Ο ΣΕΣΜΑ έχει δημιουργήσει από το 2014 το Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία, μέσω του οποίου καταγράφονται ανά τρίμηνο οι προσδοκίες και απόψεις των εταιρειών συμβούλων μάνατζμεντ για την ελληνική οικονομία μετά από ένα έτος (+1).

Το τρίτο τρίμηνο του 2023 καταγράφηκε σημαντική μείωση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ο Γενικός Δείκτης GRe+1, ο οποίος είναι ο μέσος των δεικτών Οικονομικής Συγκυρίας και Παραγωγικών Συντελεστών, μειώθηκε από 42,6% το δεύτερο τρίμηνο σε 25,8% το τρίτο τρίμηνο του 2023. Η τιμή αυτή του δείκτη είναι χαμηλότερη και από εκείνη του τρίτου τριμήνου του 2022, που ήταν 28,3%.

Η σημαντική αυτή μείωση των προσδοκιών προέρχεται από μεγάλες μειώσεις των τιμών των δύο συνιστωσών δεικτών. Ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας μειώθηκε κατά 23,5 και ο Δείκτης των Παραγωγικών Συντελεστών κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ των δύο τελευταίων τριμήνων του 2023.

Συγκεκριμένα, στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2023 ο μέσος όρος της διαφοράς μεταξύ των ποσοστών «θετικών» και «αρνητικών» αποκρίσεων για τις πέντε μεταβλητές του Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, ανεργία, ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, εξαγωγές και ποσοστό μεταβολής του γενικού επιπέδου των τιμών) μειώθηκε στο 28,5% από 52,0%. Το ίδιο τρίμηνο του 2022 ο δείκτης είχε τιμή 25,6%.

Η σημαντική αυτή μείωση των προσδοκιών προήλθε από όλες τις συνιστώσες του δείκτη. Η μεγαλύτερη μείωση όμως σημειώθηκε όσον αφορά τις προσδοκίες για τον ρυθμό ανόδου των τιμών. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι σημαντικό ποσοστό συμβούλων απάντησε ότι δεν προβλέπουν αξιόλογη μεταβολή για μερικές από τις μεταβλητές που περιλαμβάνονται στον εν λόγω δείκτη, ιδίως για τον πληθωρισμό και τις εξαγωγές.

Μεταβολή επί τα χείρω καταγράφηκε το τρίτο τρίμηνο 2023 και όσον αφορά τις προσδοκίες των συμβούλων για τους παραγωγικούς συντελεστές μετά από 12 μήνες. Η μείωση αυτή σημειώνεται, τόσο σε σύγκριση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, όσο και με το ίδιο τρίμηνο του 2022.

Ο μέσος όρος της διαφοράς «αισιοδοξίας» και «απαισιοδοξίας» για τις μεταβλητές του Δείκτη Παραγωγικών Συντελεστών (ανθρώπινο δυναμικό, συνθήκες χρηματοδότησης, δημόσιες υποδομές, επιχειρηματικότητα και θεσμικό πλαίσιο) μειώθηκε σε 23,1% το τρίτο έναντι 33,1% του προηγούμενου τριμήνου. Η τιμή του δείκτη προ ενός έτους ήταν 29,3%. Οι μεταβολές μεταξύ του δευτέρου και τρίτου τριμήνου οφείλονται στην επιδείνωση όλων των υποδεικτών, με εξαίρεση αυτού για την επιχειρηματικότητα, ο οποίος σημείωσε ελαφρά βελτίωση. Η μεγαλύτερη επιδείνωση σημειώθηκε στους υποδείκτες για τις δημόσιες υποδομές και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Υπογραμμίζεται ότι υπήρξε σημαντικός αριθμός συμβούλων που εκτιμούν ότι οι επί μέρους μεταβλητές του δείκτη θα παραμείνουν στάσιμες. Στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, το θεσμικό πλαίσιο και τις συνθήκες χρηματοδότησης μάλιστα την εκτίμηση αυτή είχε η πλειονότητα των συμβούλων.

Η λειτουργία της δικαιοσύνης παρέμεινε στην πρώτη θέση στην ιεράρχηση των συμβούλων για τα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση. Ακολούθησε η αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση και η σχετιζόμενη με αυτήν χαμηλή παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα. Η διαφθορά κατέστη ο τέταρτος σε σημασία ανασχετικός παράγων. Αντιθέτως, υποχώρησε η σημασία που αποδίδεται στην έλλειψη καταλλήλως εκπαιδευμένου προσωπικού, όπως επίσης και στην υψηλή φορολογία και στις συχνές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο www.sesma.gr.