Η υγειονομική κρίση επηρέασε ελάχιστα την ELVALHALCOR, όπως τονίζει στο FinancePro ο κύριος Κοκκόλης. Μας μιλά για τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα που κατέγραψε η εταιρεία μέσα στο 2021, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την τηλεργασία αλλά και τα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει ο σύγχρονος CFO.

Κάποιοι κλάδοι έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την τρέχουσα υγειονομική κρίση, ενώ άλλοι έχουν επωφεληθεί σημαντικά. Η ELVALHALCOR σε ποια κατηγορία ανήκει και πώς αντιμετώπισε τις προκλήσεις η οικονομική διεύθυνση;

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας είναι ότι δεν απευθύνεται σε έναν κλάδο αλλά σε πολλούς, και ούτε σε μία μόνο γεωγραφική αγορά εφόσον το 90% των πωλήσεών μας είναι σε πάνω από 100 χώρες εκτός Ελλάδας.

Αυτά τα στοιχεία αλλά και η ευελιξία της παραγωγής και της διάθεσης μας έδωσαν την δυνατότητα να έχουμε πολύ μικρή συνολικά αρνητική επίπτωση. Καταφέραμε να αντικαταστήσουμε πωλήσεις σε κλάδους και αγορές που κατάρρευσαν κατά την πανδημία (για παράδειγμα η αυτοκινητοβιομηχανία ως κλάδος ή η Ιταλία ως αγορά) στρεφόμενοι σε άλλα προϊόντα και χώρες. Και το κάναμε με εξαιρετική επιτυχία, χάνοντας ελάχιστο όγκο συνολικά και με ελάχιστη μείωση του (adjusted) Ebitda από τα 140 στα 136 εκατομμύρια. Παράλληλα, η έγκαιρη αντίδραση στην προστασία του προσωπικού και των συνεργατών μας είχε ως αποτέλεσμα να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις εντός εταιρείας, καθώς χαρακτηριστικά καμία από τις 17 παραγωγικές μας μονάδες δεν αναγκάστηκε να σταματήσει την παραγωγή λόγω κρουσμάτων ούτε μία μέρα.

Η οικονομική διεύθυνση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό των προσπαθειών αυτών σε όλα τα επίπεδα.

Η πανδημία επιτάχυνε το βηματισμό των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Κατά πόσο συμφωνείτε και με ποιον τρόπο συνέβαλε η πανδημία στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού για την ELVALHALCOR;

Αναμφίβολα η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό όχι μόνο των επιχειρήσεων αλλά και του κράτους μας, το οποίο προχώρησε μέσα σε ένα έτος σε περισσότερες ενέργειες από ό,τι, ίσως, την τελευταία δεκαετία συνολικά. Και για την ELVALHALCOR επιτάχυνε όχι μόνο τις ενέργειες αλλά και την υιοθέτηση όλων αυτών που είχαν ξεκινήσει από πριν. Για παράδειγμα, οι αίθουσες συμβουλίων ήταν εξοπλισμένες από προ πανδημίας με υπερσύγχρονο εξοπλισμό τηλεδιασκέψεων, που οι περισσότεροι όμως προτιμούσαν να αγνοούν και να διεξάγουν συναντήσεις με τον παραδοσιακό τρόπο με σημαντική απώλεια χρόνου και υψηλό κόστος, όπως ταξίδια στο εξωτερικό σε θυγατρικές ή πελάτες. Ηλεκτρονικό αρχείο για τα παραστατικά, συμβάσεις κ.α. υπήρχαν από χρόνια, αλλά χρειάστηκε η πανδημία για ζητήσουμε από τους προμηθευτές να μας στέλνουν τα παραστατικά ηλεκτρονικά εξαρχής. Επίσης χρειάστηκε να καθιερωθεί η ηλεκτρονική υπογραφή, να αρχίσει να εφαρμόζεται και να γίνεται αποδεκτή παντού για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερο paperless office, αντί να τυπώνουμε και να σκανάρουμε χαρτιά.

