H πανδημία του Covid-19 εγκαινίασε μια νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις, ωθώντας τες να εξερευνήσουν τα «αχαρτογράφητα νερά» μιας νέας και πιο ευέλικτης μορφής εργασίας.

Η παραπάνω εξέλιξη ανέτρεψε τα μέχρι πρότινος δεδομένα με τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να προσπαθούν να αφομοιώσουν τις νέες συνθήκες, συνδυάζοντας παλιές και νέες καλές πρακτικές και χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία τηλεργασίας με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία, την αποδοτική καθημερινή λειτουργία και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Τα ευρήματα αρκετών ερευνών λειτουργούν ως προπομπός για τις νέες τάσεις στο εργασιακό περιβάλλον, τις προκλήσεις και το όφελος που προκύπτει από την τηλεργασία.

Τα πρώτα συμπεράσματα για την τηλεργασία
Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τη Σχολή Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Barclay για ένα κολοσσό της τεχνολογίας, τη Microsoft, που απασχολεί συνολικά 180 χιλ. υπαλλήλους, το 73% των εργαζομένων που απασχολούνταν εξ’ αποστάσεως εκδήλωσε την επιθυμία να συνεχίσει να εργάζεται από το σπίτι, διεκδικώντας «ευέλικτο ωράριο», όταν κλήθηκε να επιστρέψει σταδιακά στα γραφεία το 2021.

Επιπλέον, όπως επιβεβαιώνουν και άλλα ευρήματα, οι εργαζόμενοι εμφάνισαν την τάση μείωσης της προσωπικής επαφής με τους συναδέλφους τους, κάτι που εκτός των άλλων τους στέρησε τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων πάνω στο αντικείμενο της δουλειάς, η οποία οδηγούσε καλύτερα αποτελέσματα τόσο στην παραγωγικότητα όσο και την επινοητικότητα. Από την άλλη πλευρά, υπήρξε μείωση του αριθμού των ανώφελων συσκέψεων. Σύμφωνα με την έρευνα οι τηλεδιασκέψεις αντικατέστησαν εν μέρει τις συσκέψεις αλλά όχι ακόμη σε όλο το εύρος που αυτές κατελάμβαναν στους εργασιακούς χώρους πριν την πανδημία.

Ένα άλλο αξιοσημείωτο συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι η τηλεργασία συνετέλεσε στην αύξηση των ωρών εργασίας σε διάφορα επίπεδα, ένα φαινόμενο που αποδίδεται από τους ερευνητές στο γεγονός ότι όσοι εργάζονται από το σπίτι σκέφτονται ή θυμούνται εκκρεμότητές σχετικές με τη δουλειά τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Επιπλέον, τα στοιχεία της έρευνας πιστοποιούν ότι η τηλεργασία αυξάνει σε αξιοσημείωτο ρυθμό τον αριθμό των απαιτούμενων επαγγελματικών e-mails και των γραπτών μηνυμάτων, καθώς οι εργαζόμενοι προτιμούν αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας από το τηλεφώνημα ή την βιντεοκλήση πιστεύοντας λανθασμένα πως έτσι θα εξοικονομήσουν χρόνο. Ακόμα, η χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και όχι της απευθείας επαφής φαίνεται πως επιτείνει την απομόνωση του εργαζομένου.

