά εφικτή την πρόβλεψη των βραχυπρόθεσμων και των μεσοπρόθεσμων εξελίξεων στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα στοιχεία προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

Στην πρόσφατη έκθεση για το τέταρτο τρίμηνο του 2023, καταγράφεται σημαντική αύξηση του Δείκτη του Βαρομέτρου της Feaco. Σημειώνεται αύξηση της τάξης του 8,0% από το 28,1 του τρίτου τριμήνου στο 36,2 στο τέταρτο τρίμηνο 2023. Η τάση αυτή καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα, με την Ιταλία να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η Ελλάδα παρουσιάζει μικρή πτώση, αλλά εξακολουθεί να παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα.

Με εξαίρεση τη Γαλλία, όλες οι άλλες χώρες σημειώνουν διψήφια αύξηση σε όλες τις τιμές του δείκτη του βαρόμετρου, με την Ισπανία να καταγράφει τη μεγαλύτερη τιμή με 54,6. Παρά τις προκλήσεις που καταγράφηκαν στη διάρκεια του έτους, το κλείσιμο του 2023 δείχνει υποσχόμενη ανοδική τάση και θετική προοπτική για το 2024.

Ως προς την πορεία των συμβουλευτικών επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο ανά χώρα, τη θετικότερη άποψη έχουν οι Ιταλοί, που σε ποσοστό 75% θεωρούν ότι θα βελτιωθεί η απόδοση των επιχειρήσεων, και ακολουθούν με ποσοστό 69% οι Ισπανοί, ενώ οι Ρουμάνοι σύμβουλοι μάνατζμεντ είναι οι λιγότερο αισιόδοξοι για την αγορά το επόμενο διάστημα.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στο www.feaco.org