Η ψηφιακή ανάπτυξη αποτελεί πλέον γεγονός, συνιστώντας μάλιστα τον κύριο μοχλό της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, η αξιοποίηση της χρυσής ευκαιρίας του ψηφιακού μετασχηματισμού θα αποτελέσει το βαρόμετρο της ευημερίας κάθε κράτους. Το ερώτημα συνοψίζεται στο εξής: Θα ακολουθήσουμε τις εξελίξεις ή θα παραμείνουμε καθηλωμένοι στο άκαμπτο στάδιο της 3ης Βιομηχανικής Επανάστασης;

Το σίγουρο είναι πως η Ευρώπη αλλάζει και αυτήν ακριβώς την αλλαγή της δήλωσε ξεκάθαρα στις 9 Μαρτίου 2021, εκδηλώνοντας της πρόθεσή της να ηγηθεί της νέας εποχής τεχνολογικής καινοτομίας και παρουσιάζοντας το όραμά της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της έως το 2030, ένα ψηφιακό μετασχηματισμό που βασίζεται στη ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, στην Ηλεκτρονική υγεία -με 100 % των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε ιατρικούς φακέλους- και στη χρήση ψηφιακής ταυτότητας για το 80 % των πολιτών.

Βήματα τεχνολογικής εξέλιξης για το ελληνικό δημόσιο
Το ελληνικό δημόσιο έχει πραγματοποιήσει σαφέστατα βήματα εξέλιξης, καταβάλλοντας προσπάθεια να βελτιώσει τη θέση του στους δείκτες ψηφιακής ωριμότητας και επενδύοντας στις ανθρώπινες δεξιότητες και στην επιχειρηματικότητα με την υποστήριξη των ψηφιακών υποδομών. Εξάλλου, η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσαρμογή της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στους στόχους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγκαταλέγονται η υιοθέτηση πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων, η μεταμόρφωση της ελληνικής επιχείρησης σε ψηφιακή επιχείρηση, η τεχνολογική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του ιδιωτικού τομέα, η εφαρμογή ενός συστήματος μέτρησης και τεκμηρίωσης του σχεδιασμού των κρατικών ενισχύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, το Κεντρικό σύστημα ψηφιακών τιμολογίων και η εξασφάλιση διασύνδεσης των επιχειρήσεων με το Κεντρικό και Ενιαίο Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Έργα όπως τα Taxis II, ICISnet II, myAADElive που υλοποίησε η Δημόσια Διοίκηση συμβάλλουν στη διαφάνεια, την προσβασιμότητα, τη συμμετοχικότητα, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των πολιτών και των επιχειρήσεων. Με τις νέες υπηρεσίες και πρωτοβουλίες του, το κράτος ενισχύει την καινοτομία, παρέχοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις για την ταχύτερη τεχνολογική ανάπτυξη.

Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων
Άλλωστε, η νέα στατιστική έρευνας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) που υλοποιήθηκε στα τέλη του 2020 και η οποία δημοσιεύτηκε στην έκδοση «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2020: Η επίδραση της πανδημίας COVID-19» επιβεβαιώνει πως κεντρική στρατηγική ανάπτυξης για 8 στις 10 επιχειρήσεις με δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός, με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού να συνιστά απόλυτη προτεραιότητα.

Αξίζει να υπογραμμιστεί πως οι συνθήκες της πανδημίας επέτειναν τον ρυθμό του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα της Goldman, η τηλεργασία αύξησε κατά 5%, την παραγωγικότητα των εργαζομένων, κυρίως των ατόμων με υψηλό βαθμό εκπαίδευσης και ικανότητας. Τα βήματα προόδου του ελληνικού κράτους στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιβεβαιώνει και η IMD 2020 Digital Competitiveness Ranking, που αξιολογεί παγκοσμίως 63 οικονομίες στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Άνοδος της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της ψηφιακής ανταγωνιστικότητας
Όπως προκύπτει από τη μελέτη στοιχείων, η Ελλάδα ανέβηκε πέρυσι επτά θέσεις στον παγκόσμιο χάρτη της ψηφιακής ανταγωνιστικότητας και πλέον σκαρφάλωσε στην 46η θέση της διεθνούς κατάταξης με τις πιο ανταγωνιστικές ψηφιακά οικονομίες, έναντι της 53ης θέσης που είχε το 2019 και το 2018 και της 50ής, όπου είχε βρεθεί το 2017. Η άνοδος της πιστοποιεί το γεγονός πως βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη πρόοδο στην ψηφιακή ανταγωνιστικότητα μεταξύ 2019 και 2020.