Χρήσιμα επίσης συμπεράσματα προκύπτουν και από έρευνα της KPMG (4Ος κύκλος «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19») που πραγματοποιήθηκε την περσινή χρονιά και στην οποία μόλις το 22% των CEOs δήλωνε πως συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια τους η επιστροφή του συνόλου των εργαζομένων στο γραφείο με φυσική παρουσία μετά τη λήξη των κυβερνητικών μέτρων. Οι υπόλοιποι CEOs στόχευαν στην καθιέρωση μοντέλου που θα περιλαμβάνει την εξ αποστάσεως εργασία (ως παροχή ή υβριδικό μοντέλο ή κατ’ αποκλειστικότητα), αποσκοπώντας πρωτίστως στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως νεαρότεροι εργαζόμενοι, κάτω των 40 ετών, εάν διέθεταν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής θα προτιμούσαν την εξ αποστάσεως εργασία σε ποσοστό 51%, οι δε γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας σε ποσοστό 57% ενώ το ποσοστό παραμένει ιδιαίτερα υψηλό στο σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα (42%). Μάλιστα, η ίδια ηλικιακή ομάδα(οι κάτω των 40) φαίνεται πως κατά 56% φιλοδοξεί να απασχοληθεί επαγγελματικά εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, αξιοποιώντας την τηλεργασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η παραγωγικότητα: Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να αξιολογούν την παραγωγικότητά τους ελαφρώς πιο θετικά απ’ ότι την αξιολογούν οι προϊστάμενοί τους, των οποίων η αμφισβήτηση ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι υπάλληλοι ενδέχεται να ασχολούνται και με αλλότρια θέματα στις ώρες γραφείου (οικιακές εργασίες, πλοήγηση στο διαδίκτυο, online αγορές κ.α).

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την KPMG, oι εταιρείες φαίνεται να στχοεύουν σε πρόσθετες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών τους συστημάτων, με την τάση αυτή να παρουσιάζεται πιο έντονη στις πολυεθνικές, γεγονός που μεγιστοποιεί τον κίνδυνο διεύρυνσης του χάσματος μεταξύ ελληνικών και πολυεθνικών, εάν ληφθεί μάλιστα υπόψη και το ότι οι υποδομές των πολυεθνικών ήταν πιο σύγχρονες πριν από την πανδημία.

Κατά γενική ομολογία ο ψηφιακός μετασχηματισμός και το υβριδικό μοντέλο εργασίας θα συνεχίζουν να μετασχηματίζουν τη μορφή των οργανισμών, ως μια από τις παγκόσμιες τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον κόσμο της εργασίας το 2022, εκτιμά ο Όμιλος Adecco, που διαπίστωσε ότι το 66% των εργαζομένων πιστεύουν ότι πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί τα επόμενα χρόνια ενώ μόνο το 37% των μη διευθυντικών στελεχών θεωρούν πως η εταιρεία τους επενδύει στις δεξιότητες και στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.

Αναμφισβήτητα, η φηφιοποίηση έχει αντίκτυπο στην κουλτούρα ενός οργανισμού (για παράδειγμα στην εσωτερική επικοινωνία) καθώς στην πράξη η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να συνοδευτεί και με μια στροφή σε ευέλικτα μοντέλα εργασίας δίκαια και χωρίς αποκλεισμούς. Οι κατάλληλες πολιτικές θα συμβάλουν στη μετάβαση στην ευέλικτη εργασία ενώ η μακροπρόθεσμη εφαρμογή της θα ενισχύσει την παραγωγικότητα, την καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την πρόσβαση σε κρυφές δεξαμενές ταλέντων. «Οι εργαζόμενοι αναθεωρούν τι είναι σημαντικό στην επαγγελματική τους ζωή: η υγειονομική περίθαλψη και η ευημερία (wellbeing) θα βρίσκονται στο επίκεντρο καθώς οι εργαζόμενοι απαιτούν περισσότερα και καλύτερα οφέλη με στόχο τη μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», σύμφωνα με την Adecco.

Για τις ανάγκες του θέματος, το Finance Pro κατέγραψε απόψεις αρμόδιων στελεχών κορυφαίων εταιρειών, οι οποίοι περιγράφουν τις πρωτοβουλίες που έλαβαν αλλά και τις νέες εργασιακές συνθήκες που διαμορφώνονται στον επιχειρηματικό κόσμο.