Παράλληλα και, παρά τα εμπόδια που δημιούργησε η επιδημία, συνεχίστηκαν ακάθεκτα έργα στις βιομηχανικές μας μονάδες στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού και της αυτοματοποίησης. Όπως εφαρμογές MES & Scheduling, αλλά και machine learning – δυνατότητα, για παράδειγμα, που διαθέτει το νέο τετραπλό θερμό έλαστρο που εγκαταστήσαμε στα Οινόφυτα.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ELVALHALCOR για το πρώτο εξάμηνο του έτους παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Με ποιες ενέργειες της οικονομικής διεύθυνσης επετεύχθη αυτή η πρόοδος και ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το 2022;

Η αύξηση των αποτελεσμάτων δεν είναι αποτέλεσμα μίας ή περισσοτέρων διευθύνσεων, αλλά της συνεργασίας όλων των τμημάτων. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζει, φυσικά, και η οικονομική διεύθυνση παρέχοντας την κατάλληλη και έγκαιρη πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων, τόσο στη διοίκηση όσο και στα επιμέρους τμήματα. Καμία ενέργεια δεν λαμβάνει χώρα χωρίς να αξιολογηθεί και να εγκριθεί από την οικονομική διεύθυνση μεταξύ άλλων. Για το 2022 μακάρι να μπορούσα να κάνω προβλέψεις, αλλά τα σημερινά δεδομένα είναι ίσως ανησυχητικά για την παγκόσμια οικονομία. Παρατηρούμε υπέρογκες αυξήσεις στα κόστη ενέργειας, τα μεταφορικά κόστη παραμένουν υψηλά, τα μέταλλα αλλά και πολλές ύλες και υλικά επίσης ανεβαίνουν. Όλα αυτά δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος αντιμετώπισης καθώς υπάρχει και το ρίσκο του στασιμοπληθωρισμού από την οικονομική πολιτική των κεντρικών τραπεζών και των τοπικών κυβερνήσεων. Ας ελπίσουμε, λοιπόν, πως ό,τι μέτρα ληφθούν δεν θα επηρεάσουν την ανάπτυξη της οικονομία. Εμείς ως εταιρεία, ωστόσο, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το μέλλον, καθώς έχουμε βασίσει τη στρατηγική μας ανάπτυξη σε προϊόντα με θετικές μακροτάσεις στη ζήτηση, αλλά διατηρούμε και τη σημαντική ευελιξία μας που μας βοήθησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η τηλεργασία έφερε μείωση του λειτουργικού κόστους στις εταιρείες. Πώς βλέπετε τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν; Θα εξακολουθήσει να υφίσταται αυτό το μοντέλο εργασίας και μετά την υγειονομική κρίση;

Είναι βέβαιο ότι το μοντέλο της τηλεργασίας θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά την εποχή του COVID-19. Εξάλλου προϋπήρχε ως μοντέλο, με υψηλότερη υιοθέτηση σε άλλες χώρες από ό,τι στην Ελλάδα, ασφαλώς, όπου η εφαρμογή ήταν ελάχιστη ως ανύπαρκτη. Η πανδημία ουσιαστικά μας έκανε να το γνωρίσουμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, με αναγκαστικό τρόπο, όμως, και χωρίς προετοιμασία κατάλληλη από τους περισσότερους. Μάλιστα δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει ούτε η υποδομή των εταιρειών τηλεπικοινωνιών, των δικτύων των εταιρειών, των VPN servers. Μέχρι και πάροχοι συνδρομητικού τηλεοπτικού περιεχομένου έριξαν το bitrate για να αντέξουν στην αυξημένη ζήτηση. Οι φορητοί και όχι μόνο Η/Υ έγιναν ανάρπαστοι, κάμερες δεν έβρισκες και οι τιμές στα ύψη. Όμως το αρχικό αυξημένο κόστος για αγορά εξοπλισμού και τα προβλήματα πέρασαν και άρχισαν να έρχονται τα οφέλη, κυρίως καθώς συνηθίζαμε στα νέα δεδομένα. Μετά, λοιπόν, την ψυχρολουσία του βαπτίσματος, σε κάποιους άρχισε να αρέσει ο νέος αυτός τρόπος εργασίας, κάποιοι άλλοι τον μίσησαν. Ταυτόχρονα, πλέον, και οι εταιρείες είναι έτοιμες να τον δεχτούν, γιατί και αυτές τον έχουν δοκιμάσει. Άρα σίγουρα θα δούμε διατήρηση της τηλεργασίας στις περισσότερες εταιρείες, την καθιέρωσή της ως μια εναλλακτική επιλογή, χωρίς όμως να επανέλθει στα υψηλά, υποχρεωτικά ποσοστά των lockdown. Θα είναι πλέον αναπόσπαστο και φυσικό κομμάτι της λειτουργίας αλλά και της ζωής μας.