Αναμφισβήτητα, το Ελληνικό κράτος στοχεύει στη σταδιακή μείωση της γραφειοκρατίας και στη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος προς τις επιχειρήσεις. Άλλωστε, σύμφωνα με σχετική έρευνα της Accenture (2016-2021) η επέκταση της ψηφιακής οικονομίας και η ενσωμάτωση των εταιρειών στη νέα τεχνολογική εποχή δύναται να ισοδυναμεί με αύξηση του ΑΕΠ των πιο ανεπτυγμένων οικονομιών του πλανήτη κατά 1,36 τρις δολάρια μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Συμπερασματικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήρθε για να μείνει και η σχέση του κράτους με τις επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζεται. Εξάλλου, η ψηφιοποίηση ισοδυναμεί με τον δρόμο του μέλλοντος και όπως πολύ σοφά επισήμανε κάποτε ο Abraham Maslow «μπορεί κανείς να διαλέξει είτε να πάει πίσω προς την ασφάλεια, είτε να πάει μπροστά προς την πρόοδο».

Στρατής Καλογρίδης
Public Sector & Software Products Business Unit Director, Uni Systems
Η ψηφιακή μετάβαση μέσω του προγράμματος Greece 2.0 και της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία που μπορεί να επιτρέψει στη χώρα μας να περάσει σε μια εποχή ενίσχυσης της παραγωγικής δομής και αλλαγής του προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας

Πρόγραμμα Greece 2.0 και Ταμείο Ανάκαμψης: Η χρυσή ευκαιρία της Ελλάδας
Ο Στρατής Καλογρίδης, Public Sector & Software Products Business Unit Director, Uni Systems δήλωσε στο FinancePro: «Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας είναι λίγο πολύ γνωστά και συντίθενται κυρίως στην εσωστρέφεια, στη χαμηλή παραγωγικότητα, στη χαμηλή διείσδυση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, στη μη αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης (διοικητικά και ρυθμιστικά βάρη στις επιχειρήσεις) και στην υπέρμετρη φορολόγηση των εισοδημάτων μεταξύ άλλων».

Όπως επισήμανε «η ψηφιακή μετάβαση μέσω του προγράμματος Greece 2.0 και της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία που μπορεί να επιτρέψει στη χώρα μας να περάσει σε μια εποχή ενίσχυσης της παραγωγικής δομής και αλλαγής του προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας».

«Είναι γεγονός ότι η θέση μας στη Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest, ως ένας εκ των εταιρειών με σημαντική διείσδυση στα έργα Δημοσίου Τομέα μας επιτρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τις προκλήσεις που εμπεριέχονται στη μετάβαση του Ελληνικού Δημοσίου σε πιο ψηφιακά μοντέλα« συμπλήρωσε, Χαρακτηριστικά, σημείωσε: «Έχοντας συμμετάσχει στην υλοποίηση των πιο κρίσιμων και σύνθετων έργων του Ελληνικού δημοσίου σε όλο το φάσμα του (TaxisNet, IcisNet, ETAK/ΕΝΦΙΑ/Ε9, TaxisNet DataCenter, Κέντρο Διαλειτουργικότητας, Πύλη ERMIS, ΟΠΣ Δημοσιονομικής Πολιτικής, ΣτΕ, ΕΠΜ, ΑΣΕΠ κλπ.), διακρίνουμε τις εγγενείς προκλήσεις σε αυτές που οφείλονται στο θεσμικό πλαίσιο και στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και σε αυτές που οφείλονται σε παραμέτρους που αφορούν τον επαρκή σχεδιασμό, την ολοκληρωμένη υλοποίηση και την πλήρη λειτουργία των έργων ΤΠΕ».

