Για τις αλλαγές που δρομολογήθηκαν τα χρόνια της πανδημίας, τα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και τους αναπτυξιακούς στόχους της εταιρείας μιλά στο Finance Pro ο Σωτήρης Ιακωβάκης.

Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης. Ποιες αλλαγές έγιναν και με ποιο τρόπο προσαρμόστηκε η οικονομική διεύθυνση στα νέα δεδομένα;

Είναι γεγονός πως από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι πρωτοφανείς.

Οι εταιρείες έπρεπε να εφαρμόσουν άμεσα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργεία της επιχείρησης περνώντας, όπου ήταν εφικτό, σε ένα ψηφιακό μοντέλο εργασίας από απόσταση.

Η οικονομική διεύθυνση πέρα από θεματοφύλακας των οικονομικών μιας επιχείρησης άρχισε να μετατρέπεται σταδιακά ως καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της επιχείρησης.

Προκειμένου να παρακολουθήσει την απόδοση, τον έλεγχο του κόστους και να προβλέψει με πιστότητα τις ταμειακές ροές άρχισε να χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο δεδομένα και ψηφιακά εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους και διαδικασίες να γίνουν πιο γρήγοροι, πιο έξυπνοι και πιο αποτελεσματικοί. Έτσι τα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης έχουν μετατραπεί σε στρατηγικούς συνεργάτες του Διευθύνοντος Συμβούλου, με μακροπρόθεσμο όραμα και δυνατότητα αποτίμησης και ανάλυσης πιθανών επιχειρηματικών απειλών.

Ουσιαστικά δημιουργείται η οικονομική διεύθυνση του μέλλοντος με μεγάλη συμβολή στη διαμόρφωση μακροπρόθεσμης αξίας από την επιχείρηση.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η μεγάλη πρόκληση της εποχής. Πώς μετέχει η οικονομική διεύθυνση της εταιρείας σας σε αυτή τη μετάβαση;

Είναι γενική παραδοχή πλέον ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι απαραίτητος τόσο για την καλύτερη λειτουργεία της επιχείρησης όσο και για την επιβίωση της.
Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ με την εμφάνιση της πανδημίας προχώρησε γρήγορα σε πολλές αλλαγές σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Έβαλε σύστημα ERP το οποίο επιτάχυνε μια σειρά από διαδικασίες και αυτοματοποίησε καθημερινές εργασίες με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποδοτικότητας, του ελέγχου και τον περιορισμό των λαθών.

Παράλληλα με το ERP ξεκίνησε να αναπτύσσει ένα σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (BI) με τη δημιουργία αναλυτικών αναφορών που σχετίζονται με τις πωλήσεις, τα αποτελέσματα, την κοστολόγηση και τις χρηματικές ροές με απώτερο σκοπό την έγκαιρη λήψη αποφάσεων.

Πέρα από αυτά, η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ προχωράει άμεσα και σε ψηφιοποίηση των πωλήσεων αναπτύσσοντας B2B και B2C εφαρμογές με στόχο τη χρήση του διαδικτύου ως κανάλι επικοινωνίας και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ έχει άμεσα σχέδια ανάπτυξης ή υπάρχει αναμονή λόγω των διεθνών εξελίξεων;

Πράγματι, οι τελευταίες εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία μας έχει κάνει να επαναπροσδιορίσουμε την επιχειρηματική στρατηγική μας και να σκεφτούμε εναλλακτικά σενάρια καθώς όλη αυτή η κατάσταση έχει θέσει σε κίνδυνο την παγκόσμια γεωργική βιομηχανία.

Η Ουκρανία είναι από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στον κόσμο σε ηλιέλαιο, καλαμπόκι και σόγια. Επίσης αντιπροσωπεύει το 15% των παγκόσμιων εξαγωγών σε σιτάρι και μαζί με την Ρωσία το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 30% με 35%. Για το λόγο αυτό είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων που θα παρθούν από τους υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ σχετικά με τις καλλιέργειες για την επόμενη σοδιά και τη λήψη ειδικών μέτρων.

Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ την χρονιά που μας πέρασε προχώρησε σε στελέχωση νέου ανθρώπινου δυναμικού με υψηλές δεξιότητες από μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις, έκανε rebranding και έχει σχέδια για σταθερή ανάπτυξη με το άνοιγμα ενός ή δύο καταστημάτων το έτος σε κομβικά σημεία της Αττικής. Ακόμα έχουμε πλάνα για περαιτέρω ανάπτυξη των χονδρικών πωλήσεων και εξαγωγών. Για το 2022 προχωράμε με το πλάνο μας παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και τον εγχώριο ανταγωνισμό ώστε να αποφασίσουμε πως θα κινηθούμε από το 2023 και μετά.