Ηρώ Μέλλιου, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της Vodafone Ελλάδας

Vodafone: Σύγχρονες τεχνολογίες και διαφορετικό mindset
Ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, η Vodafone, έχει ήδη εμπειρία ετών στο τομέα της τηλεργασίας και των σύγχρονων διαδικασιών που απαιτούνται. Όπως εξηγεί η κα Ηρώ Μέλλιου, διευθύντρια ανθρωπίνου δυναμικού της Vodafone Ελλάδας: «Στη Vodafone είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαθέτουμε ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση στην Ελλάδα σοβαρή εμπειρία στην τηλεργασία, την οποία εφαρμόζαμε πιλοτικά ήδη από το 2017 και έχει γίνει η κανονικότητά μας εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Μάλιστα, αρκετούς μήνες πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας είχαμε προλάβει να μετουσιώσουμε την εμπειρία αυτή σε εμπορικό προϊόν, το οποίο απευθύνεται – με σημαντική επιτυχία – σε επιχειρήσεις».
«Αυτή η έγκαιρη τοποθέτηση και προετοιμασία μας, όχι μόνο διασφάλισε την επιχειρησιακή μας συνέχεια, αλλά μέσα από την προϊόντοποίηση της εμπειρίας μας, βοήθησε τους εταιρικούς μας πελάτες να συνεχίσουν να λειτουργούν αδιάλειπτα και να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες τους», συμπληρώνει.

Δεν είναι μόνο οι σύγχρονες τεχνολογίες για το νέα δεδομένα στον τρόπο εργασίας, σύμφωνα με την κα Μέλλιου η οποία τονίζει: «Τα δίκτυα και οι τεχνολογικές εφαρμογές αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την τηλεργασία. Αλλά δεν είναι οι μόνες. Τηλεργασία σημαίνει πιθανά μικρότερη αλυσίδα ιεραρχίας, περισσότερη πρωτοβουλία και μεγαλύτερη κυριότητα της καθημερινής δουλειάς από πλευράς εργαζομένων. Και συνοδεύεται από ένα διαφορετικό mindset που όχι μόνο ήρθε για να μείνει, αλλά και θα μας συνοδεύει στο υβριδικό μέλλον που έρχεται».

«Εμείς στη Vodafone έχουμε εντοπίσει τις αξίες αυτού του υβριδικού αύριο: Εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο, ευελιξία, αυτονομία στην εργασία, αλλά και ομαδική συνεργασία μέσα από σύγχρονα, ψηφιακά εργαλεία, καθώς και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Και το προγραμματίζουμε, με ενθουσιασμό γύρω από τον τρόπο με τον οποίο που καινοτομούμε και αλλάζουμε την εργασιακή μας καθημερινότητα και ρουτίνα. Ενώ είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε σε θέση να δουλεύουμε τόσο από το σπίτι όσο και από το γραφείο ή οποιοδήποτε άλλο σημείο με παρόμοια επιτυχία, υποστηρίζοντας την ψηφιακή μετάβαση των πελατών μας», καταλήγει.


Βασίλης Λουμίδης, HR Director της Καφεκοπτεία Λουμίδη

Καφεκοπτεία Λουμίδη: Μεγαλύτερη αυτονομία για τους εργαζόμενους
Κατά την οπτική του HR Director της Καφεκοπτεία Λουμίδη, κ. Βασίλη Λουμίδη, η τηλεργασία προσφέρει αυτονομία στους εργαζόμενους, νέες συνήθειες και κουλτούρα στην καθημερινή εργασία. Όπως σχολιάζει:

«Τα 2 τελευταία χρόνια εν μέσω της πανδημίας καλούμαστε να προσαρμοστούμε συνεχώς σε καινούριες συνθήκες, να δημιουργήσουμε νέες συνήθειες και μια από αυτές είναι να προσθέσουμε μια νέα έννοια στην εργασιακή μας κουλτούρα, την τηλεργασία.