Τέλος, υπογράμμισε: «Όλα τα εν λόγω θέματα απαιτούν, εκτός από βούληση και αποφασιστικότητα εκ μέρους της Πολιτείας, ισχυρά ψηφιακά συστήματα που θα επιτρέψουν ευέλικτα μοντέλα λειτουργίας του κράτους, μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερες δυνατότητες για τον πολίτη».

Διονύσιος Ζαραβούτσης
Project management and Marketing analyzer της Novus Conceptus
H ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστατικών στη φορολογική διοίκηση άπτεται τομέων όπως τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, η φορολογική πολιτική από τη μια, η ανάκτηση, ασφαλής μετάδοση, αποθήκευση δεδομένων από την άλλη

Ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστατικών στη φορολογική διοίκηση
Ο Διονύσιος Ζαραβούτσης, Project management and Marketing analyzer της Novus Conceptus σημείωσε: «Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας, έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για την μετάβαση στην νέα ψηφιακή εποχή. Με διακηρυγμένο στόχο τη βελτίωση της σχέσεις του πολίτη με το κράτος, υλοποιούνται μια σειρά από δράσεις που θα αλλάξουν το πρόσωπο της χώρας. Δράσεις άυλες που έχουν μεγάλες συνέπειες, τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στην εθνική μας οικονομία, καθώς μειώνουν τον χρόνο απόκρισης της κεντρικής διοίκησης, τα λειτουργικά έξοδα, και τη γραφειοκρατία. Δράσεις που η επιρροή τους μπορούμε να πούμε ότι προσομοιάζει στην επίδραση που είχε η ΕΓΝΑΤΙΑ στις ζωές των κατοίκων της Β. Ελλάδας».

Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι «χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιας άυλης δράσης είναι η ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστατικών στη φορολογική διοίκηση, δράση για την οποία η Novus Conceptus έλαβε την πιστοποίηση ως παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. «Ακούγεται κάτι απλό, αλλά δεν είναι. Το έργο αυτό άπτεται τομέων όπως τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, η φορολογική πολιτική από τη μια, η ανάκτηση, ασφαλής μετάδοση, αποθήκευση δεδομένων από την άλλη» συμπλήρωσε ο κύριος Ζαραβούτσης. Όπως τόνισε «η πολυπλοκότητα του έργου, αποτέλεσε μια πρόκληση για τους μηχανικούς της εταιρίας μας οι οποίοι κατέληξαν σε δυο προτάσεις, το cloud ERP timologisi.online για τις μικρότερες επιχειρήσεις και το Novus myData API Connector για τις μεγαλύτερες».

«Στην πρώτη περίπτωση έχουμε ένα αξιόπιστο περιβάλλον, από το οποίο μια μικρή επιχείρηση χωρίς καμία εκπαίδευση μπορεί μόνη της να κάνει όλα όσα τόσα χρόνια είχε μάθει να κάνει χειρόγραφα, μέσα από εξωτερικούς συνεργάτες με καθυστερήσεις και επιπλέον προσωπικό. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στην http://timologisi.online με χαμηλό κόστος, πρόσβαση από παντού, χωρίς την ανάγκη επιπλέον εξοπλισμού, οποιαδήποτε στιγμή. Μέσα από ένα σταθερό, εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον, κατάλληλο για όλες τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες» συμπλήρωσε ο κύριος Ζαραβούτσης.

Επιπλέον, επισήμανε: «Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με τους δικούς τους πόρους και λύσεις, σε επίπεδο λογισμικού παρουσιάσθηκε ένα API που επιτρέπει την απρόσκοπτη, άμεση και πάνω από όλα ασφαλή μετάδοση πληροφορίων από κάθε λογισμικό που έχει αναπτυχθεί, πολύ πριν προκύψει η ανάγκη της ηλεκτρονικής μεταβίβασης και καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης.