Πώς αξιολογείτε τα οικονομικά αποτελέσματα της ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ το 2021 και τι περιμένετε το 2022;

Το 2021 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά. Εκτός από τη συνέχιση της πανδημίας είχαμε, κατά το δεύτερο εξάμηνο, να αντιμετωπίσουμε και τις αυξήσεις σε πρώτες ύλες και ενέργεια.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ, τηρουμένων των αναλογιών, ήταν ικανοποιητικά, αφού καταφέραμε να ανακτήσουμε ένα μεγάλο μέρος του τζίρου που χάθηκε το 2020 (πρώτο χρόνο της πανδημίας) και να βάλουμε τις βάσεις για μια δυναμική χρονιά το 2022.

Καταφέραμε να μειώσουμε τον δανεισμό μας κατά 2.6 εκατ. ευρώ και πετύχαμε αναδιάρθρωση του συνολικού μας δανεισμού με χαμηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος.

Επίσης τον Ιούνιο του 2021 ανοίξαμε ένα νέο εταιρικό κατάστημα στην περιοχή της Γλυφάδας και έχουμε στα άμεσα σχέδια μας για το 2022 το άνοιγμα ακόμα δύο καταστημάτων με την ταμπέλα ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ.

Για το 2022 αναμένουμε το τέλος της πανδημίας που θα βοηθήσει στην άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας. Στοχεύουμε σε περαιτέρω αύξηση πωλήσεων και επιστροφή στην κερδοφορία.

Οι μεγάλες αυξήσεις στις πρώτες ύλες και στην ενέργεια έχουν επηρεάσει το πλάνο σας για το 2022;

Όπως ανέφερα και προηγουμένως οι αυξήσεις σε πρώτες ύλες και ενέργεια αλλά κυρίως η μεταβλητότητα που παρουσιάζουν σε καθημερινή βάση έχουν επηρεάσει τη στρατηγική μας προκειμένου να υλοποιηθούν τα πλάνα μας.

Στην ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ παρακολουθούμε στενά την πορεία των πωλήσεων και τον αντίκτυπο των αυξήσεων σε πρώτες ύλες και ενέργεια σε σχέση με το budget που είχαμε καταρτήσει στα τέλη του 2021 και προχωράμε σε αναθεώρηση αυτού και λήψη μέτρων ώστε να μείνουμε όσο το δυνατό πιο κοντά στο πλάνο μας.

Παράλληλα με το οικονομικό, δίνουμε μεγάλη έμφαση στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα μας αντικαθιστώντας υλικά συσκευασίας που περιέχουν πλαστικό με άλλα φιλικότερα προς το περιβάλλον.

Επιπλέον, προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τις τιμές προς τον τελικό καταναλωτή προσφέροντας την ίδια υψηλή ποιότητα στο βαθμό φυσικά που δεν θα κινδυνεύσει η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Ποιος είναι ο ρόλος της οικονομικής διεύθυνσης στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα;

Η Οικονομική διεύθυνση τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμισθεί σημαντικά ως προς τη θέση της στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα.

Στις μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις η Οικονομική διεύθυνση είναι βασικός partner με κεντρικό ρόλο στη σχεδίαση της στρατηγικής και των μελλοντικών τους πλάνων. Πέρα από αυτό, ο ρόλος της είναι να αναδείξει τη συναισθηματική νοημοσύνη σε οριζόντια δεξιότητα «κλειδί» και να εξασφαλίσει την επιτυχή μετάβαση της επιχείρησης στην νέα εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της βιώσιμης επιχειρηματικότητας με μακροπρόθεσμη αξία για όλους.

Επίσης θα πρέπει να δώσει έμφαση στο business partnering και στην εκπαίδευση των στελεχών των υπόλοιπων διευθύνσεων ώστε να υπάρχει καλύτερη αντίληψη των οικονομικών αποτελεσμάτων που μπορεί να έχει μια ενέργεια που σχεδιάζουν.

Τέλος η οικονομική διεύθυνση ως βασικός partner θα πρέπει να έχει την ικανότητα να εξηγεί τα θέματα στρατηγικής ή λειτουργείας της επιχείρησης με δεδομένα, δείκτες, αριθμούς και εκτιμήσεις.