Η οργάνωσης και η εκτέλεσης της τηλεργασίας στα Καφεκοπτεία Λουμίδη, είναι δομημένη σύμφωνα με τα θεσμοθετημένα μέτρα και με σκοπό να επιφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα της δουλειάς που είναι η ικανοποίηση του πελάτη και η αύξηση των πωλήσεων. Εφαρμόζοντας την τηλεργασία, οι εργαζόμενοι μας απέκτησαν μεγαλύτερη αυτονομία και καλύτερες ισορροπίες μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Με το πέρας της πανδημίας, η σχέση αυτής της εργασίας έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την υγεία μας σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία στην εργασία μας.

Εκτιμούμε ότι και με την εξέλιξη της τεχνολογίας – ευρυζωνικότητα (με τα όποια της ζητήματα – κόστους και διαθεσιμότητας δικτύου) καταγράφονται νέες περγαμηνές στον εργασιακό χώρο που ωθούν τις εταιρείες να συμπορευτούν με τελικό προορισμό τον ικανοποιημένο πελάτη αλλά και εργαζόμενο».


Νάσια Σκούντζου, Group HR Director του Ομίλου Epsilon Net

Epsilon Net: Ποιοτική εργασία από οποιοδήποτε σημείο
Η κα Νάσια Σκούντζου Group HR Director του Ομίλου Epsilon Net, τονίζει πως η τεχνολογία βοήθησε τον Όμιλο να ανταποκριθεί άμεσα στις νέες συνθήκες εργασίας και να υιοθετήσει από πολύ νωρίς την τηλεργασία, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων.

«Σήμερα, μετά από δύο χρόνια εφαρμογής, έχουμε υιοθετήσει ένα υβριδικό μοντέλο, έχοντας μεγάλες ομάδες να εργάζονται εξ ’ολοκλήρου με τηλεργασία και άλλες εκ περιτροπής. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και στις ανάγκες των ανθρώπων μας, δίνοντάς τους, παράλληλα, τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία, ώστε να μην νιώσουν ότι «χάνουν» από την εργασιακή τους καθημερινότητα.

Τα αποτελέσματα είναι μόνο θετικά. Όχι μόνο δεν έχουν επηρεάσει το κλίμα, την ομαδικότητα, τη δέσμευση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, αλλά έχουμε επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα και ανάπτυξη.

Η τηλεργασία επιτρέπει ποιοτική εργασία από οποιοδήποτε σημείο, μηδένισε αποστάσεις και μας έδωσε τη δυνατότητα να εντάξουμε στις ομάδες μας, νέους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα.
Ταυτόχρονα, μέσα από ατομικές και ομαδικές διαδικτυακές συναντήσεις, συζητήσεις και ευκαιρίες δικτύωσης, επενδύσαμε στο «χτίσιμο» των δεσμών των ομάδων.

Τέλος, είναι πολύ σημαντικός ο χρόνος που εξοικονομεί καθημερινά ο εργαζόμενος από τις μετακινήσεις, χρόνο που μπορεί να τον εκμεταλλευτεί ο εργαζόμενος για τον ίδιο και την οικογένειά του», λέει η κα Σκούντζου για τον Όμιλο που έχει πάνω από 900 εργαζόμενους, ηγείται στην αγορά πληροφορικής και στο ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.


Γιώργος Σερφιώτης, CFO της Upstream

UPSTREAM: Εμπειρία στο work from home – διατήρηση του υβριδικού μοντέλου
«Στην Upstream ήμασταν ανέκαθεν εξοικειωμένοι με την απομακρυσμένη εργασία, καθώς είμαστε μια διεθνής ομάδα με γραφεία κι εργαζομένους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ενώ δίναμε ήδη τη δυνατότητα του work from home κάποιες ημέρες στις ομάδες μας. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων μας, επομένως η απόφαση να δουλέψουμε όλοι από το σπίτι όταν ξέσπασε η πανδημία, ήταν για εμάς no-brainer. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα απαραίτητα εργαλεία που μας επιτρέπουν να «είμαστε εκεί», ακόμη κι αν δεν είμαστε και είχαμε έτοιμες υποδομές για την ανεμπόδιστη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας και τη μεταξύ μας συνεργασία», υπογραμμίζει ο κ. Γιώργος Σερφιώτης, CFO της εταιρείας, τονίζοντας πως κύριο μέλημα επίσης ήταν η διατήρηση του υψηλού ηθικού της ομάδας, κάνοντας «ό,τι περνάει από το χέρι μας για να στηρίξουμε τους ανθρώπους επαγγελματικά και ψυχολογικά».