«Η εύχρηστη διεπαφή (API) επιτρέπει στην επιχείρηση να πιστοποιεί τα μεταδιδόμενα δεδομένα άμεσα και αφήνει στους μηχανικούς της να αναπτύξουν τις δικές τους λύσεις χωρίς επιπλέον έξοδα, καθυστερήσεις κτλ. Δεν είναι τυχαίο ότι το API αυτό χρησιμοποιείται από μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται από τον χώρο της ηλεκτρονικής λιανικής, μέχρι τον τουρισμό και την παροχή υπηρεσιών» ανέφερε, «Κοινό στοιχείο και των δυο προτάσεων είναι η ασφάλεια, η ευχρηστία, το χαμηλό κόστος. Στοιχεία που καθιστούν τα προϊόντα ιδιαίτερα ελκυστικά» σημείωσε ο κύριος Ζαραβούτσης.

Τέλος, δήλωσε: «H επαφή με πελάτες από όλη την Ελλάδα κατέδειξε την ορθότητα της απόφασης του Ελληνικού δημοσίου να προχωρήσει. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη περεταίρω απλοποίησης των διαδικασιών και επίσπευσης του Ψηφιακού μετασχηματισμού. Ενός έργου που αν και αυλό οι επιπτώσεις του είναι άμεσα ορατές στη ζωή των πολιτών, ακριβώς όπως τα μεγάλα αεροδρόμια και οι αυτοκινητόδρομοι της προηγούμενης δεκαετίας».

Χαράλαμπος Τσοχαντάτης
Λογιστής –φοροτεχνικός, Σύμβουλος της διοίκησης της Prosvasis
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., το επερχόμενο myData (ηλεκτρονικά βιβλία και στοιχεία) και οι προσπάθειες των λοιπών δημοσίων φορέων και των τραπεζών για ενοποίηση και έλεγχο των πληροφοριών δίνουν σαφώς μια νέα προοπτική

Φορολογία και μηχανογράφηση
«Όταν είσαι λογιστής – φοροτεχνικός που ασχολείται για πάνω από 25 χρόνια με τη μηχανογράφηση, το τελευταίο πράγμα που θέλεις να σκεφτείς είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους» υπογράμμισε ο κ. Χαράλαμπος Τσοχαντάρης Λογιστής – φοροτεχνικός, Σύμβουλος της διοίκησης της Prosvasis.

Στη συνέχεια, δήλωσε στο Finance Pro: «Στο χώρο της μηχανογραφημένης λογιστικής και της ψηφιοποιημένης φορολογίας, οι ευκαιρίες που δόθηκαν ήταν πολλές. Παρ’ όλο που στο μυαλό των πολλών η λογιστική είναι συνυφασμένη με τη συντήρηση και τη γραφειοκρατία, ο κλάδος αυτός ήταν ο πρώτος που αγκάλιασε την μηχανογράφηση. Ειδικά μετά την πανευρωπαϊκή υιοθέτηση του Φ.Π.Α. στα μέσα της δεκαετίας του ’80 και την ψήφιση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) στις αρχές του ’90 κατέστη σε όλους προφανές ότι η ανάγκη τυποποίησης που απαιτείτο, μπορούσε να καλυφθεί μόνο με την επέκταση της μηχανογράφησης».

Όπως ανέφερε ο κύριος Τσοχαντάρης: «Το Ελληνικό Δημόσιο, ακολουθώντας τις Δημόσιες Υπηρεσίες, φρόντιζε συνήθως να βαθύνει το γραφειοκρατικό τέλμα σε σημείο που πολλές φορές ο πολίτης ήταν αδύνατο να ανταποκριθεί. Όχι ότι δεν υπήρχαν σημαντικοί άνθρωποι στο ΚΕΠΥΟ και σε άλλους Δημόσιους Οργανισμούς που προσπάθησαν να αλλάξουν τα πράγματα. Απλά οι προσπάθειές τους ήταν ξεκομμένες από τον γενικότερο Οργανισμό του Δημοσίου, τουλάχιστον του Υπουργείου Οικονομικών, και έτσι η προσφορά τους ήταν περιορισμένη».
«Όλα αυτά βέβαια άλλαξαν μετά τη δημιουργία του TAXIS και βέβαια τη δημιουργία της Α.Α.Δ.Ε., διάδοχης κατάστασης αυτού.

