Οι ελλείψεις αποδίδονται σε burnout των υπαλλήλων, αλλαγή καριέρας, αλλά και στο γεγονός ότι όλο και λιγότερα άτομα επιλέγουν σπουδές λογιστικής και χρηματοοικονομικών.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 84% των CFOs που ερωτήθηκαν, σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, αντιμετωπίζει σημαντική έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών στις ομάδες λογιστικής και χρηματοοικονομικών. Το 47% αναφέρει ότι το burnout των υπαλλήλων εξαιτίας των ωρών εργασίας και των πληκτικών εργασιών, καθώς επίσης η αλλαγή καριέρας που πραγματοποιούν οι επαγγελματίες του χώρου, αποτελούν αξιοσημείωτους παράγοντες για τη φθίνουσα πορεία του διαθέσιμου έμψυχου υλικού.

Επίσης, το 89% των CFOs που ερωτήθηκαν σχεδιάζει να επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να τυποποιήσει τις λειτουργίες της οικονομικής διεύθυνσης. Το πρόβλημα της έλλειψης ταλέντου είναι σοβαρότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζει η σχετική έκθεση, με 92% των ερωτηθέντων CFOs να δυσκολεύεται να βρει και να προσλάβει το αναγκαίο χρηματοοικονομικό προσωπικό, σε σύγκριση με 76% των CFOs που ερωτήθηκαν στις ΗΠΑ. Την έρευνα διεξήγαγε για λογαριασμό της εταιρείας λογισμικού Avalara, η Censuswide, με τη συμμετοχή 307 CFOs πλήρους απασχόλησης, στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Αύγουστο 2023.

Ελλείψεις στελεχών σε όλο το φάσμα του finance
Σε ποσοστό 81% οι CFOs αναφέρουν έλλειμμα ταλέντου σε ρόλους λογιστικής, κάτι που προξενεί ανησυχία για το μέλλον των οικονομικών τμημάτων. Σχεδόν οι μισοί (49%) αναφέρουν ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη FP&A, το 42% αναφέρει έλλειψη στελεχών για το τμήμα εισπρακτέων λογαριασμών (AR) και 39% για αυτό των πληρωτέων (AP). Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν το διευρυνόμενο έλλειμμα λογιστών σε ΗΠΑ και Ηνωμ. Βασίλειο, το οποίο αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες. Σε ποσοστό 63%, οι CFOs πιστεύουν ότι υπάρχει έλλειψη στελεχών με εμπειρία. Αυτό υποστηρίζεται, σύμφωνα με την έρευνα, και από το 54% των ερωτηθέντων που θεωρεί το σημερινό έλλειμμα ταλέντου απότοκο του ότι λιγότερα άτομα έχουν ως κύριο αντικείμενο σπουδών τα χρηματοοικονομικά.

Η ΤΝ διαδίδεται για να καλύψει τα κενά στελέχωσης
Το έλλειμμα στελεχών λογιστικής και χρηματοοικονομικών έχει οδηγήσει πολλούς CFOs να αλλάξουν προσέγγιση στο ζήτημα της στελέχωσης, εξοπλίζοντας τις υφιστάμενες ομάδες τους με τεχνολογία αυτοματισμού που θα τυποποιήσει τις εργασίες.

Σχεδόν όλοι (92%) οι CFOs που ερωτήθηκαν σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνούν ότι τα εργαλεία ΤΝ θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν πεδία βελτίωσης της αποδοτικότητας, να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να αυξήσουν την κερδοφορία. Από τους CFOs που εκφράζουν αυτήν την άποψη, το 89% προβαίνει σε σχετικές ενέργειες, και σχεδιάζει να επενδύσει στην ΤΝ για να τυποποιήσει τις χρηματοοικονομικές του λειτουργίες. Ποσοστό 44% κινητοποιείται άμεσα και ετοιμάζεται να υιοθετήσει την ΤΝ ως το τέλος του 2023. Από εκείνους που σχεδιάζουν να υιοθετήσουν την ΤΝ, το 56% αναζητά πάροχο που θα συνεργαστεί με τις εσωτερικές ομάδες, και μόνο 21% επιθυμεί να υλοποιήσει αντίστοιχες in-house λύσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η στενή συνεργασία μεταξύ των επικεφαλής του finance και του IT είναι ουσιώδης για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της ΤΝ. Αυτό, υποστηρίζει, όχι μόνο θα ενισχύσει την απόδοση εντός του οικονομικού τμήματος, αλλά θα αντισταθμίσει και το παγκόσμιο έλλειμμα στελεχών λογιστικής.

Πολλοί CFOs ανησυχούν για την κατάσταση της οικονομίας
Οι μισοί από τους CFOs που ερωτήθηκαν (51%) απάντησαν ότι ακόμη αναμένουν το ενδεχόμενο ύφεσης και συνεχίζουν να εστιάζουν σε περικοπές κόστους. Όταν ερωτήθηκαν για τις πηγές όπου αναζητούν αξιόπιστες ενδείξεις, το 76% απάντησε ότι παρακολουθεί την καταναλωτική δαπάνη. Περισσότεροι από τους μισούς σημείωσαν ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού είναι αξιόπιστοι δείκτες τυχόν ύφεσης (59% και 57% αντιστοίχως).

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες της εταιρείας, η συστηματική συνταξιοδότηση λογιστών, η Μεγάλη Παραίτηση και τα φθίνοντα πλήθη αποφοίτων λογιστικών σπουδών έχουν δημιουργήσει συνθήκες «τέλειας καταιγίδας» για το αντικείμενο της λογιστικής. Σχεδόν 75% των ορκωτών λογιστών στις ΗΠΑ έφθασε την ηλικία της συνταξιοδότησης το έτος 2020, και οι νεώτεροι λογιστές εγκαταλείπουν μαζικά το επάγγελμα, ενώ, παράλληλα, ο αριθμός υποψηφίων ορκωτών λογιστών-ελεγκτών που έδωσε τις απαιτούμενες εξετάσεις το 2022 ήταν ο χαμηλότερος των τελευταίων 17 ετών.