«Προχωρώντας στο μέλλον στόχος είναι να διατηρήσουμε ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας κατά το οποίο θα εργαζόμαστε σε ένα ποσοστό με τηλεργασία, συνδυάζοντας τα οφέλη από αυτή όπως η ανεξαρτησία κι η μείωση του χρόνου για μετακινήσεις με τα οφέλη από την κοινωνικοποίηση, το δέσιμο και την ομαδική δουλειά που επιτρέπει η δια ζώσης συνεργασία», σημειώνει.


Ιωάννα Ντανάκα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη

Ευρωπαϊκή Πίστη: Απόκτηση ευελιξίας και ψηφιακής οπτικής στη καθημερινότητα
Άμεση ήταν η προσαρμογή στις νέες συνθήκες, σύμφωνα με την κα Ιωάννα Ντανάκα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη. «Στην Ευρωπαϊκή Πίστη η τηλεργασία δεν είναι απόρροια της πανδημίας, καθώς και πριν την έλευσή της, τμήματά μας εργάζονταν κατά κύριο λόγο εξ αποστάσεως, έχοντας ήδη εξοικειωθεί με τον συγκεκριμένο τρόπο εργασίας και τις απαιτήσεις του. Η πανδημία συνέβαλε στην άμεση υιοθέτηση της τηλεργασίας και από εργαζόμενους που παραδοσιακά δεν εργάζονταν με αυτόν τον τρόπο.

Η Διοίκηση ανταποκρίθηκε άμεσα προσφέροντας σύγχρονες λύσεις και τεχνολογικά εργαλεία, όπως ασφαλής σύνδεση μέσω VPN, VoIP τηλεφωνία, διαδικτυακά εργαλεία συσκέψεων και συζήτησης. Κύριο μέλημά μας είναι πάντα η εξασφάλιση της υγείας των εργαζομένων μας, η προστασία της ασφάλειας των δεδομένων μας, καθώς και η άμεση εξυπηρέτηση του δικτύου συνεργατών και των πελατών μας. Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει υιοθετήσει την τηλεργασία στα σχέδια της επιχειρηματικής της συνέχειας, στοχεύοντας και μέσω αυτής στην συνεχή ανάπτυξη των οικονομικών της μεγεθών και στην συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της». Η τηλεργασία αποτελεί το παρόν και το μέλλον τονίζει. «Όλοι οι εργαζόμενοί μας ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προσαρμοστικότητα στην αλλαγή του τρόπου εργασίας τους, επιδεικνύοντας απόλυτη προσήλωση και επιμονή στην επίτευξη των στόχων τους παρά τα όποια εμπόδια.

Πολύτιμη εξέλιξη στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας ήταν η ευελιξία και η ψηφιακή οπτική που ανέπτυξαν στην οργάνωση των καθημερινών τους καθηκόντων. Είναι δεδομένο πλέον ότι η τηλεργασία, είτε μόνιμη είτε σε υβριδικό μοντέλο, αποτελεί το παρόν και το μέλλον, καθώς προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον εργαζόμενο και την επιχείρηση. Κατά την άποψή μου, με το υβριδικό μοντέλο εισπράττεις τα οφέλη της τηλεργασίας, διατηρώντας παράλληλα και την επαφή σου με την ομάδα, την ανταλλαγή απόψεων και την αίσθηση της συνύπαρξης που απολαμβάνεις με την δια ζώσης συνεργασία».