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι κρίσιμο ρόλο σε όλα αυτά έπαιξαν και οι πιέσεις των δανειστών μετά το 2010 για τον εκσυγχρονισμό των κρατικών δομών και της φορολογίας ειδικότερα. Τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες αυξήθηκαν εκθετικά αλλά «ανάγκα και Θεοί πείθονται», πόσο μάλλον εμείς» τόνισε.

Στη συνέχεια, ο κ. Τσοχαντάρης σημείωσε: «Χαρακτηριστικά θέλω να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου από την Prosvasis, την εταιρεία μηχανογράφησης που υπηρετώ εδώ και 16 χρόνια, μια εταιρεία που ήταν (και είναι) προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση των λογιστικών και φοροτεχνικών γραφείων. Το βασικό της προϊόν, το «Prosvasis Business Suite», ήταν ένα πρόγραμμα που κυρίως βοηθούσε στη συμπλήρωση και εκτύπωση εντύπων, με πρώτα τα έντυπα Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και κάποιες λίγες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κυρίως του Ι.Κ.Α» «Σήμερα, 16 χρόνια μετά, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συνδεθεί με 56 διαφορετικούς φορείς, κυρίως δημόσιους, εκ των οποίων ο ένας μόνο είναι η Α.Α.Δ.Ε., μέσω των οποίων μπορεί κανείς να χειριστεί περισσότερα από τριακόσια πενήντα (350) θέματα, τα οποία πριν από μερικά χρόνια θα χρειάζονταν πολλές χιλιάδες ώρες μη παραγωγικής εργασίας για να διευθετηθούν. Αυτό δεν το έκανε το πρόγραμμα μόνο του. Έγινε γιατί οι φορείς έχουν υιοθετήσει την ψηφιακή διαχείριση της πληροφορίας, ακόμη κι αυτής χωρίς τη «στρογγυλή» σφραγίδα» συμπλήρωσε.

Ο κ. Τσοχαντάρης υπογράμμισε ότι «οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., το επερχόμενο myData (ηλεκτρονικά βιβλία και στοιχεία) και οι προσπάθειες των λοιπών δημοσίων φορέων και των τραπεζών για ενοποίηση και έλεγχο των πληροφοριών δίνουν σαφώς μια νέα προοπτική»

Δημήτρης Πρίμπας
Διευθυντής Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΙΒΜ Ελλάδας και Κύπρου
Οι κυβερνήσεις πλέον υιοθετούν τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν τις συναλλαγές με ασφαλή, ψηφιακό τρόπο και αξιοποιούν μεθόδους ανάλυσης που αντλούν εμπεριστατωμένη γνώση από τον όγκο δεδομένων που συλλέγουν

Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα: Η υποχρέωσή μας για τις επόμενες γενιές
«Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιταχύνει το μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα και έχει βελτιώσει τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και τη συνολική αλληλεπίδραση του με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» επισήμανε στο Finance Pro o κ. Δημήτρης Πρίμπας, Διευθυντής Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΙΒΜ Ελλάδας και Κύπρου.

Χαρακτηριστικά, δήλωσε: «Οι κυβερνήσεις πλέον υιοθετούν τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν τις συναλλαγές με ασφαλή, ψηφιακό τρόπο και αξιοποιούν μεθόδους ανάλυσης που αντλούν εμπεριστατωμένη γνώση από τον όγκο δεδομένων που συλλέγουν».

«Πρόσφατη διεθνής μελέτη της ΙΒΜ άλλωστε, διαπίστωσε ότι το 87% των ερωτηθέντων κυβερνητικών στελεχών θεωρούσε ότι τα γνωσιακά συστήματα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στους οργανισμούς τους το επόμενο διάστημα, καθώς προτίθενται να επενδύσουν προς αυτή την κατεύθυνση» ανέφερε.

Ο κ.Πρίμπας τόνισε ότι «σε ότι αφορά την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα, παράμετροι όπως η διαλειτουργικότητα των εφαρμογών , η κυβερνοασφάλεια και η υιοθέτηση ανοικτών αρχιτεκτονικών σε ότι αφορά τη μετάβαση στο Cloud, πρέπει να ληφθούν υπόψη στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού».

