Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανοικτής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΣΜΑ με θέμα «Συνεργασία Πανεπιστημίων και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων» με τη συμμετοχή του κ. Γεώργιου Σιώμκου, Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του κ. Δημήτριου Γεωργακέλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπό τον συντονισμό του Προέδρου ΔΣ, κ. Γιώργου Ραουνά.

Στην έναρξη της συνεδρίασης  απηύθυναν χαιρετισμό η κυρία Δέσποινα Καλλιδρομίτου, Πρόεδρος ΣΕΓΜ, η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΣΕΠΕ, ο κ. Γιώργος Κατινιώτης, Μέλος Δ.Σ. ΕΑΣΕ και ο κ. Γιάννος Μητσός, Συντονιστής Θέσεων και Περιεχομένου του ΣΕΒ.

Από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στην κλειστή συνεδρίαση του Συνδέσμου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣΜΑ το οποίο είναι:

Πρόεδρος: Χριστίδου Κλεάνθη, Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος BPM AE

Α΄ Αντιπρόεδρος: Νταουσάνης Βασίλειος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Β΄ Αντιπρόεδρος: Μπενέκος Φώτιος, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΕΚΜΩΡ ΑΕ

Γενική Γραμματέας: Κουμπουρέλου Αναστασία, Director ERNST & YOUNG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταμίας: Παπαϊωάννου Λεωνίδας, Managing Director PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS AE

Αν. Γενικός Γραμματέας: Μαυρογιάννης Ιωάννης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΕ

Μέλος: Καλόμοιρος Αλέξανδρος, Γενικός Διευθυντής Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Μέλος: Σπυρόπουλος Ιωάννης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος OCTANE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Μέλος: Ανδριανόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  PLANNING AE

Αν. Μέλος: Μπαλιούσης Γεώργιος, Διευθυντής έργων Δημόσιου Τομέα NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

Αν. Μέλος: Καλογήρου Κωνσταντίνος, Επικεφαλής Τομέα Επιχειρήσεων, Μέλος Δ.Σ. PLANET A.E.

Αν. Μέλος: Μπαλτάς Σωκράτης, Operations Director Re.De.-PLAN A.E. Consultants

Σημειώνεται ότι, στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ex officio ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΕΛΕΣΜΑ). Στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει η κυρία Κωνσταντίνα Ορφανίδου, Senior Manager LDK Consultants, η οποία έχει εκλεγεί ως Πρόεδρος ΕΛΕΣΜΑ μέχρι τον Μάρτιο 2024.

Επιπρόσθετα, εξελέγη η νέα Συμβουλευτική Επιτροπή, το συμβουλευτικό – γνωμοδοτικό όργανο του Συνδέσμου, το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εξής σύνθεση:

Συντονιστής: Ρεγκούζας Αδάμ, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Μέλος: Δήμος Κωνσταντίνος, Director KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μέλος: Λάζαρη Ευαγγελία, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.

Μέλος: Ζησάκη Βασιλική, Senior Consultant EUROPEAN PROFILES A.E.

Μέλος: Λευκαδίτης Κωνσταντίνος, Director MAZARS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