Ο ΣΕΣΜΑ, ως μέλος της FEACO (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Συμβούλων Μάνατζμεντ), συμμετέχει κάθε τρίμηνο στο Feaco Business Climate Index, το οποίο αποτελεί εργαλείο πρόβλεψης των βραχυπρόθεσμων και των μεσοπρόθεσμων εξελίξεων στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα στοιχεία προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία.

Στην πρόσφατη έκθεση για το δεύτερο τρίμηνο του 2023, καταγράφεται σημαντική μείωση του Δείκτη του Βαρομέτρου της Feaco. Σημειώνεται πτώση της τάξης του 8,4%, από το 44,7 του πρώτου τριμήνου, στο 36,3 στο δεύτερο τρίμηνο 2023. Εκτός από την Ελλάδα, σε όλες τις υπόλοιπες χώρες παρατηρούνται πτωτικές τάσεις, με τη Γερμανία να εμφανίζει τη μεγαλύτερη μείωση. Ο Δείκτης σημειώνει τα μεγαλύτερα μεγέθη στη συμβουλευτική αγορά της Ισπανίας και της Ελλάδας.

Συνολικά, η μείωση που εμφανίζεται στον Δείκτη καταδεικνύει το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν εμπόδια και αβέβαιες καταστάσεις.

Ως προς την πορεία των συμβουλευτικών επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο, τη θετικότερη άποψη έχουν οι Έλληνες, που σε ποσοστό 77% θεωρούν ότι θα βελτιωθεί η απόδοση των επιχειρήσεων. Ακολουθούν, με ποσοστό 60%, οι Ισπανοί, ενώ οι Γερμανοί σύμβουλοι μάνατζμεντ είναι οι λιγότερο αισιόδοξοι για την αγορά το επόμενο διάστημα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στο www.feaco.org.