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι το ζητούμενο της εποχής. Πώς προετοιμάζεται η οικονομική διεύθυνση της ELVALHALCOR για τη νέα εποχή; Ποια βήματα έχετε κάνει μέχρι σήμερα ως προς την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας και τι να περιμένουμε μέσα στην επόμενη πενταετία;

Η εταιρεία έχει κάνει ήδη αρκετά βήματα σε όλους τους τομείς, καθώς πάντα ήμασταν ευαισθητοποιημένοι στο να αφήνουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ως εισηγμένη είχαμε πάντα κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ήδη αναθεωρήσαμε με βάση τον 4706/2020, ενώ και η προσφορά μας στην τοπική και όχι μόνο κοινωνία είναι πάντα σημαντική. Αξίζει να σημειωθεί πως εδώ και αρκετά έτη εκδίδουμε απολογισμό ΕΚΕ σύμφωνα με τα πρότυπα GRI. Οι λειτουργικές αλλά και επενδυτικές δαπάνες για θέματα ESG είναι αρκετά εκατομμύρια κάθε έτος – χαρακτηριστικά παραδείγματα η μονάδα ZLD (Zero Liquid Discharge) στο εργοστάσιο έλασης Αλουμινίου η οποία λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια και κόστισε περίπου 5 εκατομμύρια για να εγκατασταθεί, καθώς και όλες οι μονάδες φίλτρανσης που έχουν εγκατασταθεί στα χυτήριά μας. Καθώς η βιώσιμη ανάπτυξη και οι πυλώνες του ESG γίνονται ολοένα σημαντικότεροι, βρισκόμαστε στο στάδιο δημιουργίας ενός οδικού χάρτη με ενέργειες σε όλους τους πυλώνες. Η υποστήριξη της οικονομικής διεύθυνσης είναι απαραίτητη και σε αυτόν τον τομέα. Όλες οι σχετικές ενέργειες πρέπει να αξιολογηθούν, τόσο για την οικονομική βιωσιμότητά τους αλλά και για να προτεραιοποιηθούν, καθώς οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι, να παρακολουθηθούν και, τέλος, να αναφερθούν τόσο στους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς συμμετόχους (stakeholders). Όσον αφορά τις μελλοντικές μας ενέργειες, θα πρέπει να περιμένετε για την έγκριση από το ΔΣ του οδικού χάρτη, αλλά να είστε σίγουροι πως θα είναι πολλές και αξιόλογες.

Ποια στοιχεία πρέπει να διαθέτει ένας σύγχρονος οικονομικός διευθυντής ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής;

Το βασικό στοιχείο που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος οικονομικός διευθυντής δεν είναι μόνο να μην έχει αντίσταση στην αλλαγή, αλλά να είναι ο πρωτεργάτης και ο οδηγός της αλλαγής. Θα πρέπει, φυσικά, να του αρέσει η σύγχρονη τεχνολογία, να είναι ενήμερος για τις εξελίξεις και να έχει τη διάθεση αλλά και τη δύναμη εντός της εταιρείας να προκαλέσει την αλλαγή και τη βελτίωση με το βλέμμα σταμακροχρόνια και όχι μόνο βραχυχρόνια οφέλη. Τέλος, θα πρέπει να έχει κρίση, η οποία διαμορφώνεται με τον χρόνο και τις εμπειρίες οι οποίες δημιουργούνται από μια συνολική και όχι απομονωμένη θεώρηση της επιχείρησης. Για αυτό και οι επιτυχημένες εταιρείες ‘ξεκλειδώνουν’ τον οικονομικό διευθυντή τους από το λογιστήριο, τις εφορίες και τις τράπεζες, και τον θέτουν ως βασικό συμμέτοχο σε όλες τις σημαντικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένου του M&A, καθώς έτσι η αγορά τεχνογνωσίας είναι ένας καλός τρόπος για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.