To νέο χρηματοδοτικό εργαλείο του ΤΑΑ αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα και στόχος είναι η αύξηση του μέσου μεγέθους της πολύ μικρής, μικρής και μεσαίας επιχείρησης (ΜμΕ). Το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (ΤΑΑ) είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και έχει το ευεργέτημα του σταθερού επιτοκίου για μεγάλο διάστημα, στοιχείο ακόμα σημαντικότερο στην εποχή της αύξησης επιτοκίων που θα βιώσουμε.

Σήμερα μια επένδυση μπορεί να χρηματοδοτηθεί έως 50% με δάνειο από το ΤΑΑ και τουλάχιστον 30% με τραπεζικό δάνειο και 20% με ίδια συμμετοχή. Την ίδια στιγμή, οι επιχορηγήσεις μιας επένδυσης, ανάλογα με την περιοχή, μπορούν να φτάσουν στο 70%!

Επομένως, συνδυαστικά πετυχαίνουμε χρηματοδότηση με πολύ χαμηλά επιτόκια, επιχορήγηση μέχρι και 70% και φοροαπαλλαγές σε βάθος τριών ετών.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα οδηγήσει την οικονομία ολόκληρης της χώρας και τις επιχειρήσεις σε μια νέα εποχή, με εξωστρέφεια, ανταγωνιστικότητα, καινοτομία.
Θα πυροδοτήσει θεμελιώδεις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για την πραγμάτωση στόχων, όπως:

  • η μετάβαση στο πράσινο παραγωγικό μοντέλο
  • ο ψηφιακός μετασχηματισμός
  • οι ιδιωτικές επενδύσεις και η αύξηση τους κατά 20%
  • η δημιουργία 180.000 νέων θέσεων εργασίας
  • η αύξηση του ύψους του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7% μέχρι το 2026
  • μόνιμα κέρδη στο ΑΕΠ και στην απασχόληση εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων, και της αύξησης της παραγωγικότητας

Η ελληνική οικονομία έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία και το κατάλληλο εργαλείο για να οδηγηθεί σε ταχεία ανάπτυξη. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες της Ε.Ε. που συνέταξε ένα πλήρες Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το «Ελλάδα 2.0», με ένα τεράστιο ύψος πόρων για τα ελληνικά δεδομένα, που ανέρχεται σε 31 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο της Ευρωζώνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αντιστοιχούν σε άνω του 15% του πρo κρίσεως ΑΕΠ (2019). Το ποσό αυτό αναμένεται να μοχλευτεί με τραπεζικά και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει συνολικές επενδύσεις των 60 δισ. ευρώ περίπου, μέχρι το 2026.

Στη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία, δηλαδή τον Τουρισμό, από το ΤΑΑ θα κατευθυνθεί σημαντικό μέρος των συνολικών κεφαλαίων σε διάφορα πεδία ιδιωτικών επενδύσεων. Σημαντικό μέρος θα επενδυθεί στον θεματικό τουρισμό, όπως ο ορεινός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, ο καταδυτικός και υποβρύχιος τουρισμός, ο αγροτουρισμός και η γαστρονομία.

Στόχος είναι η αλλαγή του παραγωγικού Tουριστικού μοντέλου, ώστε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή μιας νέας φιλοσοφίας, με άξονα τη διπλή προσαρμογή, twin transition. Δηλαδή σε μια πιο πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στα τουριστικά, το οποίο καλείται να στελεχώσει άμεσα ένα καινοτόμο τουριστικό οικοσύστημα.

Μια σειρά από επενδύσεις στον τουρισμό περιλαμβάνονται στα συνολικά 55 νέα έργα, αξίας 3,35 δισ. ευρώ, τα οποία εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και βρίσκονται όλα σε πλήρη εξέλιξη, καθώς νέες εντάξεις έργων αυξάνονται διαρκώς.

Σύντομα θα υπάρχουν τόσα κεφάλαια και μορφές (χρηματοδότηση-επιχορήγηση), που οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν την ανησυχία αν θα βρουν κεφάλαια, αλλά τον προβληματισμό ποια είναι εκείνα που θα μεγιστοποιήσουν το όφελος για την κάθε περίπτωση.

Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσα κίνητρα για επενδύσεις. Θα πρέπει να σκεφτούν οι επιχειρήσεις ότι, αν σήμερα δεν αξιοποιήσουν αυτά τα εργαλεία, κινδυνεύουν να μείνουν πίσω σε παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, αφού άλλες επιχειρήσεις ανταγωνίστριές τους θα το κάνουν.