Οι επιχειρήσεις και τα στελέχη τους πρέπει να κλείσουν το χάσμα (gap) μεταξύ των δεξιοτήτων (skills) που διαθέτουν και των δεξιοτήτων που χρειάζονται. Κάποτε ήταν αρκετό για τα στελέχη στον χρηματοοικονομικό κλάδο να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες με την απόκτηση ενός ανάλογου πτυχίου.

Σήμερα, ο χρόνος που περνάμε σε μια συγκεκριμένη δουλειά ή ακόμα και σε μια συγκεκριμένη εργασιακή θέση συνεχώς συρρικνώνεται. Επιπλέον, ο χρόνος χρησιμότητας των ικανοτήτων που έχουμε αποκτήσει έχει μειωθεί πλέον σε λιγότερο από πέντε χρόνια και λόγω της τεχνολογίας αυτή η διάβρωση των δεξιοτήτων επιταχύνεται. Αυτό σημαίνει ότι, μετά από πέντε χρόνια, οι μισές δεξιότητες που έχετε ήδη αποκτήσει θα είναι πλέον ακατάλληλες.

Όπως έχω ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα άρθρα, η αυξανόμενη ψηφιοποίηση (digitisation) και ο γρήγορος ρυθμός της τεχνολογικής καινοτομίας σημαίνουν ότι οι εταιρείες πρέπει άμεσα να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους έχει αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες οι οποίες συμβαδίζουν με τις συνεχείς απαιτήσεις του χρηματοοικονομικού κλάδου. Αυτό επίσης σημαίνει, ότι σε αυτό το γρήγορα εναλλασσόμενο και κινούμενο παγκόσμιο περιβάλλον, είναι φυσιολογικό τα στελέχη των εταιρείων να έχουν και κάποια κενά στην απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων.

Πώς μπορείτε να προσδιορίζετε ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητο να αποκτηθούν;

Βήμα 1ο: Να λάβετε υπόψιν τη στρατηγική κατεύθυνση της επιχείρησης σας.
Χαρτογραφήστε τους στρατηγικούς στόχους και προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η εταιρεία σας τουλάχιστον τους επόμενους 18 μήνες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ερευνήσετε τις δεξιότητες που πραγματικά χρειάζεστε ως οργανισμός για την επίτευξη αυτών των στόχων. Αμέσως μετά, θα πρέπει να προβείτε στην χαρτογράφηση των πιθανών δεξιοτήτων των στελεχών σας έχοντας πάντα ως οδηγό τους εταιρικούς στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Βήμα 2ο: Προσδιορίστε ποιες δεξιότητες απαιτούνται για την επίτευξη των επιχειρηματικών στρατηγικών στόχων.
Όταν εξετάζετε πρώτα τους επιχειρηματικούς στόχους, μπορείτε στη συνέχεια να καθορίσετε τις δεξιότητες και το επίπεδο επάρκειας που απαιτείται για την επίτευξή τους. Για παράδειγμα, εάν ο πρωταρχικός στόχος του τμήματος επιχειρήσεων ή χρηματοοικονομικών είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός (digitalization) και η καλύτερη χρήση των δεδομένων, τότε οι γνώσεις δεδομένων και οι δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα σας.

Βήμα 3ο: Αξιολογήστε τα υπάρχοντα επίπεδα δεξιοτήτων
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν ήδη κάποια στελέχη τα οποία έχουν ήδη αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Άρα είναι σημαντικό να γίνει πρώτα μια αξιολόγηση της τρέχουσας επάρκειας των στελεχών ως προς τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Δεξιότητες όπως το scepticism, το evaluation, η ομαδικότητα, το digital literacy, το business acumen» κ.α.

Βήμα 4ο: Προσδιορισμός του χάσματος
Μόλις η εταιρεία σας προσδιορίσει ποιες δεξιότητες απαιτούνται για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και ποιες δεξιότητες έχουν ήδη οι άνθρωποι του τμήματος ή της επιχείρησης, τότε θα πρέπει να τα συγκρίνετε έτσι ώστε να προσδιορίσετε εκείνες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να κλείσετε το χάσμα.

Βήμα 5ο: Ξεκινήστε να κλείνετε το χάσμα.
Το σχέδιο δράσης για την κάλυψη του χάσματος μπορεί να περιλαμβάνει τόσο την επιπρόσθετη εκπαίδευση όσο και την πρόσληψη νέου προσωπικού. Πάντως το κλειδί της επιτυχίας δεν είναι η κάλυψη ενός από τα κενά δεξιοτήτων που πιθανά μπορεί να αντιμετωπίζεται ακόμα και σήμερα. Το μυστικό της επιτυχίας, είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας συνεχής μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στην εταιρεία σας.