«Επιπλέον, πολλές διαδικασίες back-office μπορούν να αυτοματοποιηθούν για αυξημένη αποτελεσματικότητα και να σχεδιαστούν εκ νέου, αξιοποιώντας σύγχρονες λύσεις βασισμένες στη τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να απελευθερώσουν πόρους του δημόσιου τομέα για δραστηριότητες ανάπτυξης και μετασχηματισμού» συμπλήρωσε.

Τέλος, ανέφερε: «Είναι βέβαιο ότι η υιοθέτηση των σύγχρονων διεθνών τάσεων και τεχνολογικών λύσεων είναι αναπόφευκτη και μονόδρομος. Αποτελεί δε και την υποχρέωσή μας για τις επόμενες γενιές».

Μαρία Ματθαίου
Integrated Solutions & Services Director της Athens Technology Center (ATC)
Η πρόσφατη υψηλή κατάταξη της χώρας μας στο πεδίο του ανθρώπινου κεφαλαίου (16η θέση ανάμεσα σε 132 κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας – GII 2021), επιβεβαιώνει το ποιοτικό επίπεδο του έμψυχου δυναμικού της

Συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την ψηφιακή μετάβαση στη Δημόσια Διοίκηση
Η Μαρία Ματθαίου, Integrated Solutions & Services Director της Athens Technology Center (ATC) δήλωσε στο Finance Pro: «Ένας από τους στόχους της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως αυτή εκφράζεται μέσω της «Βίβλου», είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων – συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια αυτή μέσω της ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου για την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, εκμεταλλευόμενοι και τη μακρόχρονη εμπειρία μας τόσο στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων τηλεκπαίδευσης όσο και ανάπτυξης εκπαιδευτικού περιεχομένου, σε φορείς του Δημοσίου σε Ελλάδα και Κύπρο».

Επιπλέον, όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «H συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αποτελεί θεμέλιο λίθο της ψηφιακής μετάβασης στη Δημόσια Διοίκηση. Εξωστρεφείς εταιρείες που επενδύουν σημαντικά και στο πεδίο της έρευνας, όπως η ATC, μπορούν να συμβάλλουν α) μεταφέροντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στο πεδίο λ.χ. της ενοποίησης υφιστάμενων πληροφορικών συστημάτων (integration), και β) με την εκτεταμένη εμπειρία αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών, όπως ενδεικτικά, η σύνθεση data ecosystems και η ανάλυση ετερογενών δεδομένων μεγάλου όγκου»

«Δεν είναι τυχαία άλλωστε η πρόσφατη υψηλή κατάταξη της χώρας μας στο πεδίο του ανθρώπινου κεφαλαίου (16η θέση ανάμεσα σε 132 κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας – GII 2021), κάτι που επιβεβαιώνει το ποιοτικό επίπεδο του έμψυχου δυναμικού της» συμπλήρωσε η κ. Ματθαίου.

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος
Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
O μεγαλύτερος αριθμός συναλλαγών σύντομα πλέον δεν θα αφορά στην πρόσβαση του πολίτη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αλλά στην διαλειτουργικότητα, την αυτοματοποιημένη δηλαδή άντληση στοιχείων για λογαριασμό του από άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου

Τα απτά αποτελέσματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης καθηγητής Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος δήλωσε στο Finance Pro ότι «τα απτά αποτελέσματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με το ψηφιακό μετασχηματισμό στη χώρα μας αποτυπώνονται ανάγλυφα με τον τετραπλασιασμό των ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο, ήτοι περίπου 150.000.000 συναλλαγές το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σχέση με 34.000.000 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019«.

Όπως σημείωσε: «O μεγαλύτερος αριθμός συναλλαγών σύντομα πλέον δεν θα αφορά στην πρόσβαση του πολίτη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αλλά στην διαλειτουργικότητα, την αυτοματοποιημένη δηλαδή άντληση στοιχείων για λογαριασμό του από άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, όπως το μητρώο πολιτών, η ΕΡΓΑΝΗ και το φορολογικό μητρώο, πάντα με τη συναίνεση του πολίτη, και προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες που δεν απαιτούν την προσκόμιση δικαιολογητικών και βεβαιώσεων. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά από το παρελθόν. Και καθίσταται εφικτή μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης».